Положення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008)


НазваПоложення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008)
Дата конвертації30.03.2013
Розмір628 b.
ТипПоложення


Особливості організації навчального процесу в ТНТУ з використанням технологій дистанційного навчання

 • Шкодзінський Олег Ксаверович

 • директор ІДН


План доповіді

 • Нормативні документи щодо ДН.

 • Нормування роботи викладачів при ДН.

 • Впровадження дистанційних курсів.

 • Сертифікація дистанційних курсів.

 • Використання тестового контролю знань у навчальному процесі.Нормативні документи щодо ДН

 • «Положення про дистанційне навчання» МОНУ (21.01.2004, наказ №40).

 • «Положення про дистанційне навчання в ТДТУ» (22.11.2006).

 • «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у ТДТУ» (14.10.2008).

 • «Положення про визнання інформаційних ресурсів для дистанційного навчання навчально-методичною працею» (21.10.2008).

 • «Тимчасове положення про нормування роботи науково-педагогічних працівників при розробці й використанні дистанційних курсів у ТДТУ» (22.05.2009).

 • «Тимчасове положення про організацію навчального процесу з застосуванням технологій дистанційного навчання в ТДТУ» (26.11.2009).Нормативні документи в ел. вигляді

 • http://dl.tstu.edu.ua/rules/Нормування роботи викладачів на основі «Тимчасового положення про нормування роботи науково-педагогічних працівників при розробці й використанні дистанційних курсів у ТДТУ»Основні принципи

 • На першому етапі впровадження ДН оплата праці викладачів на погодинній основі (на сьогодні реалізовано +10% до окладу).

 • Кількість годин роботи в режимі реального часу (синхронному режимі) – в межах кількості аудиторних годин на заочному навчанні.

 • Робота з ДН складається з двох частин: розробка дистанційних курсів (ДК) і підтримка навчального процесу за дистанційною технологією.Нормування розробки ДК

 • Розробка матеріалів ДК як наукова робота прирівнюється до підготовки підручників, посібників чи довідників.

 • Розробка ДН як методична робота може бути віднесена до одного чи кількох найближчих за змістом видів діяльності: розробки лекцій, методичних матеріалів, підручників, навчальних планів та програм, лабораторних робіт, програмного забезпечення, екзаменаційних білетів, наочних навчальних посібників тощо.Нормування підтримки ДК

 • Діє обмеження річного робочого часу за Кодексом законів про працю та Законом «Про вищу освіту».

 • Частка занять в синхронному режимі і аудиторних лабораторних робіт – 20…30%, решта – самостійна робота.

 • Навантаження викладача в режимі реального часу – не більше 50% аудиторного навантаження викладача для денної форми.

 • Моделі навчального процесу: послідовна (курси вивчаються один за одним), паралельна (5-8 курсів вивчаються одночасно, як при традиційному навчанні).Норми часу при ДН

 • Кількість студентів у групі – 25…30 осіб; якщо понад 20% всіх занять проводяться синхронно – не більше 15 осіб.

 • Навчальне навантаження викладачів, що розробляють ДК, може бути знижено (за рішенням кафедри).

 • Конкретні норми часу для різних видів навчальної роботи визначаються: для роботи, аналогічної роботі при традиційних формах навчання – відповідним наказом МОНУ, для інших видів робіт – «Тимчасовим положенням про нормування роботи…» (додаток А).ДН в обчисленні рейтингу викладача

 • Відповідно до «Положення про рейтингову систему...».

 • Розробка ДК або їх елементів:

 • публікація в ел. формі конспекту лекцій чи підручника: 50 б.;

 • створення системи тестування для модульного та екзаменаційного контролів засобами ДН: 50 б.;

 • створення інтерактивного дистанційного курсу: 50 б.;

 • створення відеолекцій чи озвучених презентацій для системи ДН: 50 б.;

 • розроблення лабораторного практикуму для ДН з використанням емуляції чи віддаленого доступу: 20 б. за одну роботу.

 • Впровадження та використання дистанційних технологій:

 • розроблення і впровадження нових форм, методів і технологій навчання, у т. ч. проведення навчання на дистанційній формі: 20 б.Впровадження ДКВпровадження ДК

 • Крок 1. Початкове наповнення курсу: публікація лекційного матеріалу (конспекти, презентації), розробка тестових завдань, публікація методичних матеріалів та варіантів завдань для лабораторних і практичних робіт.

 • Крок 2. Апробація курсу: використання як електронного ресурсу для студентів денної та заочної форм навчання та як системи контролю знань.

 • Крок 3. Сертифікація курсу та укладання авторського договору: оформлення документів.

 • Крок 4. Експлуатація і вдосконалення курсу.Сертифікація ДКПорядок сертифікації курсу

 • Відповідно до «Положення про визнання інформаційних ресурсів…».

 • Крок 1. Автор: Розміщення (розробка) матеріалів курсу на сервері ДН ТНТУ.

 • Крок 2. Профільна кафедра: Висновок про повноту і якість інформаційних ресурсів (витяг з протоколу).

 • Крок 3. Галузевий експерт: Рецензія з рекомендацією щодо визнання матеріалів навч.-метод. працею.

 • Крок 4. Лабораторія ДН: Висновок про технологічність ресурсів та відповідність «Уніфікованим вимогам...».

 • Крок 5. Науково-методична рада ТНТУ: висновок про визнання ресурсів навч.-метод. працею (на підставі висновку і рецензії)

 • Крок 6. Лабораторія ДН: Видача сертифікату.

 • Крок 7. Автор: Розміщення інформації про сертифікацію в відповідному розділі ДК (номер сертифікату, дата і номер протоколу засідання науково-методичної ради).Розподіл сумарних КВК по факультетахСтан сертифікації курсів

 • Знаходяться на розгляді Науково-методичної ради університету (засідання – 21 грудня 2009 р.).

 • «Гідрогазодинаміка». Інструктор: Шкодзінський О. К.

 • «Елементи і системи гідропневмоавтоматики».

 • Інструктор: Шкодзінський О. К.

 • «Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами». Інструктори: Медвідь В. Р., Пісьціо В. П., Козбур І. Р.

 • «Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації». Інструктори: Медвідь В. Р., Пісьціо В. П.

 • «Мікропроцесорна техніка». Інструктори: Медвідь В. Р., Пісьціо В. П.

 • «Електроустаткування технологічних комплексів». Інструктори: Медвідь В. Р., Пісьціо В. П.Використання тестового контролю знань у навчальному процесіВиди тестів у навчальному курсі

 • Вхідний тест.

 • Модульні тести.

 • Тести для підвищення рейтингу по модулях.

 • Заліковий (екзаменаційний) тест.

Облік успішності

 • Модуль «Журнал/Залікова книжка» в ATutor. Забезпечує можливість ведення обліку модульного і екзаменаційного контролю для викладача і отримання студентом інформації про зарахування/незарахування модулів та допуск/недопуск до екзамену

 • Додано можливість формування та друку заліково-екзаменаційної відомості з наступною реєстрацією її деканатом.Висновки та завданняВисновки

 • Створено нормативно-правове поле для запровадження дистанційних технологій навчання в університеті для усіх форм навчання.

 • Ефективність дистанційних курсів значною мірою залежить від якості підготовки навчального матеріалу та його відповідності нормативній документації.

 • Ефективність дистанційних технологій залежить від рівня організації навчання та готовності його учасників до використання цих технологій.Завдання на 2010 рік

 • Сертифікація навчальних матеріалів для ДН.

 • Включення у навчальну програму перепідготовки інструкторів вивчення засобів створення інтерактивних ДК.

 • Здійснення набору студентів на заочно-дистанційну форму навчання за чотирма напрямами:

 • 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • 6.050101 Комп’ютерні науки

 • 6.050102 Комп’ютерна інженерія

 • 6.050503 Машинобудування з орієнтацію на спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв».

 • 4. Накопичення досвіду та вдосконалення навчального процесу на основі дистанційних технологій навчання.Дякую за увагу

 • e-mail: shk@tu.edu.te.ua тел.: 52-72-72Схожі:

Положення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008) iconПоложення про дн, затверджене наказом мон від 21. 01. 2004 Положення про сервер дн тдту від 31. 12. 2005 Положеня про дн в тдту від 22. 11. 2006 Правила користування сервером дн тдту від 25. 03. 2008
Дистанційний навчальний курс це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх засобів, створених у віртуальному навчальному...
Положення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008) iconДистанційні курси нту “хпі” 11 квітня 2002 р
Посібник "Дистанційне навчання. Умови застосування" Посібник "Дистанційне навчання у слайдах. Конспект лекцій"
Положення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008) iconПоложення про інституційний репозитарій тдту, ухвалений Вченою радою Університету (протокол №5 від «28» квітня 2009 року); Наказ по Університету про роботу інституційного репозитарію (№311-01 від 22. 05. 2009 р.)
Положення про інституційний репозитарій тдту, ухвалений Вченою радою Університету (протокол №5 від «28» квітня 2009 року)
Положення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008) iconПоложення про інституційний репозитарій тнту, ухвалений Вченою радою Університету, наказ по Університету про роботу інституційного репозитарію
Наповнення репозитарію повні електронні версії статей Вісника тдту та Галицького економічного вісника
Положення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008) iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці затверджено наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26. 01. 2005 n 15 Загальні положення
Типове положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці
Положення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008) iconПоложення про розробку інструкції з охорони праці; потребують перегляду положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, про службу
Наказ гуон від 20. 09. 2012 №467 "Про вивчення стану діяльності районних відділів освіти щодо організації роботи з охорони праці...
Положення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008) iconДистанційне навчання в нту “хпі” Кухаренко В. М
Д. Деніел (Відкритий університет) Досвід навчання 2 млн студентів на протязі 25 років показав, що навчання як представлення знань...
Положення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008) iconПоложення про проведення дистанційних олімпіад з різних предметів; розроблення положення про використання дистанційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
Всього на 01. 02. 2012р в загальноосвітніх закладах району встановлено 205 сучасних комп'ютерів, які використовуються як в навчальному...
Положення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008) iconПроблеми дистанційного навчання володимир Кухаренко
Чи знаєте Ви які-небудь навчальні заклади, що пропонують дистанційне навчання через Інтернет?
Положення про дистанційне навчання» мону (21. 01. 2004, наказ №40). «Положення про дистанційне навчання в тдту» (22. 11. 2006). «Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у тдту» (14. 10. 2008) iconПоложення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення
Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка