Інформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності


НазваІнформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності
Дата конвертації29.03.2013
Розмір578 b.
ТипІнформація


ІНФОРМАЦІЯ ПРО АГЕНТСТВО З РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ


ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ

 • Агентство є провідною українською науково-технічною організацією, що займається наданням послуг з метою підвищення ефективності використання палива і енергетичних ресурсів та захисту навколишнього середовища.

 • Агентство створене в 1994 році за участі Національної Академії наук України, Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії (США) та Всесвітнього фонду захисту природи як самоврядна та самофінансована організація.

 • Місією Агентства є сприяння досягненню сталого розвитку економіки України та захисту навколишнього середовища шляхом підвищення енергетичної ефективності енергетики, промисловості, транспорту, комунально-побутового сектору, будівель, сільського господарства, муніципального та інших секторів економіки.ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційні пpоекти та розвиток бізнесу - розробка техніко-економічних обґрунтувань та бізнес-планів, визначення джерел та схем фінансування проектів;

 • Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату та Кіотський протокол - інвентаризація, моделювання та прогнозування викидів парникових газів; розробка планів дій та проектів з пом'якшення впливу на зміну клімату; підготовка проектів спільного впровадження;

 • Енергетичний і екологічний менеджмент та аудит - проведення енергетичного та екологічного аудитів в енергетиці, промисловості, комунально-побутовому секторі та будівлях за допомогою мобільного інформаційно-вимірювального комплексу, впровадження енергетичного та екологічного менеджменту на підприємствах;

 • Маркетингові дослідження - економічні та екологічні аналізи та прогнози, аналіз та прогноз попиту і пропозиції на ринках енергоефективного обладнання та послуг;

 • Iнфоpмацiйна, навчальна і видавнича діяльність - оpганiзацiя конференцій, презентацій, навчальних семiнаpiв, поширення iнфоpмацiї пpо передовий досвiд у сфері енеpгозбереження та екологiї чеpез інтернет та засоби масової інформації, видання інформаційно-аналітичної та довідкової літератури.ШТАТ АГЕНТСТВА

 • Штат Агентства складається з кваліфікованих фахівців в сфері:

 • енергоефективності

 • захисту навколишнього середовища,

 • фінансово-економічних питань,

 • видавничої діяльності,

 • інформатики та обчислювальної техніки,

 • в тому числі 6 кандидатів наук

 • Крім постійних працівників, в разі необхідності додатково залучаються інші спеціалісти за контрактами для виконання окремих проектів та завдань.НАГОРОДИ

 • Науково-технічні розробки та проекти, виконані в Агентстві удостоєні:

 • Почесної грамоти Державного комітету України з енергозбереження 2002 р.

 • Диплому Державного комітету України з енергозбереження “Кращий енергоаудитор України 2001 року”

 • Нагороди Міжнародної асоціації інженерів-енергетиків "Міжнародний енергетичний проект 2000 року”

 • Почесної грамоти Державного комітету України з енергозбереження 2000 р.

 • Державної премії України в галузі науки і техніки 1999 рокуПАРТНЕРИ

 • Українські

 • Урядові організації, включаючи: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство палива та енергетики; Міністерство економіки та інші

 • Регіональні та міські органи виконавчої влади

 • Енергетичні та промислові підприємства і компанії

 • Науково-дослідні та проектні установи і центри

 • Неурядові та громадські організаціїПАРТНЕРИ

 • Зарубіжні

 • Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку

 • Програми та організації ООН (UNDP, UNECE, UNFIP)

 • Глобальний екологічний фонд

 • Міжнародне енергетичне агентство

 • Департамент енергетики, Агентство з охорони навколишнього середовища, Агентство з міжнародного розвитку, Агентство з торгівлі та розвитку Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія, Альянс за збереження енергії, США

 • Програми TAСIS та SYNERGY Європейського Союзу 

 • Всесвітній фонд захисту природи

 • Компанії та фірми з Білорусі, Великобританії, Данії, Канади, Німеччини, Польщі, Росії, США, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Японії та інших країн

 • Мережа центрів з енергоефективності: Відділення передових міжнародних досліджень Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії Батель, США Пекінський центр з енергоефективності (BECon), Китайська народна республіка Центр з енергоефективності (EnEffect), Республіка Болгарія Фундація з енергоефективності (FEWE), Республіка Польща Центр з ефективного використання енергії (CENEF), Російська Федерація Центр з енергоефективності (SEVEn), Чеська РеспублікаОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

 • Для Державного комітету України з енергозбереження: участь у розробці та впровадженні Комплексної державної програми України з енергозбереження до 2010 р.

 • Для Світового банку: Розробка та участь у впровадженні програми “Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва” з загальним обсягом інвестицій 28 млн доларів США,

 • Розробка програми енергозберігаючих заходів на промислових підприємствах України (загальна сума інвестицій понад 50 млн доларів США)

 • Для Глобального екологічного фонду та Програми розвитку ООН: розробка проекту з підвищення енергоефективності в системі централізованого теплопостачання м. Рівного з загальною сумою інвестицій понад 24 млн доларів США.

 • Для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України: розробка рекомендацій для Національного плану дій стримування зміни клімату.ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ (Продовження)

 • Для програми ТАСІС ЄС та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України: допомога у створенні національної системи інвентаризації ПГ, розробці кадастру ПГ на період 1990-2004, підготовці Другого національного повідомлення, створенні національного веб-сайту з питань зміни клімату та забезпеченні необхідного навчання для зацікавлених сторін з державного та приватного секторів.

 • Для ЄБРР у консорціумі з Electrowatt-Ekono Oy (Фінляндія): розробка техніко-економічного обґрунтування для надання кредиту у розмірі 15 мільйонів євро Харківській міській адміністрації з метою реконструкції та покращення енергоефективності системи теплопостачання, заміни та ліквідації старих неефективних котелень та встановлення високочастотних приводів на мережних насосах.

 • Для ПРООН/ГЕФ: консультаційна, інформаційна та методологічна підтримка для уряду Білорусі з метою скорочення викидів на 1 млн. тонн СО2-екв. за 15 років із залученням щорічних інвестицій 7-8 млн доларів США в енергоефективність.ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ (Продовження)

 • Для Агентства США з торгівлі та розвитку та Світового банку: у консорціумі з Parsons E&C (США) розробка інвестиційної програми „Підвищення енергоефективності системи центрального теплопостачання м. Харкова” (загальна вартість 230 млн. доларів). Проект спрямовано на покращення ефективності роботи системи централізованого теплопостачання міста та підвищення її надійності, розширення її структури, зниження собівартості послуг теплопостачання, а також, значне скорочення викидів ПГ.

 • Для ЄЕК ООН: розробка енергоефективних інвестиційних проектів, спрямованих на стримування зміни клімату. Робота була спрямована на просунення ринку енергоефективності та отримання інвестицій з приватного сектору з метою покращення енергоефективності у трьох ключових секторах муніципальної економіки – централізоване теплопостачання, освітлення вулиць, заклади охорони здоров’я та інші державні заклади.ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ (Продовження)

 • Для Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA) в рамках Канадсько-української програми екологічного співробітництва: розробка плану дій із стримування зміни клімату на прикладі міста Рівне. Ця робота включала в себе визначення пріоритетних напрямків зниження впливу роботи міської інфраструктури та промислових підприємств на викиди ПГ, розробку пропозицій для енергоефективних заходів, спрямованих на пом’якшення дії зміни клімату та їх включення в план дій із стримування зміни клімату на рівні міста, підготовка рекомендацій для відтворення розроблених заходів та підходів в інших містах України.

 • Координація виконання програми досліджень джерел викидів та поглиначів парникових газів і шляхів запобігання розвитку глобального парникового ефекту та підготовка Першого Національного повідомлення до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

 • Проведення близько 100 енергетичних обстежень (аудитів) об’єктів промисловості, енергетики та комунально-побутового сектору

 • Проведення навчальних семінарів з питань бізнес-планування, енергетичного менеджменту і аудиту та глобального парникового ефекту, в яких взяли участь понад 800 фахівців

 • Понад 100 публікацій та звітів, виданих в Україні та за кордономСхожі:

Інформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності iconАльтернативні види енергії
Альтернативна енергетика сукупність перспективних способів здобуття енергії, які поширені не так широко, як традиційні, проте представляють...
Інформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності iconАльтернативні джерела енергії енергія Сонця
В останній час інтерес до проблеми використання сонячної енергії різко збільшився. Можливості саме безпосереднього використання сонячної...
Інформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності iconАльтернативні джерела енергії
Можливості саме безпосереднього використання сонячної енергії; хоча більшість всієї енергії, що потрапляє на Землю є сонячною, та...
Інформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності iconАльтернативні джерела енергії енергоресурси
Можливості саме безпосереднього використання сонячної енергії; хоча більшість всієї енергії, що потрапляє на Землю є сонячною, та...
Інформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності iconЗакон України "Про альтернативні джерела енергії" Закон України "Про альтернативні види палива" Закон України "Про електроенергетику" Закон України "Про енергозбереження"
...
Інформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності iconІнформація про Компанію Територіальне покриття Досягнення компанії 2007-2010 рр Страхові продукти Перестрахування Основні Партнери та Клієнти Ліцензії Контактна інформація Загальна інформація про Компанію
Ск «Індіго» це клієнтоорієнтована Компанія, яка за результатами 4-річної діяльності упевнено займає надійні позиції на ринку класичного...
Інформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності iconІнформація про Компанію Територіальне покриття Досягнення компанії 2007-2010 рр Страхові продукти Перестрахування Основні Партнери та Клієнти Ліцензії Контактна інформація Загальна інформація про Компанію
Ск «Індіго» це клієнтоорієнтована Компанія, яка за результатами 4-річної діяльності упевнено займає надійні позиції на ринку класичного...
Інформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності iconДержавний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності
...
Інформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності iconПро хід отримання Державних актів на право постійного користування земельними ділянками, здійснення заходів щодо раціонального використання енергоресурсів

Інформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності iconПро хід отримання Державних актів на право постійного користування земельними ділянками, здійснення заходів щодо раціонального використання енергоресурсів


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка