Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць


НазваЛекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць
Дата конвертації05.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Л Е К Ц І Я

 • Завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць

 • Доц. К. О. Пашко
 • На сьогодні розвиток населених пунктів України характеризується значними відмінами в рівнях їх соціально-економічного розвитку, неузгодженістю ряду законодавчих та нормативно-правових актів з містобудівним законодавством, недостатньо чітко визначеною загальнодержавною стратегією • Спостерігається надмірна концентрація населення і виробництва у великих містах, неефективний, уповільнений розвиток більшості середніх і малих міст, селищ і сіл. Це є наслідком надмірного втручання держави до регіональної політики протягом довготривалого періоду, що призвело до значних територіальних диспропорцій

 • економічного розвитку країни, суттєвих недоліків в територіальній організації суспільства, в системі поселень. • Погіршуються стан житлово-комунального господарства, санітарно-гігієнічна та епідеміологічна ситуація, особливо у великих містах.. Найбільш актуальні екологічні проблеми, що можуть впливати на здоров'я.

 • Забруднення повітря.

 • Забруднення води.

 • Забруднення ґрунту.

 • Радіаційне забруднення.

 • Забруднення важкими металами.

 • Якість питної води.

 • Якість продуктів харчування.

 • Проблема відходів.

 • Ненормоване використання отрутохімікатів та

 • мінеральних добрив у сільському господарстві.

 • Йододефіцит.

 • Зберігання непридатних та неопізнаних пестицидів.

 • Зменшення озеленення.

 • Неконтрольоване вирубування лісів.Найбільш характерні захворюван- ня, пов'язані із забрудненням довкілля

 • Хвороби органів дихання.

 • Захворювання ШКТ.

 • Онкологічні захворювання.

 • Інфекційні.

 • Хвороби ендокринної системи.

 • Алергії.

 • Туберкульоз.

 • Хвороби серцево-судинної системи.

 • Зниження імунітету.

 • Харчові отруєння.

 • Вроджені вади.

 • Захворювання шкіри.

 • Хвороби нирок.УРБАНІЗАЦІЯ (англ. urbanization, від латинських слів urbanus – міський, urbs – місто), всесвітньо-історичний процес підвищення ролі міст у розвитку людства, який охоплює зміни у розміщенні виробничих сил, насамперед у розміщенні населення, його соціально-професійній, демографічній структурі, стилі життя, культурі тощо. Урбанізація – багатомірний демографічний, соціально-економічний та географічний процес, що проходить на основі форм суспільства і територіального розподілу праці, які історично склалися. У більш вузькому, статистично-демографічному розумінні урбанізація – це ріст міст, особливо великих , підвищення питомої ваги міського населення у країні, регіоні, світі (так звана урбанізація в узькому розумінні слова або урбанізація населення).

 • УРБАНІЗАЦІЯ (англ. urbanization, від латинських слів urbanus – міський, urbs – місто), всесвітньо-історичний процес підвищення ролі міст у розвитку людства, який охоплює зміни у розміщенні виробничих сил, насамперед у розміщенні населення, його соціально-професійній, демографічній структурі, стилі життя, культурі тощо. Урбанізація – багатомірний демографічний, соціально-економічний та географічний процес, що проходить на основі форм суспільства і територіального розподілу праці, які історично склалися. У більш вузькому, статистично-демографічному розумінні урбанізація – це ріст міст, особливо великих , підвищення питомої ваги міського населення у країні, регіоні, світі (так звана урбанізація в узькому розумінні слова або урбанізація населення).Ріст міського населення Землі • Міські поселення виконують різноманітні функції: промислові, транспортні, організаційно-господарські, адміністративні, культурно-освітні тощо.Сучасне містоЗабруднення атмосферного повітря у містах

 • Основними джерелами забруднення атмосфери міста є транспорт, енергетичні системи міста та промисловість.

Смог над Лос-АнджелесомТокіо. Пелена смогу над містом.Смог на Невському проспекті. Росія. Санкт-ПетербургКаждое лето вокруг города горит торф, астматики подыхают, и хоть глаз выколи ( Москва)Середньорічні концентрації діоксиду азоту в атмосферному повітрі міста ДонецькаОкисли азоту, що знаходяться в повітрі, з'єднуючись з іншими забрудненнями, утворюють нітрозаміни - речовини, що відносяться до найбільш активних канцерогенів.

 • Рівень антропогенного забруднення повітряного басейну міста Донецька діоксидом азоту дуже високий і є неприпустимим і небезпечним для здоров'я людини. Так, діоксид азоту сильно подразнює слизові оболонки дихальних шляхів. Діоксид азоту викликає сенсорні, функціональні і патологічні ефекти. До сенсорних ефектів можна віднести нюхові і зорові реакції організму. Функціональним ефектом, що викликає діоксид азоту, є підвищений опір дихальних шляхів. Іншими словами, він спричиняє збільшення зусиль, затрачуваних на дихання. Патологічні ефекти виявляються в тім, що людина стає більш сприйнятливою до патогенів, які викликають хвороби дихальних шляхів. Таким чином, роль діоксиду азоту у формуванні патології населення високо значима. • Забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту містить у собі загрозу не тільки для здоров'я людей, але і наносить екологічну шкоду всьому природному середовищу. Негативний біологічний вплив діоксиду азоту на рослини проявляється в знебарвленні листів, зів'яненні квіток, припиненні плодоносіння і росту. Така дія обумовлюється утворенням кислот при розчиненні оксидів азоту в міжклітинній і внутрішньоклітинній рідинах.Забруднення атмосферного повітря формальдегідом

  • завдає не тільки екологічну шкоду природному середовищу, але й містить в собі загрозу для здоров’я людини, спричиняючи загальнотоксичну, алергенну, мутагенну і канцерогенну дію. Захворювання, що розвиваються внаслідок дії формальдегіду, це захворювання слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, різноманітні види алергій , а також ураження легень.
  • Актуальністю проблеми дослідження рівней забруднення атмосферного повітря формальдегідом є збільшення його концентрацій в атмосферному повітрі під час зниження обсягів викидів від стаціонарних джерел за останні декілька років.


Рисунок 2 - Середньорічні концентрації формальдегіду в атмосферному повітрі міста Донецька • Спалювання вугілля, нафти та бензину призводить до створення великих зольних частинок - ЗЧ (летюча зола). Дрібні ЗЧ створюються в результаті конденсації речовин, що випарюються при згорянні. Ці частки можуть включати в себе пил з оголених ділянок землі та доріг без дорожнього покриття, в результаті діяльності промислових та гірничодобувних підприємств., а також пил, що підіймається вітром при агротехнічній обробці ґрунту. Автотранспортний рух може бути причиною утворення дорожнього пилу з продуктів зносу шин та дорожнього покриття, а створення турбулентних потоків повітря, сприяє поширенню зважених часток .

Сонячна енергетична установкаВітроустановки Е-112 турбіна вітроустановки здатна розвивати потужність 4 500 кіловат.Забруднення води у басейні ДніпраНа 1 січня 2008 року у Львівській області накопичилося 238,8 тис. т відходів І-ІІІ класів небезпеки

 • а скільки на Львівщині стихійних звалищ із небезпечними відходами, яких не обліковують?..ШУМУ Європі знижені нормы граничних рівнів шуму, який створюють транспортні засоби на автомобільних дорогах.

 • За 16 років (з 1980 по 1996 р.) для вантажівок норма знизилася на 11 Дб (з 91 до 80 дБ(А)), для легківок — на 8 дБ (с 82 до 74 Дб(А)). Таким чином, рівень шуму від вантажівки зараз нижче, ніж від легківки до 1980 р. Це стало можливим завдяки прогресивному экологичному законодавству, хоча й був значний опір з боку автомобільної промисловості.

РАДІОАКТИВНІ МАТЕРІАЛИ (позначення)Планування забудови населенних пунктів

 • Основний гігієнічний принцип планувальної організації території нових поселень чи тих, що підлягають реконструкції, полягає у функціональному зонуванні, яке передбачає раціональне взаєморозміщення всіх елементів населеного пункту і забезпечує сприятливі умови життя, праці та відпочинку населення.Відповідно до діючих будівельних норм та правил територія населеного пункту з урахуванням переважного функціонального використання поділяється на:

 • - сельбищну територію

 • - виробничу територію

 • - ландшафтно-рекреаційну територію • У межах зазначених територій виділяються зони різного функціонального призначення - житлової забудови, громадських центрів, промислові, наукові, науково-виробничі, комунально-складські, зовнішнього транспорту, масового відпочинку, курортні (при наявності лікувальних ресурсів).Схема функціонального зонування містаЗабудова села

 • Доцільно планувати забудову села компактно кварталами, а не вподовж транспортних магістралей, що не доцільно та й небезпечно. Велика розтягненність села затрудняє культурно-побутове обслуговування його мешканців. Внутрішнє планування села повинно передбачати розподіл цієї території на дві зони – житлову і господарсько-виробничу. Має бути виділений громадський центр для розміщення адміністра- тивних і культурних закладів, магазинів та ін.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Схожі:

Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць iconЛекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць
Завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць
Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць iconЗавдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць

Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць iconПолітика в області охорони навколишнього середовища, здоров’я та безпеки праці ehs policy

Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць iconПрезентація на тему; Методи ситуаційного аналізу swot, snw, pest підготував Шеруда А. В
Аналіз зовнішнього середовища є оцінкою стану і перспектив розвитку найважливіших, з погляду організації, суб'єктів і чинників навколишнього...
Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць iconІнформації про токсичні хімічні речовини; сприяння у розвитку безпечного виробництва, використання та утилізації хімікатів. Діяльність щодо обмеження застосування пестицидів
Для забезпечення керівництва та партнерства, в галузі охорони навколишнього середовища шляхом заохочення, інформування та розширення...
Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць iconЛектор Проф. В. А. Кондратюк
До цього виду також належать пересунуті ґрунти, утворені внаслідок вертикального планування місцевості. Обидва різновиди штучно створених...
Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць iconВидатні українські вчені в галузі медицини Виконала Бойко Ганна
Український лікар, учений в галузі медицини, біокібернетики; дійсний член нану, директор Інституту серцево-судинної хірургії
Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць iconВідкритий міжнародний університет розвитку людини “україна” кафедра екології
Тому виникла необхідність саме в системі освіти на основі принципів сталого розвитку (розвитку без руйнування природного середовища)...
Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць iconГрунт та здоров”я. Екологічні проблеми та санітарна охорона грунту
До цього виду також належать пересунуті ґрунти, утворені внаслідок вертикального планування місцевості. Обидва різновиди штучно створених...
Лекці я завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених місць iconЛекція на тему: Вода та здоров’я. Гігієнічні вимоги до якості питної води. Водопостачання населених місць. План лекції
Вода та здоров’я. Гігієнічні вимоги до якості питної води. Водопостачання населених місць

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка