Мета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей


НазваМета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей
Дата конвертації05.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииМЕТА ЛЕКЦІЇ:

 • РОЗКРИТИ ПРОБЛЕМУ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ.Актуальність

 • Офіційна статистика імунодефіцитів в Україні не ведеться Недостатня настороженість та обізнаність лікарів щодо ІДС;

 • Низька спроможність медичних закладів забезпечити достатній рівень імунологічної діагностики;

 • Відсутність єдиних підходів до класифікації ІДС;

 • Нечіткість обліку даної патології;

 • Рання маніфестація та неблагоприємний прогноз стає не тільки медичною, але і соціальною проблемою.

 • Л. І. Чернишова,головний дитячий імунолог МОЗ УкраїниПоширеність:

 • За даними США (2002 р.)

 • В США зараєстровано 10 000 хворих

 • В Європі – 9 907хворих

 • -селективний імунодефіцит IgA - 1:700 населення,

 • - Європі — 1:250.

 • у 2003 році під спостереженням імунологів перебувало 630 дітей з первинними імунодефіцитами.

 • У Тернопільській області:

 • 2004 – 8; 2008 – 9; 2012 – 5 (1)

 • 2005 – 8; 2009 – 6;

 • 2006 – 9; 2010 – 5;

 • 2007 – 8; 2011 – 5;Поширеність окремих з них складає:

 • Дефіцит комплементу – 2%

 • Дефіцит фагоцитозу-18%

 • Клітинний дефіцит -10%

 • Комбінований дефіцит клітин та антитіл -20%

 • Дефіцит антитіл -50%

 • хлопчиків до дівчаток становить 5:1.Імунодефіцит:

 • вроджене чи набуте порушення імунної відповіді, яке проявляється втратою здатності до захисту від інфекцій і пухлин. ( Дранник Г.Н.,Киів)

 • зниження функціональної активності основних компонентів имунної системи, яке призводить до порушення захисту організму від мікробів і проявляється у підвищенні інфекційної захворюваності. (Р. М. Хаитов, Москва)

 • - стійкі структурні зміни в імунній системі, які діагностуються за допомогою лабораторних методів дыагностики, та є морфологічною основою імунної недостатності та імунопатології.

 • (Михайленко А.А., Санкт-Петербург)Основна функція імунної системи – захист організму від генетично чужерідного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища

 • Функції імунітету:

 • - Протиінфекційний захист

 • - Імунологічний нагляд

 • - Генетична ідентифікація та індивідуальністьЕтіологія ІДС:

 • Первинний дефект 8, 14, 18, 20 хромосом;

 • Генетичний дефект на рівні стовбурових клітин;

 • Певний молекулярно-генетичний дефект властивий тільки окремому ІДС.Lawton А. (1986) видiляє наступнi молекулярно-генетичнi дефекти-причини первинних IДС:

 • Lawton А. (1986) видiляє наступнi молекулярно-генетичнi дефекти-причини первинних IДС:

 • делецiї генiв, що кодують синтез тяжких ланцюгiв iмуноглобулiнiв i рецепторiв Т-лiмфоцитiв, хромосомнi мутацiї;

 • мутацiї, що порушують контактування генiв iмуноглобулiнiв i Т-рецепторiв;

 • дефекти альтернативного сплайсинга РНК (надмiрна вирiзка некодованих генiв ферментiв пiд час транскрипцiї);

 • мутацiї генiв Х-хромосоми, регулюючих диференцiювання та дозрiвання лiмфоцитiв;

 • мутацiї, що викликають втрату антигенiв тканинної гiстосумiсностi;

 • мутацiї, що порушують дозрiвання та диференцiювання Т-лiмфоцитiв у  вилочковiй залозi;

 • мутацiї генiв, що кодують синтез iнтерлейкiнiв;

 • мутацiї генiв, що контролюють синтез ферментiв i компонентiв  комплементу.Первинні імунодефіцити

 • Первинні імунодефіцити

 • (хвороби імунної системи)

 • Спадкові (мутації генів-

 • успадкування

 • аутосомнорецисивне,

 • Х- зчеплене в т. ч.

 • ферментопатії)

 • Вроджені

 • ( в/у інфікування

 • TORCH-інфекціями)Імунодефіцити - первинні (спадкові, природжені) та вторинні (набуті)

 • Первинний імунодефіцит

 • порушення пов’язані з генетичними дефектами імунної системи, або внутріутробним інфікуванням, який має відповідні клінічні і лабораторні прояви, виявляються переважно в дитячому віці, і навіть при імунотропній терапії має досить складний прогноз.Первинні імунодефіцити вродженні(спадкові генетичні дефекти)

 • Переважні дефекти продукції антитіл D.80 (недостатність гуморального імунітету- хвороба Брутона, загальний варіабельнтй імунодифіцит, транзиторна гіпогамаглобулінемія, селективний ІД gA, субкласів IgG, гіпер- IgM синдром, синдром Блума, Дункана, дифіцит транскоболамііну)

 • 50-60%;Первинні імунодефіцити вродженні(спадкові генетичні дефекти)

 • Недостатність клітинного імунітету D82. (патологія Т лімфоцитів з вторинним впливом на продукцію антитіл)

 • (синдром Ді-Джоржі, Незелофа, хронічний шкірно-слизовий кандидоз)

 • 5-10%Первинні імунодефіцити вродженні(спадкові генетичні дефекти)

 • Первинні порушення клітинного і гуморального імунітету D81 (наслідком яких є комбінований імунодефіцит):

 • синдром Віскотта- Олдрічча,

 • атаксія – телеангіектазія (синдром Луї– Бар),

 • синдром Німегена, ретикулярна дисгенезія, спадковий алімфоцитоз,та інші. 20-25%;Первинні імунодефіцити вродженні(спадкові генетичні дефекти)

 • Імунодефіцити пов’язані з недостатністю фагоцитів D84. – нейтропенія спадкова, синдроми: Швахмана, Джоба, Чедіака-Хігасі-Штейнбріка, хронічний гранульоматоз, дефіцит експресії молекул адгезії

 • 10-15%;Первинні імунодефіцити вродженні (Д.В. Стефані, Ю.Є. Вєльтіщева)

 • Недостатність комплементу

 • (спадковий ангіоневротичний набряк) - 2%;

 • Імунодефіцитні стани при спадкових аномаліях обміну (фенілкетонурія, недостатність аденозиндезамінази, нуклеотидазна недостатність, синдром Німегена);

 • Порушення в системі інтерлейкінів та кооперації клітин в імунній відповіді;

 • Мінорні або компенсовані аномалії імунної системи.Первинні імунодефіцити природжені

 • Внутріутробне інфікуваня Т і В лімфоцитів

 • ВІЛ/СНІД

 • ЕБВ( вірус Ебштейна- Бара)

 • ЦМВ

 • Токсоплазмоз

 • Кір, Краснуха

 • Герпес І та ІІ типів •    

 • За часом виникнення:           а) антенатальнi вториннi IДС;           б) перинатальнi вториннi IДС;           в) постнатальнi вториннi IДС.

 •    За етiологiчним фактором:

 • 1. Інфекційний чинник:

 • (вiруснi iнфекцiї, бактерiальнi iнфекцiї, протозойнi та глистнi iнвазiї

 • 2. Білково-енергетична недостатність; 3. Злоякiснi пухлини;

 • 4. Імунодефіцитні стани, які виникають під дією різних подразників:

 • 5. Тривалий стресовий вплив; 6. Інші захворювання. • За перебігом: гострі, хронічні, підгострі, рецидивуючі

 • За видом поломки: порушення клітинного, гуморального імунітету, фагоцитозу, комплементу комбіновані порушення

 • За поширеністю: дефіцит місцевого, дефіцит загального імунітету

 • За формою бувають індуковані та спонтанні.За ступенем тяжкості вторинних IДС:

 • За ступенем тяжкості вторинних IДС:

 • а) компенсований - проявляється пiдвищеною чутливiстю до збудникiв ГРВI, пневмонiй, пiодермiй, дитячих iнфекцiй;

 •  б) субкомпенсований - характеризується схильнiстю до хронiзацiї iнфекцiйних процесiв;

 • в) декомпенсований - доводиться розвитком генералiзованого iнфекцiйного процесу, викликаного умовно-петогенною флорою, злоякiсними новоутвореннями.Методи обстеження при ІДС

 • Збір імунологічного анамнезу

 • Клінічне обстеження хворих

 • Лабораторне обстеження імунного статусуІмунологічний анамнез

 • складається з таких етапів:

 • З’ясування схильності до ризику спадкових розладів імунної системи;

 • Перенесені інфекції, гнійно-запальні процеси: частота, локалізація, збудники, моно- чи полі-інфекція, міксти - віруси, паразити, гельмінти, ефективність лікування;

 • Шкідливі впливи: алкоголізм, наркоманія, куріння (у батьків);

 • Драннік Г.М.1999Імунологічний анамнез

 • Несприятливі фактори до і під час вагітності;

 • Гестаційний вік і маса при народженні;

 • Затримка розвитку;

 • Хронічна діарея, синдром мальабсорбції;

 • Лікування цитостатиками, кортикостероїдами, антибіотиками, променева терапія;

 • Алергологічний та вакцинальний анамнез;

 • Аутоімунні захворювання, епізоди переливання крові та кровозамінників, трансфузійні реакції;

 • Хронічні рецидивуючі інфекції верхніх дихальних шляхів;

 • Сімейний анамнез.Алгоритм клінічного обстеження хворого з патологією імунної системи:

 • Фізичне обстеження органів і тканин імунної системи: лімфовузли, тимус, селезінка, мигдалики, причому важливим є зменшення;

 • Дослідження шкіри та слизових: тургор, сухість, висипання, пігментації та депігментації, новоутвори, герпетичні, грибкові ураження, звиразкування, запалення;

 • Опорно-руховий апарат: міалгії, атрофії, суглобові та кісткові зміни порушення фукції;Алгоритм клінічного обстеження хворого з патологією імунної системи:

 • Бронхо-легенева система: хронічні запальні процеси фіброз, бронхообструкція, бронхлектази;

 • Серцево - судинна система: тромбоз, кровоточивість, запальні процеси, оперативні втручання та маніпуляції, васкуліти, ДВЗ синдром;

 • Травна та видільна система: хронічні запалення, аномалії розвитку, діарея гепатомегалія, тощо;

 • Нейроендокринна система: хронічна втома, запальні процеси, аутоімунні, вади розвитку, ендокринопатії;Дані фізикального обстеження які дають можливість запідозрити ІДСПокази до обов’язкової консультації дитячого імунолога

 • І. Рецидивуючі вірусні респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів:

 • - 8 чи більше епізодів протягом одного року;

 • - тяжкі та/або тривалі інфекції респіраторного тракту.ІІ. Рецидивуючі бактеріальні інфекції:

 • - два чи більше гнійні отити або синусити (гайморит, фронтити, етмоїдит) протягом одного року;

 • - дві чи більше пневмонії протягом одного року, хронічний ендобронхіт, бронхоектази, пневмонія, що не піддається антибактеріальній терапії, дихальна недостатність без хрипів (інтерстиціальна пневмонія);

 • - рецидивуючі піодермії та абсцеси;

 • - дві чи більше тяжкі інфекції (менінгіт, остеомієліт, абсцеси внутрішніх органів, флегмона або сепсис);

 • - хронічна інфекція сечовивідних шляхів без аномалій розвитку сечової системи;

 • - хронічний рецидивуючий стоматит;

 • - тяжкі інфекції, викликані незвичайними мікроорганізмами (умовно патогенними бактеріями, пневмоцистами тощо);

 • - низький ефект від повторних курсів антибактеріальної терапії. • ІІІ. Персистуюча молочниця ротової порожнини у дитини віком старше 6 місяців, генералізований кандидоз.

 • ІV. Хронічна діарея та синдром мальабсорбції.

 • V. Часті рецидиви герпетичної інфекції на шкірі, слизових оболонках, афтозний стоматит з тривалим перебігом, тяжкий перебіг вітряної віспи, інші опортуністичні інфекції (імунодефіцит-асоційовані).

 • VI. Наявність первинного імунодефіциту в сім’ї.

 • VII. Побічні реакції на вакцинацію, вакцин-асоційований поліомієліт.VIII. Стани, поєднані з інфекційним синдромом:

 • порушення росту та ваги;

 • відсутність лімфоїдної тканини (лімфатичних вузлів, мигдаликів) або її гіпертрофія;

 • - поєднання атаксії з блефаритом та телеангіектазіями, альбінізм, фотофобія;

 • - висипка, алопеції, екземи, бородавки (по всьому тілу та багато);

 • гіпоплазія хрящів, волосся, низькорослість;

 • - гарячка нез’ясованого генезу. • IX. Гематологічні зміни (не менше, ніж у двох повторних аналізах):

 • - нейтропенія (< 1000 клітин в 1 мкл);

 • - лімфопенія (< 1500 клітин в 1 мкл);

 • - еозинофілія (> 10 %);

 • - сума кількості IgG, IgA та IgM < 6 г/л;

 • - IgG < 4 г/л;

 • - CD4 < 0,5 x 109/л;

 • - НСТ = 0.Синдроми при ІДС:

 • Інфекційний - хронічні чи гострі важкі інфекції,

 • лабораторно - зниження кількості лейкоцитів, активності фагоцитозу, комплементу, НК клітин, зменшення рівня імуноглобулінів, В І Т лімфоцитів, T-хелперів.

 • Алергічний синдром – алергічні захворювання чи реакції,

 • лабораторно – зниження вмісту Т-лімфоцитів, зростання імунорегеляторного індексу (ІРІ) понад 3, зростання рівня IgE понад 175 МО.

 • Автоімунний синдром – аутоімунні захворювання чи реакції,

 • лабораторно – зниження Т-лімфоцитів, значне зростання ІРІ, зменшення Т-цитотоксичних і різке зростання Т-хелперів, зростання кількості імунних комплексів, рівня специфічних антитіл, зниження активності фагоцитозу, зміни комплементу.

 • Імунопроліферативний синдром – системне зменшення або збільшення лімфовузлів, селезінки, печінки, мононуклеозоподібний синдром, лімфоми, лейкемії, парапротеїнемії, агранулоцитоз).

 • Нейроімуноендокринний синдром – патологія ендокринних органів та нервової системи, лабораторні зміни залежать від конкретних нозологічних форм.Лабораторне обстеження імунного статусу: (Петровым Р. В. с соавт. (1984)

 • Тести першого рівня:

 • - Т-кітинного імунітету

 • кількість, субпопуляції (CD2, CD3, CD4, CD8, CD16, CD4/CD8);

 • - Гуморального імунітету:

 • кількість та субпопуляції (CD19, CD20, CD22, CD24), спектр сивороткових імуноглобулінів, ІgM, IgA, IgG;

 • - Оцінка фагоцитарної активності:

 • кількість фагоцитуючих клітин, активність фагоцитозу, кисневозалежний метаболізм- НСТ-тест

 • - Оцінка системи комплементу:

 • визначення фракцій С3, С4, С5.Тести другого рівня:

 • Т-кітинного імунітету :

 • Цитокіновий спектр:

 • прозапальні (Il1, IL2, IL6, IL12, TNFa, інтерферонY) та протизапальні (Il4, IL5, IL10, IL13), ростові фактори, рецептори, адгезивні молекули;

 • Виявлення активованих Т- та В-клітин (DR CD25,CD69);

 • HLA-фенотип, функцію НК-К клітин (CD16/CD56);

 • Молекул адгезії (CD11a, CD18);

 • Проліферативної відповіді на специфічні антигени (на дифтерійний і протиправцевий анатоксини);

 • алергічні реакції за допомогою шкірних тестів.В-системи імунітету:

 • Субкласів імуноглобулінів, особливо IgG;

 • Секреторного IgA;

 • Співвідношення капа- і лямбда-ланцюгів;

 • Спеціфічних антитіл до білкових і полісахаридних антигенів;

 • проліферативна здатність - реакція бласттрансформації (РБТ) на мітоген з фетогемаглютинином (ФГА), лаконосом, чи конканаваліном (КонА) та атигени;оцінки фагоцитозу:

 • інтенсивність хемотаксису фагоцитів;

 • експресії молекул адгезії

 • (CD11a, CD11b, CD11c, CD18)

 • на поверхнавій мембрані нейтрофілівСпецифічні долідження:

 • Дослідження пунктату кісткового мозку;

 • Біопсія тимуса;

 • Біопсія лімфвузлів;

 • Генетичне консультування.Клінічний випадок:

 • дитини М, 21.05.2004 р.н. жителя м. Тернополя, який помер в умовах реанімаційного відділення ТМДКЛ у віці 8 міс 13 днів.

 • Анамнез життя і захворювання:

 • 6 разів хворів ГРВІ

 • 1,5 міс стац лікув в Неврологічному відд “

 • Судомний синдром з двобічною пірамідною недостатністю внаслідок перенесеної гіпоксично-геморагічної енцефалопатії з пологовою цервікальною травмою. Правобічна вогнищева пневмонія важкий перебіг з кардіоваскулярним синдромом, ДН ІІ ст.” • У 2,5 міс знов ГРВІ

 • У 4 міс виставляють – Бронхіт

 • У 5 міс знов ГРВІ, посів флори із зіву Str. viritans, Candida, Neiseria flava – ріст масивний.

 • У 6,5 міс. консультована пульмонологом і неврологом в ТОДКЛ “Гострий обструктивний бронхіт. Синдром затримки стато-кінетичного розвитку, судомний синдром.”

 • Rtg ОГП: легеневі поля звичайної прозорості; тінь середостіння розширена за рахунок виличкової залози. Синуси вільні.

 • Консультована фтізіатром, який даних за туберкульозний процес не відмітив. • у 8 міс віці знову виклик до хворої дитини із скаргами на субфебрильну температуру тіла.

 • Через 3 дні швидкою допомогою з діагнозом:«Гостра кишкова інфекція, нейротоксикоз. Тимомегалія”. прибув в ТМДКЛ, потім направлений в відділення реанімації та інтенсивної терапії.

 • Перебував в стаціонарі 21 год. • Виставлено попередній діагноз: Гостра кишкова інфекція, неуточненої етіології, тяжкий перебіг. Тимомегалія. Лімфатико-гіпопластична аномалія конституції. Ішемічно-гіпоксичне ураження ЦНС, пізній відновний період. Паратрофія. Рахіт І ст, підгострий перебіг, період розпалу. • Діагноз заключний клінічний:

 • Основний: Первинний імунодефіцит. Двобічна, позалікарняна бронхопневмонія, тяжкий, ускладнений перебіг.

 • Ускладнення: Кардіоваскулярний синдром, гостра наднирникова недостатність. ДН – ІІ – ІІІ ст. Церебральна кома ІІ ст., судомний синдром, токсична нирка, парентеральна диспепсія.

 • Супутній: Лімфатико-гіпопластична аномалія конституції. Тимомегалія. Паратрофія. Гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС з проявами двобічної пірамідної недостатності, судомним синдромом. Дефіцитна анемія І ст. Рахіт І ступеня, підгострий перебіг, період розпалу. Пупкова кила. • Патологоанатомічний діагноз:

 • Основне захворювання:

 • Двобічна вогнищева, в задньо-нижніх відділах зливна, пневмонія вірусно-бактеріального генезу: виражена проміжна реакція в легенях, наявність великих гіперхромних гіпертрофованих клітин, багато з яких містять внутрішньоядерні включення, наявність в просвіті альвеол білкових мас, альвеолоцитів, лімфоцитів, макрофагів, ділянки некрозу ексудату, десквамація епітелію внутрішньолегеневих бронхів.

 • Фоновий стан: Некласифікований імунодефіцит з тимомегалією – збільшення виличкової залози, скупчення лімфоцитів із формуванням фолікулоподібних структур, переважання коркової зони тимуса над мозковим шаром, численні дрібні тимічні тільця.

 • Ускладнення основного захворювання:

 • Перевантаження правих відділів серця. Венозне повнокрів’я внутрішніх органів. Різковиражені розлади мікроциркуляції у внутрішніх органах. Дистрофія паренхіматозних органів. Перивазальний перицелюлярний набряк головного мозку, наявність гігантських клітин в головному мозку. Численні екстравазальні крововиливи в головному мозку.

 • Супутні захворювання:

 • Синдром Прадера-Віллі – ожиріння, акромікрія, гіпогеніталізм, деформація вушних раковин, гіперплазія острівців Лангерганса підшлункової залози.Наказ МОЗ України від 09.07.2004 р. № 355

 • Про затвердження Протоколів діагностики та лікування дітей за спеціальністю

 • “Дитяча імунологія” • клiнiчнi:

 • - рецидивуючi iнфекцiї у першi 5 рокiв життя у пацiєнтiв чоловiчої статi;  - рецидивуючi бактерiальнi iнфекцiї: пневмонiї, бронхiти iз частотою 2 i бiльше разiв на рiк, отити 2-3 рази на рiк, хронiчний синусит тривалiстю бiльше 1 мiсяця, резистентний до терапiї;   - iнвазивнi iнфекцiї (сепсис, остеомiєлiт);   - персистуючi вiруснi, паразитарнi iнфекцiї;   - гiпоплазiя лiмфатичних вузлiв, мигдаликiв;     

 • iмунологiчнi:   -     кiлькiсть В-клiтин (СД 19+, СД 20+)< 2%;   -     сироватковi iмуноглобулiни Ig G < 2г/л, Ig M, A,

 • - E вiдсутнiй або в дуже низькiй концентрацiї;    -     функцiї Т-клiтин, фагоцитiв, комплементу

 • нормальна.           а)клiнiчнi: - рецидивуючi бактерiальнi i опортунiстичнi iнфекцiї з першого року життя;           -     пневмоцистна пневмонiя;           -     рецидивуюча або хронiчна дiарея;           -     апластична анемiя;           -     нейтропенiя;           -     лiмфаденопатiя , спленомегалiя;           -     пiдвищена частота злоякiсних утворень;      б) лабораторнi: - зниження концентрацiї Ig G < 2г/л;           -     пiдвищення концентрацiї Ig М;           -     нормальна або пiдвищена кiлькiсть В- клiтин;           -     нормальна кiлькiсть Т-клiтин;           -     нейтропенiя.

 •            а)клiнiчнi: - рецидивуючi бактерiальнi i опортунiстичнi iнфекцiї з першого року життя;           -     пневмоцистна пневмонiя;           -     рецидивуюча або хронiчна дiарея;           -     апластична анемiя;           -     нейтропенiя;           -     лiмфаденопатiя , спленомегалiя;           -     пiдвищена частота злоякiсних утворень;      б) лабораторнi: - зниження концентрацiї Ig G < 2г/л;           -     пiдвищення концентрацiї Ig М;           -     нормальна або пiдвищена кiлькiсть В- клiтин;           -     нормальна кiлькiсть Т-клiтин;           -     нейтропенiя.     а) клiнiчнi - пiдвищена частота iнфекцiї верхнiх дихальних шляхiв      - алергiчнi захворювання;      - аутоiмуннi захворювання;      - у частини пацiєнтiв безсимптомна.   б) iмунологiчнi:

 •      а) клiнiчнi - пiдвищена частота iнфекцiї верхнiх дихальних шляхiв      - алергiчнi захворювання;      - аутоiмуннi захворювання;      - у частини пацiєнтiв безсимптомна.   б) iмунологiчнi:

 • - зниження рiвня сироваткового IgА

 • (менше 0,05-0,07 г/л);   -нормальна кiлькiсть сироваткових Ig

 • G та Ig М. а) клiнiчнi: - початок рецедивуючих iнфекцiй у дiтей перших 2 рокiв життя;

 •  а) клiнiчнi: - початок рецедивуючих iнфекцiй у дiтей перших 2 рокiв життя;

 •      -        рецидивуючi бактерiальнi iнфекцiї дихальної системи;

 •      -        iнвазивнi iнфекцiї (сепсис, остеомiєлiт) та паразитарнi;

 •      -        рецидивуючi i персистуючi вiруснi, грибковi iнфекцiї;

 •      -        аутоiмуннi захворювання у 50% хворих,

 •      -        ураження шлунково-кишкового тракту (неспецифiчнi загальнi захворювання кишечника, синдром мальабсорбцiї;)

 •      -        пiдвищений ризик злоякiсних новоутворень.

 •  б) iмунологiчнi: - виражене зниження двох iз трьох основних iзотопiв сироваткових iмуноглобулiнiв (А, М, G);

 •      -        нормальна сироваткова концентрацiя IgМ у 50% хворих;

 •      -        нормальна або знижена кiлькiсть В-клiтин;

 •      -        аномалiї кiлькостi Т-лiмфоцитiв та їх функцiй у частини пацiєнтiв.а) клiнiчнi: - рецидивуючi iнфекцiї дихальних шляхiв з 6-12 мiсяцiв до 3-5 рокiв - рецедивуюча дiарея.

 • а) клiнiчнi: - рецидивуючi iнфекцiї дихальних шляхiв з 6-12 мiсяцiв до 3-5 рокiв - рецедивуюча дiарея.

 •    б) iмунологiчнi: - зниження рiвня IgG,

 • - нормальний або знижений рiвень IgА та нормальний IgМ.;

 •      - нормалiзацiя рiвня iмуноглобулiнiв у вiцi 3-5 рокiв;

 •  - нормальна кiлькiсть В-клiтинЛімфоцитарна дисгенезія (с-м Незелофа)

 • успадковується аутосомно-рецесивним шляхом.

 • Клiнiчнi прояви:

 • появляються  в першi мiсяцi життя;

 • дитина помiтно вiдстає у розвитку;

 • характернi септичнi стани iз затяжним перебiгом

 • рецидивуючі пневмонія, діарея, экзема, лімфаденіти, гиперплазія лімфоїдної тканини.

 • Лабораторно:

 • низький вмiст Т-лiмфоцитiв (кількісна і якісна характеристика);

 • нормальний рiвень сироваткових Ig;

 • - Морфологічно:

 • рудиментарний тимус;

 • відсутні тільця Хассела;Синдром Ді-Джорджі

 • клiнiчнi:

 • - гіпоплазія тимуса

 • - і/або паращитовидних залоз

 • - вроджена вада серця

 • - судоми у пацiєнтiв на фрні гiпокальцiємiї;

 • - дизморфiчнi аномалiї обличчя, пiднебiння;

 • - затримка психо-моторного розвитку;

 • - персистуючi вiруснi, кандидознi iнфекцiї в першi роки життя;

 • - аутоiмунна патологiя у старшому вiцi.

 • лабораторнi:

 • -   лiмфопенiя в загальному аналiзi кровi <3000мм3;

 • -   зниження кiлькостi CD3 Т-лiмф <1500мм3;

 • -   гiпокальцiємiя протягом 3 тижнiв i бiльше;

 • - нормальний рівень IG.Хронічний слизово-шкірний кандидоз

 • Селективний дефект відповіді Т-клітин на Candida- антиген

 • Клінічні особливості:

 • - хронічним ураженням шкіри, нігтів, волосистої частини голови і слизових оболонок, які викликає Candida albicans;

 • - аутоімунні ендокринні захворювання.

 • Лабораторно:

 • нормальна кількість Т-лімфоцитів;

 • шкірні тести на антиген Candida негативні;

 • Гуморальна відповідь не порушена. • Клiнiчнi:      -  рецидивуючi бактерiальнi та вiруснi iнфекцiї у дiтей

 • чоловiчої статi;      -  екзема;      -  аутоiмуннi захворювання (васкулiти, гемолiтична

 • анемiя, гломерулонефрит);      -  пiдвищена частота лейкозiв, пухлин мозку;      -  пiдвищена кровоточивiсть.

 • Лабораторнi:      -  вроджена тромбоцитопенiя;      -  пiдвищення рiвня IgА та Е, зниження IgМ та/або IgG;      -  зниження кiлькостi i функцiї Т-клiтин з вiком.     а) клiнiчнi: - прогресуюча мозкова атаксiя;

 •      а) клiнiчнi: - прогресуюча мозкова атаксiя;

 •       - очнi та лицьовi телеангiектазiї

 • (частiше з 4-8 рокiв);

 •   - рецидивуючi респiраторнi iнфекцiї (синусити, отити, пневмонiї, бронхiти);

 •       - у частини дiтей може бути дiагностовано у старшому вiцi;

 •    б) лабораторнi:

 • - зниження рiвня Ig А, Ig Е.

 •  - зниження рiвня Ig G;

 •  - у частини пацiєнтiв - лiмфопенiя;

 •      -   зниження вiдповiдi Т-лiмфоцитiв на мiтогени.Синдром Німегена

 • аутосомно-рецисивний тип - мутація гена у 8 хромосомі.

 • Клінічна картина:

 • мікроцефалія, яка з віком прогресує;

 • пошкодження головного мозку;

 • «пташиноподібне» обличчя;

 • затримка фізичного та розумового розвитку;

 • порушення пігментації шкіри;

 • - аномалії розвитку інших систем;

 • - рецидивуючі інфекції дихальних шляхів;характеризується гiперплазiєю вилочкової залози внаслiдок розростання клiтин строми, лiмфопенiєю, низьким вмiстом iмуноглобулiнiв в кровi. Затримка розвитку тимуса веде до виникнення iмунодефiциту iз тимомою, для якого характерна недостатнiсть Т- i В-систем лiмфоцитiв. Гiстологiчна структура вилочкової залози вiдповiдає фетальному типу, що доводить зупинку її розвитку.

 • характеризується гiперплазiєю вилочкової залози внаслiдок розростання клiтин строми, лiмфопенiєю, низьким вмiстом iмуноглобулiнiв в кровi. Затримка розвитку тимуса веде до виникнення iмунодефiциту iз тимомою, для якого характерна недостатнiсть Т- i В-систем лiмфоцитiв. Гiстологiчна структура вилочкової залози вiдповiдає фетальному типу, що доводить зупинку її розвитку.захворювання, яке виникає внаслiдок порушення дозрiвання лiмфоїдних та мiєлоїдних посередникiв.

 • захворювання, яке виникає внаслiдок порушення дозрiвання лiмфоїдних та мiєлоїдних посередникiв.

 • септичним перебiгом iнфекцiйних захворювань лiмфопенiєю, гранулоцитопенiєю, тромбоцитопенiєю,

 • IДС надзвичайно тяжкий, бiльшiсть дiтей гине у першi тижнi життя.Основні принципи лікування первинних імунодефецитів

 • Імунореконструкція (трансплантація кісткового мозку, генна терапія)

 • Імуносубституція (до венне введення імуноглобулінів)

 • Імунокорекція виявлених дефектів ланок імунітету

 • Адекватна терапія інфекційних ускладнень

 • Імунопрофілактика (попередження інфікуваня, превентивна антибактеріальна терапія, санація вогнищ інфекції, вітамінотерапія, лікування дисбіозу, вакцинація по показаннях)

 • Імунореабілітація

Схожі:

Мета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей iconСучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики бронхіальної астми у дітей

Мета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей iconТема лекції: Новонароджена дитина. Пологова травма. Асфіксія новонародженого. Гемолітична хвороба. Принципи діагностики, лікування, профілактики

Мета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей iconПро затвердження Протоколів діагностики та лікування алергологічних хвороб у дітей, зокрема протокол сіт імунологічні ефекти сав: Мета
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування алергологічних хвороб у дітей
Мета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей iconМета лекції
Ознайомитися з клінічними проявами, механізмами виникнення, принципами діагностики і профілактики спадкових захворювань людини
Мета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей iconМета лекції- представити дані про основні клінічні критерії діагностики та методи лікування запальних захворювань рогівки

Мета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей iconБактерійний ендокардит та ревматична гарячка, принципи діагностики,лікування та профілактики

Мета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей iconСучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики

Мета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей iconСучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики

Мета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей iconСуть поняття “стандартизація” І мета стандартизації лз суть поняття “стандартизація” І мета стандартизації лз
Лікарські засоби речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання...
Мета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей iconПлан Суть поняття “стандартизація” І мета стандартизації лз
Лікарські засоби речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка