Медико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми


НазваМедико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми
Дата конвертації05.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Медико - біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини.


Питання теми:

 • Паразитологія - комплексна теоретико-прикладна наука.

 • Медична паразитологія – її предмет і задачі. Структура медичної паразитології.

 • Основні поняття паразитології.

 • Поняття про трансмісивні захворювання.

 • Природно-осередкові захворювання.

 • Характеристика Одноклітинних, систематика.

 • Найпростіші - паразити людини: латинські назви, цитологічні особливості, біологічний цикл розвитку, шляхи зараження, локалізація в організмі людини, вплив на організм господаря, діагностика і профілактика.Паразитизм

 • - одна з форм біотичних зв’язків між організмами різних видів, коли один організм (паразит) використовує інший організм (господаря), як джерело живлення та середовище існування, порушуючи тим самим його життєздатність, тобто завдаючи йому шкоди.Паразити

 • - організми, які використовують інші організми в якості джерела живлення та середовища існування, покладаючи на господарів повністю або частково регуляцію взаємовідношень з оточуючим середовищем.Паразитологія (від грец. parasitos - нахлібник)

 • - це наука про біологію та екологію паразитів, їх взаємини з господарями і оточуючим середовищем, викликані ними хвороби і заходи боротьби з ними у людини, тварин і рослин.Науку, яка вивчає явища паразитизму називають паразитологією. Це комплексна теоретико-прикладна наука.

 • Завдання її - вивчення морфології, фізіології і функціональних пристосувань в процесі формування паразитизму як явища і механізмів розвитку багатьох хвороб людини, домашніх і диких рослин і тварин.Паразитологія

 • Медична паразитологіяМедична паразитологія

Характерна особливість паразитів – здатність зумовлювати порушення життєдіяльності

 • Характерна особливість паразитів – здатність зумовлювати порушення життєдіяльності

 • Патогенність (від патос - страждання, генезис – розвиток) – хвороботворність

 • Вірулентність – властивість паразита, що визначає характер і силу патогенностіХвороби спричинені паразитами називають інвазійними або паразитарними

 • на відміну від

 • інфекційних захворювань,

 • які зумовлюються

 • бактеріями та вірусамиШляхи зараження людини збудниками паразитарних захворювань

 • Пероральний – через ротову порожнину (при вживанні води, їжі та інш.)

 • Перкутаний – через шкіру ( при порушені цілісності шкірних покривів або при активному проникненні

 • Повітряно-крапельний – через органи дихання

 • Контактно-побутовий - при контакті з хворими та предметами їх вжитку

 • Трансмісивний – при укусах переносників

 • Трансплацентарний - через плаценту від матері до плоду

 • Статевий – при статевих контактах

 • Гемотрансфузний – при переливанні крові, або використанні недостатньо стерилізованого хірургічного інструментарію • періодичний (відносно постійний) – це паразитизм при якому зберігаються вільноживучі стадії для розселення або зараження інших господарів;

 • - постійний (безумовно постійний)- це паразитизм який здійснюється в одному або декількох тваринах господарях при відсутності вільноживучих стадій;- облігатні (справжні) - організми, для яких паразитизм необхідна умова існування;

 • - облігатні (справжні) - організми, для яких паразитизм необхідна умова існування;

 • - факультативні (несправжні) - вільноживучі організми, які випадково потрапили в інші організми, які зберігають життєздатність та порушують життєздатність організму господаря;Залежно від терміну паразитування:

 • - тимчасові - паразити, які використовують інші організми на окремих стадіях життя, як правило використовуючи їх при контакті як джерело живлення;

 • - стаціонарні - паразити, які мають вільноживучі і паразитичні стадії в циклі розвитку;

 • - періодичні - паразити, які мають тимчасові вільноживучі стадії, які виконують функції розселення та зараження нових господарів;

 • - постійні - найбільш спеціалізовані паразити, які не можуть існувати в зовнішньому середовищі, вони розвиваються в одному або декількох організмах господарів;Залежно від місця локалізації:

 • ектопаразити - зовнішні, які існують на зовнішніх покривах господаря (шкіра, волосся);

 • ендопаразити - паразитують всередині організму господаря пошкоджуючи внутрішні органи;- Порожнинні - паразитують у порожнинах внутрішніх органів, частіше в кишечнику;

 • - Порожнинні - паразитують у порожнинах внутрішніх органів, частіше в кишечнику;

 • - Тканинні - паразитують у різних тканинах різних органів (шкірі, вісцеральних органів, нервовій системі, кістковому мозку і інш.);

 • - Внутрішньоклітинні - пошкоджують клітини організму (шкіри, внутрішніх органів, клітини крові, нервової системи).Залежно від кількості хазяїнів:

 • Евриксенні – мають широке коло хазяїв

 • Моноксенні - мають одного хазяїна

 • Стеноксенні – паразитують у одного хазяїна, але можуть паразитувати й на інших

 • Гетероксенні – стадії циклу розвитку проходять на різних хазяїнах

Сприйнятливість організму хазяїна – здатність людини або тварини стати для паразита середовищем життя і відповісти на його життєдіяльність специфічними реакціями

 • Резистентність хазяїна – ступінь сприйнятливості того чи іншого паразитаВплив паразита на хазяїна

 • Механічний вплив – пошкодження тканин кишки гачками свинячого ціп’яка або закупорення просвіту кишки клубком аскарид;

 • Токсичний вплив (гельмінти викликають зниження апетиту, безсоння, блювоту, нудоту, головний біль, зниження працездатності);

 • Зміна хімічного вмісту крові або міжклітинної рідини;

 • Міграція личинок призводить до руйнування тканин, появи запальних процесів, сприяє проникненню збудників інфекцій;

 • Трансмісивна передача збудника через укус кровососів викликає одночасно механічну хімічну, токсичну дію.Вплив хазяїна на паразита

 • Групи реакцій відповіді хазяїна на паразита:

 • Клітинні реакції;

 • Тканинні реакції;

 • Гуморальна реакція.Життєві цикли паразитів

 • - остаточний (або дефінітивний хазяїн) – організм в якому паразит розмножується статевим шляхом;

 • - проміжний хазяїн – організм, в якому паразит розмножується безстатево і паразитує на личинкових стадіях;

 • - резервуарний хазяїн - це організм в якому вегетативні або личинкові стадії паразита можуть певний час існувати, але не розмножуватися і не досягати статевої зрілості;Переносники

 • Специфічні МеханічніТрансмісивні хвороби

 • Інфекційні та інвазійні захворювання, збудники яких передаються через кровосисних переносників одержали назву трансмісивних

 • (лат. transmissio – передача).Облігатно і факультативно–трансмісивні хвороби

 • Облігатно–трансмісивні хвороби передаються від одного хазяїна до іншого тільки через переносника.

 • Н., лейшманіозом людина може заразитися тільки при укусі зараженим москітом.

 • Факультативно–трансмісивні передаються від одного хазяїна до іншого, як через переносника, так і іншими шляхами (чума –– блохами, повітряно–крапельним шляхом).Трансмісивні хвороби поділяються на групи

 • Зоонози – хвороби притаманні тваринам;

 • Антропозоонози – збудники цих хвороб вражають людей і тварин (лейшманіоз, фасциольоз, опісторхоз)

 • Антропонози – хвороби властиві тільки для людей (малярія, висипний поворотний тиф)Є.Н.Павловський (1939 р.) виділив природно-осередкову категорію хвороб, яка характеризується:

 • Збудники циркулюють у природі незалежно від діяльності чи захворюваності людини;

 • Резервуаром збудників є дикі тварини, які разом з переносниками і збудниками утворюють біоценотичний комплекс;

 • Збудники поширені на обмеженій території з певним географічним ландшафтом, це пов’язане з наявністю різних компонентів біоценозу (ліс, степ, поширення кліщів, гризунів, москітів)Медична протозоологія

 • Підцарство Найпростіші (Protozoa)

 • Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora)

 • Найпростіші (Protozoa) - одноклітинні тваринні організми, понад 65 000 видів, багато з яких паразити людини і тварин, які викликають найпоширеніші хвороби.Будова:

 • еукаріотична клітина - складається із цитоплазми, ядра і клітинної мембрани (тонка пелікула і щільна кутикула); цитоплазма диференційована на ендоплазму і ектоплазму; в ній знаходяться органели загального і спеціального призначення.

 • Органели загального призначення: ЕПС, комплекс Гольджі та ін.Органели спеціального призначення: скоротливі вакуолі, травні вакуолі, органели руху (псевдоподії, джгутики, ундулююча мембрана, війки).

 • Органели спеціального призначення: скоротливі вакуолі, травні вакуолі, органели руху (псевдоподії, джгутики, ундулююча мембрана, війки).

 • Ядер може бути від одного до декількох.

 • Живлення: гетеротрофне - поглинання шляхом фагоцитозу і піноцитозу або осмотично; міксотрофне.

 • Розмноження: безстатеве (мітотичний поділ, шизогонія) і статеве (копуляція, кон'югація ).

 • У зовнішньому середовищі більшість найпростіших утворюють цисти.

 • За новою зоологічною класифікацією (1980) Найпростіші (Protozoa) є підцарством, в якому виділяють декілько типів: • Класифікація базується на наявності певних органел руху й особливостях життєвого циклу.Циста – це стадія життєвого циклу найпростіших, яка утворюється у неблагосприятливих умовах середовища

 • Інцистування – процес утворення цист.

 • Ексцистування – процес звільнення інвазійної стадії паразита з цист, який відбувається при благосприятливих умовах в організмі хазяїна.

 • Цистоносії- заражені люди в організмі яких захворювання протікає не в гострій формі, а у зовнішнє середовище виділяються інвазійні стадії – цисти, а це має велику епідеміологічну небезпеку для оточуючих.

 • Інвазійна стадія – стадія життєвого циклу паразита, яка заражає організм господаря.Клас Справжні амеби (Lobosea)

 • - налічуює близько 10 000 видів. Більшість (понад 80 %) мешкають у морях, частина - у прісних водоймах і ґрунті. Деякі види перейшли до паразитичного способу життя, серед них є як непатогенні, так і патогенні для людини форми амеб.Паразитичні форми амеб.

 • Амеба дизентерійна

 • (Entamoeba histolytica) –– збудник амебної дизентерії, або амебіазу.

 • Кишкова амеба (Entamoeba coli), непатогенна

 • Ротова амеба (Entamoeba gingivalis). Розмір 6–30 мкм.Схема життєвого циклу дизентерійної амеби (Entamoeba histolytica).Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora)

 • Клас Тваринні джгутикові (Zoomastigophora)

 • Клас джгутикові об'єднує найпростіших, які мають від одного до декількох джгутиків. Органелами їхнього руху є і ундулююча мембрана - хвилеподібна цитоплазматична перетинка між джгутиком і пелікулою.Паразитичні форми джгутикових.

 • Найбільше патогенне значення для людини мають лейшманії і трипаносоми.

 • Трипаносоми - патогенними для людини є три види:

 • Trypanosoma brucei gambiense - гамбійська трипаносома (трапляється в екваторіальних районах Західної Африки),

 • Trypanosoma brucei rhodesiense - родезійська трипаносома (у східних районах Африки),

 • Trypanosoma cruzi (у Південній і Центральній Америці). • Цикл розвитку

 • Trypanosoma brucei gambiense

 • (збудника африканського трипаносомозу гамбійського типу)Лейшманії:

 • Leishmania tropica minor – викликає антропонозний (міський) шкірний лейшманіоз;

 • Leishmania tropica major – збудник зоонозного (пустинного) шкірного лейшманіозу; природним резервуаром паразита є гризуни (піщанки, ховрахи, тушканчики).

 • Leishmania brasiliensis – зустрічається в Південній Америці та викликає шкірно–слизовий американський лейшманіоз;

 • Leishmania donovani (індійський кала–азар), Leishmania infantum (середземноморський лейшманіоз) – збудники вісцерального лейшманіозу.Цикл розвитку Leishmania donovani i L. infantum.

 • Цикл розвитку Leishmania donovani i L. infantum.

 • (збудників вісцерального лейшманіозу).Лямблії (Lamblia intestinalis) –– збудник лямбліозу

 • існують в двох формах: вегетативній і формі цисти.

 • Локалізація –– дванадцятипала кишка.

 • Інвазійна стадія –– чотириядерна циста.

 • У дітей нерідко бувають запальні процеси, може бути безсимптомне носійство.

 • Діагностика –– дослідження дуоденального вмісту дванадцятипалої кишки, фекалій – на наявність вегетативних форм і цист.Трихомонада піхвова (Тrichomonos vaginalis).

 • Локалізація –– сечостатеві шляхи жінок і чоловіків.

 • Патогенне значення –– викликає запальні процеси у статевих шляхах. Зараження - статевим шляхом.

 • Діагностика - виявлення вегетативних форм у виділеннях сечестатевих шляхів.I — мазок з культури II — мазок з піхви (забарвлення за Романовським); III — мазок з піхви (забарвлення метиленовим синім); а — трихомонада: 1 — ядро; 2 — кинетопласт; 3 — передні джгутики; 4 -- ундулирующая мембрана; 5 — аксостиль; 6 — парабазальна нитка; б — лейкоцити; в — епітеліальні кліткиТрихомонада кишкова (Trichomonas hominis).

 • Не патогеннаТип Апікомплексні (Apicomplexa) Клас Споровики (Sporozoea)

 • Споровики - виключно паразитичні організми, найчастіше з внутрішньоклітинною локалізацією.

 • Є спеціальні органели прикріплення та проникнення у клітину (коноїд, роптрії).Види - збудники малярії людини:

 • Види - збудники малярії людини:

 • Plasmodium vivax,

 • Plasmodium falciparum,

 • Plasmodium malariae,

 • Plasmodium ovale).Життєвий цикл Plasmodium vivax і Plasmodium ovale.

 • 1 — вихід спорозоїтів з слинної залози малярійного комара і проникнення в клітини печінки (перкутанно); 2 — трофозоїт в клітині печінки: а — трофозоїт, б — ядро клітини печінки; 3 — экзо-еритроцитарний шизонт в клітині печінки: а — шизонт; б — ядро клітини; 4 — вихід мерозоїтов з клітини печінки в кров;

 • 5 — прикріплення мерозоїта до еритроцита; 7 - кільцеподібний трофозоїт в еритроциті; 6 — процес проникнення мерозоїта; 8 — юний трофозоїт в еритроциті;9 — незрілий еритроцитарний шизонт; 10 — зрілий эритроцитарний шизонт; 11 — еритроцитарні мерозоїти; 12 — чоловічій гамонт; 13 — жіночій гамонт; 14а — утворення чоловічих гамет; 14б — чоловіча гамета; 15 — жіноча гамета; 16—17 — злиття чоловічих і жіночих гамет; 18—20 — стадії розвитку ооцисти на стінці шлунку комара; 21 — вихід спорозоїтїв із зрілої ооцисты; 22 — спорозоїти в слинній залозі комара.Мазок крові хворого малярією

 • 1 — кільцеподібний трофозоїт (кільце); 4 — деформований кільцеподібний трофозоїт; 5—7 — амебоїдні трофозоїти різного віку;

 • 10 — трофозоїт, що готується до ділення; 11 -шизонт; 12 — морула;

 • 13 — гамонт жіночий; 14 — гамонт чоловічий; 15 — уражений еритроцит із зернами Шюффнера; 18 — ретикулоцит; 19 — тромбоцити;

 • 20 — лімфоцит;Внизу — стадії розвитку Plasmodium vivax, що відповідають різної температурі тіла хворогоТоксоплазма (Toxoplasma gondii)- збудник токсоплазмозу.

 • 1 — кішка-хазяїн, в організмі якої відбувається шизогонія і стадії статевого циклу:

 • 2—3—4 — стадії розвитку ооцист (по 2 спори в кожній ооцисті і по чотири спорозоїтами в спорі);

 • 5—6 — миші-хазяїни, в організмі яких протікає безстатеве розмноження: має місце гостра інфекція (утворюються цисти, оболонки ізолюють паразита від тканин господаря);

 • 7 — внутріутробне зараження мишей.Тип Війконосні (Ciliophora) Клас Щілиннороті (Rimostomatea)

 • авегетативна форма;

 • б — циста.

 • 1 — цитостом;

 • 2 — цитофаринкс;

 • 3 — травна вакуоль;

 • 4 — скоротлива вакуоля;

 • 5 — макрионуклеус;

 • 6 — микронуклеус;

 • 7 — порошиця.Схожі:

Медико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми iconМедична гельмінтологія. Плоскі черви – паразити людини. Питання теми
Цикли розвитку, шляхи зараження, локалізація в організмі людини, патогенна дія на організм господаря (людини)
Медико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми iconНайпростіші Вступ Найпростіші
Всі найпростіші -одноклітинні або колоніальні, що не мають високоорганізованих тканин
Медико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми iconРепродуктивне здоров“Я. Біологічні основи репродуктивної системи жінки І чоловіка доцент маланчин ірина миколаївна
Репродуктивне здоров я. Біологічні основи репродуктивної системи жінки І чоловіка
Медико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми iconМолекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації Питання теми
Характеристика нуклеїнових кислот: ДНК І рнк, просторова організація, властивості
Медико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми iconМедична гельмінтологія. Плоскі черви – паразити людини. Представники
Плоскі черви, Круглі черви і Скребні, які є паразитами рослин, тварин і людини. Виділяють дві групи
Медико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми iconПрактикум з квантової механіки
Електронний парамагнітний резонанс, ядерний магнітний резонанс та їх медико-біологічні застосування
Медико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми iconПитання теми: Онтогенез, його періодизація
Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини
Медико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми iconПаразитичні бактерії (паразити) Живляться речовинами живих організмів
Спричиняють багато небезпечних хвороб людини (туберкульоз, дифтерію, черевний тиф, холеру)
Медико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми iconМінливість у людини як властивість життя і генетичне явище. Питання теми
Модифікаційна мінливість: норма реакції генетичне детермінованих ознак, експресивність та пенетрантність, фенокопії, адаптивний характер...
Медико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми iconБіологічні Біологічні
До основних психологічних чинників, що визначають делінквентну поведінку, належать мотиви і потреби

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка