Підготувала Мирошниченко Олена Миколаївна


НазваПідготувала Мирошниченко Олена Миколаївна
Дата конвертації06.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Підготувала

 • Мирошниченко Олена Миколаївна


Зміст

 • Основні поняття

 • Властивості чотирикутників

 • Описані чотирикутники

 • Коло, описане навколо чотирикутника

 • Паралелограм та його властивості

 • Ознаки паралелограма

 • Висота та площа паралелограма

 • Ромб та його властивості

 • Площа ромба

 • Коло, вписане у ромб

 • Прямокутник та його властивості

 • Квадрат та його властивості

 • Трапеція. Основні поняття

 • Властивості трапеції

 • Учнівська сторінка



Основні поняття

 • Чотирикутником називається фігура, що складається з чотирьох точок (вершин) та чотирьох послідовно з’єднуючих їх відрізків (сторін), При цьому ніякі три з даних точок не повинні лежати на одній прямій, а з’єднуючі їх відрізки не повинні перетинатися.

 • Чотирикутник називається опуклим, якщо він розташований в одній півплощині відносно прямої, яка містить будь-яку його сторону



Властивості чотирикутників

 • Коло, яке є дотичною до всіх сторін чотирикутника, називається вписаним у цей чотирикутник.

 • Коло, що містить всі вершини чотирикутника, називається описаним навколо цього чотирикутника.

 • Сума кутів опуклого чотирикутника дорівнює 360 градусів.

 • Площа опуклого чотирикутника: S=(d1∙d2) /2 sin ß, де d1,d2— діагоналі чотирикутника; ß—кут між діагоналями



Описані чотирикутники

 • Якщо у чотирикутнику суми довжин протилежних сторін рівні, то у нього можна вписати коло

 • Центр вписаного у чотирикутник кола є точкою перетину всіх чотирьох бісектрис кутів цього чотирикутника

 • Точки дотику вписаного кола відтинають рівні відрізки від кутів чотирикутника

 • Площа описаного чотирикутника: S=pr , де r— радіус вписаного кола; p=(a + b + c + d) /2.



Коло, описане навколо чотирикутника

 • Якщо сума протилежних кутів чотирикутника дорівнює 180 градусів, то навколо нього можна описати коло

 • Центр описаного навколо чотирикутника кола є точкою перетину всіх серединних перпендикулярів сторін цього чотирикутника

 • Сума добутків протилежних сторін вписаного у коло чотирикутника дорівнює добутку його діагоналей



Паралелограм та його властивості

 • Чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні, називається паралелограмом

 • Середина діагоналей паралелограма є його центром симетрії

 • Протилежні сторони рівні

 • Протилежні кути рівні

 • Сума кутів, що прилягають до будь-якої сторони, дорівнює 180 градусів

 • Діагоналі паралелограма перетинаються і у точці перетину діляться навпіл

 • Кожна діагональ ділить паралелограм на два рівних трикутника

 • Дві діагоналі паралелограма ділять його на 4 рівновеликих трикутника

 • Сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів всіх його сторін



Ознаки паралелограма

 • Якщо у чотирикутнику протилежні сторони попарно рівні, то цей чотирикутник — паралелограм

 • Якщо у чотирикутнику дві протилежні сторони рівні та паралельні, то цей чотирикутник — паралелограм

 • Чотирикутник, діагоналі якого у точці перетину діляться навпіл, — паралелограм



Висота та площа паралелограма

 • Висота паралелограма — це перпендикуляр, проведений з вершини цього паралелограма на протилежну сторону

 • Площу паралелограма можна визначити:

 • Через сторону паралелограма та проведену до неї висоту: S=a ∙h

 • Через дві сторони паралелограма та кут між ними: S=ab sin ß

 • Через діагоналі паралелограма та кут між ними: S=(ef sin a)/2



Ромб та його властивості

 • Паралелограм, у якого всі сторони рівні, називається ромбом

 • Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом

 • Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів

 • У будь-який ромб можна вписати коло з центром у точці перетину його діагоналей



Площа ромба

 • Площа ромба може бути визначена:

 • Через діагоналі: S=(d1∙d2)/2

 • Через сторону та кут ромба: S=a² sin a

 • Через сторону та висоту: S=ah

 • Через сторону та радіус вписаного кола: S= 2ar



Коло, вписане у ромб

 • Радіус кола, вписаного у ромб можна знайти:

 • Через висоту ромба: r=h/2

 • Через діагоналі ромба та сторону: r=(d1∙d2)/4а

 • Через відрізки, на які ділить сторону ромба точка дотику: r²=BE ∙EC



Прямокутник та його властивості

 • Прямокутник — це паралелограм, у якого всі кути прямі

 • Діагоналі прямокутника рівні та у точці перетину діляться навпіл

 • Прямокутник має дві осі симетрії, які співпадають з серединними перпендикулярами до його сторін

 • Навколо будь-якого прямокутника можна описати коло з центром у точці перетину діагоналей та радіусу, що дорівнює половині діагоналі

 • Площу прямокутника можна визначити:

 • Через його сторони: S=ab

 • Через діагоналі та кут між ними: S=(d² sin ß)/2



Квадрат та його властивості

 • Квадрат — це прямокутник, у якого всі сторони рівні

 • У квадрата всі кути прямі

 • Діагоналі квадрата рівні та перетинаються під прямим кутом

 • Квадрат має 4 осі симетрії

 • У квадраті центри вписаного та описаного кіл співпадають та знаходяться у точці перетину його діагоналей

 • Радіус описаного кола: R=a√2/2

 • Радіус вписаного кола: r=а/2

 • Площа квадрата: S=a²

 • Послідовно з΄єднані відрізками середини сусідніх сторін квадрата утворюють квадрат



Трапеція. Основні поняття

 • Трапеція — це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні

 • Паралельні сторони називаються основами трапеції

 • Непаралельні сторони називаються бічними сторонами

 • Середня лінія трапеції — це відрізок, який сполучає середини бічних сторін

 • Рівнобічна трапеція — трапеція, у якої бічні сторони рівні

 • Прямокутна трапеція — трапеція, у якої одна бічна сторона перпендикулярна основам



Властивості трапеції

 • Коло можна вписати у трапецію, якщо сума її бічних сторін дорівнює сумі основ

 • Центр вписаного у трапецію кола — точка перетину бісектрис внутрішніх кутів

 • Радіус вписаного кола дорівнює половині висоти:

 • r =h/2

 • Середня лінія трапеції паралельна основам та дорівнює їх півсумі

 • У рівнобічної трапеції:

 • Кути при основі рівні

 • Діагоналі рівні

 • Площу трапеції можна визначити:

 • Через півсуму основ та висоту: S=(a + b)/2∙h

 • Через діагоналі та кут між ними: S=1/2∙d1d2∙sina



Учнівська сторінка

 • Дано: АВСD – ТРАПЕЦІЯ

 • МN – середня лінія

 • Довести: МN= ½(CD + AB)

 • Рішення

 • Добудуємо трикутник АDЕ так, щоб однією стороною служила сторона трапеції, а третя вершина трикутника (Е) розміщувалася на продовженні нижньої основи трапеції. Одна сторона трикутника проходить через точку перетину середньої лінії трапеції і сторони трапеції (N)

 • ∆АВN= ∆CEN за 2 ознакою рівності трикутників. З рівності трикутників випливає рівність сторін АВ=СЕ і АN=EN. Середня лінія трапеції є середньою лінією даного трикутника, отже середня лінія трикутника визначається як MN=1/2 DE. Середня лінія трапеції MN тоді може бути виражена через її основи: МN=1/2(CD + CE)=1/2(CD + AB).



Схожі:

Підготувала Мирошниченко Олена Миколаївна iconУрок захист проектних робіт Підготувала: учитель вищої категорії зош І-ІІІ ст. №3 м. Котовськ, Одеської області Амеліна Олена Миколаївна Warming up

Підготувала Мирошниченко Олена Миколаївна iconНаціональна академія державного управління при президентові україни харківський регіональний інститут державного управління крутій Олена Миколаївна соціальний
Національна академія державного управління при президентові україни харківський регіональний інститут державного управління крутій...
Підготувала Мирошниченко Олена Миколаївна iconПідготувала Марієнко Людмила Миколаївна

Підготувала Мирошниченко Олена Миколаївна iconНаш 8 “А”-клас!!!!!
Олена Миколаївна знайшла підхід до кожного з нас. Вона завжди вислухає і допоможе. Ми всі поважаємо та любимо нашу другу матусю
Підготувала Мирошниченко Олена Миколаївна iconАнтичне мистецтво Давня Греція Культура етрусків Підготувала учитель художньої культури зош І ііі ст с. Мерва Горохівського району Волинської області Грицина Оксана Миколаївна
Підготувала учитель художньої культури зош І ііі ст с. Мерва Горохівського району Волинської області Грицина Оксана Миколаївна
Підготувала Мирошниченко Олена Миколаївна iconСловосполучення І речення. Головні та другорядні члени речення Презентацію підготувала Григус Надія Миколаївна вчитель української мови та літератури сзош I-III ст смт Залізці
Презентацію підготувала Григус Надія Миколаївна вчитель української мови та літератури сзош I-III ст смт Залізці
Підготувала Мирошниченко Олена Миколаївна iconТема. Світ юридичних професій
Підготувала учитель історії та правознавства Буківського нвк покропивна Тетяна Миколаївна
Підготувала Мирошниченко Олена Миколаївна iconШпілька Олена Миколаївна Дата народження: >22. 01. 1985р. Освіта: вища Який навчальний заклад закінчила: Ужгородський національний університет Спеціальність за диплом
Курсова перепідготовка: вчителів інформатики, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, посвідчення №4519, 2010...
Підготувала Мирошниченко Олена Миколаївна iconХудожні напрями та стилі
Підготувала учитель художньої культури зош І ііі ст с. Мерва Горохівського району Волинської області Грицина Оксана Миколаївна Пригадаємо...
Підготувала Мирошниченко Олена Миколаївна iconТема : Художня культура і середовище. Дизайн і реклама у сучасній культурі
Підготувала Чугуєвець Олена Володимирівна, учитель предметів художньо-естетичного циклу Кочубеївської зош І-ІІІ ст., Чутівського...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка