Уніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml


НазваУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml
Дата конвертації31.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Уніфікована мова моделювання UML. Загальна характеристика

 • 2005


Уніфікована мова моделювання UML

 • UML (Unified Modeling Language – Уніфікована Мова Моделювання) – це стандартна нотація візуального моделювання програмних систем (але не тільки програмних систем!).

 • На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими CASE системами.

 • UML – уніфікована мова, вона:

  • не залежить від методології, що використовується при розробці проекту;
  • може підтримувати будь-яку об'єктно-орієнтовану мову програмування. В UML можна змістовно описувати класи, об'єкти й компоненти в різних предметних областях, що можуть суттєво відрізнятись одна від одної.


Передумови виникнення UML

 • У середині 90-х існувало більше 50 різних об'єктно-орієнтованих методів чи мов моделювання.

 • У цей же період часу оновлюються версії таких досить розповсюджених методів як: Booch'93, OMT-2 (Object Modelling Technique) Джима Рамбо (Jim Rumbaugh), Fusion, OOSE (Object-Oriented Software Engineering) Айвера Якобсона (Ivar Jacobson).

 • І розроблювачів ПС, і замовників охоплювало занепокоєння при виборі методу проектування ПС, кожен із яких до того ж, як правило, спирався на власну нотацію.

 • Отже, на часі визріла проблема в стандартизації й уніфікації підходів до моделювання.Виникнення UML

 • Початком розробки UML вважається жовтень 1994 року, коли у Rational Software Corporation силами Греді Буча (Grady Booch) і Джима Рамбо (Jim Rumbaugh) була започаткована робота з уніфікації їх власних методів Booch'93 та OMT. Перша версія Уніфікованого Метода (Unified Method 0.8) була опублікована в жовтні 1995.

 • Трохи згодом, у тому ж 1995 році, до роботи приєднався Айвер Якобсон (Ivar Jacobson), залучаючи до процесу інтеграції й уніфікації ще один метод – власний метод OOSE.

 • Таким чином, на першому концептуальному етапі UML отримав трьох авторів: Буча, Рамбо і Якобсона, кожен із яких був ідеологом свого власного об'єктно-орієнтованого методу візуального моделювання.Виникнення UML. The Three Amigos. (Terry Quatrani «Introduction to the Unified Modeling Language» - www.rational.com)Деяка хронологія виникнення UMLUML та Object Managing Group (OMG)

 • Розвитком UML опікується консорціум Object Managing Group (OMG).

 • OMG опублікував запит на пропозиції щодо створення загальної метамоделі опису переважно ПС.

 • Rational Software Corporation представив специфікацію UML 1.0 (січень 1997) і після її опрацювання членами OMG, групою було створено і прийнято версію UML 1.1 (вересень 1997) .Object Managing Group (OMG)

 • Консорціум OMG засновано у 1989 році одинадцятьма компаніями (в основному це були виробники комп'ютерних систем різного рівня й інтегратори зі світовим ім'ям). Основною задачею створення OMG було просування проекту CORBA. OMG пропагує CORBA під девізом "Middleware that's Everywhere" ("Середня ланка – всюди").

 • Зараз у консорціум входять більш ніж 1000 компаній. Серед них такі, наприклад, як IBM, DEC, Hewlett-Packard, Canon, Sun Microsystems, 3M, Fujitsu, Oracle, Bank of America, Chevron, Ford, Boeing, Hitachi, Xerox, VISA, AT&T, NT&T тощо. Варто зауважити, що більше 40% членів не є розроблювачами програмного забезпечення.

 • Штаб квартира OMG знаходиться у США (більш ніж 60% членів OMG знаходяться у США та Канаді).

 • Microsoft якийсь час тримався осторонь від OMG, проте підтримав UML1997 році, році утвердження UML фактично як стандарту) і наступного 1998 року вступив у консорціум.Статичні та динамічні об'єктні моделі. Моделі представлень архітектури

 • В UML інтегровані різноманітні відомі засоби візуального моделювання, які добре зарекомендували себе на практиці. Зокрема, UML забезпечує можливість опису двох визначальних видів об'єктних моделей:

  • структурних (або статичних) моделей – описується структура сутностей системи, включаючи класи, інтерфейси, відношення, атрибути;
  • моделей поведінки (або динамічних моделей) – описується поведінка (функціонування) об'єктів системи, включаючи методи, взаємодію, процес зміни станів окремих компонент чи всієї системи.
 • UML забезпечується моделювання різних представлень архітектури:

  • представлень структури;
  • представлень (динамічної) поведінки;
  • представлень управління моделями.


Призначення UML у розрізі проектування ПС

  • Надати користувачу засоби візуального моделювання ПС різного призначення з акцентацією на можливості розробки ПС та отримання документації. (UML містить як абстрактні конструкції для представлення моделей, так і цілком конкретні, які дозволяють описувати деталі реалізації програмних систем).
  • Забезпечити користувачів засобами розширення та спеціалізації з метою більш точного опису конкретних предметних областей. (Хоча у більшості випадків для побудови моделей цілком достатньо базових конструкцій UML, все ж в UML уведено механізм розширення базових понять. Крім того, можлива спеціалізація базових понять, шляхом доповнення останніх новими атрибутами чи властивостями).
  • Підтримувати таку специфікацію моделей, яка, з одного боку, була б незалежною від конкретних мов програмування і, з іншого боку, забезпечувала б потенційні можливості реалізації у таких мовах.


Діаграми UML

 • Діаграма UML – це зображення у вигляді графа з вершинами (сутностями) і ребрами (відношеннями).

 • Основна мета діаграм – візуальне моделювання розроблюваної системи чи її архітектури, причому моделювання з різних точок зору.

 • Діаграму належить розглядати як деякий зріз системи. При цьому один і той самий елемент може бути присутнім у кількох діаграмах (у кількох моделях).

 • В UML визначено вісім видів діаграм, кожна з яких може містити елементи певного типу. Типи можливих елементів і відношень між ними залежать від виду діаграми.Діаграми UML: діаграми структури та діаграми поведінкиВиди діаграм UML. Коротка характеристика. Діаграми прецедентів

 • Діаграми прецедентів або діаграми використання (use case diagrams). Задають концептуальну модель ПС (визначаються загальні кордони та контекст програмної системи, уточнюється її зовнішня функціональна поведінка, саме тут з'являється первісна документація, яка може використовуватись для предметного обговорення ПС розробниками, замовниками, користувачами та іншими зацікавленими сторонами стейкхолдерами).

 • Діаграми прецедентів виступають основою для подальшої деталізації системи у формі логічних і фізичних моделей. (Управління прецедентами є одним з наріжних каменів RUP).

 • Набір прецедентів діаграми дозволяє визначити функціональні вимоги, з яких може розроблятись технічне завдання.

 • Окрема діаграма прецедентів складається з прецедентів та акторів, а також відношень між ними.Управління прецедентами в RUPВиди діаграм UML. Коротка характеристика. Діаграми класів

 • Діаграми класів (class diagrams) описують статичну структуру класів. Дозволяють (на концептуальному рівні) формувати "словник предметної області" та (на рівні специфікацій і рівні реалізацій) визначати структуру класів у програмній реалізації системи.

 • Діаграми класів можуть використовуватись для генерації каркасного програмного коду (в реальній мові програмування).Види діаграм UML. Коротка характеристика. Діаграми поведінки та діаграми реалізації

 • Для опису динаміки використовуються діаграми поведінки (behavior diagrams), що підрозділяються на

  • діаграми взаємодії (interaction diagrams), що у свою чергу підрозділяються на
   • діаграм послідовності (sequence diagrams);
   • діаграм кооперації (співробітництва) (collaboration diagrams).
  • діаграми станів (statechart diagrams);
  • діаграми діяльності (активності) (activity diagrams);
 • І, нарешті, діаграми реалізації (implementation diagrams) поділяються на

  • компонентні діаграми· (діаграми компонентів) (component diagrams);
  • діаграми розгортання· (deployment diagrams).


Представлення системи (архітектури системи) та діаграми UMLСпрощена стратегія використання UML-діаграм при моделюванні ПС

 • Спочатку для проектованої ПС варто розробити (1) діаграму прецедентів, яка виступає концептуальною моделлю системи (визначаються загальні кордони та контекст програмної системи, уточнюється її зовнішня функціональна поведінка і, зокрема, уточнюються функціональні вимоги до ПС, саме тут з'являється первісна документація, яка може використовуватись для предметного обговорення розробниками, замовниками, користувачами та іншими зацікавленими сторонами стейкхолдерами).

 • Подальша робота над проектом може здійснюватись на основі моделі прецедентів. Зокрема, за прецедентами доцільно розробити (2) діаграми взаємодії, якими уточнюється динамічні аспекти системи. Паралельно виявляються задіяні в такій реалізації прецедентів об'єкти і, враховуючи відношення між ними, розробляються (3) діаграми класів. Діаграми класів можуть використовуватись для (4) генерації каркасного програмного коду.Спрощена стратегія використання UML-діаграм при моделюванні ПС (прод.)

 • Для визначення поведінки класів із складною динамікою реагування на події можуть бути задіяні діаграми станів та діаграми діяльності.

 • Розміщення об'єктів по програмних модулях фіксується (5) компонентними діаграмами, а розташування програмних модулів стосовно вузлів (комп'ютерів) мережі – (6) діаграмами розгортання.Засоби розширення UML. Профілі предметних областей

 • В UML закладено механізм розширення, який дозволяє визначати для моделювання нові елементи, враховуючи специфіку предметної області, яка розглядається.

 • Засобами розширення є:

  • стереотипи (stereotype);
  • помічені значення (tagged value);
  • обмеження (constraint).
 • Приклади профілів UML (стани профілів різні: зареєстровані в UML OMG, опубліковані, направлені на розгляд, реалізовані у CASE-системі, розробляються):

  • профіль для розробки ПС;
  • профіль для ділового моделювання;
  • профіль для моделювання даних;
  • профіль для web-моделювання.


Засоби розширення UML. Стереотипи

 • Класи етапу аналізу (профіль для розробки ПС):

 • прикордонні (boundary) класи або інтерфейсні класи;

 • класи-сутності (entity);

 • управляючі (control) класи (класи-менеджери).

 • Stereotype Display:

  • Decoration;
  • Icon;
  • Label.


Засоби розширення UML. Помічені значення

 • Помічені значення дозволяють додавати деяку інформацію до специфікації UML-елементів.

 • Формат помічених значень:

 • {tag=value}.

 • Наприклад, класу можна поставити у відповідність ім'я розробника:Засоби розширення UML. Обмеження

 • Обмеження дозволяють задавати нову (розширену) семантику UML-елементів шляхом визначення нових (чи зміни існуючих) правил побудови модельованої системи чи її частини, наприклад, правил

 • як можна чи як не можна розробляти ПС”.

 • Формат обмежень:

 • {будь-який текст}.Засоби розширення UML. Обмеження. Приклади “традиційних” обмежень (complete, incomplete ) для відношення узагальненняЗасоби розширення UML. Обмеження. Приклади “традиційних” обмежень (overlapping, disjoint ) для відношення узагальненняЛітература

 • Боггс У., Боггс М. UML Rational Rose … . М.: Лори, ...

 • Кватрани Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование. - М.: ДМК, 2001.

 • Ахмед Х.З., Амриш К.Е. Разработка корпоративных Java-приложений с помощью J2EE и UML . К.: Вильямс, 2002.

 • Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. - М.: ДМК, 2000.

 • Рамбо Д., Якобсон А., Буч Г. UML: Специальный справочник. - С-П.: Питер, 2002.

 • Леоненков А. Самоучитель UML. - С-П.: БХВ, 2001.

 • Эммерих В. Конструирование распределенных объектов. - М.: Мир, 2002.Схожі:

Уніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml iconУніфікована мова моделювання uml та її використання 2003 Уніфікована мова моделювання uml
У цей же період часу оновлюються версії таких досить розповсюджених методів як: Booch'93, omt-2 (Object Modelling Technique), Fusion,...
Уніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml iconУніфікована мова моделювання uml. Діаграми прецедентів 2004 Уніфікована мова моделювання uml
У цей же період часу оновлюються версії таких досить розповсюджених методів як: Booch'93, omt-2 (Object Modelling Technique), Fusion,...
Уніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2007 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
Уніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2007 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
Уніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2003-2010 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
Уніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2003-2010 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
Уніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml iconМоделювання даних (ще один профіль uml/RR) 2005

Уніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml iconТехнологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup
Перш ніж братись за реалізацію пс, треба зрозуміти ділову сферу. Реальним кроком для цього є
Уніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml icon21 лютого – день рідної мови
«Мова народу найбільший національний скарб\ О. Гончар «Мова наша, мова мова кольорова в ній гроза травнева, й тиша вечорова»
Уніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml iconУкраїнська мова: історія І сучасність план Українська мова серед інших мов світу
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка