Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення?


НазваМотивація досягнення що таке мотивація досягнення?
Дата конвертації05.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ

 • Що таке мотивація досягнення?

 • Як впливає мотивація досягнення на результат діяльності?

 • Як оцінювання впливає на мотивацію досягнення?

 • Як формувати мотивацію досягнення?


Фактори, що впливають на досягнення успіху

 • Успіх у діяльності залежить від декількох основних факторів: здібностей людини у цій діяльності, бажання досяги мети, цілеспрямованої праці заради досягнення бажаного результату (мотивація досягнення) та тих ситуативних факторів (зовнішніх та внутрішніх), що впливають на людину у процесі певної діяльності.

 • Дуже важливо, щоб учитель розумів, що успіх учня залежить не тільки від здібностей дитини, а й від її мотивації досягнення, та враховував це у своїй роботі.Що таке мотивація досягнення?

 •  Мотивація досягнення – це прагнення до успіху (високих результатів) у діяльності.Генрі Мюррей

 • Першим, хто визначив мотивацію досягнення, був Генрі Мюррей. Він писав: “Мотивація досягнення – це робити щось складне з фізичними об’єктами, людьми чи ідеями, маніпулювати ними або організовувати їх, робити це настільки швидко і незалежно, наскільки можливо, долати перешкоди та досягати високого рівня, перевершувати самого себе, змагатися з іншими та перевершувати їх, підвищуючи свою самоповагу завдяки успішному застосуванню власних здібностей”.Девід МАККЛЕЛАНД

 • Американський психолог Девід Макклелланд визначив три основні групи мотивів, які люди засвоюють упродовж життя:

 • Мотивація досягнення (прагнення досягти найкращого вирішення складних проблем);

 • Мотивація афіліації (потреба налагоджувати добрі стосунки з оточуючими);

 • Мотивація влади (прагнення впливати на поведінку інших).

 • У кожному конкретному випадку той чи інший мотив може бути більше чи менше виражений. І кожна людина відрізняться їх своєрідним поєднанням. Існує оптимальне поєднання мотивів для тієї чи іншої діяльності, причому висока мотивація досягнення в більшості випадків є бажаною або необхідною. (Приклад: Але краще білка!)

 • Мотивація досягнення не завжди приводить до більш високих, ніж у інших, результатів.

 • Високі результати не завжди є результатом актуалізованого мотиву досягнення.

 • Вивчаючи фізіологічні аспекти мотивації, Девід Макклелланд з’ясував, що при актуалізації певних мотивів виділяються специфічні гормони та нейромедиатори,які впливають на поведінку людини та її переживання.

 • Для мотивації влади – це адреналін та норадреналін, для афіліації- дофамін. Для мотивації досягнення такої речовини знайти не вдалося.Характеристика людей з вираженою мотивацією досягнення (за Д. Макклеландом)

 • бажання працювати в умовах максимального пробудження мотиву досягнення (розв’язувати завдання середнього ступеня складності);

 • уміння взяти на себе відповідальність за виконання діяльності, але в ситуаціях низького чи помірного ризику або якщо успіх не залежить від випадковості;

 • прагнення мати адекватний зворотній зв’язок про результати власних дій;

 • прагнення до пошуку нових, більш ефективних способів розв’язування задач, схильність до новаторства.ХАЙНЦ ХЕКХАУЗЕН

 • Мотивація досягення – “спроба збільшити чи зберегти максимально високими здібності людини до всіх видів діяльності, до яких можуть бути застосовані критерії успішності, і де виконання подібної діяльності може, відповідно, призвести до успіху чи невдачі”.

 • Ідея досягнення передбачає дві можливості: досягнути успіху чи потерпіти невдачу. В осіб з високою мотивацією досягнення виражена орієнтація на досягнення успіху;

 • Мотивація досягнення виявляється тоді, коли діяльність надає можливості для вдосконалення. Завдання мають бути середнього ступеня складності;

 • Мотивація досягнення орієнтована на певний кінцевий результат, на мету. При цьому для мотивації досягнення «характерний постійний перегляд цілей»;

 • Для людей з високою мотивацією досягнення характерне повернення до вже перерваних занять і доведення їх до кінця.Уявіть двох школярів з однаковими здібностями, але різною мотивацією досягнення. Спробуйте спрогнозувати,як вони будуть вибирати і розв’язувати завдання з математики.Х.Хекхаузен визначив категорії мотивації досягнення (структури мислення, якими оперує людина з високим рівнем мотивації досягнення), розробивши тестову методику. Він пропонував описати ситуації, зображені на малюнках, і оцінював їх з таких позицій:

 • ПОТРЕБА У ДОСЯГНЕННІ ТА УСПІХУ

 • ОЧІКУВАННЯ УСПІХУ

 • ПОХВАЛА (СХВАЛЕННЯ)

 • ПОЗИТИВНИЙ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН

 • ПОТРЕБА В УНИКНЕННІ НЕВДАЧІПОТРЕБА У ДОСЯГНЕННІ ТА УСПІХУ

 • Потреба у досягненні спостерігається, коли учень:

 • Бажає виконати завдання;

 • Успіх при виконанні стимулює бажання виконувати більш складні завдання;

 • Успіх посилює прагнення надалі займатися цією діяльністю; виконувати подібні завдання з задоволенням;

 • Намагається виконати завдання якомога краще;

 • Прагне відшукати новий, більш ефективний спосіб вирішення;

 • При неуспіху – намагається повернутися і знову спробувати виконати завдання.

 • Хоче досягти поставленої мети.

 • Вірить, що зможе виконати це завдання.ОЧІКУВАННЯ УСПІХУ

 • Про очікування успіху можна казати, коли учень не сумнівається, що виконає завдання успішно, досягне поставленої мети, потрібного результату.

 • Якщо очікування успіху пов’язано з певними умовами, то це не є очікуванням успіху. (Н-д: Петрик думав, що коли розв’яже задачу вчасно, то одержить хорошу оцінку).

 • Учні з однаковими навчальними досягненнями іноді по-різному оцінюють власні здібності та мають різні очікування. Хлопчики, як правило, більш упевнені у своїх здібностях та частіше орієнтовані на успіх (очікують позитивного результату). Дівчатка більш самокритичні, і їхні очікування в порівнянні з хлопчиками більш песимістичні.ПОХВАЛА (СХВАЛЕННЯ)ПОЗИТИВНИЙ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН

 • Спостерігається, коли учень:

 • із задоволенням вивчає навчальний матеріал;

 • задоволений своєю роботою;

 • радіє, що зумів подолати труднощі і може продовжувати свою роботу;

 • по закінченні завдання відчуває радість і задоволення;

 • очікування успіху надихає його і додає сили тощо.ПОТРЕБА В УНИКНЕННІ НЕВДАЧІ

 • Якщо в діяльності основним мотивом є уникнення невдачі, то учень висловлюється так:

 • Сподіваюся, що не одержу двійку.

 • Не хочу неприємностей.

 • Буду намагатися не робити помилки у роботі.

 • Розраховую на чиюсь допомогу, коли не буду нічого розуміти тощо.ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СУБ’ЄКТИВНУ ЙМОВІРНІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУФормування мотивації досягнення

 • Д. Аткінс та Д. Макклеланд стверджують, що мотив досягнення має дві протилежні мотиваційні тенденції – (високий рівень мотивації досягнення) прагнення успіху та (низький рівень мотивації досягнення) уникнення невдачі.

 • Основним фактором, що впливає на формування мотивації досягнення, є ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДИТИНОЮ І ДОРОСЛИМ.Умови формування мотивації досягнення (за Д. МАККЛЕЛАНДОМ)

 • Формування синдрому досягнення (прагнення до успіху вище, ніж бажання уникнути невдачі)

 • Самоаналіз

 • Формування прагнення ставити перед собою високі, але адекватні цілі

 • Міжособистісна підтримкаВплив оцінювання на мотивацію досягнення

 • Високі оцінки є більшим стимулом для подальшої навчальної діяльності, ніж низькі.

 • Для учнів з високим рівнем мотивації досягнення низькі оцінки можуть стати серйозним стимулом, якщо учень буде вважати їх об’єктивними.

 • Для учнів з високим рівнем мотивації досягнення оцінка може бути лише констатацією проміжного результату, а справжнім стимулом є бачення перспектив, бажання покращити свої результати.

 • Найбільший мотиваційний ефект спостерігається тоді, коли виставляється не тільки загальна оцінка за всю роботу, а й додається оцінка по кожному з окремих компонентів роботи.

 • Суттєвий вплив на мотивацію досягнення відіграють зовнішні фактори, що супроводжують оцінювання (ставлення до оцінки значимих людей, однокласників, атмосфера у класі тощо).

 • Чим більше задоволення учень одержує від оцінки, тим більше він буде намагатися одержати її знову.

 • Для того, щоб оцінка не перетворилася на самоціль, потрібно акцентувати увагу і на процесуально-змістовому компоненті діяльності.

 • Матеріальна нагорода (призи та ін.), яка надається часто, зменшує пізнавальну активність та інтерес до діяльності на противагу словесному заохоченню, похвалі.Коли нагороди (позитивне підкріплення) знижують процесуально-змістову мотивацію?

 • Якщо нагорода викликає відчуття, що тобою маніпулюють.

 • Якщо в учня не виникає відчуття гордості за власні досягнення.

 • Коли підкріплюється діяльність, яку учень і без підкріплення виконував з інтересом.

 • Коли похвала нецікавої для учня діяльності збільшує її привабливість. (тоді учень у подальшому очікує нагороду, а не намагається зацікавитися діяльністю)

 • Коли похвала не залежить від результату, від досягнень (підкріпляється саме виконання діяльності, незалежно від того, як учень його виконав.

 • Якщо підкріплюються як високі, так і задовільні результати. (Якщо вчитель підкріплює тільки найкращі результати чи зусилля, то це не знижує мотивацію.)

 • Якщо винагороди використовуються часто, то існує загроза перенасичення. Нагороди не ефективні тоді, коли це звичайна процедура.Що таке негативна мотивація?

 • Негативна мотивація – це стимули, викликані усвідомленням можливих неприємностей, незручностей, покарань, які можуть бути застосовані у разі невиконання певної діяльності.

 • Навчання під впливом такої мотивації набуває характеру захисної реакції та стає примусовим.

 • Учень навчається, того що боїться. Стимулом стає страх, отже, формується мотивація уникання невдачі.

 • Форми негативних санкцій:

 • Вербальні (зауваження, осуд тощо);

 • Матеріальні (позбавлення подарунку);

 • Соціальна ізоляція (ігнорування вчителем, однолітками);

 • Фізичне покарання;

 • Негативні санкції впливають на учня тільки на короткий проміжок часу (тільки у період їх дії).

 • Негативна мотивація сильніше впливає на учня тоді, коли він упевнений у невідворотності покарання.

 • Покарання не виховує успішних людей!Схожі:

Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення? iconI. Мотивація. I. Мотивація
Прочитайте вислови. Знайдіть слова й вирази, які надають емоційності висловленим думкам
Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення? iconЗовнішня мотивація Зовнішня мотивація
«Я не хочу, але мушу» виникає під впливом і тиском батьків, вимог, наказів, примусів державних органів
Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення? iconМ – мотивація співробітників, гідне соціальне забезпечення м – мотивація співробітників, гідне соціальне забезпечення
А альтернатива у призначенні Вигодонабувачів (Юридична особа / родичі Застрахованого)
Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення? iconДодаткова мотивація для брокерів. Додаткова мотивація для брокерів
Кожного сезону кращі консультанти брокера мають можливість отримати путівку на відпочинок. За підсумками сезону сума надходжень страхових...
Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення? iconЩо це таке? Що це таке?
Це планування наших фінансових дій у майбутньому з метою досягнення найкращих довгострокових результатів
Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення? iconДосягнення Досягнення
Влітку 1993-го Л. Кравчук після масових страйків погодився на дострокові президентські вибори, призначені на липень 1994 року
Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення? iconІнформація про компанію Наше кредо Територіальне покриття Досягнення компанії 2007-2010 Досягнення компанії 2007-2010 Досягнення компанії 2007-2010
Ск "Індіго" також зайняла високі позиції в рейтингу інтернет-журналу про страхування
Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення? iconЯк створити портфоліо Таємниця походження
Необхідно, аби було проаналізовано свою роботу, власні успіхи, узагальнено і систематизовано педагогічні досягнення, об'єктивно оцінено...
Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення? iconФункції управління підприємством: аналіз, планування, організація, мотивація, контроль

Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення? iconВчитель Улянівської зош І-ІІ ступенів, Гривнак Світлана Володимирівна Мотивація – це…


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка