Мета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії


НазваМета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії
Дата конвертації05.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации



Мета та завдання Стратегії

 • Мета та завдання Стратегії

 • Оцінка динаміки росту обсягу сектору екологічних товарів та послуг

 • Зацікавлені сторони зеленого бізнесу

 • Роль приватних бізнес асоціацій у поширенні практик зеленого бізнесу

 • Перепони для приватного сектору для застосування практики зеленого бізнесу в Україні

 • SWOT аналіз позеленення металургійної та добувної галузей

 • Допомога приватних бізнес асоціацій компаніям для подолання існуючих бар’єрів у розвитку зеленого бізнесу

 • Дискусія у групах



Стратегія підтримки зеленого бізнесу (Стратегія) має на меті надати інформацію та відповідну підтримку українським приватним бізнес організаціям у поширенні питань зеленого бізнесу серед своїх членів, особливо для компаній металургійної та добувної галузей, доносячи до їх уваги нові бізнес можливості та потреби реагувати на глобальні виклики сучасності.

 • Стратегія підтримки зеленого бізнесу (Стратегія) має на меті надати інформацію та відповідну підтримку українським приватним бізнес організаціям у поширенні питань зеленого бізнесу серед своїх членів, особливо для компаній металургійної та добувної галузей, доносячи до їх уваги нові бізнес можливості та потреби реагувати на глобальні виклики сучасності.

 • Завдання Стратегії:

  • Стимулювати перехід до зеленої економіки в Україні шляхом визначення концепції зеленого бізнесу і надання необхідної інформації;
  • Провести аналіз існуючої законодавчої системи, визначити перепони та нові бізнес можливості для зеленого бізнесу в Україні;
  • Окреслити тактику комунікації для організацій, які прагнуть поширити концепцію зеленого бізнесу на їх членів та треті сторони;
  • Визначити шляхи співпраці для передачі кліматоохоронних, енерго- та ресурсефективних технологій у металургійній та добувній промисловості


Зелений бізнес – виробництво товарів і надання послуг для вимірювання, попередження, обмеження, зменшення чи виправлення екологічної шкоди, нанесеної воді, повітрю чи землі.

 • Зелений бізнес – виробництво товарів і надання послуг для вимірювання, попередження, обмеження, зменшення чи виправлення екологічної шкоди, нанесеної воді, повітрю чи землі.

  • Включає більш чисті технології, товари та послуги, які
   • зменшують екологічний ризик, а також
   • утворення відходів та
   • використання ресурсів.










Власники та управляючі бізнесу у металургійній та добувній галузях

 • Власники та управляючі бізнесу у металургійній та добувній галузях

 • Органи державної влади, що регулюють питання технологічної модернізації галузей

  • Міністерство економіки
  • Міністерство промислової політики
  • Міністерство палив ата енергетики
  • Міністерство вугільної промисловості
  • Міністерство охорони навколишнього природного середовища
  • Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
  • Національна агенція екологічних інвестицій
  • Державна агенція з інвестицій та інновацій
 • Асоціації компаній металургійної та добувної галузей

 • Асоціації/мережі соціально відповідальних компаній

  • Спільнота фахівців із соціальної відповідальності бізнесу
  • Мережа Глобального договору ООН
 • Торгівельні палати

  • Українська торгівельна палата
  • Європейська бізнес асоціація
 • Спеціальні проектні організації

  • Український державний науково-технічний центр «Енергосталь»
  • ВАТ “Дондніпрошахт”
 • Спеціалізовані засоби масової інформації



Поширення інформації про стан та напрямки розвитку ринку, переваги та ризики екологічно дружніх рішень на виробництві;

 • Поширення інформації про стан та напрямки розвитку ринку, переваги та ризики екологічно дружніх рішень на виробництві;

 • Організація виставок та ярмарок;

 • Організація семінарів, екскурсій з метою обміну досвідом;

 • Наведення коментарів до законопроектів;

 • Підтримка діалогу із регулюючими органами;

 • Стимулювання допомоги міжнародних організацій



Брак фінансування

 • Брак фінансування

 • Відсутність доступних кредитів

 • Низький рівень проведених реформ у секторах

  • Стадія розробки планів, та не впровадження чи моніторинг
 • Брак обізнаності про можливі переваги від озеленення бізнес практик, особливо грошові

 • Пов'язані з регулюванням

  • Відсутність нормативно-правової бази та стандартів
  • Недостатні економічні стимули для розвитку зеленого бізнесу
  • Існуючі екологічно шкідливі субсидії
  • Непрозора система ціно- та тарифоутворення енергоносіїв (напр. практика перехресного субсидування)
  • Перепони, пов'язані із непрозорою системою видачі ліцензій, реєстрацією спільних підприємств, інвестиційним кліматом загалом
  • Відсутність інфраструктури, яка б прискорювала впровадження інновацій та нових технологій
  • Невідповідні сучасним вимогам системи енергоменеджменту, брак автоматизованих систем
  • Неефективні втручання держави у ринок та конфліктуючі інструменти політики




Сприяння розвитку законодавства, яке стимулює ЗБ, у т.ч.

 • Сприяння розвитку законодавства, яке стимулює ЗБ, у т.ч.

  • Зменшення екологічно шкідливих субсидій
  • Підвищення ролі екологічного оподаткування, у тому числі введення податку на двоокис вуглецю
  • Створення системи торгівлі викидами
  • Виділення Зелених бізнес зон
 • Стимулювання дотримання законодавства шляхом

  • Підтримки постійного діалогу між органами управління та промисловістю
  • Посилення культури соціальної відповідальності сере підприємств;
 • Підтримка інноваційних компаній через формування позивного іміджу та обміну інформацією

 • Утворення та посилення ролі існуючих кластерів поширення знань та технологій, наприклад

  • Грінкубатори чи дослідницькі центри при університетах
  • Посилення зв'язків між промисловістю та університетами


Організація подій для обміну know-how по зелених рішенням для науково-дослідних установ та компаній, які пропонують енерго- та ресурсоефективні рішення для галузі;

 • Організація подій для обміну know-how по зелених рішенням для науково-дослідних установ та компаній, які пропонують енерго- та ресурсоефективні рішення для галузі;

 • Сприяти доступу галузі до дешевих фінансових ресурсів:

  • Надавати інформацію про джерела фінансування;
  • Стимулювати забезпечення державних гарантій для стратегічних проектів;
  • Пропонувати створення державного фонду для інновацій чи іншої форми державного фінансування проектів зеленого бізнес.
 • Забезпечення платформи для поширення інформації, у т.ч.

  • Стану та тенденцій на ринку зеленого бізнесу;
  • Наявні зелені технології;
  • Кращі практики;
  • Вигоди від зелених інвестицій
  • Інструменти, що використовуються у зеленому бізнесі, напр. більш чисте виробництво, оцінка життєвого циклу продукту, дизайн для довкілля, тощо
 • Створення медіа приводів, які б зачіпали інтереси різних зацікавлених сторін, і висвітлювали потребу, можливості та прогрес із зеленим зростанням



Група 1. Роль бізнес асоціацій у процесі позеленення економіки

 • Група 1. Роль бізнес асоціацій у процесі позеленення економіки

 • Група 2. Ключові сегменти (групи), з якими слід працювати приватним бізнес організаціям (ПБО) для підвищення долі зеленого бізнесу в Україні

 • Група 3. Діяльність національних та регіональних ПБО для стимулювання розвитку зеленого бізнесу, а також інструменти та механізми для досягнення поставленої мети

 • Група 4. На які сфери зеленого бізнесу, окрім пов'язаних із енергозбереженням, слід звернути увагу українських підприємств (напр. ресурсозбереження, обслуговування зелених технологій, тощо)?



Схожі:

Мета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії iconМета і завдання
Мета це заради чого робиться проект. Завдання конкретний ефект, досягнути якого необхідно в ході виконання проекту
Мета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії iconМодель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С
Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз Задачі, які лежать перед розробником конкурентної стратегії
Мета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії iconМета і завдання дослідження: Мета і завдання дослідження
Метою досліджень було вивчення морфогенетичних особливостей розвитку інбредних ліній кукурудзи, теосінте і їх гібридів в умовах
Мета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії iconПредмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу
Структура, зміст курсу та його місце в підготовці техніка-конструктора (електроніка)
Мета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії iconОбговорення проекту Стратегії державної кадрової політики України Обговорення проекту Стратегії державної кадрової політики України
Головна мета: побудова професійної, політично нейтральної державної служби, служби в органах місцевого самоврядування європейського...
Мета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії iconПро elibUkr-oa (призначення, мета, завдання, реєстрація) Про elibUkr-oa (призначення, мета, завдання, реєстрація)
України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву
Мета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії iconПро elibUkr-oa (призначення, мета, завдання, реєстрація) Про elibUkr-oa (призначення, мета, завдання, реєстрація)
України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву
Мета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії iconПро elibUkr-oa (призначення, мета, завдання, реєстрація) Про elibUkr-oa (призначення, мета, завдання, реєстрація)
України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву
Мета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії iconЗавдання: Завдання
...
Мета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії iconТема: Формула коренів квадратного рівняння Мета: закріпити знання і вміння учнів
Домашнє завдання: п. 20 №930, 932, 935. Творче завдання: Знайти співвідношення між а, в, с при

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка