Призначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу


НазваПризначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу
Дата конвертації05.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПризначення та зміст курсу.

 • Призначення та зміст курсу.

 • Загальні задачі конструювання оптоелектронних приладів з лазерами.  Метою дисципліни є ознайомлення студентів із загальними положеннями комплексу ЕСКД та згідно них отримати навики виконання креслеників, придбання інженерних знань та навичок конструювання сучасних лазерних приладів та пристроїв і їх конструктивних вузлів, кріплень окремих деталей.

 • Метою дисципліни є ознайомлення студентів із загальними положеннями комплексу ЕСКД та згідно них отримати навики виконання креслеників, придбання інженерних знань та навичок конструювання сучасних лазерних приладів та пристроїв і їх конструктивних вузлів, кріплень окремих деталей.

 • Дисципліна входить до циклу професійної та практичної підготовки (бакалавр) та складає:

 • Загальний обсяг 216 години (6 кредити ECTS).

 • Викладається в 7 семестрі.

 • Учбовий план передбачає 54 години лекцій, 30 годин практичних занять, 20 годин лабораторних занять. 

 • Вид контролю: модульний іспит.ЗНАТИ:

 • ЗНАТИ:

 • нормативно-технічні документи, що використовуються при конструюванні оптичних деталей;

 • основи конструювання оптичних деталей та їх кріплення;

 • принципи розробки конструкції лазерних приладів;

 • методи конструювання типових вузлів оптичних приладів;

 • засоби захисту оптичних приладів від дії зовнішніх факторів.

 • ВМІТИ:

 • здійснювати розрахунки, пов'язані з конструюванням оптичних деталей;

 • розробляти конструкції приладу виходячи з вимог точності і надійності;

 • використовувати сучасні методи автоматизованого проектування;Основна література:

 • Основна література:

 • Латыев С.М. Конструирование точных (оптических) приборов: Учебное пособие. СПб.: Политехника, 2007. - 579 с.

 • Справочник конструктора оптико-механических приборов. /В.А. Панов, М.Я., Кругер, В.В. Кулагин и др.; Под общ.ред. В.А. Панова. - 3-е перераб. и доп. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1980. - 742 с.

 • В. В. Кулагин. Конструирование оптических приборов. Л.: Машиностроение, 1982.

 • ГОСТ 2.412—81 ЕСКД. Правила выполнения чертежей и схем оптических изделий.Додаткова література:

 • Додаткова література:

 • Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.О. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: Навч. посібник. - К.: Каравела, 2006, - 336 с.

 • Проектирование оптико-електронных приборов: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Ю.Б. Парвулюсов, С.А. Родионов, В.П. Солдатов и др.; Под ред Ю.Г. Якушенкова. - М.: Логос, 2000. - 488 стр.

 •  

 • Методичні посібники та вказівки:

 • Методичні вказівки до лабораторного практикуму та практичних занять з дисципліни «Основи конструювання лазерних приладів та пристроїв» для студентів напряму підготовки ОТ / Упоряд. Т.І. Фролова (Електронний варіант та тверда копія). Конспект лекцій в електронному варіанті.

 • Програмне забезпечення ЕОМ з дисципліни:

 • Цикл лабораторних робіт виконується на ОЦ університету. Операційна система WINDOWS, наявність системи автоматизованого проектування AUTOCAD, КОМПАС.

Створення приладів, що відповідають сучасним потребам, повинне передбачати їх найбільший економічний ефект і високі техніко-економічні і експлуатаційні показники.

 • Створення приладів, що відповідають сучасним потребам, повинне передбачати їх найбільший економічний ефект і високі техніко-економічні і експлуатаційні показники.

 • Основні вимоги, що пред'являються до створюваного приладу - це надійність, технологічність, ремонтопридатність, мінімальні габарити і маса, зручність експлуатації, економічність, технічна естетика. Усі ці вимоги враховують в процесі проектування і конструювання.Проектування - це розробка загальної конструкції виробу.

 • Проектування - це розробка загальної конструкції виробу.

 • Конструювання - це подальша детальна розробка усіх питань, рішення яких потрібне для втілення принципової схеми в реальну конструкцію.

 • Розрізняють:

 • нове конструювання,

 • конструювання на основі аналогів,

 • варіантне конструювання.

квантові стандарти довжини, частоти і часу;

 • квантові стандарти довжини, частоти і часу;

 • квантові підсилювачі оптичного (лазерні підсилювачі) і НВЧ- діапазону довжин хвиль (молекулярні, парамагнітні і т. д.);

 • лазери;

 • перетворювачі частоти лазерного випромінювання;

 • лазерні модуляційні пристрої;

 • лазерні системи (лідари, гірометри, лазерні доплерівські вимірники кутової швидкості, системи оптичного зв'язку, обчислювачі і т. д.);

 • лазерні технологічні методи і устаткування для обробки матеріалів, запис і відображення інформації, лазерні інтегрально-оптичні пристрої і т. д..

 • Найбільш великим класом квантових приладів є лазери, які в основному класифікують за трьома ознаками :

 • режиму роботи, типу активного середовища і способу накачування.генератори безперервного випромінювання (одно-, багатомодові і одночастотні)

 • генератори безперервного випромінювання (одно-, багатомодові і одночастотні)

 • лазери імпульсного випромінювання (режими вільної генерації, модуляції добротності резонатора і моноімпульсний).В якості активних елементів для лазерів нині використовують безліч речовин. По активному середовищу лазери розділяються на чотири групи:

 • В якості активних елементів для лазерів нині використовують безліч речовин. По активному середовищу лазери розділяються на чотири групи:

 • твердотілі лазери (на активованих стеклах, іонних кристалах, флюоритах, активованих рідкоземельними елементами),

 • газові лазери (атомарні, молекулярні, газодинамічні, іонні, на парах металів, хімічні, плазмові і т. д.),

 • рідинні лазери (на розчині неорганічних з'єднань, органічних сполук),

 • напівпровідникові лазери (інжекційні, гетероструктури, з розподіленим зворотним зв'язком і т. д.).За цією ознакою лазери розділяються на:

 • За цією ознакою лазери розділяються на:

 • лазери з оптичним накачуванням,

 • лазери з хімічним накачуванням,

 • газорозрядні лазери,

 • лазери з електронним накачуванням,

 • накачуванням рентгенівськими променями,

 • плазмовим шнуром,

 • ядерним накачуванням і т. д.Схожі:

Призначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу iconПредмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу
Структура, зміст курсу та його місце в підготовці техніка-конструктора (електроніка)
Призначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу iconМета курсу Метою навчання курсу
Формування І розвиток предметної ікт-компетентності та ключових компетентностей головна мета програми з інформатики для 5-9 класів....
Призначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу iconТема Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Тема Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Тема Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування

Призначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу iconПлан лекції Загальні призначення та зміст геоінформаційних технологій
Відображення на картографічній основі об'єктів інтересу певних підрозділів установи
Призначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу iconУпровадження
Упровадження в систему столичної освіти християнських цінностей через зміст навчального курсу
Призначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу iconСтудентка 4 курсу групи ”Ж” природничо-географічного факультету Боримська Ірина Зміст
Тема. Оцтова кислота,її молекулярна та структурна формули. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Застосування
Призначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу iconКостантинов Н., Медынский Е., Шабаева М. История педагогики
Предмет і завдання курсу. Виховання в історії педагогічних джерел (Летурно, Шмідт, Монро, Каптєрєв, Соколов та ін.). Історія педагогіки...
Призначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу iconПро впровадження
Про впровадження в систему освіти християнських цінностей через зміст навчального курсу
Призначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу iconЗміст Біографія Вчення
Презентація з вищої математики на тему "Біографія Рене Декарта" студентки І курсу Економіко-правового інституту спеціальність "менеджмент...
Призначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу iconВиконав студент 5 курсу групи А
Використання Web-технологій при створенні електронного навчального посібника з курсу: "Апаратне забезпечення"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка