Методичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів


НазваМетодичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендації


Х. : Вид. група «Основа», 2010.— 156, [4] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 10 (82)).Зміст

 • Вступ

 • Розділ 1. Теоретичні основи використання нових інформаційних технологій в початковій школі

  • Основні проблеми використання комп’ютера у навчанні молодших школярів
  • Використання комп’ютера у виховній роботі з молодшими школярами
  • Вплив комп’ютера на психічне і фізичне здоров’я дитини. Проблеми та шляхи їх вирішення


Розділ 2. Методичні рекомендації щодо використання НІТ в роботі вчителя початкових класів

 • Розділ 2. Методичні рекомендації щодо використання НІТ в роботі вчителя початкових класів

  • Методичні розробки уроків з використанням комп’ютера для покращення розвитку мовлення молодших школярів
  • Методичні розробки уроків з використанням комп’ютера на уроках математики у початковій школі
  • Методичні розробки уроків з використанням комп’ютера на уроках читання у початковій школі
  • Методичні розробки уроків з використанням комп’ютера на уроках навчання грамоти
  • Використання комп’ютерних ігор на уроках математики в початковій школі
  • Розробки виховних заходів із використанням комп’ютера
 • Висновки

 • Список використаної літератури

 • ДодаткиВступ

Вступ

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій у останні п’ять років наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних іграшок і комп’ютерів дуже впливають на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється й характер його улюбленої практичної діяльності – гри, змінюються і його улюблені герої й захоплення.

Сьогодні інформатика розглядається як важливіший компонент загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання – у формуванні цілісного світогляду, картини світу, навчальних та комунікативних навичок, основних психічних якостей учнів. Широке застосування комп’ютерних технологій в освіті поступово, але досить впевнено стає найважливішою деталлю навчально-виховного процесу школи.

Актуальність теми полягає в необхідності пропедевтики використання комп’ютера в старшій школі, щоб учень, який прийшов до 5, 6 чи 7 класу був вже на певному (досить початковому рівні) ознайомлений із комп’ютерною технікою та завданнями, які вона виконує. У цих умовах кардинальних змін вимагає й система шкільної освіти. Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями комп’ютерні технології та Інтернет.

Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним. Завдяки використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів.

Учителю застосування ІКТ дозволяє економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця: готуватися до уроків (складати конспекти, добирати дидактичні матеріали тощо), батьківських зборів, виховних годин, різноманітних виступів на педрадах, засіданнях М О, семінарах тощо; оформлювати документацію; в оперативному режимі відслідковувати результати навчальної діяльності учнів; налагоджувати спілкування з батьками своїх учнів; обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями, обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання школярів, швидко отримувати та систематизувати потрібну інформацію. Таким чином, упровадження ІКТ полегшує роботу вчителя, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним. Як показує практика, застосування комп’ютера на уроках у початковій школі має декілька режимів:

Учителю застосування ІКТ дозволяє економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця: готуватися до уроків (складати конспекти, добирати дидактичні матеріали тощо), батьківських зборів, виховних годин, різноманітних виступів на педрадах, засіданнях М О, семінарах тощо; оформлювати документацію; в оперативному режимі відслідковувати результати навчальної діяльності учнів; налагоджувати спілкування з батьками своїх учнів; обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями, обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання школярів, швидко отримувати та систематизувати потрібну інформацію. Таким чином, упровадження ІКТ полегшує роботу вчителя, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним. Як показує практика, застосування комп’ютера на уроках у початковій школі має декілька режимів:

- демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації);

- індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів);

- комбінований .

Використовуючи комп’ютер, учитель має дотримуватися певних правил роботи з ним та навчати цього своїх учнів.

Використовуючи комп’ютер, учитель має дотримуватися певних правил роботи з ним та навчати цього своїх учнів.

Ось деякі з цих правил:
 • щоб запобігти потраплянню на екран прямих сонячних променів та появі відблисків, що значно ускладнює читання тексту з екрана, монітор має бути повернутий у бік від вікна під кутом не менше ніж 90°;

 • екран монітора має бути очищений від пилу, оскільки пил спричинює появу шкідливих впливів під час роботи;

 • стіл, на якому розміщений комп’ютер, має бути вільний від сторонніх речей;

 • щоб запобігти забрудненню клавіатури, миші, системного блока, монітора, перед початком роботи за комп’ютером слід вимити і насухо витерти руки

 • для запобігання забрудненню миші, що може призвести до її виходу з ладу, під неї потрібно покласти спеціальний килимок;

 • упродовж тижня із використанням ІКТ має бути 2 – 3 уроки;

 • індивідуальна робота за комп’ютером має складати не більше 10 – 15 хвилин;

 • протягом уроку необхідно проводити фізкультхвилинки і гімнастику для очей;

 • перед початком уроку необхідно провітрити приміщення, у якому діти будуть працювати.Розділ 1. Теоретичні основи використання нових інформаційних технологій в початковій школі

Основні проблеми використання комп’ютера у навчанні молодших школярів

Модернізація шкільної освітньої системи передбачає використання засобів і форм пізнавальної діяльності учнів, відводячи велику роль інформатизації освіти, в тому числі використанню комп’ютерних та комунікаційних технологій. Назвемо фактори, які можуть сприяти більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій (НІТ) в початковій школі:
 • великі дидактичні можливості комп’ютера;

 • наявність у продажу різноманітних програмних продуктів для школи;

 • введення в навчальні плани багатьох шкіл пропедевтичного курсу інформатики (і розвиток на основі цього комп’ютерної грамотності школярів);

 • реалізація різних програм, які стимулюють формування інформаційної культури школярів і учителів;

 • наявність у багатьох сім’ях комп’ютерів.Потребують вирішення наступні завдання:

 • обґрунтування доцільності і місця застосування комп’ютера в системі інших засобів навчання;

 • проектування технології процесу підготовки до навчання з використанням комп’ютера;

 • проектування технології власне процесу навчання з використанням комп’ютера;

 • обґрунтування ролі вчителя на етапі підготовки до навчання з використанням комп’ютера та в організації самих комп’ютерних уроків;

 • обґрунтування ролі різноманітних видів програмних засобів навчального призначення в навчально-виховному процесі початкової школи.Використання комп’ютера як засобу навчання в навчально-виховному процесі початкової школи тягне за собою зміну і інших елементів педагогічної технології (процесу навчання, організації навчання, засобів навчання). Це припускає вирішення декількох груп проблем: загальнодидактичних, методичних, так званих інформаційних (які відносяться до комп’ютера, як до засобу навчання), професійних і організаційних, кожна з яких, в свою чергу, передбачає вирішення відповідних теоретичних і практичних завдань. Розглянемо всю сукупність цих проблем.

Всі ці проблеми конкретизуються в поетапному процесі, який наочно можна уявити у вигляді схеми алгоритму, який описує технологію підготовки вчителя до проведення уроків з використанням комп’ютера.

Глобальне їх вирішення потребує спеціальних досліджень із залученням спеціалістів з різних галузей

Використання комп’ютера у виховній роботі з молодшими школярами

Виховання — процес безперервний. Завдання учителя — відкрити, захопити і спрямувати кожного учня на цікавий, змістовний особистісно і суспільно корисний шлях самовдосконалення.

Відкрити учня — це означає, спираючись на його фактичний рівень знань і життєвий досвід, показати йому самого себе, закономірності та способи розвитку його сил, якостей, здібностей. Важливо переконати його в тому, що всі чесноти, як і всі недоліки, залежать від нього, рівня його свідомості і вміння будувати життя. Щоб розкрити учня, потрібно організувати його практично-предметну і особистісно-рольову діяльність у колективі.

Захопити учня — це означає викликати у нього потребу організувати себе для досягнення суспільно й особистісно значущих цілей. Потрібно ставити посильні для дитини завдання, за успішне їх виконання похвалити. Навіть невелика перемога над собою робить людину сильнішою.

Вже з часу виникнення комп’ютерної техніки в „межах досяжності вчительської руки” її опосередковано використовували педагоги. Прикладів цьому є маса. Адже важко пригадати, коли останнього разу вчитель „від руки” малював класний стенд чи куток. На допомогу завжди береться комп’ютер, або хоча б клавіатура (для написання літер). Аналогічно можна сказати і про виготовлення стінних газет, дошок пошани, класних куточків тощо. І це лише одна сторона опосередкованого використання комп’ютерної техніки у виховній роботі школи. Звичайно, виконані з допомогою машини букви, малюнки, фотографії набувають більш естетичного вигляду, а отже привертають більше уваги школярів. Тому є впевненість, що зачеплена проблема не залишиться без відповідної очікуваної уваги.Використання комп’ютера тільки за умови необхідності дасть змогу покращити виховний процес.

 • Використання комп’ютера тільки за умови необхідності дасть змогу покращити виховний процес.

 • Використання продуктів мультимедіа має бути корисним, нести в собі певні завдання, а не лише бути забавкою для дитини.

 • Використання комп’ютерної техніки має носити сюжетний, а не постійний характер. Справа в тому, що якщо виховну годину провести лише за комп’ютером, то це не дасть змоги дитині осмислити проблему, а отже виховний захід пройде немарно.

 • Інтегруючи комп’ютер в роботу класу, необхідно звертати увагу на здоров’я учнів, користуватись наявними правилами роботи з комп’ютером, слідкувати за технікою безпеки.Застосування інтерактивних методик на уроках інформатики  Вплив комп’ютера на психічне і фізичне здоров’я дитини. Проблеми та шляхи їх вирішення

Будь-яка система навчання припускає наявність як позитивних, так і негативних моментів. Використання комп’ютера в початковій школі припускає в основному орієнтування на ігрові форми, на роботу з програмним забезпеченням ігрового та навчально-тренувального характеру.

Існує напрямок, пов'язаний з комп'ютерними технологіями навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, їх аналіз показує, що для вирішення відповідних дидактичних задач ними передбачається включення в навчальні програми елементів гри або побудова навчання на основі гри. У таких випадках особливого значення набуває використання мультимедійних технологій.

У процесі проектування та створення навчальних програм потрібно дотримуватись психологічних принципів взаємодії людини і комп'ютера.

У процесі проектування та створення навчальних програм потрібно дотримуватись психологічних принципів взаємодії людини і комп'ютера: достатність допомоги без надмірності, адекватність, умотивованість, відсутність зайвої категоричності і т.д. Для максимально позитивного впливу на формування дитячої психіки під час розробки комп'ютерних програм для дітей варто було б дотримуватись таких принципів:

У процесі проектування та створення навчальних програм потрібно дотримуватись психологічних принципів взаємодії людини і комп'ютера: достатність допомоги без надмірності, адекватність, умотивованість, відсутність зайвої категоричності і т.д. Для максимально позитивного впливу на формування дитячої психіки під час розробки комп'ютерних програм для дітей варто було б дотримуватись таких принципів:
 • • гуманістичність;

 • • функціональність;

 • • мотиваційна віднесеність;

 • • когнітивне наповнення;

 • • емоційна включеність;

 • • контрольованість;

 • • прозорість;

 • • відповідність дій і результату.Розділ 2. Методичні рекомендації щодо використання НІТ в роботі вчителя початкових класів

Структура уроку з використанням комп'ютера в молодшій школі.
 • 1. Організаційний момент (2 хв.).

 • 2. Перевірка домашнього завдання (4 хв.).

 • 3. Розминка. Короткі логічні завдання і завдання на розвиток уваги (3-4 хв.).

 • 4. Пояснення нового матеріалу або фронтальна робота за рішенням завдань (7 хв.).

 • 5. Повторення правил поведінки в комп'ютерному класі і техніки безпеки при роботі з комп'ютером (2 хв.).

 • 6. Робота на комп'ютері (10 хв.).

 • 7. Фізкультхвилинка (3 хв.).

 • 8. Види домашнього завдання з коментарями (4-5 хв.).

 • 9. Підведення підсумків уроку.Комплекс вправ гімнастики для очей

Комплекс вправ гімнастики для очей
 • 1. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4 -5 разів.

 • 2. Міцно зажмурити очі. Порахувавши до 3, відкрити очі та подивитися вдалечінь. Порахувати до 5. Повторити 4 – 5 разів.

 • 3. У середньому темпі проробити 3 – 4 кругових рухів очима в правий бік, стільки ж само - у лівий. Розслабивши очні м’язи, подивитися вдалечінь – на рахунок 1 – 6. Повторити 1 – 2 рази.

 • 4. Витягнути руку вперед. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1 – 4. Потім перевести погляд вдалечінь на рахунок 1 – 6. Повторити 4 – 5 разів.В цьому розділі ми запропонували розробки уроків та виховного заходу із використанням комп’ютера, в яких якнайповніше намагались розкрити і використати всі форми застосування НІТ в роботі вчителя, а саме використання комп’ютера як технічного засобу навчання (аудіо та відео програвач, проектор та ін.) та використання комп’ютера для виконання у ньому певних завдань самими дітьми, використовуючи найпростіші маніпуляції (вибір, розкладання малюнків тощо).

В цьому розділі ми запропонували розробки уроків та виховного заходу із використанням комп’ютера, в яких якнайповніше намагались розкрити і використати всі форми застосування НІТ в роботі вчителя, а саме використання комп’ютера як технічного засобу навчання (аудіо та відео програвач, проектор та ін.) та використання комп’ютера для виконання у ньому певних завдань самими дітьми, використовуючи найпростіші маніпуляції (вибір, розкладання малюнків тощо).

Методичні розробки уроків з використанням комп’ютера для покращення розвитку мовлення молодших школярів

Розвивати зв’язне мовлення школярів — це значить розвивати ряд конкретних умінь, а саме:
 • Уміння розуміти тему, визначати її межі, розкривати її з відповідною повнотою.

 • Уміння підпорядкувати свій твір основній думці.

 • Уміння добирати матеріал для розповіді, твору або іншого зв’язного тексту. Необхідно відбирати те, що є суттєвим для розкриття теми. Збір матеріалу може відбуватися тривалий час.

 • Уміння систематизувати матеріал, розташовувати його у потрібній послідовності.

 • Уміння складати план до зв’язного тексту, який необхідно буде записати, дотримуючись цього плану.

 • Уміння користуватися засобами мови відповідно до літературних норм і завдань висловлювання, що неможливо без достатнього словникового запасу, синтаксичних умінь. Цьому сприяють системи вправ зі словом, словосполученням і реченням, а також засвоєння зразкових текстів.

 • Уміння складати усний чи письмовий текст. Важливо навчити дітей працювати над текстом швидко, уміщатися в терміни, що відводяться на розповідь, переказ, твір.Методичні розробки уроків з використанням комп’ютера на уроках математики у початковій школі

Використання ППЗ на уроках математики здатне в повній мірі виконати основні завдання навчання математики в початковій школі, забезпечити належний розвиток учнів у галузі інформатизації та покращити процес навчання в школі взагалі.

Більшість питань математичної освіти повинні бути засвоєні в початкових класах на такому рівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Завдання курсу математики:
 • Теоретичні відомості:

математичні поняття, операції, способи дій.
 • Досвід способів дій:

формування умінь і навичок.
 • Досвід пошукової діяльності:

розвиток пізнавальної самостійності.
 • Виховання:

світоглядні і моральні уявлення; характер, почуття.

  Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів у початковій школі

Найважливіше у роботі класовода на уроках математики — активізувати пізнавальну діяльність учнів. Засобів для цього в нього чимало. Це і дидактичні ігри, і проблемні ситуації, і цікаві задачі. Але спинимося на наочних посібниках, (які, на наш погляд, варто застосовувати на різних етапах навчання і з різною метою (для перевірки вивченого, закріплення, повторення, вдосконалення знань). Посібники дають змогу урізноманітнити навчальний процес, зробити його більш плідним, цікавим, захоплюючим, ефективно організувати як колективну, так і індивідуальну роботу.

Для створення наочних посібників вчитель може з успіхом використовувати різноманітні комп'ютерні засоби, або вишукувати їх з допомогою новітніх інформаційних технологій, наприклад, підключати до своєї роботи Всесвітню глобальну мережу Інтернет.

Опис ППЗ для створення дидактичних засобів, що використовуються на роках математики у початковій школі

У цьому пункті ми спробували розробити певні методичні рекомендації щодо використання ППЗ на уроках математики відповідно тематичного змісту програми для 1-4 класів.Використання комп’ютерних ігор на уроках математики в початковій школі

Особливо важливе поєднання гри з навчальною діяльністю в початкових класах, коли складний перехід від дошкільного дитинства до школи зумовлює поступову зміну провідних видів діяльності – ігрової на навчальну.

Структура розгорнутої ігрової діяльності включає такі компоненти:
 • спонукальний – потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які визначають бажання дитини брати участь у грі;

 • орієнтувальний – вибір засобів і способів ігрової діяльності;

 • виконавський – дії, операції, які дають можливість реалізувати ігрову мету;

 • контрольно-оцінний – корекція і стимулювання активності ігрової діяльності.

 • поєднувати слово й наочність;

 • поєднувати слово і реальні предмети.Особливості використання ігрової форми на уроках математики

Збільшення розумового навантаження на уроках математики примушує задуматися над тим, як підтримати в учнів інтерес до матеріалу, що вивчається, їх активність впродовж всього уроку. У зв’язку з цим ведуться пошуки нових ефективних методів навчання і таких методичних прийомів, які активізували б думки школярів, стимулювали б їх до самостійного отримання знань. А за допомогою комп’ютера всього цього можна легко досягти.

Ігрові методи і форми навчання суттєво відрізняються від традиційних тим, що дають змогу учню безпосередньо стати учасником ситуації чи події.

Процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної участі в цьому процесі. Пояснення і демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можливо досягти тільки за допомогою інтерактивного навчання.

Умовна класифікація технологій інтерактивного навчання наступна :
 • • інтерактивні технології кооперативного навчання;

 • • інтерактивні технології колективно-групового навчання;

 • • ситуативне моделювання;

 • • опрацювання дискусійних питань.Використання дидактичної гри в системі навчання математиці в 1-4 класах є важливим засобом інтенсифікації навчальної діяльності школярів.

Використання дидактичної гри в системі навчання математиці в 1-4 класах є важливим засобом інтенсифікації навчальної діяльності школярів.

Найбільш істотними для вчителів математики є наступні питання:
 • визначення місця дидактичних ігор і ігрових ситуацій;

 • доцільне використання їх на різних етапах вивчення матеріалу;

 • розробка методики проведення дидактичних ігор з урахуванням дидактичної мети уроку і рівня підготовленості учнів;

 • вимоги до змісту ігрової діяльності у світлі ідей розвиваючого навчання.

У наш час на основі досвіду з організації дидактичних ігор на уроках математики робиться спроба намітити деякі шляхи і форми використання комп’ютерних дидактичних ігор і ігрових ситуацій на уроках математики, показати доцільність їх застосування в певних умовах.

За цілями і завданнями навчальні комп’ютерні програми поділяються на:
 • ілюстраційні;

 • консультуючі;

 • програми-тренажери;

 • програми навчального контролю;

 • ігрові;Методика проведення уроків математики із використанням навчальних ігор

 • Опис навчальних ігрових програм “Країна фантазія”

 • Загальний огляд уроків з використанням комп’ютерних ігор

Методичні розробки уроків з використанням комп’ютера на уроках читання у початковій школі

Особливості проведення уроків читання у початковій школі

Читання в початкових класах є одним з предметів, у процесі якого здійснюється процес навчання, з одного боку, а з іншого – читання виступає засобом навчання. Чим успішніше діти оволодіють повноцінною навичкою читання, тим швидше будуть реалізовані можливості програмового матеріалу загальноосвітньої школи з метою навчання, виховання і розвитку учнів.

Читання – один з основних компонентів розвитку мовленнєвої діяльності школярів, один із важливих засобів формування особистості. Тому так важливо в початкових класах сформувати в учнів технічну сторону читання, уміння працювати з різними видами текстів, забезпечити максимальний вплив твору на школяра.

Психолого-педагогічні особливості проведення уроків читання в початкових класахМетодичні розробки уроків з використанням комп’ютера на уроках навчання грамоти

Навчання грамоти – перший етап вивчення школярами української мови, на якому діти 6-річного віку (1 клас) навчаються звуків мовлення, ознайомлюються із способом їх позначення на письмі – буквами.

Величезне завдання у цей період покладається на першого вчителя, адже саме від його майстерності і залежить якість знань першокласників у мові. Багато в чому вчитель покладається на дидактичні засоби (малюнки, схеми, таблиці тощо), які допомагають дитині сформувати в своїй уяві ті закони, про які говорить їй вчитель. Одним із засобів створення дидактичних посібників є комп’ютер.

Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютера при створенні дидактичних засобів для уроків навчання грамоти

  Аналіз отриманих результатів та відповідної літератури дозволив нам сформулювати деякі загальні положення щодо використання комп’ютера на уроках української мови в 1 класі та, зокрема, для створення дидактичних засобів у навчанні грамоти.

Вважаємо, що методика застосування комп’ютера на уроках з різних предметів, у різні періоди навчання (не однакові вікові групи) не може бути однаковою. Адже і саме використання комп’ютера виконує тоді різні психологічні і педагогічні завдання.

Роль вчителя на уроці із використанням комп’ютерів:

Роль вчителя на уроці із використанням комп’ютерів:
 • Використання (або розробка) відповідних дидактичних засобів корисних для дитини, її психічного і фізичного розвитку.

 • Гнучкість методів, що використовуються.

 • Забезпечення належного рівня підготовки всіх учнів.

 • Забезпечення позитивної психологічної атмосфери у класі.

 • При використанні комп’ютерних дидактичних засобів навчання (особливо при безпосередній роботі учнів за комп’ютером) необхідно використовувати відповідні засоби розрядки психіки та фізичного навантаження: фізкультхвилинки, різноманітні вправи на зниження емоційного та іншого навантаження, фізкультпаузи (якщо заняття об’єднане у 2 уроки).Розробка виховних заходів та уроків із використанням комп’ютера

 • Свято осені. Ранок для молодших школярів (2 клас)

 • Виховний захід на тему: "Подорож океаном комп'ютерних знань".

 •  Урок . Краса природи і засоби її відображення в образотворчому мистецтві.

 • Урок . Багатство барв у навколишньому світі та в мистецтві. У небі над полями райдуга-дуга.

 • Уроки . Поняття про „колір”. Хроматичні та ахроматичні кольори. Порівняння кольорів за колірним тоном. Що я бачу зі свого вікна.

 • Урок . Ознайомлення із групою теплих кольорів. Щасливе сонечка обличчя

 •  Урок. Ознайомлення з холодними кольорами. Отримання холодних відтінків кольорів додаванням синіх барв. Зимовий день.

 • Конспект уроку з трудового навчання Тема: „Іграшка-свистулька” (4 клас).

 • Конспекти уроків з теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» із використанням комп'ютерних дидактичних засобівВисновки

Використання комп’ютера в навчально-виховному процесі початкової школи стає більш ефективним при використанні знань, що школярі вже отримали під час вивчення різних дисциплін. На основі цього можна використовувати комп’ютер і для опрацювання нового матеріалу.

Використання комп’ютера на всіх предметах у початковій школі не лише можливе, але і потрібне в сучасних умовах. Причини тому є різні:
 • комп’ютеризація суспільства;

 • великий обсяг інформації, який подає вчитель;

 • значний час пошуку даної інформації тощо.

Також комп’ютер може полегшити роботу самого вчителя і зберегти його час. Комп’ютер природно вписується в життя школи і є ще одними ефективними технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Кожне заняття викликає в дітей емоційний підйом, навіть відстаючі учні охоче працюють із комп’ютером. З іншого боку, цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів.

Загалом використання комп’ютера та засобів мультимедіа в школі необхідне в даний час, адже школа має слідкувати і вчасно реагувати на процеси у суспільстві, забезпечуючи повноцінний розвиток особистості учня, як члена цього суспільства.

Список використаної літератури

 • Витухновская, Марченко. Проектирование технологии подготовки к обучению младших школьников с использованием комп’ютера // Информатика и образование. — 2004. № 8.

 • Булгакова. Интеграция информатики в учебную среду начальной школы. // Информатика и образование.—2004. № 1.

 • Пидкасистый П.И., Тыщенко О.Б. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения // Педагогика.—2000.—№5.

 • Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. — М, 1994.

 • Шапкин С.А. Компьютерная игра: новая область психологических исследований // Психологический журнал. — 1999. — Том 20, №1.

 • Новикова А.А. Медиаобразование в США: проблемы и тенденции // Педагогика.—2000.—№3.

 • Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия информатизации // Психологический журнал.—1998.—том 19, № 1.

 • Волочков А.А., Вяткин Б.А. Индивидуальный стиль учебной активности в младшем школьном возрасте // Вопросы психологии.—1999.—№ 5.Король Я.А. Математична скарбничка: Навчальний посібник для дітей 6-7 -річного віку у двох частинах. - Тернопіль: Мандрівець, 1997.

 • Король Я.А. Математична скарбничка: Навчальний посібник для дітей 6-7 -річного віку у двох частинах. - Тернопіль: Мандрівець, 1997.

 • Ожогін В.Я. Технічні засоби в навчальному процесі. Інформаційні властивості і ергономічні особливості застосування. - К.: Вища школа, 1984. - 194 с.

 • Тур С.Н., Бокучава Т. П. Первые шаги в мире информатики. Методическое пособие для учителей 1-4 классов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 544 с.: ил.

 • Ткачишина І.П. Роль гри і нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики // Математика в школах України – 2004. – №4. – С. 6-7.

 • Хантер Б. Мои ученики работают на компьютерах. – М., 1989.

 • Цветкова М.С. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе // Информатика и образование. – 2002. - № 6. – С. 12-14

 • Програми середньої загальноосвітньої школи 1-4 (1-3) класи. - К.: Освіта, 1994. - 254 с.

 • Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч.посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. - 368 с.

 • Драч П.М. Заняття з математики з використанням комп'ютерної техніки // БВПШ. - 2003. - № 11. - С. 6-9.Додатки

 • Деякі поради та рекомендації щодо домашнього комп’ютера

 • Режим використання комп’ютера

Як відмічає кандидат медичних наук Н.С.Полька, динамічне протягом 4-х років комплексне вивчення впливу роботи з комп’ютером на учнів початкових класів, дозволило встановити, що функціональний стан центральної нервової системи, зорового аналізатора, загальне та розумове втомлення дітей під час роботи з комп’ютером дозволяє дати наступні рекомендації:
 • · дітям 6-річного віку працювати 10-12 хвилин;

 • · 7-8 –річного – 15 хвилин;

 • · 9-10 –річного – до 20 хвилин, не більше 4-х разів на тиждень.

Добре розуміючи, наскільки важко у сучасних умовах додержуватись таких норм, зважимо на те, що за цими нормами стоять серйозні дослідження, і такої ж думки додержуються і фахівці в інших країнах, зокрема, в Канаді.

Ми не зупинимо прогрес. Ми приречені на широке використання комп’ютерних технологій. Оволодіння культурою їх використання допоможе нам не тільки одержати користь та насолоду від перебування у просторі інформаційних технологій, а й зберегти своє здоров’я і здоров’я наших дітей!Схожі:

Методичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів iconМетодичні рекомендації щодо створення педагогічних умов успішного впровадження ніт на уроках обслуговуючої праці
Виявити та обґрунтувати педагогічні умови, створення яких сприяє успішному розвитку інтересу учнів до української народної вишивки...
Методичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів iconМетодичні рекомендації Сєвєродонецького методичного центру вчителю початкових класів, поради батькам
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної...
Методичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі Перша умова для отримання Нобелівської премії наявність гарного вчителя
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі
Методичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів iconМетодичні рекомендації вчителю початкових класів
Зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти
Методичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів iconМетодичні рекомендації щодо Методичні рекомендації щодо стратегії роботи з учнями «груп ризику»
Завдання педагога своєчасно виявити учнів з різними проблемами та надати їм необхідну допомогу. В залежності від сутності проблем,...
Методичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів iconМетодичні рекомендації щодо підвищення математичної освіти учнів 3-х класів
Для проведення оціночних процедур результатів моніторингу з вивчення вмінь щодо розв'язування текстових задач учнями 3-х класів використовувався...
Методичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів iconПортфоліо Бабенко Валентини Василівни вчителя початкових класів
Випуск методичних рекомендацій творчої групи вчителів початкових класів " Проектна діяльність молодших школярів "
Методичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів iconМетодичні рекомендації щодо упровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у знз україни, квнз "хано", 2012 рік
Про хід усунення недоліків за підсумками вивчення питання щодо організації виховної роботи у відділах освіти
Методичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів iconОсобистісно – орієнтована технологія: Особистісно – орієнтована технологія
Матеріали до засідання мо вчителів початкових класів та вихователів гпд «Втілення ідей В. О. Сухомлинського у навчально-виховний...
Методичні рекомендації щодо використання ніт в роботі вчителя початкових класів iconПортфоліо вчителя початкових класів Гончариської зош і-іііст. Печенікіної Тетяни Олексіївни
Портфоліо вчителя початкових класів Гончариської зош і-іііст. Печенікіної Тетяни Олексіївни "Людина не просто проживає своє життя,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка