Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження


НазваІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Дата конвертації31.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД РІЗНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ.

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”,

 • 11 листопада 2008 р., Кіровоград


ПРОЕКТ «ISO 26000 – В РЕГІОНИ»ДОСЛІДЖЕННЯ

 • МЕТА: виявити рівень обізнаності

 • представників всіх груп

 • стейкхолдерів із сутністю,

 • принципами та основними компонентами соціальної відповідальності

 • опитано 99 респондентів:18 представників бізнес-організацій, 19 – органів державної влади, 15 – профспілок, 9 – організацій споживачів, 17 – громадських організацій, 21 – представників дослідницьких інституцій.ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • з’ясувати рівень обізнаності представників всіх груп стейкхолдерів із сутністю, принципами та основними компонентами соціальної відповідальності і ІSО 26000;

 • дізнатися джерела отримання інформації про СВ і ІSО 26000;

 • виявити механізми і джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності і ІSО 26000 для всіх груп стейкхолдерів.РЕГІОНИ ДОСЛІДЖЕННЯISO 26000: ПИТАННЯ

 • ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

 • ПРАВА ЛЮДИНИ

 • ТРУДОВІ ПРАКТИКИ

 • НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 • ПРАКТИКИ ЧЕСНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ/ДІЯЛЬНОСТІ

 • ПИТАННЯ СПОЖИВАЧІВ

 • СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОКРОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • відповідальність перед суспільством і дотримання/захист прав людини.РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - КІРОВОГРАД

 • вплив діяльності організацій на розвиток регіону, суспільства в цілому (4 відповіді);

 • відповідальність організації перед споживачами, клієнтами (3 відповіді);

 • захист прав людини, в т.ч. співробітників (3 відповіді);

 • дотримання міжнародних стандартів (2 відповіді);ПРАКТИКА КСВ

 • права людини (71%);

 • соціальне залучення і соціальний розвиток (58%).

 • організаційне управління – 45%,

 • екологічні питання – 48%,

 • трудові практики – 46,5%,

 • питання споживачів – 43%,

 • практики чесного введення бізнесу – 40,5%.ПРАКТИКИ КСВПРАКТИКА КСВ - КІРОВОГРАД

 • права людини;

 • екологічні питання, питання споживачів, організаційне управління;

 • практики чесного введення бізнесу, соціальне залучення і соціальний розвиток;

 • трудові практики;

 • _______________

 • Впровадження компоненту „соціальне залучення і соціальний розвиток” знаходиться на нижчому рівні, ніж в середньому по вибірці, іноді – ототожнюють з „трудовими практиками”.ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ /ПОЛІТИКИ СВРІВЕНЬ ОБІЗНАНОСТІ ІЗ ISO 26000ІSО 26000 – міжнародний стандарт із соціальної відповідальностіПИТАННЯ ПІДВЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ІЗ ІСО 26000 і ГЛОБАЛЬНИМ ДОГОВОРОМ В ОБЛАСТІЗВІДКИ ОТРИМУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮЧИ ДОСТАТНЬО ІНФОРМАЦІЇЧИ ДОСТАТНЬО НАЯВНОЇ ІНФОРМАЦІЇНЕ ВИСТАЧАЄ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ

 • практичного впровадження соціальної відповідальності в країні та в світі, в т.ч. принципів та ризиків, які при цьому виникають;

 • з усіх питань соціальної відповідальності.

 • ____________

 • суті та механізму впровадження міжнародного стандарту із соціальної відповідальності (ISO 26000) в країні;

 • Глобального договору ООН;

 • інформації щодо ролі соціальної відповідальності у впровадженні місцевих програм соціально-економічного розвитку та розвитку соціального партнерства тощо.ТРЕНІНГИТРЕНІНГИКОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВНЗРІВЕНЬ РОЗВИТКУ КСВ В РЕГІОНІПОБУДОВА ДІАЛОГУПОБУДОВА ДІАЛОГУПОБУДОВА ДІАЛОГУ - КІРОВОГРАД

 • органів державної влади, громадських організацій;

 • профспілок,

 • організацій споживачів,

 • інтереси бізнес-компаній;

 • дослідницьких організацій.

 • У більшої половини організацій (4 із 7) відсутні проблеми у взаємовідносинах із групами зацікавлених сторін.ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ

 • у взаємовідносинах з органами державної влади: проблеми недосконалості існуючого законодавства та його дотримання, різне розуміння соціальної відповідальності;

 • у взаємовідносинах з громадськими організаціями: невиконання взятих на себе зобов’язань та низький професійний рівень;

 • у взаємовідносинах з дослідницькими організаціями: низький інтерес до даної теми;

 • у взаємовідносинах з бізнес-організаціями: слабкий рівень співпраці бізнес-структур і громадських організацій.ФОРМИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДІАЛОГУ

 • в рамках створення робочих груп або в рамках діяльності комісій/рад при обласних державних адміністраціях,

 • в рамках організації і проведення „круглих столів”, форумів, робочих зустрічей.

 • Будь-які робочі об’єднання можуть бути ефективними за умови:

 • обов’язкової участі представників облдержадміністрацій,

 • проведення масштабної інформаційної кампанії,

 • розробки і запровадження ефективного механізми виконання рішень,

 • залучення до роботи людей, які мають досвід коаліційної діяльності.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • провести широку просвітницьку кампанію: , тренінги, семінари, „круглі столи” (команда національних тренерів);

 • інформаційна кампанія в ЗМІ, оскільки вони є найбільш використовуваним джерелом отримання інформації, продовжити серію семінарів для ЗМІ із питань СВ;

 • важлива участь представників всіх груп зацікавлених сторін у тренінгах;

 • розробка спеціальних видань, оскільки для 39% опитаних спеціальна література є джерелом отримання інформації.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • популяризація кращих практик шляхом запровадження національного і регіонального відзначення кращих організацій, які впроваджують стратегії соціальної відповідальності на рівні регіонів - рейтингуванняРЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Побудова діалогу з усіма групами зацікавлених сторін можлива і в рамках створення робочих груп при ВНЗ

 • Основні функції:

 • підготовка пропозицій, зауважень і доповнень до місцевих програм соціально-економічного розвитку і програм між секторального партнерства;

 • боротьби з корупцією,

 • охорони навколишнього середовища,

 • розвитку соціального партнерства тощо (це підтримали і 94% опитаних організацій).РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Підтримка ідеї запровадження курсу „Корпоративна соціальна відповідальність” у навчальні плани ВУЗів країни - 72% опитаних.

 • Центр розвиток корпоративної соціальної відповідальності започаткував створення мережі ВНЗів «Соціальна відповідальність в освіті» (об’єднати ВНЗ, які згодні започаткувати такі курси або навчальні години в рамках інших курсів)ДЯКУЮ! ЗАПИТАННЯ?

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”,

 • 24 жовтня 2008 р., ЛьвівСхожі:

Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІsо 26000 – в регіони. Саприкіна Марина
Проведені 8 тренінгів з розробки І впровадження стратегії ксв в організації на основі ісо 26000
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформація щодо вакцин, яку потребують батьки Джерела, з яких батьки дізнаються про назву та тип щеплення Джерела інформації про щеплення, яким найбільше довіряють батьки
Соціологічне дослідження, щодо виявлення рівня обізнаності мешканців міста Кіровоград про процедуру проходження вакцинації
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconСаприкіна Марина, Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності ”
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка