Концептуальною місією


НазваКонцептуальною місією
Дата конвертації31.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации • Концептуальною місією кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів для різних сфер державного управління та менеджменту, які володіють значним обсягом сучасних знань і професійних навичок та потребують осучаснення знань та набуття нових практичних навичок та вмінь.

 • Пріоритетними стратегічними цілями кафедри є:

 • удосконалення якісного складу науково-педагогічних кадрів кафедри;

 • створення Центру дослідження адміністративної реформи в Україні;

 • подальший розвиток матеріально-технічної бази і інфраструктури кафедри.

 • Тактичними цілями розвитку кафедри є:

 • опанування і впровадження викладачами в навчальний процес активних методів навчання;

 • розвиток аспірантури та докторантури кафедри;

 • вдосконалення наукової роботи кафедри;

 • підвищення ефективності взаємодії кафедри із зовнішніми організаціями;

 • вдосконалення навчальної роботи та її методичного забезпечення. • Для реалізації стратегічних цілей кафедри слід зберегти і підвищити престиж кафедри, збагатити інтелектуально-творчий потенціал викладачів і співробітників задля розширення спектру напрямів досліджень на міждисциплінарній основі.

 • Основний напрям роботи кафедри - нарощування людського капіталу кафедри. Для цього необхідно здійснювати поповнення, оновлення і підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу і методичного персоналу кафедри, розширити викладацький склад за рахунок молодих спеціалістів.

 • Слід ширше залучати до науково-дослідної та видавничої діяльності аспірантів, докторантів, здобувачів і випускників кафедри, представників інших наукових центрів, відповідальних працівників органів державної влади.

 • Необхідно розвинути організаційний капітал кафедри, включаючи нові програми, нові форми навчання, ноу-хау навчальної і наукової діяльності, організаційну культуру і клімат в колективі.

 • Доцільно збільшити долю тренінгів, ділових ігор, круглих столів і активних форм навчання в навчальному процесі.

 • Досить вагомим напрямом розвитку кафедри є її подальший розвиток на постійній основі зв’язків з випускниками кафедри, партнерами по науковій і педагогічній діяльності. Необхідно суттєво активізувати комунікативну діяльність кафедри, в т.ч. з використанням інтерактивних форм взаємодії в мережі Інтернет. • Державне управління галузевими стандартами в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні : монографія / М.М. Білинська. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 248 с.

 • Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; За ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с.

 • Державна служба: підручник / О.Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2006. – 472 с.

 • Державне управління та державна служба. Словник-довідник /Уклад. О.Ю.Оболенський. – К. : КНЕУ, 2006. – 480 с.

 • Державне управління та державна служба: сучасні напрями розвитку: наук. вид. / О.Ю. Оболенський; МОН України, Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : БАХВА, 2003. – 319 с.

 • Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку: монографія / В.М. Олуйко. – Хмельницький : ХУУП, 2005. – 325 с.

 • Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / В.М. Олуйко,

 • В.М. Рижих, І.Г. Сурай, С.М. Коник, А.П. Рачинський, О.Я. Прохоренко; за заг. ред. В.М. Олуйка; НАДУ при Президентові України. – К. : НАДУ, 2008. – 418 с.

 • Державно-церковні відносини: світовий досвід і Україна (історико-політичний аналіз) / С.В. Сьомін, Ю.Г. Кальниш, В.М. Петрик, В.В. Остроухов; За ред. І.І. Тимошенка. – К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2002. – 135 с.

 • Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання : монографія / Л.А. Пашко. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 235 с.

 • Надання публічних послуг органами державної влади та оцінка їх якості: навч. посіб. / В.М. Сороко; НАДУ при Президентові України. – К. : НАДУ, 2008. – 104 с.

 • Історія державного управління: навч.-метод. вид. для семінар. занять та самост. роботи. В 3 т. /

 • С.М. Коник (кер. авт. кол.), В.А. Грабовський, О.І. Гриценко, В.О. Новік, О.Я. Прохоренко, В.О. Чмига, О.Б. Білявська, А.А. Крига; НАДУ при Президентові України. – К. : НАДУ, 2007. – Т. 1. – 103 с.; Т. 2. – 115 с.; Т. 3. – 126 с.

Схожі:

Концептуальною місією iconКонцептуальною місією
Центру дослідження адміністративної реформи в Україні; подальший розвиток матеріально-технічної бази і інфраструктури кафедри
Концептуальною місією iconОсвітні ініціативи Освітні ініціативи
Місією Фонду є ініціювання і підтримка освітньої діяльності, яка поширює інформацію про ринок капіталу та його інституції
Концептуальною місією iconАналіз даних, здійснений місією soho, довів, що в ядрі швидкість обертання Сонця навколо своєї осі значно вища, ніж на поверхні
Со́нце (лат. Sol) єдина зоря в Сонячній системі. Земля та сім інших планет обертаються навколо Сонця. Крім них навколо Сонця обертаються...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка