Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к


НазваРішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к
Дата конвертації13.02.2013
Розмір445 b.
ТипРішення

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем є структурним підрозділом Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Історія кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем розпочалась у 2000 році, коли Вченою радою ДФ УАДУ було прийнято рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11.01.2000 р. № 8-к.

 • Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем є структурним підрозділом Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Історія кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем розпочалась у 2000 році, коли Вченою радою ДФ УАДУ було прийнято рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11.01.2000 р. № 8-к.Історія кафедри пов’язана з науково-педагогічною діяльністю висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, чиїми зусиллями створювалася навчально-методична база, реалізовувалися науково-дослідні роботи та забезпечувалася якісна підготовка студентів і слухачів до подальшої самостійної роботи в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 • Історія кафедри пов’язана з науково-педагогічною діяльністю висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, чиїми зусиллями створювалася навчально-методична база, реалізовувалися науково-дослідні роботи та забезпечувалася якісна підготовка студентів і слухачів до подальшої самостійної роботи в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні.Перший завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Габрінець Володимир Олексійович (2000 – 2010 рр.);

 • Перший завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Габрінець Володимир Олексійович (2000 – 2010 рр.);

 • професор кафедри, доктор технічних наук, професор Пашковський Геннадій Сергійович (2000 – 2004 рр.);

 • доценти кафедри:

 • кандидат фізико-математичних наук, доцент Дрюченко Людмила Дмитрівна (2000 р.);

 • кандидат технічних наук, доцент Кошовий Олександр Сергійович (2004 – 2006 рр.);

 • кандидат технічних наук, доцент Заблуда Сергій Михайлович (2006 – 2007 рр.);

 • кандидат фізико-математичних наук, доцент Рева Володимир Миколайович (2006 – 2008 рр.).старші викладачі кафедри:

 • старші викладачі кафедри:

 • Єжунінов Володимир Володимирович (2000 – 2001 рр.);

 • Причиненко Артем Миколайович (2000 – 2001 рр.);

 • Хмелевський Ростислав Миколайович (2003 – 2006 рр.);

 • Шпітун Іван Іванович (2003 – 2004 рр.);

 • Кривич Євген В’ячеславович (2004 – 2006 рр.);

 • спеціалісти (фахівці) 1 категорії:

 • Безруков Олександр Володимирович (2000 – 2001 рр.);

 • Шурпицька Тетяна Петрівна (2002 – 2004 рр.);

 • Болваненко Людмила Володимирівна (2004 – 2006 рр.);

 • Шевченко Надія Борисівна (2006 – 2007 рр.).Кафедра інформаційних технологій та інформаційних

 • Кафедра інформаційних технологій та інформаційних

 • систем бере участь у підготовці фахівців освітньо - кваліфікаційних рівнів

 • «бакалавр»

 • «спеціаліст»

 • «магістр»

 • за всіма формами навчання за спеціальностями:

 • «Державне управління».

 • «Публічне адміністрування».

 • «Управління проектами».

 • «Менеджмент організацій».

 • Також кафедрою викладається низка тем за програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема проводяться короткотермінові тематичні курси за програмою підготовки користувачів персональних комп’ютерів.На кафедрі ведеться науково-дослідна робота та здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

 • На кафедрі ведеться науково-дослідна робота та здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

 • Кафедра надає експертно-консультативні послуги органам державної влади та місцевого самоврядування з питань розвитку електронного врядування, забезпечення відкритості влади, використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській практиці.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • Інформаційна політика в Україні

 • Інформаційні технології

 • Електронний документообіг

 • Комунікація в публічній адміністрації

 • Електронне врядування

 • Вища та прикладна математика

 • Інформаційні системи і технології

 • Інтернет-технології в адмініструванні та бізнесі

 • Інформаційна безпека підприємства

 • Статистика

 • Математичне моделювання економічної діяльності

 • Корпоративні інформаційні системи

 • Інформаційні системи в менеджменті

 • Управління ризикомНевід’ємною складовою навчальної роботи кафедри є наукова робота слухачів і студентів у межах виконання ними курсових, дипломних, магістерських робіт. З 2000 року на кафедрі, зокрема, підготовлено та успішно захищено понад 100 магістерських (2000-2011 рр.) і 10 дипломних робіт (за 2010-2011 н. р.).

 • Невід’ємною складовою навчальної роботи кафедри є наукова робота слухачів і студентів у межах виконання ними курсових, дипломних, магістерських робіт. З 2000 року на кафедрі, зокрема, підготовлено та успішно захищено понад 100 магістерських (2000-2011 рр.) і 10 дипломних робіт (за 2010-2011 н. р.).

 • Викладачі кафедри постійно беруть участь у розробці і проведенні короткотермінових тематичних курсів за програмою підготовки користувачів ПК.Основні напрямки

 • Основні напрямки

 • наукової діяльності кафедри:

 • Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку електронного урядування в Україні.

 • Методика моніторингу та оцінювання стану електронної готовності територіальних угруповань області (на прикладі Дніпропетровської області).

 • Комунікативна політика органів державної влади та місцевого самоврядування.

 • Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності навчання управлінських кадрів і прийняття управлінських рішень.

 • Математико-економічне моделювання та методи аналізу багатофункціональних систем.У період з 2006 року до теперішнього часу викладачі кафедри беруть безпосередню участь у проектах регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина».

 • У період з 2006 року до теперішнього часу викладачі кафедри беруть безпосередню участь у проектах регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина».

 • Програма інформатизації Дніпропетровської області реалізується з 2002 року і спрямована на впровадження елементів «Електронного уряду» та на вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства – етапу інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали чи не головним інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси у всьому світі.Проект «Електронне село» - спільний проект Дніпропетровської ОДА, Координатора проектів ОБСЕ в Україні та Фонду Східна Європа.

 • Проект «Електронне село» - спільний проект Дніпропетровської ОДА, Координатора проектів ОБСЕ в Україні та Фонду Східна Європа.

 • Мета проекту:

 • Вирівнювання інформаційної нерівності в регіоні та надання доступу сільським територіям до нових знань та інформаційних ресурсів.

 • Підвищення ефективності роботи місцевого самоврядування та виконавчої влади шляхом запровадження технологій електронного урядування.

 • Збільшення різноманітності й кількості адміністративних послуг населенню та бізнесу (в електронній формі).

 • Досягнення ефективної участі всіх громадян у процесах становлення інформаційного суспільства.Дослідження стану електронного розвитку районів та міст Дніпропетровської області та розробка головних завдань регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на період 2008 – 2010 роки з урахуванням отриманих результатів досліджень.

 • Дослідження стану електронного розвитку районів та міст Дніпропетровської області та розробка головних завдань регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на період 2008 – 2010 роки з урахуванням отриманих результатів досліджень.

 • Обґрунтування показників регіональної програми «Електронна Дніпропетровщина» на 2008 – 2010 роки.

 • Розвиток концепції «електронного села» в контексті побудови інформаційного суспільства.Це, зокрема, науково-практичні конференції та міжнародні наукові конгреси, що проводились у Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах, а також:

 • Це, зокрема, науково-практичні конференції та міжнародні наукові конгреси, що проводились у Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах, а також:

 • 8 - 11 Українсько-польські семінари (Варшава, Польща, 2000 – 2003 рр.)

 • Всеукраїнські науково-практичні конференції «Україна наукова» (2001–2003 рр.).

 • Міжнародні науково-практичні конференції «Динаміка наукових досліджень» (м. Дніпропетровськ, 2002 – 2005 рр.)

 • VII Міжнародна наукова практична конференція «Найновите научни постижения – 2011» (Софія, Болгарія, 2011 р.)

 • III науково-практична конференція «Моделирование и прогнозирование в управлении. Методы и технологии». (Орел, Росія, 2011 р.)

 • Науково-комунікативні заходи з питань розвитку електронного врядування в Україні.На кафедрі здійснюється підготовка

 • На кафедрі здійснюється підготовка

 • наукових кадрів вищої кваліфікації:

 • 3 аспірантів

 • 1 здобувача.25 навчально-методичних розробок;

 • 25 навчально-методичних розробок;

 • понад 150 наукових статей і публікацій у матеріалах наукових комунікативних заходів;

 • 7 навчальних посібників за тематикою навчальних дисциплін кафедри.Дрешпак, В. М. Знаки та символи в державному управлінні : монографія / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 338 с.

 • Дрешпак, В. М. Знаки та символи в державному управлінні : монографія / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 338 с.

 • Дрешпак, В. М. Прес-служба установи, організації, підприємства : навч. посіб. / В.М. Дрешпак. – Д. : Журфонд, 2006. – 124 с.

 • Дрешпак, В. М. Практика взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування із засобами масової інформації : практикум / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 80 с.

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади : навч. посіб. / В. М. Дрешпак, Т. М. Брус, О. В. Тинкован [та ін.]; за заг. ред. В. М. Дрешпака. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 160 с.

 • Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «MS ACCESS. Проектування та створення бази даних» / С. П. Кандзюба. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - 60 с.

 • Кандзюба, С. П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт у середовищі Mathcad / С. П. Кандзюба, М. О. Алексеєв, Л. М. Коротенко, П. Г. Анофрієв, О. С. Шевцова. – Д. : НГУ, 2008. - 44 с.

 • Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Комп’ютерні мережі та телекомунікації». Пошук у мережі Internet. Основи HTML / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - 28 c.Кандзюба, С. П. Підвищення ефективності муніципального управління в боротьбі з шумовим забрудненням міст / С. П. Кандзюба, П. Г. Анофрієв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (35). – С. 106 – 113.

 • Кандзюба, С. П. Підвищення ефективності муніципального управління в боротьбі з шумовим забрудненням міст / С. П. Кандзюба, П. Г. Анофрієв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (35). – С. 106 – 113.

 • Кандзюба, С. П. Використання електронних технологій зв’язку в виборчому процесі / С. П. Кандзюба // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 104 – 111.

 • Кандзюба, С. П. Інтеграція баз даних як чинник підвищення достовірності інформації в органах державного управління та місцевого самоврядування / С. П. Кандзюба, А. А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 3 (6). –С. 40 – 49.

 • Кандзюба, С. П. Упровадження Інтернет - технологій тестування і сертифікації кандидатів на виборні посади в Україні / С. П. Кандзюба // Публічне адміністрування : теорія та практика : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2 (4). – Режим доступу : www://dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/index.html. – Назва з екрану.

 • Кандзюба, С. П. Інформаційно-аналітична система обліку перевезень пільгових категорій населення / С. П. Кандзюба, А. А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 2 (9). – С. 107 – 114.

 • Старушенко, Г. А. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Управління ризиком» : У 2 ч. / Г. А. Старушенко, О. В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Ч. 1 – 44 С, Ч. 2 – 80 с.Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «Використання VBA для розв’язання прикладних задач у галузі менеджменту» / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 36 с.

 • Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «Використання VBA для розв’язання прикладних задач у галузі менеджменту» / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 36 с.

 • Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «MS Access. Введення в бази даних» / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 32 с.

 • Кравцов, О. В. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу «Інформаційні технології» для слухачів спеціальності «Державне управління» / О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 34 с.

 • Кандзюба, С. П., Кравцов О. В., Рева В. М. Актуальні завдання сучасної підготовки фахівців органів держслужби в області інформаційних технологій / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов, В. М. Рева // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 3 (29). – С. 235 - 240.

 • Наумов, О. С. Реалізація потенціалу інформаційних технологій шляхом внутрішнього контролю інформаційних систем у фінансово-кредитних установах / О. С. Наумов, Т. В. Кравцова, О. В. Кравцов // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 112 - 117.

 • Кандзюба, С. П. Деякі аспекти підготовки держслужбовців в галузі мережевих інформаційних технологій / С. П. Кандзюба, В. О. Габрінець, О. В. Кравцов, В. М. Рева // Публічне адміністрування : теорія та практика : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1. - Режим доступу : www.dridu.dp.ua/zbirnik/index.html. - Назва з екрану.Аберніхіна, І. Г. Аналіз підходів до оцінювання потенціалу облікового і управлінського персоналу підприємства / І. Г. Аберніхіна, Т. В. Кравцова, О. В. Кравцов // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2010.– Т.ХІ. – С. 221 – 230.

 • Аберніхіна, І. Г. Аналіз підходів до оцінювання потенціалу облікового і управлінського персоналу підприємства / І. Г. Аберніхіна, Т. В. Кравцова, О. В. Кравцов // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2010.– Т.ХІ. – С. 221 – 230.

 • Габрінець, В. О. Електронні громадські слухання як інноваційний інструмент розвитку місцевої демократії / В. О. Габрінець, О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - Вип. 1 (1). – С. 100 – 109.

 • Кравцов, О. В. Раціоналізація та інформаційне забезпечення первинного бухгалтерського документообігу для підвищення ефективності процесу прийняття управлінських рішень низовою та середньою ланками менеджерів / О. В. Кравцов, Т. В. Кравцова, І. Г. Аберніхіна // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2011. – № 186 – С. 124-137.

 • Габрінець, В. О. Дослідження операцій : навч. посіб. : У 2 ч. Ч. 1 / В. О. Габрінець, Г. А. Старушенко, С. М. Заблуда, О. С. Кошовий. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 72 с.

 • Габрінець, В. О. Дослідження операцій : навч. посіб. : У 2 ч. Ч. 2. / В. О. Габрінець, Г. А. Старушенко, С. М. Заблуда, О. С. Кошовий. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 64 с.

 • Старушенко, Г. А. Посібник з розв’язання диференційних рівнянь курсу «Спеціальні розділи вищої математики» / Г. А. Старушенко, О. М. Титаренко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 62 с.

 • Старушенко, Г. А. Математичне моделювання економічної діяльності : навч. посіб. / Г. А. Старушенко, О. М. Титаренко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 76 с.Андрианов, И. В. Использование трехфазной модели для определения эффективных характеристик композитов с любыми периодическими кубическими включениями / И. В. Андрианов, Г. А. Старушенко. – Доповіді Національної академії наук України, 1999. – № 1. – С. 52-56.

 • Андрианов, И. В. Использование трехфазной модели для определения эффективных характеристик композитов с любыми периодическими кубическими включениями / И. В. Андрианов, Г. А. Старушенко. – Доповіді Національної академії наук України, 1999. – № 1. – С. 52-56.

 • Старушенко, Г. А. Методичні рекомендації та приклади виконання практичних робіт з курсу «Економетрія» засобами «ЕХСЕL» / Г. А. Старушенко, О. М. Титаренко. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 38 с.

 • Титаренко, О. М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Прикладні аспекти впровадження та використання інформаційних систем в управлінні» / О. М. Титаренко. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 28 с.

 • Титаренко, О. М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» (тема «Електронний цифровий підпис») / О. М. Титаренко. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 24 с.

 • Титаренко, О. М. Аналіз реалізації Концепції електронного уряду в Японії / О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. - Вип. 4. – С. 99 – 105.

 • Габрінець, В. О. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / В. О. Габрінець, Т. М. Шаповалова, П. П. Шандиба, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 1. – С. 230 – 239.

 • Габрінець, В. О. Визначення рівня інформатизації Дніпропетровської області / Т. М. Шаповалова, П. П. Шандиба, В. О. Габрінець, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 2. – С. 136 – 143.Титаренко, О. М. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / О. М. Титаренко // Електронне урядування в умовах кризи : матер. відеоконф., м. Київ, 14 травня 2009 р. [Електрон. ресурс]. - К. : НАДУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 • Титаренко, О. М. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / О. М. Титаренко // Електронне урядування в умовах кризи : матер. відеоконф., м. Київ, 14 травня 2009 р. [Електрон. ресурс]. - К. : НАДУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 • Кіян, С. О. Електронний уряд як концепція державного управління в інформаційному суспільстві / С. О. Кіян // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов.ред.) [та ін.]. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 2 (20). - С. 184 - 191.

 • Starushenko, G. Employment of non-symmetrical saw-tooth argument transformation method in the elasticity theory for layered composites / G. Starushenko, N. Krulik, S. Tokarzewski. – International Journal of Heat and Mass Transfer, 2002. - № 45. – Р. 3055 - 3060.

 • Андрианов, И. В. Двухфазная модель композита с цилиндрическими включениями малого размера / И. В. Андрианов, Г. А. Старушенко, Д. Н. Бывалин // Проблеми обчислюваної механіки і міцності конструкцій. – Д. : Наука і освіта, 2010. - Вип. 14. - С. 20 – 43.

 • Кіян, С. О. Рівень відкритості влади - провідний критерій демократичності держави / С. О. Кіян // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. –Вип. 4 (22). - С.80-90.

 • Кіян, С. О. Відкритість влади як системний функціональний феномен у сфері управління на прикладі України / С. О. Кіян // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. (8). - С. 42 – 54.Кіян, С. О. Роль інформаційної відкритості органів влади в здійсненні державної регуляторної політики / С. О. Кіян, О. В. Літвінов // Державне управління : теорія та практика : електр. наук. фах. жур. - К. : НАДУ при Президентові України, 2006. - Вип. 1 (3). – www.academy.gov.ua/ej/ej3/index.html. - Назва з екрану.

 • Кіян, С. О. Роль інформаційної відкритості органів влади в здійсненні державної регуляторної політики / С. О. Кіян, О. В. Літвінов // Державне управління : теорія та практика : електр. наук. фах. жур. - К. : НАДУ при Президентові України, 2006. - Вип. 1 (3). – www.academy.gov.ua/ej/ej3/index.html. - Назва з екрану.

 • Габрінець, В. О. Ефект синергетичної моделі розвитку рівня відкритості суспільних систем / В. О. Габрінець, С. О. Кіян // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. - Вип. 4 (30). – С. 25 – 35.

 • Кіян, С. О. Розвиток відкритості влади за допомогою застосування інформаційних технологій, як одна з передумов євроінтеграції України / С. О. Кіян // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції : матер. регіон. наук.-практ. конф. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. - Д. : ДРДУ НАДУ, 2005. – С. 84 – 89.

 • Кіян, С. О. Адаптація українського законодавства до європейського згідно з зовнішньополітичними намірами України / С. О. Кіян // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VII міжн. наук. конгресу, 29-30 березня 2007 р. - X. : Вид-во ХарРІ НАДУ « Магістр», 2007. – С. 93 – 94.

 • Кіян, С. О. Трансформація суспільства як певний етап глобалізації та інтеграції в нові регіональні об'єднання / С. О. Кіян // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції: матер. 6-ї регіон. наук.-практ. конф. 14 травня 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 60 – 61.Схожі:

Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к iconІнформації або послуг як тільки вони довідаються про їх незаконне походження або, у випадку вимоги про відшкодування збитків, за наявності фактів або обставин, що демонструють незаконність діяльності або інформації Підстави Рішення, наказ, вирок суду
Директива 2000/31/єс європейського парламенту парламенту І ради від 8 червня 2000 року "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг,...
Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к iconНормативно – правова база Наказ №240 від 23. 06. 2000 року Міністерства освіти і науки України
Наказ хода гуон від 05. 10. 2011 №526 «Про затвердження Науково методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів...
Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к iconРішення про клопотання перед державною адміністрацією району про створення районного Центру практичної психології 1 травня 2004 року було створено Деснянський Центр практичної психології Гімн і герб Центру
Деснянського управління освіти прийнято рішення про клопотання перед державною адміністрацією району про створення районного Центру...
Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к iconВимоги до оформлення документів Нормативно-правові акти
Наказ міністерства освіти І науки України n 240 від 23. 06. 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх...
Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к iconРішення конкурсної комісії (в окремих випадках; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (призначення на посаду). У подальшому у хронологічній послідовності накази про зміни в анкетних даних
...
Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к iconРішення про розробку закону про закупівлі 1999-2000: реструктуризація боргів
«легких» «спільних» грошей спотворюють конкуренцію і, як наслідок, бажаний результат
Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к iconСемінар діловодів загальноосвітніх навчальних закладів Перелік та ведення обов'язкової
Наказ Міністерства освіти І науки України n 240 від 23. 06. 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх...
Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к iconРішення приймається спільно уповноваженою особою та відповідальним за пункт тестування (за обов’язковим погодженням з рцояо), про що робиться відповідний запис у Карті спостереження
...
Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к iconРішення Уряду про створення Національної школи управління Травень 1990 : рішення Уряду про створення Національної школи управління Квітень-червень1991: перший набір персоналу до Школи 14 червня 1991
Місія ksap підготувати державних службовців, які візьмуть на себе відповідальність за державні справи, будуть враховувати потреби...
Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к iconСтворення єдиного регіонального інформаційного освітнього простору Нормативно-правове забезпечення
Наказ управління освіти Енергодарської міської ради від 03. 03. 2009 року №136 "Про проведення підготовчої роботи щодо створення...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка