Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи


НазваВпровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи
Дата конвертації31.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського НВК

 • Напрямки методичної роботи:

 • • Вироблення стратегій розвитку та вдосконалення змісту освіти.

 • • Створення моделі динамічної школи життєтворчості.

 • • Підтримка ділового тонусу педагогічного колективу.

 • • Створення умов для творчої співпраці вчителя і учня.

 • • Методичне забезпечення інноваційної діяльності.

 • • Підвищення рівня педагогічної майстерності.


Ніколи не сумнівайтеся, що невелика група вдумливих відданих справі громадян, може змінити світ. Насправді всі зрушення саме так і відбуваються. Маргарет Мід

 • Методична робота в НВК ґрунтується на основі діагностики та прогнозування і спрямована на підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педколективу в цілому. Тому й будується за схемою:З метою реалізації місії школи методична робота в НВК спрямована на вирішення проблемної теми: "Впровадження методу проектів у навчально-виховний процес школи".

 • Проект («кинутий уперед») — це задум, план, праобраз передбачуваного або можливого об'єкта; сукупність документів і розрахунків, необхідних для його створення. Це цільовий акт діяльності, в основі якого — інтереси учня.

 • Він уключає:

 • • систему сформованих «проектних» цілей;

 • • фізичні об'єкти, системи, соціальні процеси, які створюються, оптимізуються для практичної реалізації «проектних» цілей;

 • • розроблені й затверджені проектні документи — програми, плани, розрахунки тощо.Типи проектів

 • Е. Колінз пропонує таку класифікацію:

 • Ігрові проекти.

 • Оповідальні проекти.

 • Екскурсійні проекти.

 • Ручні проекти.

 • Найприйнятнішим, на нашу думку, є поділ проектів залежно від кількості учасників:

 • • індивідуальні;

 • • парні;

 • • групові.

 • Залежно від завдань, методів та способів їх розв'язання, проекти бувають:

 • • науково-дослідницькі;

 • • творчі (ігрові);

 • • творчі (пошукові);

 • • інформаційно-пошукові.

 • Доцільно виділити ще такі групи проектів:

 • • проекти, що розглядають проблеми тем курсу навчальних предметів;

 • • позапрограмні та позашкільні творчі роботи учнів.Структура методичної роботи в Орлівському НВКМетодична рада

 • Методична рада виконує такі функції:

 • - сприяння пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних

 • форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;

 • - створення колективу однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням;

 • - здійснення загального керівництва методичною, науковою, інноваційною діяльністю;

 • - розгляд планів, програм усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;

 • - координація діяльності з питань методичної роботи з іншими підрозділами професійної освіти;

 • - організація самостійної роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;

 • - організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами тощо.

 • - інструктує та консультує педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;

 • - інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни.

 • - стимулювання ініціативи та активізація творчості членів педагогічного колективу до науково-дослідної, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;

 • - контроль за результатами комплексних досліджень, проектів та експериментів, що здійснюється у закладі освіти;

 • - консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.Методична рада

 • У навчально-виховному комплексі використовуємо нетрадиційні форми методичної ради, що носять інноваційний характер. Рисами нетрадиційних форм роботи є: новизна, оригінальність, активізація практичної діяльності

 • учителів, поєднання

 • традиційних форм з

 • дозвіллям.Методичні об’єднання

 • Одним із обов'язків педагогічних працівників є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури. Цьому в значній мірі сприяє організація методичної роботи з учителями. Однією з найпоширеніших форм цієї роботи є методичні об'єднання учителів. Організуються вони за територіальною ознакою

 • (шкільні, міжшкільні, кущові,

 • районні), за типами шкіл,

 • навчальними предметами,

 • їх циклами.Схема м/о НВКТворчі групи

 • Творчі групи - це організовані (три-сім осіб) колективи передових, досвідчених, творчих працівників освіти, які поглиблено вивчають запропонований педагогічною наукою шлях розв'язання проблеми та забезпечують творче впровадження його в практичну діяльність педагогічних працівників. Члени творчої групи можуть викладати один і той же або різні предмети.

 • Основою створення групи є добровільний характер, психологічна сумісність, взаємні симпатії, особиста дружба.

 • Роль творчої групи полягає в тому, щоб глибоко усвідомити суть методичних ідей в особистому досвіді,

 • здійснити експериментальну перевірку

 • розроблених проектів, моделей,

 • проаналізувати отримані результати

 • експертами з досліджувальної проблеми.Проект "Використання методу проектів у навчально-виховному процесі"

 • Мета проекту:

 • створити умови для науково-методичного супроводу експериментальної діяльності вчителів школи;

 • підвищити рівень їхньої готовності до педагогічних інновацій;

 • сприяти розвитку творчих здібностей педагогів, формуванню в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості в оволодінні інноваційними педагогічними технологіями;

 • здійснити апробацію та введення методу проектів у навчально-виховний процес;

 • підняти рівень методологічної підготовки вчителя, сприяти зміцненню акцентів у його

 • діяльності з інформаційних на

 • інтерактивні методи навчання.Творча група педагогів «Інтел»

 • Завдання:

 • впровадження методу проектів у навчально-виховний процес;

 • оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями у викладанні навчальних предметів;

 • створення мультимедійних презентацій;

 • допомога в оволодінні комп'ютерними технологіями педпрацівникам.Дискусійний клуб "Відкриття"

 • Завдання:

 • ■ розкрити суть, специфіку та переваги проектних технологій, етапи створення та реалізації проектів, зразки творчих проектів;

 • ■ ознайомити керівників навчальних закладів та вчителів школи із компетентнісним потенціалом творчої діяльності, із системою використання проектної технології у внутрішньошкільній методичній роботі;

 • ■ розглянути структуру різних типів проектів, етапів виконання проектів, ілюстрації окремих проектів;

 • ■ ознайомити із модульно-проектною технологією виховної роботи, з різними видами учнівських проектів;

 • ■ створити проект "Використання методу проектів у навчально-виховному процесі";

 • ■ сприяти розвитку творчих здібностей педагогів, формуванню у них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості в оволодінні інноваційними педагогічними технологіями;

 • ■ здійснити введення проектних технологій у навчально-виховний процес;

 • ■ підвищити рівень готовності вчителів до педагогічних інновацій.Педагогічна рада

 • Традиційні педради складаються з доповіді (звіт), обговорення, ухвалення рішень.

 • Одноманітність такої педради знижує інтерес, надмірна заорганізованість викликає внутрішній опір і навіть роздратування, заздалегідь розроблений сценарій сковує ініціативу і творчість, знижує активність учителів.

 • Це і спонукає нас до постійного пошуку нових, нестандартних форм проведення засідань.

 • В своїй роботі ми все ширше використовуємо нестандартні форми проведення педрад, а саме:

 • - творча дискусія;

 • - проблемний стіл;

 • - аукціон педагогічних знахідок;

 • - семінар;

 • - педагогічний ринг;

 • - ділові ігри.Результативність

 • Результатами впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес є:

 • розвиток творчих здібностей педагогів;;

 • вміння використовувати інтернет-ресурсами;

 • вміння створювати мультимедійні презентації;

 • використання проектів на уроках та позакласних заходах, гуртковій роботі;

 • підвищення активності вчителів на методичних радах та педрадах;

 • розвиток навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості в оволодінні інноваційними педагогічними технологіями;

 • введення проектних технологій у навчально-виховний процес;

 • підвищився рівень готовності вчителів до педагогічних інновацій.Висновок

 • Багатьом відома така притча.

 • Звернувся до монаха бідняк: "Дай мені рибу! Я голодний ". Монах мовчки віддав йому вудку.

 • Повчальний характер притчі зрозумілий: треба давати не стільки їжу, скільки засіб її добування. Цей висновок стосується цілей та завдань, що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві. Поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно орієнтоване, традиційні методи замінюються інноваційними, які передбачають зміщення акцентів у методичній та навчальній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів, творчості вчителів за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності.Схожі:

Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи iconСтруктура методичної роботи школи-інтернату Впровадження методу проектів в освітньо виховний простір школи-інтернату

Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи iconНе для школи, а для життя ми навчаємось Античний афоризм
«Формування компетентностей учня через впровадження методу проектів у викладання економічних дисциплін»
Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи iconЗвіт про роботу педколективу мзш І-ІІІ ступенів №83 над науково-методичною проблемою: «Впровадження технологій компетентнісно орієнтованого навчання»
У період реформування системи освіти виняткового значення набуває система методичної роботи, головна мета якої надання дієвої допомоги...
Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи iconІнформаційно – Інформаційно
Методичну роботу треба побудувати так, щоб кожен вихователь відчув ситуацію успіху, динаміку професійного росту, задоволення від...
Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи iconІноземних мов Лойтаренко Оксана Петрівна Вчитель англійської мови нвк “Балтська зош І-ІІІ ст. №3-колегіум”
Використання методу проектів на уроках англійської мови як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу через організацію...
Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи iconРеалізація методу Реалізація методу
Сприяти розумінню дітьми через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя
Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи iconОсновні напрямки роботи: Основні напрямки роботи
Приведення українського законодавства з питань безпечності харчових продуктів і ветеринарії у відповідність з європейськими нормами...
Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи iconІнформація та освіта Результати роботи групи Основні напрямки роботи
Впровадження у навчальних закладах програм, інтерактивних форм навчання для здобуття знань І формування життєвих навичок щодо зменшення...
Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи iconМодернізація змісту методичної роботи з педагогічними кадрами; Організація активних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами
...
Впровадження методу проектів в методичну роботу Орлівського нвк напрямки методичної роботи iconОрганізація методичної роботи у педагогічному колективі на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку
Домінуюча форма методичної роботи в школі методичні об'єднання педагогічних працівників

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка