Синтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна


НазваСинтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна
Дата конвертації12.02.2013
Розмір489 b.
ТипПрезентации


СИНТАКСИС 1 SINTAKSA 1. 2007-2008 н. р.

 • Викладач: Фудерер Тетяна

 • Контакт:

 • кімната B-201

 • E-mail: tfuderer@ffzg.hr

 • mob.: 091/7232 739


ЛIТЕРАТУРА

 • Обов’язкова:

 • 1. Сучасна українська літературна мова (за ред. М.Плющ) (2000). – Київ.

 • 2. Пономарів О.Д. (1997). Сучасна українська літературна мова. – Київ.

 • 3. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. (2004). Граматика української мови в таблицях. – Київ.

 • 4. Pranjković I. (1998). Hrvatski jezik 3. Udžbenik za 3. razred gimnazije. – Zagreb.

 • 5. Silić J., Pranjković I. (2005). Gramatika hrvatskoga jezika. – Zagreb.

 • Додаткова:

 • 1. Шульжук К.Ф. (2004). Синтаксис української мови : Підручник. – Київ.

 • 2. Вихованець I. Р. (1993). Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – Київ.ЛЕКЦIЯ 1.

 • Тема: Вступ до синтаксису української мови. Поняття і предмет синтаксису. Основні синтаксичні одиниці та їх місце у системі мови.Історія терміна в українському мовознавстві

 • 1. Синтакса:

 • Я. Головацький, “Граматика руського язика”

 • (Львів, 1849 р.). Він також вживає термін

 • словосочиненіє.

 • Ю.Шерех (Шевельов), “Нариси сучасної української

 • літературної мови” (Мюнхен, 1951 р.)

 • 2. Синтаксис:

 • Л.А.Булаховський, академічний “Курс сучасної української

 • літературної мови”, (у двох томах) за ред.

 • Л.А.Булаховського (Київ, одночасно з Нарисами Шевельова,

 • 1951 р.).

 • 3. Складня:

 • О.Огоновський (вперше вжив термін)

 • І. Огієнко (“Складня української мови”, 1936 р.)Синтаксис у працях українських мовознавців

 • XVII-XIX ст.

 • О. Потебня:“Из записок по русской грамматике” 1 вид. в 4 ч. 1874 - 1941, перевидано 3 ч. 1958-68.

 • І. Ужевич: “Грамматыка словенская”, 1643 р., побачила світ у Києві в 1970 р.

 • Я. Головацький: “Граматика руського язика”, Львів, 1849 р.

 • М. Осадца: “Граматика руского языка”, Львів, 1864 р.),

 • О. Огоновський: “Граматика руского языка для шкôлъ середнихъ”, Львів, 1889 р.Синтаксис у працях українських мовознавців

 • XX ст.

 • Початок:

 • С.Смаль-Стоцький, Ф.Гартнер, В.Сімович

 • (заклали основи наукового опису і термінологію українського

 • синтаксису)

 • 20-30-і роки ХХ ст.:

 • Є.Тимченко, С.Смеречинський, О.Синявський,

 • О.Курило та ін.

 • Кінець:

 • О.С. Мельничук, І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська,

 • В.М. Русанівський, С.Я. Єрмоленко, П.С. Дудик,

 • І.І.Слинько, Н.Л. Іваницька, А.П. Загнітко та ін.Поняття і предмет синтаксису.

 • Синтаксис:

 • засоби і способи поєднання слів, словосполучень і речень, граматичний лад мови, граматична будова, що склалася упродовж історичних періодів і на сучасному етапі розвитку становить розвинену і гнучку систему різних засобів відображення дійсності;

 • це друга частина граматики, розділ мовознавства, що вивчає синтаксичну будову (синтаксичний лад) мови.Визначення синтаксису різними мовознавцями

 • І.Р. Вихованець. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К., Либідь, 1993. – с. 5.

 • Синтаксис мови – це синтаксична будова мови, сукупність синтаксичних одиниць та правил, які регулюють творення і функціонування синтаксичних одиниць.

 • Синтаксис як наука – це розділ граматики, що вивчає синтаксичну будову мови, форму і зміст синтаксичних одиниць.Визначення синтаксису різними мовознавцями

 • К.Ф. Шульжук. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Вид. центр «Академія», 2004. – с. 7-8.

 • Синтаксис (грец. syntaxis – побудова, поєднання, порядок) – розділ граматики, що вивчає систему синтаксичних одиниць і правила функціонування.

 • Синтаксис мови – це сукупність наявних у мові закономірностей, що зумовлюють побудову та функціонування синтаксичних одиниць.Визначення синтаксису різними мовознавцями

 • Сучасна українська літературна мова: Підручник (за ред.. М.Я. Плющ). – К.: Вища школа, 2000. с. 311.

 • Синтаксис (грец. syntaxis – побудова, зв’язок, порядок) – розділ граматики, який вивчає будову словосполучень і речень, процеси породження мовлення: зв’язки слів, словоформ у словосполученні й у реченні та зв’язки і порядок частин тексту.Основні синтаксичні одиниці

 • 1. Речення.

 • 2. Словосполучення.

 • 3. Мінімальна синтаксична одиниця (слово й словоформа).Основні синтаксичні одиниці

 • Реченняпредикативна синтаксична

 • одиниця, що протиставляється в

 • синтаксичній системі мінімальній

 • синтаксичній одиниці і словосполученню за

 • формою і функціями, являючи собою

 • граматично організоване поєднання слів

 • (або слово) та маючи певну смислову та

 • інтонаційну завершеність

 • (Вихованець1993:8-9).Основні синтаксичні одиниці

 • Словосполученняпідпорядкована реченню

 • непредикативна синтаксична одиниця

 • конструкція, граматичне і смислове поєднання

 • двох або більше повнозначних слів (чи

 • словоформ), яке зі змістовного боку є складним

 • найменуванням явищ дійсності, а з формально

 • синтаксичного – сполучення повнозначних слів

 • за допомогою підрядного або сурядного зв’язку

 • (Вихованець 1993:9).Основні синтаксичні одиниці

 • Мінімальна синтаксична одиниця

 • компонент речення або словосполучення

 • (слово або словоформа).Примітки

 • Предикативність – це ознака речення, завдяки якій воно стає одиницею спілкування. Ця реченнєва категорія об’єднує категорії ч а с у й м о д а л ь - н о с т і.

 • Модальність – це оцінка змісту мовцем з погляду

 • реальності, можливості, вірогідності. Вона може бути

 • реальною та ірреальною. Виражається формальними

 • засобами (способи дієслів).Примітки

 • Реальна модальність (дійсний спосіб):

 • Кожна квітка радіє весною, кожна пташка вітає весну (В.Сосюра).

 • Ірреальна модальність (наказовий (бажані процеси) та умовний спосіб (ірреальні, ймовірні)):

 • Не тужи, не жалій мене мати (Б. Олійник).

 • Не тратьмо надії в літа молодії (Л.Українка).

 • За чорні натруджені руки ми двічі умерти могли б (М. Бажан).Примітки

 • Значення модальності нерозривно пов’язано з часом. Реченням з реальною модальністю властива часова визначеність, чітко

 • встановлений часовий план (теп., мин., майб. час).Схожі:

Синтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна iconПідсумки літньої сесії 2007/ 2008 н р
В 2006/2007 н р поновлено 491 студент на договірній основі в 2007/2008 н р поновлено 498 студент на договірній основі
Синтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна iconУрок математики це
Результативність креативного навчання якість знань з математики випускників профільних класів ліцею 85-90 Якісні показники навчальних...
Синтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна iconІнформації про їхні права 2007-2008 Регіональний інформаційно-ресурсний центр проекту "Гідна Україна" 2007-2008 Центр студентських антикорупційних
Наша місія: забезпечення незворотності демократичних перетворень шляхом підтримки приватних ініціатив фізичних та юридичних осіб...
Синтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна iconТіла обертання та їх властивості Викладач: Дєвіцина Тетяна Петрівна

Синтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна icon1. Що таке синтаксис? Що таке синтаксис?
Присудок це головний член речення, який означає, що говориться про підмет, і відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться?...
Синтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна iconІваніна Тетяна, Іваніна Тетяна
Тетяна, виконавчий директор Полтавського обласного осередку Ліги соціальних працівників України
Синтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна icon2007-2008 навчальний рік

Синтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна iconШкільний календар 2007-2008

Синтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна icon2007-2008 Зміст jndi та конкретні служби іменування

Синтаксис 1 sintaksa 2007-2008 н р. Викладач: Фудерер Тетяна iconБурлаєнко Тетяна Іванівна ст викладач кафедри економіки та управління персоналом двнз умо напн україни
Організаційно-педагогічні умови формування економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка