Закон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку


НазваЗакон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку
Дата конвертації29.03.2013
Розмір444 b.
ТипЗакон


ЧИ ПОТРІБНИЙ ЗАКОН ПРО ГУРТОВІ РИНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ І ЯКИМ ВІН ПОВИНЕН БУТИ

 • Р о м а н К о р і н е ц ь,

 • керівник напрямку

 • Проекту Агентства США з міжнародного розвитку

 • “Реформа у галузі сільського господарства,

 • вдосконалення законодавчо-нормативної бази”

 • Тел.: 390-7008

 • Факс: 278-84-14

 • E-mail: RKorinets@agplr.org.ua


Перша міжнародна конференція “Розвиток гуртових ринків сільськогосподарської продукції в Україні“

 • Головна фінансова проблема галузі тваринництва, як і в цілому сільського господарства, сконцентрована не тільки у виробництві, а й у сфері збуту. Створена інфраструктура аграрного ринку не забезпечує просування безпосередньо товаровиробників до організованих оптових ринків, що не дає можливості поліпшити фінансово-економічний стан фізичних та юридичних осіб, які займаються тваринництвом.

 • Спрямування основних товаропотоків м'яса і м'ясопродуктів до неорганізованих комерційних каналів з непрозорими умовами купівлі-продажу є головною причиною значних фінансових втрат галузі.

 • Рахункова палата «Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України, виділених у 2003-2004 роках та І кварталі 2005 року на фінансову підтримку виробництва продукції тваринництва та рослинництва»Перша міжнародна конференція “Розвиток гуртових ринків сільськогосподарської продукції в Україні“

 • Гуртовий ринок сільськогосподарської продукції

 • є юридичною особою будь якої організаційно-правової форми,

 • продовжує технологічний ланцюг виробництва і збуту сільськогосподарської продукції,

 • обслуговує сільськогосподарських товаровиробників, створює необхідні умови для купівлі-продажу сільськогосподарської продукції,

 • не здійснює операцій купівлі-продажу самостійно,

 • має право на всі види державної фінансової підтримки, якими користуються сільськогосподарські товаровиробники, у тому числі в частині кредитування.Перша міжнародна конференція “Розвиток гуртових ринків сільськогосподарської продукції в Україні“

  • Гуртовий ринок сільськогосподарської продукції
  • як інноваційний продукт


Перша міжнародна конференція “Розвиток гуртових ринків сільськогосподарської продукції в Україні“

 • Державна політика підтримки гуртових ринків

 • виділення земельних ділянок під ГРСП у розмірі, що забезпечуватиме учасників ринку необхідними торговими місцями, сприятиме розміщенню відповідних об’єктів інфраструктури ринку;

 • забезпечення ГРСП під’їзними дорогами, водо - і електропостачанням, іншими комунікаціями загального призначення;

 • включення до Програми соціально-економічного розвитку території заходів з розвитку ГРСП;

 • законом можуть бути встановлені пільги щодо плати за землю;

 • орендна плата за землю не може перевищувати ставки земельного податку;

 • Кабінет Міністрів України в проекті Державного бюджету України передбачає кошти на підтримку ГРСП ;

 • органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щорічно передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів на підтримку ГРСП ;

 • законодавством можуть бути передбачені пільги для ГРСП ;

 • органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції можуть передбачати пільги для ГРСП в частині місцевих податків і зборів ;

 • центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики щорічно під час складання проекту державного бюджету передбає кошти на забезпечення роботи системи інформаційного забезпечення учасників ГРСП;

 • новостворені місцеві ГРСП протягом трьох років, а національні ГРСП - п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність звільняються від плати за землю;

 • звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від господарської діяльності, новостворених місцевих ГРСП - строком на три роки, а національних ГРСП - п'ять років;

 • не справляється ринковий збір на гуртових ринках сільськогосподарської продукції, визнаних такими відповідно до цього Закону.Перша міжнародна конференція “Розвиток гуртових ринків сільськогосподарської продукції в Україні“

 • Діяльність ГРСП від імені держави: стягування податків, зборів, платежів, санітарного та ветеринарного контролю, підтверджувати документально факт купівлі – продажу товарів на ГРСП тощо.

 • Реєстр ГРСП і сертифікат ГРСП. Сертифікат ГРСП - документ, що засвідчує внесення суб’єкта підприємницької діяльності його до Реєстру. Положення про реєстр ГРСП, форма сертифіката ГРСП, порядок його видачі, зупинення дії та/або анулювання затверджуються Кабінетом Міністрів України. Забезпечення ведення реєстру ГРСП здійснює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики. Інформація з реєстру ГРСП є відкритою та доступною для юридичних і фізичних осіб.

 • Регулювання і нагляд за діяльністю ГРСП. Державне регулювання і нагляд за діяльністю ГРСП здійснює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, інші державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції. Недержавне регулювання діяльності ГРСП здійснюється саморегулівною організацією ГРСП

 • Асоціації гуртових ринків сільськогосподарської продукції. З метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів гуртові ринки сільськогосподарської продукції мають право на добровільних засадах створювати асоціації гуртових ринків сільськогосподарської продукції. Рішення про створення асоціації ГРСП приймає установча конференція представників ГРСП.Перша міжнародна конференція “Розвиток гуртових ринків сільськогосподарської продукції в Україні“

 • Саморегулівна організація ГРСП

 • За рішенням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики одній із асоціацій ГРСП може бути надано статус саморегулівної організації ГРСП, якщо її членами є ГРСП більш ніж з половини адміністративно-територіальних одиниць, в тому числі не менше половини національних ГРСП.

 • Порядок визнання статусу саморегулівної організації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики встановлює Кабінет Міністрів України.

 • Обсяги делегованих саморегулівній організації повноважень та порядок їх реалізації встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

 • Саморегулівна організація ГРСП в межах та в порядку, визначених центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, може:

  • брати участь у розробленні державних цільових програм підтримки та розвитку ГРСП;
  • вести реєстр ГРСП
  • здійснювати методичне забезпечення діяльності ГРСП;
  • здійснювати професійну підготовку фахівців ГРСП;
  • розробляти і впроваджувати правила поведінки ГРСП;
  • проводити моніторинг, узагальнення та аналіз діяльності ГРСП;
  • здійснювати інші функції, делеговані центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 • Рішення саморегулівної організації ГРСП, прийняті в межах делегованих повноважень, є обов’язковими для виконання всіма ГРСП. • Сподіваємося на спільну роботу.

 • Дякую!Схожі:

Закон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку iconЗакон України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» Закон України "Про кооперацію" Закон України «Про державно-приватне партнерство» Державна цільова програма створення оптових ринків сільськогосподарської продукції
Однією із найбільш гострих проблем в Україні залишається формування інфраструктури аграрного ринку
Закон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку iconДосвід Казахстану: розвиток накопичувальної пенсійної системи горюк наталія Василівна
Експерт з питань пенсійної реформи в Україні проекту технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку/компанії падко
Закон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку iconEuropeana
Регіональної Місії Агентства США з міжнародного розвитку (usaid) в Україні та за участі 3 університетів в Україні та Нортвестерн...
Закон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку iconОбов’язкова професійна накопичувальна пенсійна система: законотворча робота
Експерт з питань пенсійної реформи в Україні проекту технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку "Впровадження пенсійної...
Закон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку iconЗакон України "Про кооперацію" від 10 липня 2003року n 1087-iv закон України "Про кооперацію" від 10 липня 2003року n 1087-iv закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 року n 469/97-вр
Сьогодні непрозорі схеми збуту сільськогосподарської продукції, відсутність структур оптової торгівлі створюють передумови для великих...
Закон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку iconІнформації про депутатський корпус Надати додаткові канали комунікації для депутатів місцевих рад для донесення своєї позиції до виборців
Проект є ініціативою Фонду Східна Європа І черкаської оо кву І виконується за підтримки Фонду Демократії ООН (undef) І агентства...
Закон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку iconЗакон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28. 12. 1994 №334/94-вр стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку
Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції та валовий доход яких від продажу сільськогосподарськоїпродукції...
Закон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку iconЗакон про відміну рабства в США. Над проектом працювали м. Вознесенськ Вознесенська зош №8 10 клас Стеля Альона Олександрівна Сагайдак Ігор Сергійович Керівник: Сидорук Світлана Станіславівна
Олександр II видав Маніфест про відміну кріпацтва в Росії; 2 19 червня 1862 року Авраам Лінкольн прийняв закон про відміну рабства...
Закон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку iconСоздание открытых университетских электронных архивов Создание открытых университетских электронных архивов
Фінансова підтримка Регіональної Місії Агентства США з міжнародного розвитку (usaid) в Україні
Закон про гуртові ринки сільськогосподарської продукції І яким він повинен бути романКорінец ь, керівник напрямку Проекту Агентства США з міжнародного розвитку iconУгода про розподіл продукції Угода про розподіл продукції
Угода про розподіл продукції може бути двосторонньою чи багатосторонньою, тобто її учасниками можуть бути декілька інвесторів, за...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка