Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним)


НазваЗакон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним)
Дата конвертації05.04.2013
Розмір444 b.
ТипЗакон


Досудовий і судовий захист


Позасудовий захист прав споживачів.

 • Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший — досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним).

 • Позасудовий порядок захисту прав споживачів полягає в тому, що споживач, чиї права порушені, мо¬же спочатку пред'явити вимоги про захист порушеного права безпосередньо продавцеві (виробникові, виконавцеві), не звертаючись із позовом до суду. Досудовий порядок розгляду вимог споживачів передба¬чений з метою спонукати сторони самостійно врегулювати розбіжності, що виникли, а продавця (вироб¬ника, виконавця) — добровільно задовольнити обґрунтовані вимоги споживача, дозволяючи швидко відновити порушене право.Поняття

 • Заява — звернення з проханням про сприяння реалізації закріплених за конкретним суб'єктом чинним законодавством прав та інтересів.

 • Скарга — звернення з вимогою про відновлення прав і захисту законних інтересів.скарга

 • Скарга споживача повинна бути подана в письмовому вигляді і містити відомості:

 • • ім'я, прізвище, по батькові;

 • • місце проживання громадянина;

 • • серію і номер паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;

 • • дані про товар, під час продажу якого були порушені права споживача. • Законодавством передбачені терміни розгляду звернень громадян. Звернення розглядаються в термін не більше одного місяця з дня їхнього надходження, а ті, які не мають потреби в додатковому вивченні, невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів із дня їх одержання. Тобто протягом 14 днів вам повинні дати остаточну відповідь. Якщо в місячний термін вирішити порушене питання немож¬ливо, то встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка пода¬ла звернення, але не більше 45 днів.

 • Якщо продавець (виробник) відмовляється задовольнити вимоги споживача, то він повинен це обґрунтувати. У випадку, коли в місячний термін вирішити порушені в зверненні питання неможли¬во, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлю¬ють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала заяву. Звернення громадян пільгової категорії розглядаються в першочерговому порядку.Судовий захист прав споживачів

 • Законом передбачений спеціальний порядок судового захисту прав споживачів. Відповідно до Зако¬ну України «Про захист прав споживачів», ЦК і ЦПК України до органів, що здійснюють судовий захист прав споживачів, відносять суди загальної юрисдикції, зокрема районні суди. Відповідно до ч. 5 ст. 110 ЦПК споживачі на свій розсуд можуть пред'являти позови до суду за місцем свого проживання або за місцезнаходженням відповідача, за місцем спричинення шкоди або за місцем виконання договору.

 • Суддя, визнавши справу підготовленою, виносить визначення про призначення її до розгляду в су¬довому засіданні, сповіщає сторони, інших осіб, що беруть участь у справі, про час і місце розгляду справи, викликає інших учасників процесу. Справа розглядається і вирішується судом до закінчення двох місяців з дня надходження заяви до суду, а мировим суддею — до закінчення місяця з дня ухва¬лення заяви до провадження. • Суд у процесі розгляду справи зобов'язаний безпосередньо досліджувати докази у справі: заслухо¬вувати пояснення сторін і третіх осіб, свідчення свідків, висновки експертів, консультації і пояснення фахівців, ознайомитися з письмовими доказами, оглянути речові докази, прослуховувати аудіозаписи і переглядати відеозаписи. Розгляд справи відбувається усно і за незмінного складу суддів. У разі заміни одного із суддів у процесі розгляду справи розгляд повинен бути проведений із самого почат¬ку. За наслідками розгляду позовної заяви суд ухвалює мотивоване рішення.

 • Суди ухвалюють рішення ім'ям України й оголошують їх відразу ж після закінчення судового засідання.

 • У виняткових випадках, залежно від складності справи, складання повного рішення може бути відкладено на термін не більше п'яти днів із дня закінчення слухання справи, проте при цьому вступна і резолютивна частини рішення обов'язково оприлюднені на тому самому засіданні, на якому закінчив¬ся розгляд справи. Проголошена вступна і резолютивна частини рішення повинні бути підписані всім складом суду, що розглядав справу, і підшиті до справи. Після оголошення рішення суд, який його ух¬валив, не може сам відмінити це рішення. • За загальним правилом рішення суду вступає в законну силу після закінчення терміну подачі зая¬ви про апеляційне оскарження (10 днів після оголошення рішення), якщо заява про апеляційне оскар¬ження не подавалася. Якщо була подана заява про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була представлена у встановлений термін (20 днів з дня подання заяви про апеляційне оскарження), рішення суду вступає в законну силу після закінчення цього терміну. У разі подання апеляційної скар¬ги рішення, якщо воно не скасоване, вступає в законну силу після розгляду справи апеляційним су¬дом (ч. 1 ст. 223 ЦПК). Рішення суду, яке вступило в законну силу, передається до районного відділу державної виконавчої служби (ВДВС) для виконання.Схожі:

Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним) iconЗакон України „Про захист прав споживачів"? Що регулює Закон України „Про захист прав споживачів"? Основні учасники ринкових відносин, згідно Закону України „Про захист прав споживачів"
Основні учасники ринкових відносин, згідно Закону України „Про захист прав споживачів
Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним) iconПоложення щодо безпеки товарів містяться у Законі України "Про захист прав споживачів" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб
Базові положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України "Про захист прав споживачів" (у ред від 15. 12. 1993 р.)
Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним) iconЗакон України "Про захист прав споживачів" Постанова Кабінету Міністрів України від 15. 06. 2006 №833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів"
...
Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним) iconІнформація з Закону "Про захист прав споживачів" Умови отримання компенсації Права споживачів
Споживачі, що знаходяться на території України (не лише громадяни України, а й інших країн), під час придбання, замовлення чи використання...
Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним) iconЧи є дієвим механізм захисту прав споживачів в Україні?
Співвідношення кількості суб'єктів господарювання, в яких виявлені порушення прав споживачів, до загальної кількості перевірених,...
Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним) iconЗакон Украины «Про захист прав споживачів»
Це гарантований Конституцією контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний...
Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним) iconЗакон про енергетику Лібералізація енергетичного ринку (електроенергія, газ, вода) Регулювання захист прав споживачів
Використання загального досвіду та принципів єс для забезпечення відповідності цін та тарифів до затрат
Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним) iconЗакон "Про захист прав споживачів"; Умови конкурсу. Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань". Що таке "зелене споживання"?
Тема дослідження виражає основний зміст, може містити назву товару чи послуги, над якою працюватимуть учні
Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним) iconЗабезпечення та захист прав дитини відноситься до глобальних проблем сучасності. Забезпечення та захист прав дитини відноситься до глобальних проблем сучасності
Вирішення дитячої проблеми можливе тільки об'єднанням зусиль світової спільноти в цілому, що й зумовило виникнення інституту міжнародно-правового...
Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший досудовий захист, тобто претензійне провадження, а другий є судовим (позовним) iconОрганізації, що захищають споживачів Захист споживачів
Однак за такої торгівлі покупець попередньо не ознайомлений з товаром. Крім того, більшу частину технічних товарів (наприклад, ком­п'ютери,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка