Історія розвитку обчислювальної техніки


НазваІсторія розвитку обчислювальної техніки
Дата конвертації13.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Історія розвитку обчислювальної техніки


Виникнення лічби

 • Необхідність в підрахунках постійно була пов'язана з діяльністю людини. Поняття числа виникло задовго до появи писемності. Люди повільно і важко вчилися рахувати, передаючи свій досвід з покоління в покоління. По мірі росту необхідності вести підрахунки і розвитку методів рахунку виникали і розвивалися засоби для лічби.Перші засоби для рахування

 • За початок історії ОТ можна взяти, той момент коли наші предки познайомилися і почали використовувати на практиці різні способи рахунку.

 • Ще VI-V ст. до н.е. люди почали використовувати підручні засоби за допомогою яких вони рахували і могли запам'ятовувати ці підрахунки на тривалий час.

 • Це були зарубки на дереві, мотузка з вузликами “квіпу”, абак, калькулі(саме ця рахівниця і дала назву сучасному приладу “калькулятору” ), суан-пан.

 • Звичайно все це не дозволяло проводити великі розрахунки!Рахуємо великі числа

 • 1*2=2

 • 2*2=4

 • 2*3=6

 • 2*4=8

 • 2*5=1/0

 • 2*6=1/2

 • 2*7=1/4

 • 2*8=1/6

 • 2*9=1/8Порахуємо за допомогою “паличок” Неппера

 • 36*8=…Перші механічні машини

 • Першим реально здійсненим i ставшим вiдомим механiчним цифровим обчислювальним пристроєм стала "паскалiна" великого французького вченого Блеза Паскаля (Blaise Pascal, 1623-1662) - 6-ти (або 8-ми) розрядний пристрiй на зубчатих колесах, розрахований на пiдсумовування та вiднiмання десяткових чисел (1642 р.).

 • У 1645 році арифметична машина “паскаліна”, або “Паскалево колесо” набуває остаточного вигляду.

 • У 1649 році Б. Паскаль отримує королівську привілею на виготовлення і продаж своєї машини, до наших днів збереглося 8 машин.Перші механічні машини

 • Через 30 рокiв пiсля "паскалiни" у 1673 р. з'явився "арифметичний прилад" Готфрiда Вiльгельма Лейбнiца (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716) - дванадцятирозрядний десятковий пристрiй для виконання арифметичних операцiй, включаючи множення i дiлення, для чого, на додаток до зубчатих колiс використовувався схiдчастий валик. "Моя машина дає можливiсть чинити множення i дiлення над величезними числами миттєво" - iз гордiстю писав Лейбнiц своєму другу.Сумуючий пристрій Леонардо да ВінчіАрифмометр “Фелікс”Програмовані машини

 • У 1832 р. англійський математик і винахідник Чарльз Бебідж сконструював першу програмну рахувальну машину, яку він назвав аналогічною машиною. Особливість цієї машини полягала в тому, що для виконання операцій їй була потрібна не людина, а набір інструкцій. Такі інструкції представляли собою визначений візерунок дірочок на карточках-перфокартах. Вони стали прикладом перших обчислювальних програм. Нажаль цю аналітичну машину не вдалося довести до робочого стану.

 • Ідеєю Бебіджа після створення програмуючої обчислювальної машини вчені скористалися в 30-40-х рр. ХХ ст. Але замість великої кількості механічних деталей, які потрібно було машині Бебіджа, вчені змусили працювати в обчислювальних машинах електрику перша програмуюча машина у 1805 р. була створена інженером Жозефом-Марі Жаккаром, ткацький станок, який міг створювати на тканині різноманітні візерунки із шовкових ниток різного кольору. Саме прекрасне у винохідці було те, що станок створював візерунки на тканині по інструкції, яка представляла собою карточку з дірочками, розміщеними у ви значеному порядку.

 • Ці карточки-інструкції і були першими порограмами.Перші ЕОМ

 • До початку 60-х рр. ХХ ст. у світі вже робили тисячі ЕОМ, але комп’ютерами в сучасному розумінні цього слова вони так і не були. Ці машини працювали за програмами, закладеними програмістами і по закінченні роботи не давали результатів. Ні про яке оперативне управління і тим більше спілкування з такою машиною іще не могло бути й мови.Перший український комп'ютер!

 • Перша електронна обчислювальна машина в континентальнiй Європi з програмою, яка зберiгалася в пам'ятi. Створена пiд керiвництвом С.О.Лебедєва (Київ, Нацiональна академiя наук України, 1948-1951рр.) Пробний пуск машини "МЭСМ" відбувся 6 листопада 1950 року, розв'язувалася задача   Y''+Y=0; Y(0)=0; Y(π)=0; Постійна експлуатація розпочалася 25.12.1951 року.БЭСМ – 6

 • В 1967 році під керівництвом С.А. Лєбєдєва і В.М. Мельникова була створена швидкообчислювальна машина.

 • БЭСМ – 6.Вплив історії на розвиток ОТ

 • Лише в 90-i роки ХХ столiття, з розпадом СРСР, почалося розсекречування багатьох ранiше виконаних у данiй галузi робiт i з'явилася можливiсть дослiджувати й оцiнити творчий внесок вiтчизняних учених, iнженерiв, виробничникiв у свiтовий процес становлення та розвитку обчислювальної технiки.

 • На жаль, у роки застою ми втратили лiдерство у цiй галузi. Навряд чи можна звинувачувати в цьому учнiв, що продовжували справу своїх славнозвiсних учителiв. Сьогоднi вже очевидно, що на те були бiльш вагомi причини - внутрiшнi i зовнiшнi. Проте слiд визнати, що фундатори обчислювальної технiки були воiстину подвижниками, i їхнiй творчий внесок у становлення i розвиток цього надзвичайно важливого напряму науки i технiки - це результат їх блискучих здiбностей, високих моральних якостей та усвiдомлення величезного значення нових технiчних засобiв для прогресу людського суспiльства.Покоління ЕОМ

 • І покоління – машини основними деталями котрих були електроні лампи.

 • ІІ покоління – напівпровідникові елементи – транзистори, були основою ЕОМ.

 • ІІІ покоління – тут основними були інтегральні схеми.

 • ІV покоління – основані на великих інтегральних схемах.

 • Комп'ютери V покоління знаходяться на етапі розвитку це нейрокомп’ютери і комп'ютери з інтелектуальним інтерфейсом.Періодизація розвитку ОТ

 • І Ручний До. н.е. – XVII ст. -Абак, квіпу, калькулі, щоти, палички Неппера…

 • ІІ Механічний XVII ст. – XVIII ст. - Машина Блеза Паскаля, машина Клода Перо, машина Джакоба Леопольда…

 • ІІІ Електронно – механічний XIX ст. -  середина ХХ ст. - Машина Бебіджа, телеграфний апарат Шилінга, обчислювач  Куммера…

 • ІV Електронний Друга половина ХХ ст. і до сьогодення - Машина Еккарта, Лєбєдєва…нейрокомп’ютери…Так і з’явився комп’ютер!

 • Людина завжди прагне прогресу: взяла в руки палку, винайшла колесо, більшість механізмів і інструментів. Вони розширили її фізичні здібності і збільшили свободу в просторі і часі. А коли навчилися збільшувати силу руху, швидкість ніг, гостроту зору, тонкість слуху - стало чогось не вистачати.

 • Досліджуючи розвиток ОТ можна зробити висновок, що людині необхідний інструмент для підсилення інтелекту.Схожі:

Історія розвитку обчислювальної техніки iconІсторія розвитку обчислювальної техніки 9 клас
Леонардо да Вінчі (тринадцятирозрядного десятинного сумуючого пристрою на базі коліщаток з десятьма зубцями )
Історія розвитку обчислювальної техніки iconАсоціація обчислювальної техніки асм (www acm org) — засноване в 1947 році найбільше на планеті науково-освітнє співтовариство фахівців в галузі інформатики та обчислювальної техніки

Історія розвитку обчислювальної техніки iconІсторія комп'ютерної техніки
Комп'ютер увібрав у собі ідеї та технічні рішення багатьох вчених та інженерів. Розвиток обчислювальної техніки стимулювався потребою...
Історія розвитку обчислювальної техніки iconІсторія комп'ютерної техніки Презентація
Комп'ютер увібрав у собі ідеї та технічні рішення багатьох вчених та інженерів. Розвиток обчислювальної техніки стимулювався потребою...
Історія розвитку обчислювальної техніки iconІсторія розвитку обчислювальної техніки Підготувала вчитель інформатики Слівіна Л.І
Абак з'явився приблизно 3 тис років тому. У вигляді рахівниць використовувався майже до 90 років 20ст., а в країнах Азії до цих пір...
Історія розвитку обчислювальної техніки iconІсторія обчислювальної техніки поділяється на три етапи домеханічний
Вважається першою електронно-обчислювальною машиною (еом). До групи її розробників входив видатний вчений Джон фон Нейман, який сформулював...
Історія розвитку обчислювальної техніки iconТема Типи процесорів та їх використання у вкс. Викладач: д т. н., проф. Саченко А. О
Двома основними архітектурами набору команд, використовуваною комп'ютерною промисловістю на сучасному етапі розвитку обчислювальної...
Історія розвитку обчислювальної техніки iconІсторія розвитку обчислювальної техніки в історії механічних обчислювальних машин лаври першопроходця здобув Блез Паскаль
В історії механічних обчислювальних машин лаври першопроходця здобув Блез Паскаль
Історія розвитку обчислювальної техніки iconУроку Навчальна: ознайомити з історією появи І розвитку обчислювальної техніки, ознайомлення з основними характерними рисами поколінь еом
Виявлена в розкопках так звана "вестоніцька кістка" з надрізами. Дозволяє історикам припустити, що вже тоді наші предки були знайомі...
Історія розвитку обчислювальної техніки iconТема: "Використання інформаційно-комп‘ютерних технологій в дошкільному закладі"
Комп′ ютерізація навчального процесу в днз це процес оснащення відповідних закладів засобами сучасної обчислювальної техніки

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка