Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова


НазваПроект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова
Дата конвертації30.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова

 • Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова


Візія

 • Візія

 • Два рівні Єдиної стратегії сталого розвитку

 • Засадничі принципи Єдиної стратегії

  • Інтегрованість
  • Гроші – основа Єдиної стратегії
  • Солідарність
  • Опора на те, що є
 • Пріоритети конкурентоспроможності

  • Туризм
  • Бізнес-послуги
  • ЄВРО-2012


Пріоритети якості життя

 • Пріоритети якості життя

  • ЖКГ
  • Екологія, енергоефективність
  • Освіта
  • Транспорт
  • Охорона здоров’я
  • Фізична культура та спорт
  • Культура і охорона історичного середовища
 • Перешкоди реалізації Єдиної стратегії

 • Нереалізовані стратегічні принципи

 • Третій етап Єдиної стратегії: легітимізація та організаційне забезпечення

  • Створення календарного плану з реалізації пріоритетів
  • Бюрократизація управління
  • Процедурний контроль


ВІЗІЯ

 • ВІЗІЯЛьвів 2025 року – це заможне місто інноваційних, інтелектуальних та творчих індустрій, в якому хочеться жити і де мешканці мають можливість вести фізично активний і здоровий спосіб життя

 • Львів 2025 року – це заможне місто інноваційних, інтелектуальних та творчих індустрій, в якому хочеться жити і де мешканці мають можливість вести фізично активний і здоровий спосіб життя

 • Львів 2025 року - це визнана перлина центральноєвропейської культурної спадщиниПріоритети конкурентоспроможності, що служать локомотивом економічного зростання Львова

 • Пріоритети конкурентоспроможності, що служать локомотивом економічного зростання Львова

 • Пріоритети якості життяІнтегрованість

 • Інтегрованість

 • Всі успішні стратегії розвитку сучасного світу означають процес інтеграції: місто досягає успіху лише тоді, коли всі проблеми розглядаються в єдиній системі координат

 • Кожна сфера міського життя та господарства колосально впливає на інші: транспорт не означає лише рівні дороги, але також вплив викидів транспорту на центральну частину міста, масова фізична культура є запорукою міцного здоров’я мешканцівГроші – основа Єдиної стратегії

 • Гроші – основа Єдиної стратегії

 • Бюджет синхронізований зі стратегією

 • Кожна копійка, зароблена і витрачена у Львові, використовується для просування стратегічних пріоритетів і знаходиться під пильним наглядом системного контролю

 • Солідарність

 • Багатство і якість життя залежать від активності громади та якості муніципального управління

 • Муніципалітет, бізнес і мешканці працюють як одне цілеОпора на те, що є

 • Опора на те, що є

 • ЄВРО-2012

 • Місцерозташування

 • Поліетнічність

 • Мультирелігійність

 • Метрополійність

 • Студентське місто

 • Відданість мешканців своєму місту

 • Місія:

  • Реалізувати потенціал Львова як одного з головних туристичних напрямків Центрально-Східної Європи
 • Цілі:

  • Збільшити кількість туристів до понад 1 мільйон осіб
  • Збільшити середні витрати туристів та тривалість їх перебування у Львові


Кроки до втілення:

 • Кроки до втілення:

  • Розробка маркетингової кампанії для ключових інформаційних каналів
  • Комплексний збір галузевих якісно-статистичних даних серед учасників кластеру та туристів
  • Створення спеціалізованої структурної одиниці в ЛМР


Перешкоди:

 • Перешкоди:

  • Слабка туристична інфраструктура
  • Відсутність муніципальних програм для розвитку туризму (остання програма – в 2000 році)
  • Обмежена культурна пропозиція
  • Неефективна кампанія промоції міста


Місія:

 • Місія:

  • Розвиток та промоція Львова як провідного центру бізнес-послуг в регіоні
 • Цілі:

  • Збільшити кількість працівників в сфери бізнес-послуг до понад 10 тис. осіб
  • Розвиток нових напрямів у сфері бізнес-послуг


Кроки до втілення

 • Кроки до втілення

  • Співпраця між бізнесом та навчальними закладами
  • Проведення широкомасштабної маркетингової кампанії
  • Постійний моніторинг конкурентоспроможності Львова в сфері бізнес-послуг
  • Розробка стратегії залучення інвестицій


Перешкоди:

 • Перешкоди:

  • Відтік кваліфікованих кадрів
  • Нестача фінансових та нефінансових стимулів для розвитку бізнесу
  • Обмеження пропозиції спеціалізованих офісних та інфраструктурних послуг
  • Невідповідність навчальних програм ВУЗів потребам бізнесу


Місія – поступ у розвитку міста через

 • Місія – поступ у розвитку міста через

  • Створення сучасної інфраструктури
  • Створення нового іміджу міста у Європі
  • Підготовка професійної команди , готової до організації чергових великих заходів
  • Втілення в життя ідеї соціальної відповідальності


Кроки до втілення:

 • Кроки до втілення:

  • Забезпечення підтримки та професійного управління проектом та контролю бюджету всіх суб'єктів ЄВРО 2012
  • Забезпечення ефективної комунікації і співпраці між організаторами і суб'єктами ЄВРО 2012
  • Управління ризиками
  • Вдосконалення місцевих законодавчих актів до організації заходів масового характеру


 • Очікувані результати виконання пріоритетів конкурентоспроможності:

 • економічне зростання

 • збільшення робочих місць

 • збільшення бюджету

 • Що дозволить сконцентрувати ресурси на пріоритетах підвищення якості життя

Якість житла і навколишнього середовища

 • Якість житла і навколишнього середовища

 • Якісні освітні послуги

 • Доступний та зручний транспорт

 • Європейські стандарти охорони здоров’я

 • Здорові та фізично активні мешканці

 • Збереження та розвиток автентичного культурного середовища • Напрямки реформування

  • Сприяння, підтримка і стимулювання створення ОСББ в м. Львові
  • Створення умов для розвитку ринку управляючих компаній
  • Створення умов і розробка механізмів для розвитку ринку якісних комунальних послуг з управління і обслуговування житлового фонду


 • Пріоритети

  • Формування свідомості мешканців міста щодо необхідності збереження та утримання своєї власності
  • Реновація житлового фонду міста
  • Зміна системи управління житловим фондом міста
  • Здійснення міською владою розмежування меж прибудинкових територій всієї житлової забудови міста


Кроки до втілення

 • Кроки до втілення

  • Створення відділу управління і обслуговування житлового фонду міста
  • Розробка процедури впровадження управляючих копаній на ринок послуг з управління житловим фондом
  • Розробка навчальної програми для керівників ОСББ і ЛКП
  • Розробка міської програми термомодернізації і ремонтів житлових будинків;
  • Проведення аудиту технічного стану багатоквартирних будинків
  • Розробка програми ремонту і відновлення житлових будинків в історичній частині
  • Модернізація структур ЛМР і районних адміністрацій житлово-комунального управлінь і відділів


Перешкоди:

 • Перешкоди:

  • Недостатня поінформованість мешканців про свої права та обов'язки, апатія
  • Застаріла організаційно-правова форма ЛКП
  • Відсутній ринок якісних житлово-комунальних послуг
  • Відсутність системи підготовки професійних, ліцензованих управителів
  • Непроведений аудит технічного стану житлового фонду
  • Відсутність стандартів та процедур щодо умов ремонту при створені ОСББ


Пріоритети

 • Пріоритети

  • Впорядкування та утримання зелених насаджень м. Львова з метою створення екологічної рівноваги між суспільством і природою
  • Підвищення рівня екологічної свідомості громадян
  • Визначення стратегічних показників екологічного стану та їх покращення


Кроки до втілення

 • Кроки до втілення

  • Збільшення площ зелених насаджень
  • Покращення стану атмосферного повітря та водних об’єктів
  • Екоосвіта населення
  • Запозичення міжнародного досвіду у вирішенні глобальних проблем в сфері екології


Перешкоди:

 • Перешкоди:

  • Низький рівень екологічної культури і свідомості мешканців
  • Відсутність державного стимулювання галузі
  • Відсутність бази даних для ефективного відновлення та експлуатації об’єктів зеленого господарства


Пріоритети

 • Пріоритети

  • Економічна ефективність затрат на енергопостачання
  • Раціоналізація споживання енергії, економія енергії
  • Управління місцевими ресурсами відновлюваних джерел енергії
  • Безпека енергопостачання


Кроки до втілення

 • Кроки до втілення

  • Проведення попереднього огляду об’єктів з високими показниками споживання енергії
  • Постійний моніторинг витрат споживання енергії
  • Формування енергетичного ринку на конкурентній основі
  • Вільний вибір споживачем енергопостачальників


Перешкоди:

 • Перешкоди:

  • Неналежний розвиток локального енергетичного ринку на конкурентній основі
  • Непоінформованість мешканців щодо можливостей та необхідності енергоефективності
  • Немодернізована система мереж енергопостачання


Пріоритети

 • Пріоритети

  • Європейські стандарти надання освітніх послуг
  • Інформатизація закладів освіти
  • Ефективна співпраця між роботодавцями та навчальними закладами


Кроки до втілення

 • Кроки до втілення

  • Переддипломне оцінювання фаховості випускників майбутніми роботодавцями
  • Залучення професіоналів-практиків до навчального процесу
  • Щосеместрове оцінювання знань з іноземної мови
  • Впровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес


Перешкоди:

 • Перешкоди:

  • Відсутність в муніципалітеті важелів впливу на вищу освіту
  • Соціальна незахищеність працівників галузі
  • Зміст освіти не відповідає вимогам демократичного суспільства
  • Відсутність активної участі громади в процесі ініціювання змін


Пріоритетні сфери:

 • Пріоритетні сфери:

  • Управління дорожнім рухом
  • Громадський транспорт
  • Паркування в місті


Кроки до втілення

 • Кроки до втілення

  • Впровадження автоматизованої системи управління дорожнім рухом
  • Встановлення систем нагляду за рухом громадського транспорту (GPS)
  • Створення інформаційної системи для пасажирів
  • Оптимізація маршрутної мережі громадського транспорту
  • Модернізація транспортної техніки та зупинок
  • Запровадження електронної системи купівлі та продажу квитків
  • Автоматизація процесу оплати паркування


Перешкоди:

 • Перешкоди:

  • Застаріла інфраструктура
  • Відсутнє управління паркування та місць для нього
  • Невпорядкована система пасажирського транспорту
  • Відсутність велосипедних доріжок


Пріоритети

 • Пріоритети

  • Вдосконалення системи надання медичної допомоги
  • Формування засад здорового способу життя
  • Європейська якість медичних послуг


Кроки до втілення

 • Кроки до втілення

  • Санітарно-освітня робота серед населення
  • Впровадження сучасних технологій та методів лікування
  • Соціальна інтеграція людей з особливими потребами
  • Залучення громадських організацій до впровадження соціальних проектів


Перешкоди:

 • Перешкоди:

  • Недостатня популяризація профілактики захворювань
  • Мізерна кількість якісного медичного обладнання
  • Відсутність в муніципалітету механізму впливу на якість медичної освіти
  • Низька санітарна культура населення


Пріоритети

 • Пріоритети

  • Сприяння, підтримка та стимулювання створення спортивної інфраструктури та спортивних громадських організацій
  • Створення умов для розвитку спорту вищих досягнень
  • Створення умов та розробка механізмів для розвитку доступних послуг для масових занять фізичною культурою і спортом.


Кроки до втілення

 • Кроки до втілення

  • Створити:
   • систему управління галуззю фізичної культури і спорту
   • умови для розвитку спортивної бази та інфраструктури галузі
   • місцевий відділ НОК
   • систему змагань різного рівня
  • Розробити:
   • систему стимулювання та ліцензування спортивних споруд і громадських організацій
  • Провести:
   • аудит в галузі фізичної культури і спорту


Перешкоди:

 • Перешкоди:

  • Відсутній ринок якісних спортивно-оздоровчих послуг
  • Невідповідність матеріально-технічної бази спортивної інфраструктури сучасним потребам
  • Непоінформованість щодо переваг здорового способу життя


Пріоритети

 • Пріоритети

  • Збереження унікального історико-архітектурного середовища
  • Розвиток міста як креативного центру різноманітних культур, мистецтв і ремесел


Кроки до втілення

 • Кроки до втілення

  • Комплекс заходів для збереження та оновлення історико-архітектурної спадщини
  • Виведення культурних послуг на якісно новий рівень
  • Промоція культурних цінностей Львова


Перешкоди:

 • Перешкоди:

  • Недостатня підтримка владою культурних ініціатив громадськості
  • Неналежна якість культурних послуг Львова
  • Відсутність єдиного координаційного органу галузі
  • Неналежний технічний стан пам'яток архітектури
  • Відсутність цілісної системи підготовки фахівців для реставраційних робіт


Нереалізовані стратегічні принципи

 • Нереалізовані стратегічні принципи

  • Дезінтеграція, ізольованість всіх наявних програм, концепцій та стратегій
  • Ігнорування надцінних активів міста в існуючих програмах, концепціях та стратегіях
  • Нестворена можливість солідарності громади, бізнесу та влади


Нереалізовані стратегічні принципи

 • Нереалізовані стратегічні принципи

  • Невідповідність нормативно-правової бази та управлінської структури до виконання пріоритетів Стратегії
  • Невідповідність змісту освіти до завдань бізнесу, державного управління, громадянського суспільства


Нереалізовані стратегічні принципи

 • Нереалізовані стратегічні принципи

  • Неефективність використання бюджетних коштів через розрив між задекларованими пріоритетами і профінансованими заходами
  • Відірваність бюджету від програм, концепцій, стратегій
  • Не існує системи контролю над управлінням комунальними ресурсами, фінансами та майном, не існує навіть поняття адміністративного контролю за виконанням посадових обов’язків


Нереалізовані стратегічні принципи

 • Нереалізовані стратегічні принципи

  • Нелегітимізована політична функція демократично вибраного мера: не існує легітимного політичного органу, який би відповідав за політичну роботу мера


Створення календарного плану з реалізації пріоритетів

 • Створення календарного плану з реалізації пріоритетів

 • Бюрократизація управління

 • Процедурний контроль

 • Керуючий комітет

 • План на рік

 • План для підрозділів

 • Індивідуальні технічні завдання

 • Індивідуальні посадові обов’язки • Включення в планову роботу управління контролю та аудитуСхожі:

Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова iconВпровадження стратегії сталого розвитку прилуччини до 2011 року Затвердження Стратегії сталого
Зустріч міського голови з суб'єктами малого та середнього бізнесу міста (квітень 2008 року)
Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова iconПроект „Міжнародна співпраця для збереження і сталого розвитку Карпат скорочено «Карпатський проект»
Проект „Міжнародна співпраця для збереження І сталого розвитку Карпат (скорочено «Карпатський проект») фінансується Представництвом...
Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова iconПроект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження
Розробка моделі сучасного інноваційного навчального закладу школи випереджаючої освіти для сталого розвитку передбачає здійснення...
Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова iconОсновні віхи розробки стратегії розвитку Львова до 2027 року

Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова iconРішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку. 2002 р. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку у Йоганензбурзі
Конференція ООН у Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку (юнсед), на якій було прийнято рішення про зміну курсу розвитку...
Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова iconРішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку. 2002 р. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку у Йоганензбурзі
Конференція ООН у Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку (юнсед), на якій було прийнято рішення про зміну курсу розвитку...
Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова iconОсвіта для сталого розвитку. Історія виникнення та сутність проблематики сталого розвитку

Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова iconРішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку. " З’являється ове поняття "Освіта для сталого розвитку"
Конференція ООН у Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку (юнісед), рішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства...
Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова iconМуніципальна програма врядування та сталого розвитку
Мпвср була започаткована у квітні 2004 року з метою сприяння розвитку демократичного врядування та покращення якості життя у містах...
Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова iconКонцепція регіональної системи освіти для сталого розвитку
Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку суспільства. Ключовим завданням освіти у XXI ст. є розвиток мислення,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка