Про Європу при чаю


НазваПро Європу при чаю
Дата конвертації31.03.2013
Розмір445 b.
ТипРішення


 • Про Європу

 • при чаю


 • Органи Європейськго СоюзуГоловні органи ЄС (Європейських Спільнот)

 • Європейська Комісія

 • Рада ЄС

 • Європарламент

 • Суд Європейських Співтовариств

 • (разом з Судом першої інстанції Європейських Співтовариств)

 • Європейський Суд АвдиторівКонсультативні органи ЄС (Європейських Спільнот)

 • Комітет з економічних та соціальних питань

 • Комітет РегіонівЄвропейська комісія:

 • велике політичне значення,

 • ПрезидентствоЄвропейська комісія

   • склад: прем’єр-міністри тр голови країн-членів + Президент Європейської Комісії.
   • Засідання відбуваються від 1974 р., але лише у Єдиному Європейському Акті з 1987 р. оформлено її існування як інституції, що грає головну роль у встановленні стратегічних цілей, пріоритетів та напрямків діяльності ЄС.
   • Керівництво здійснює прем’єр-міністр країни, що головує ЄС (у рамках Президентства)


Європейська комісія

   • Встановлює засади та напрямки закордонної та безпекової політики.
   • Рада представлялє Європарламентові звіт після кожного засідання (яке скликується щонацрідше двічі на рік) та підготовує щорічну інформацію про розвиток ЄС та реалізація її пріоритетів.


Європейська комісія

   • Рішення - домовленість
   • На практиці Рада відігриває велику роль у рішенні спорів поміж країнами-членами. На найвищому щаблі часто було досягнуто рішення завдяки домовленості, які пізніше проходили в установах Євросоюзу легісляційні процедури, що часто вимагають одномисності.


Європейська комісія

 • До 2004 її складали двадцять комісарів визначених кожною країною-членом. П’ять найбільших країн-членів (Франція, Німеччина,Італія, Іспанія та Великобритання) мали право визначати по двох комісарів; інші десять країн – по одному. Прем’єр-міністри та голови країн-членів спільно узгдняють кандидата на пост Голови Ради, якого мусить заапробувати Європарламент.

 • Нині - 25 комісарів –по одному з кожної країни-членаЄвропейська комісія

 • Часто назвою Європейської комісії називають також п’ятнадцятитисячну низку урядовців. Підставою її структури є Генеральні директорати, які підлеглі окремим Комісарам та суттєво підлягають їхнім “міністерствам”. Крім цього існують директорати та офіси для забезпечення внутрішнього обслуговування Комісії.Європейська комісія

 • poprzednicy:

 • 1952: Висока Влада ЄСВС,

 • 1957: Комісія ЄЕС, Комісія Євроатом – три установи, які мають подібні компетенції

 • 1967: Угода про заснування Європейського співтовариства – три замінює одна,

 • 1987: Єдиний Європейський Акт – зміцнення повноважень Комісії,

 • 1992: Маастріхт - Maastricht введення назви Європейська комісія, участь Європарламенту при призначенняхЄвропейська комісія

 • Один з п’яти основних органів спільноти,

 • незалежність – репрезентує лише Спільноти та ЄС

 • Комісія не являє собою “Уряде ЄС”Європейська комісія

 • Компетенції ЄК:

 • легісляційні,

 • виконавчі,

 • адміністраційні,

 • юридичні.Європейська комісія

 • Правотворчі компетенції (1):

 • Право на законодавчу ініціативу.

 • Основна роль Комісії – започаткування законодавчого процесу і консультації з країнами-членами та різноманітними групами інтересів (мюіню профпілки, підприємці).

 • Рада ЄС та Європарламент можуть лише звертатися до ЄК з проханняи виступити з законодавчою ініціативою,

 • ЄК підготовує річний план легісляційної роботи для Спільнот,Європейська комісія

 • Правотворчі компетенції(2):

 • право на самостійне творкення правових актів:

 • розпорядження,

 • директиви,

 • рекомендація,

 • оцінка,Європейська комісія

 • Правотворчі компетенції(3):

 • Розпорядження – документи загального значення, дійсні в цілому та одночасно набирають дійсності на теритроії цілої Спільноти. Вони спрямовані на уряди, але можуть стосуватися безпосередньо фізичних та юридичних осіб. У випадку суперечних положень з державним законом, розпорядження мають перевагу.Європейська комісія

 • Правотворчі компетенції(4):

 • директиви – передусім спрямована на уряди країн-членів (може також стосуватися фізисних та юридичних осіб). Пов’язує країни-члениз уваги на мету, яка має бути осягнута, залишаючи свободу дій.Європейська комісія

 • Правотворчі компетенції(5):

 • Рекомендації та оцінки – мають дорадче значення. Показують бажаний напрямок змін в окремій галузі або становище установ ЄС в окремій справі. Рекомендує також започаткування окремих дій.Європейська комісія

 • Виконавчі компетенції (1):

 • Комісія управляє б’юджетом ЄС – розділяє витрати м.ін. на спільну сільськогосподарську політику (найбільша частина бюджету ЄС) та на регіональну політику (друга за величиною позиція у бюджеті) за посередництвом четирьох структурних фондів.

 • Щорічні звіти до Європарламенту,

 • абсолюторіум Європарламенту,Європейська комісія

 • Виконавчі компетенції(2):

 • Повноваження в сфері зовнішних відновин:

 • Переговори з міжнародними організаціами, ООН, переговори про членство та. ін.Європейська комісія

 • Адміністраційні компетенції :

 • Нагляд над стосуванням спільного права,

 • Щорічні звіти з діяльності Спільнот,Європейська комісія

 • Юридисні компетенції :

 • У сфері компетенцій Європейської Комісії також контроль додержування права ЄС та засад єдиного внутрішнього ринку, управління регіональною політикою ЄС, сільськогосподарською політикою,торгівлею та охороною конкурентності. Комісія нагладає також над набиранням чинності спільного права в країнах-членах

 • Право на подавання справ до Суду Європейських Спільнот (напр. У випадку, якщо крахна-член не виповнює своїх обов’язків)

 • Слідчі повноваження,Рада Європейського Союзу

 • Так званий Кабінет Мінинстрів ЄС: представники урядів всіх країн-членів.

   • Різні склди РадиЄС в залежності від темату засідання – зустрічі міністрів відповідних для окремої галузі. Якщо предметом дискусії є сільськогосподарські справи, в засіданні Ради ЄС беруть участь міністри аграрної політики країн-членів ЄС (Рада з питань аграрної політики). Якщо фінанси, економіка – міністри фінансів або економіки (Рада з питань економіки та фінансів - EcoFin). Окрему роль відігриває Рада з питань загальних справ та міжнародних відношень, яку складають міністри зовнішніх справ країн-членів.


Рада Європейського Союзу

   • На засіданнях Ради ЄС в найважливіших справах вимагається однодумності (напр. У відношенні до спільної закордонної та безпекової політики, юстиції та внутрішніх справ, Структурних фондів, тощо).
   • В деяких справах вистачає кваліфікована більшість,
   • кваліфікована більшість вимагається також при голосуванні пропозицій Європейської Комісії.
   • “звичайна” більшість лише у процедуральних справах.


Рада Європейського Союзу

   • Компетенції (1):
   • Основний праводавчий орган,
   • Видає розпорядження, директиви, рішення, рекомендації та оцінки,
   • Більшість рішень на пропозицію Європейської комісії,
   • Виконавчі компетенції: надає Європейській комісї повноваження до реалізації завдань,


Рада Європейського Союзу

   • Компетенції (2):
   • Ухвалювання річного б’юджету разом з Європарламентом,
   • Укладання договорів про асоціацію,
   • Прийняття нових членів однодумно після узгодження з ЄК та згоді ЄП,
   • Укладання міжнародних договорів;
   • Призначення членів Соціально-економічного комітету та Комітету регіонів;,


Рада Європейського Союзу

   • До 2004 року окремі країни-члени мали в Раді 87 голосів, найбільше Франція, Німеччина, Великобритання та Італія (по 10), також Іспанія (8). Найменше Люксембург (2).
   • Для прийняття рішення необхідна була більшість 62 голосів, та у окреслених договорами випадках голосування набирало дійсності, якщо рішення було підтримано 10 країнами.


Рада Європейського Союзу

   • Згідно положень Ніццького договору країни-члени разом розпоряджують 345 голосами, найбільше Франція, Німеччина, Великобритання та Італія (по 29) також Іспанія та Польща (по 27).
   • Рішення приймаються більшістю 258 голосів.
   • В окреслених випадках втмагається більшості 2/3 країн-членів.


Європейський Парламент

 • Раніше: Європейська Парламентська Асамблея.

 • від 1979 – безпосередні вибори.Європейський Парламент

 • Вибирається на п’ятирічний строк у безпосередніх виборах у вчіх країнах-членах.

 • Президій Парламенту складає Голова та 14 Заступників Голови. Збирається на засіданнях один раз на місяць.Європейський Парламент

 • повноваження:

 • законодавчі,

 • б’юджетні

 • контрольні

 • дорадчіЄвропейський Парламент

 • Раз у рік відбуваються дебати над діяльністю Спільнот на підставі звіту Європейської комісії за рік діяльності. Кожна країна-член, яка обіймає піврічну президенцтво в Раді представляє Парламентові програму діяльності, результати якої підлягають дискусії під кінець президенцтва.

 • Результатом дискусії можуть бути рекомендації для Комісії.Європейський Парламент

 • Завдяки ухваленої процедурі співпраці Парламент має вплив на діяльність та рішення Ради ЄС.

 • Протягом цілого року може усно та на письмі задавати запитання Європейській комісії, Раді ЄС та іншим органам.

 • Одержує звіт з кожного засідання Ради ЄС та раз на рік звіт з будови ЄС.Європейський Парламент

 • Приймає кандидатів на голову Європейської комісії та комісарів.

 • Більшістю 2/3 голосів може висловити вотум недоври Комісії, що змушує її податися у відставку.Європейський Парламент

 • Приймає б’юджет ЄС та формально виконує контроль над його виконанням та діяльністю цілого ЄС.

 • Може припинити договори ЄС з іншими державами а також розширення Спільноти.

 • Має право примусити Комісію прийняти конкретну легісляійну процедуру.

 • Призначає Омбудсмена.Європейський Парламент

 • До 2004 року Європарламент складали 626 депутати.

 • Найбільше депутатів вибирали Німеччина (99), Франція, Великобритання, Італія (по 87) та Іспанія (64). Найменше - Ірляндія (15) та Люксембург (6), згідно кільності населення країн-членів.Європейський Парламент

 • На підставі Ніццького договору, після розширення Європейський Парламент складають 732 депутати,

 • Найбільше депутатів вибирали Німеччина (99), Франція, Великобритання, Італія (по 72), Іспанія та Польща (по 50). Найменще Кіпр, Естонія,Люксембург (по 6) i Мальта (5).Європейський Парламент

 • В парламенті можуть утворюватися політичні фракції.

 • В скликанні 1999-2004 та нині найбільшими політичними групами є Європейська Народна партія/Європейські деморати та Партія Європейських Соціалістів.Європейський Парламент

 • Фракції в Європейському Парламенті - 2005:

 • Європейська Народна партія/Європейські деморати(EPL-ED) - 268 мандатів

 • Партія Європейських Соціалістів(PSE) - 200 мандатів.

 • Альянс лібералів та демократів Європи (ALDE) - 88 мандатів.

 • Партія Зелених/Європейський Вільний Альянс (Greens/EFA) - 42,Європейський Парламент

 • Фракції в Європейському Парламенті - 2005,:

 • Конфедеративна група Об’єднаної Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica (EUL/NGL) - 41,

 • Незалежність і демократія (IND/DEM) - 37 мандатів ,

 • Союз для Європи народів (UEN) - 27,

 • Не входять до складу жодної фракції 29 депутатівСуд Європейських Спільнот

 • Завдання Снду – забезпечити додержування європейського законодавства.

 • Повноваження Снду стосуються справ, що належать до першого стовпа ЄС.

 • У склад Суду входять судді, що призначаються на шестилітній строк повноважень (по одному від кожнох країни-члена).Суд Європейських Спільнот

 • Суд не може зайняти становище у справах пов’язаних зі спільною зовнішною політикою, безпекою (другий стовп) та правосуддям і внутрішньою безпекою.

 • Суд тлумачить право Спільнот на запит національних судів, перевіряє на відповідність договорам документи, видані європейськими інституціами та урядамиЄвропейський суд авдиторів

 • Європейський суд авдиторів створено для здійснення контролю фінансів ЄС.

 • Щорічно підготовує звіт про фінанси ЄСЄвропейський соціально-економічний комітет

 • Члени СЕК належать до таких категорій так званого “організованого громадянського суспільства” як роботодавці, профспілкові діячі та представники різних груп інтересів (професійних об’єднань, фермерів, захисників довкілля, перевізників, споживачів тощо).Комітет регіонів

 • Створення Комітету регіонів підкреслює велику увагу, яку ЄС зветрає на регіональну політику. Кількість і розподіл місць у Комітеті реґіонів такі ж, як у СЕК.Схожі:

Про Європу при чаю iconПро Європу при чаю Погляд на історію євроінтеграції
Потенція німецької промисловості здібність відтворення мілітарної сили (вугілля та сталь воєнні суровини)
Про Європу при чаю iconПрезентація бізнес-плану фірми “Tіана” Повханич Ангеліна
Вплив чаю на діяльність мозку і нервову систему відомо дуже давно. Під дією чаю поліпшується розумова діяльність, збільшується здатність...
Про Європу при чаю iconТема: ”Дослідження упаковки як інструменту комунікаційної політики ” Студентка Марканич Емілія Керівник Салогубова В. М. Група уп-381
Ринок чаю в Україну один з найбільш консолідованих у харчовій галузі. П'ять найбільших виробників чаю утримують понад 70% ринку в...
Про Європу при чаю iconІнформації про діяльність Євроклубу шляхом створення та відкриття куточка "Вікно в Європу" в облкомплексі
Створити умови для повноцінної діяльності Євроклубу Кіровоградського облкомплексу, пошуку та обміну інформацією, спілкування між...
Про Європу при чаю iconІнформації про Європу, європейські країни та єс інформування про інтеграційні процеси в Європі Засади функціонування єс І Ради Європи Крокова система створення шєк євро-дискотека

Про Європу при чаю iconАлгоритм приготування чаю

Про Європу при чаю iconЧай! За і проти… Країни виробники чаю

Про Європу при чаю iconЄвропейський клуб Вікно в Європу Створений у жовтні
«Адміністративно територіальний устрій Царичанського району протягом XVII xx ст.»
Про Європу при чаю iconЙ. В. Гете
Христофору Колумбу американськими індіанцями як подарунок І, незабаром, в кінці XV століття тютюн був завезений у Європу, І його...
Про Європу при чаю iconКраїни Азії План
Держави Азії розташовані на перетині важливих транспортних шляхів,які сполучають Європу з Тихим та Індійським океанами

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка