Методист рмк кривчач В. О


НазваМетодист рмк кривчач В. О
Дата конвертації28.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Результати експертизи стану викладання і рівня навчальних досягнень учнів з природознавства в початковій та основній школі ЗНЗ району 2011-2012 н.р.

 • Методист РМК

 • Кривчач В.О.


 • У відповідності з планом роботи відділу освіти 23-28 квітня 2012 року було здійснено експертизу вивчення стану викладання і рівня навчальних досягнень учнів з природознавства в початковій та основній школі.Заклади освіти:

 • Золочівської гімназії №1

 • Малорогозянській ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Сковородинівській ЗОШ І-ІІІ ст.Об`єктами перевірки були:

 • - виконання навчальних програм ;

 • - рівень умінь і навичок учнів з природознавства ;

 • - реалізація інтруктивно-методичних рекомендацій МОНСМУ і КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» щодо викладання предмета у 2011 -2012 н.р.;

 • - виконання Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів (наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.2011 № 526 );

 • - здійснення внутрішкільного контролю за викладанням предмета.Перевірку здійснювала експертна група

 • у складі :

 • Кривчач В.О. , методиста РМК;

 • Мойсеєнко І.М., керівника РМО вчителів природознавства.Робота експертної групи

 • У ході експертизи відвідано 6 уроків з природознавства;

 • перевірена шкільна документація;

 • проведено співбесіди з учителями та адміністрацією шкіл;

 • оцінено роботу закладів відповідно до протоколу експертизи ;

 • проведено контрольну роботу в 4 , 6 класах.Нормативне забезпечення . Виконання навчальних програм.

 • В усіх перевірених закладах учителі керуються нормативними документами:

 • Концепція Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015року, схваленої розпорядженням КМУ №1720-р від 27.08.10

 • -Державний стандарт початкової загальної освіти , № 1/9-695 від 06.12.2005

 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти;

 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 н.р. МОНСМ України ;

 • -Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/12 навчальному році» МОНМС України ;

 • -Наказ МОНМСУ від 13.04.2011 року №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

 • -Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 класах та в 5-11 класах(2011 р .Наказ ГУОН від 05.10.11 №526).Програмне забезпечення

 • Я і Україна.Природознавство 3-4 клас;

 • Я і Україна.Довкілля1-4 клас;

 • Програми для середньої загальноосвітньої школи Видавництво «Початкова школа», Київ-2006 Затверджено Міністерством освіти і науки України( наказ №469 від 20 червня 2006 р)Байбара Т.Ільченко В., Гузь 1год;

 • Природознавство 5-6 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Ірпінь», Київ 2005Затверджено Міністерством освіти і науки України

 • ( лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р)О.Г.Ярошенко,Т.Г.Гільберг та інші. 1 год;Виконання навчальних програм та ведення документації

 • Календарні плани погоджені з адміністраціями шкіл.

 • Затверджено графіки контрольних робіт, практичних робіт , екскурсій та навчальної практики;

 • Класні журнали ведуться відповідно до "Науково-методичних рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 та 5-11 класах(2011 р)”.Зауваження

 • Мають зауваження оформлення календарних планів у Олександрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.( частково відображено практичні і контрольні роботи за якими працює вчитель ) . Вчитель 4 класу Назаренко Н.О.

 • В Сковородинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. на час перевірки порушені вимоги щодо кількості практичних робіт, вчитель 4 класу Грінченко Л.М.

 • В Малорогозянській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. недостатній контроль з боку адміністрації за виконанням обов’язкового мінімуму практичних, контрольних робіт та дослідів.Попович О.Л., Клименко Є.М. Бугай В.В.(Золочівська гімназія №1),

 • Попович О.Л., Клименко Є.М. Бугай В.В.(Золочівська гімназія №1),

 • Лукаш Н.Я. (Сковородинівська ЗОШ І-ІІІ ст.),

 • Шебаєвої Г.І. (Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст.),

 • Кудли В.Б.(Малорогозянська ЗОШ І-ІІІ ст.) .Зауваження до поурочного планування

 • Не дотримання триєдиної мети уроку, відсутні форми і методи вивчення нового матеріалу;

 • відсутня диференціація домашнього завдання;

 • недостатньо планується контрольно-оцінювальний етап.Ведення ділової документації

 • Класні журнали ведуться відповідно до "Науково-методичних рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 та 5-9 класів (2011 р)”.

 • Мали зауваження щодо ведення сторінок класних журналів вчителі: Сковородинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Пушкар А.В. та Бороздіна І.М.( виправлення оцінок ).У ході експертизи було відвідано 6 уроків з природознавства. Не були відвідані уроки в 5 класі Сковородинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по причині навчання вчителя Пушкар А.В. в ВНЗ.

 • У ході експертизи було відвідано 6 уроків з природознавства. Не були відвідані уроки в 5 класі Сковородинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по причині навчання вчителя Пушкар А.В. в ВНЗ.

 • Метою відвідання уроків було:

 • підготовка вчителя до уроку;

 • об’єктивність оцінювальної діяльності вчителя

 • відповідність змісту уроку його меті;

 • доцільність використання тих чи інших методів та форм роботи на уроці;

 • використання дидактичного матеріалу.Заслуговують на увагу такі позитивні моменти на відвіданих уроках:

 • 1.Інтерактивні форми роботи (Золочівська гімназія №1, вчителі Попович О.Л. та Бугай В.В.) ,

 • 2.Унаочнення та використання ІКТ (Сковородинівська ЗОШ І-ІІІ ст., вчитель Лукаш Н.Я. , Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст., вчитель Шебаєва Г.І.)1. Недостатнє формування досвіду творчої діяльності учнів, їхніх розумових здібностей і спостережливості, забезпечення умов для самореалізації (вчитель Бороздіна І.М., Малорогозянська ЗОШ І-ІІІ ст.);

 • 1. Недостатнє формування досвіду творчої діяльності учнів, їхніх розумових здібностей і спостережливості, забезпечення умов для самореалізації (вчитель Бороздіна І.М., Малорогозянська ЗОШ І-ІІІ ст.);

 • 2.Бракує логічних переходів між структурними елементами уроку (вчитель Бороздіна І.М.,Малорогозянська ЗОШ І-ІІІ ст.).

 • 3.Більше уваги приділяти самостійній роботі учнів.( всі відвідані уроки початкової ланки).

 • 4.Формальне виставлення оцінок (без опори на критерії);

 • ( Малорогозянська ЗОШІ-ІІІ ст.)1.Щорічний моніторинг навчальних досягнень учнів

 • 1.Щорічний моніторинг навчальних досягнень учнів

 • за наслідками річного оцінювання як правило, у графічному вигляді,

 • описові матеріали ( аналіз, довідка), здебільшого , відсутні.

 • 2.За останні 3 роки в усіх перевірених школах видані узагальнюючі накази з викладання природознавства.

 • 3.Відвідано 3-5 уроків природознавства.недостатня увага приділяється ознайомленню з ефективним педагогічним досвідом,

 • недостатня увага приділяється ознайомленню з ефективним педагогічним досвідом,

 • інноваційними педагогічними технологіями,

 • обміну досвідом з проблемних питань навчально-виховного процесу, зокрема запровадження тестових технологій, формування компетентностей учнів на основі інтеграції змісту навчання.Рекомендації:

 • КЕРІВНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 • Золочівській гімназії №1 (Федоровій В.М.)

 • Малорогозянської ЗОШ І-ІІІ ст.(Іншину О.П.)

 • Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. (Дмитренку М.С.)

 • Сковородинівської ЗОШ І-ІІІ ст. (Омельчук Н.В.)

 • 1.Усунити недоліки, виявлені під час експертизи стану викладання і

 • рівня навчальних досягнень учнів з природознавства

 • до 25.05.12 р.

 • 2.Під час відвідування уроків звертати увагу на :

 • - відповідність висновків меті відвідування;

 • -об’єктивності оцінювальної діяльності вчителя.

 • Постіно

 • 3. Моніторинг навчальних досягнень учнів з природознавства за наслідками семестрового та річного оцінювання узагальнювати описовими матеріалами з подальшим усуненням недоліків ( аналіз, довідка). Щосеместрово

 • 4. Здійснювати контроль за веденням шкільної документації.

 • Двічі на семестр5. Малорогозянської та Сковородинівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст.

 • 5. Малорогозянської та Сковородинівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст.

 • 5.1.Здійснити контроль за роботою шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів.

 • Згідно плану

 • 5.2. Надавати методичну допомогу молодим спеціалістам

 • Бороздіній І.М. та Пушкар А.В.

 • Постійно

 • 5.3. Здійснити контроль виконання програм з природознавства щодо обов’язкового практичного мінімуму у ІІ семестрі , розглянути питання на нараді при директорі.

 • До 25.05.2012

 • 5.4. При відвідуванні уроків особливу увагу звертати на цілепокладання, мотиваційний і контрольно-оцінювальний етапи, формування предметних компетенцій учнів та організацію систематичного повторення. ПостійноІІ. Вчителям початкових класів:

 • ІІ. Вчителям початкових класів:

 • 1. Малорогозянської, Сковородинівської, Олександрівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст.

 • 1.1. Дотримуватися Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 класах (2011 р. Наказ ГУОН від 05.10.11 №526)

 • Постійно

 • 1.2. Активно використовувати завдання проблемно­-пошукового характеру, що потребують від учнів навичок зіставлення та узагальнення. Постійно

 • 1.3. Спланувати систематичне повторення навчального матеріалу.

 • Постійно

 • 1.4. Здійснювати моніторинг формування предметних компетентностей з природознавства, психолого-педагогічний аналіз причин невстигання. Двічі на семестр. ІІІ. Вчителям природознавства:

 • . ІІІ. Вчителям природознавства:

 • Малорогозянської та Сковородинівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст.

 • 1. Дотримуватися Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах (2011 р. Наказ ГУОН від 05.10.11 №526) Постійно

 • 2.Дотримуватися виконання обов’язкового мінімуму (екскурсії, практичні роботи).

 • Двічі на семестр • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !Схожі:

Методист рмк кривчач В. О iconПоложення про допризовну підготовку" та Закону України від 08. 02. 2006р. №3402-іv "Про військовий обов’язок І військову службу. " Конституції України Державний стандарт базової І повної середньої освіти
Результати експертизи вивчення стану викладання предмета "Захист Вітчизни" та військово-патріотичного виховання учнів Кривчач В....
Методист рмк кривчач В. О icon06. 06. 2012 Методист рмк
Про роботу по підвищенню якості навчання у районних методичних об’єднаннях та результати рейдів-відвідувань уроків І експертизи рівня...
Методист рмк кривчач В. О iconМетодист рмц толоконнікова М. В. Методист рмц толоконнікова М. В
На виконання основних заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки проведено І (районні) етапи міських...
Методист рмк кривчач В. О iconСтворила вчитель методист Створила вчитель методист
Чи погоджуєтеся ви з роздумами автора про те, що життя це лише мить? Що, на вашу думку, робить людське життя тривалим
Методист рмк кривчач В. О iconКислякова Г.І.,завідувач рмк 22. 11. 11
Відсутність у знз підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах і турнірах винахідників і раціоналізаторів
Методист рмк кривчач В. О iconПрезентація проекту рмк немирівської районної ради
Підготовка педагогів Немирівського району до введення профільного навчання в старшій школі
Методист рмк кривчач В. О iconКлючові компетентності вчителя іноземних мов у контексті освіти для демократичного громадянства семінар методистів рмк львівської області

Методист рмк кривчач В. О iconЗавідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Передовий педагогічний досвід в структурі інноваційних процесів
Методист рмк кривчач В. О iconПрактикум методистів з виховної роботи рмк/ммк
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Методист рмк кривчач В. О iconБудна С. М., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти Будна С. М., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти
Ввести Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня в дію поетапно

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка