Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 "Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р


НазваПостанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 "Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р
Дата конвертації01.04.2013
Розмір445 b.
ТипПостановаУказ Президента України від 06.12.2005 №1694/2005 “Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення”;

 • Указ Президента України від 06.12.2005 №1694/2005 “Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення”;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 815 “Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року”; • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2006 № 421-р

 • “Про схвалення Концепції Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року”;

 • Уряд бере на себе зобов’язання структурної реорганізації системи медичного забезпечення з першочерговим розвитком ПМСД на засадах загальної (сімейної) лікарської практики, розвиток сільської медицини.

Етапи надання медичної допомоги

 • Етапи надання медичної допомоги

 • сільському населенню:

Генетика

 • Генетика

 • Спосіб життя людини (харчування, режим фізичної активності, достаток)

 • Оточуюче середовище

 • Освіта

 • Рівень та якість медичної допомоги

 • 10 – 15 % • Число закладів, в яких жодна посада не заміщена лікарем - 6 • раннє виявлення захворювань і факторів ризику;

 • своєчасне лікування хворих у амбулаторії та вдома;

 • відбір осіб, які потребують диспансерного спостереження, своєчасне їх обстеження, лікування та оздоровлення;

 • організацію швидкої та невідкладної допомоги;

 • направлення на консультації і підготовку до огляду лікарями-спеціалістами районних закладів при їх плановому виїзді на сільську лікарську дільницю;

 • своєчасну госпіталізацію хворих;

 • експертизу тимчасової непрацездатності;

 • направлення на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) хворих з ознаками стійкої непрацездатності;

 • динамічне спостереження за станом здоров'я жінок і дітей;забезпечення населення дільниці амбулаторною та стаціонарною лікарською допомогою;

 • забезпечення населення дільниці амбулаторною та стаціонарною лікарською допомогою;

 • здійснення лікувально-профілактичних і загальнооздоровчих заходів з охорони здоров'я матері та дитини;

 • організація та проведення заходів щодо профілактики та зниження захворюваності та травматизму;

 • •запровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування;

 • •організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльніс­тю закладів охорони здоров'я лікарської дільниці.проведення амбулаторного прийому та обслуговування викликів;

 • проведення амбулаторного прийому та обслуговування викликів;

 • виконання призначення лікарів, проведення певних фізіотерапевтичних процедур і лабораторних досліджень;

 • участь у організації профілактичних медичних оглядів;

 • організація перевезення хворих до відповідних лікувальних закладів, супровід при цьому хворих дітей віком до одного року;

 • раннє виявлення інфекційних хворих; забезпечення ізоляції, а при необхідності госпіталізації цих хворих;

 • здійснення патронажу хворих на туберкульоз, психічні розлади; участь у їх амбулаторному лікуванні;проведення щеплень;

 • проведення щеплень;

 • проведення протиепідемічних заходів у осередках інфекційних захворювань;

 • проведення поточного санітарного нагляду за належними об'єктами та територією населеного пункту;

 • проведення заходів профілактики сільськогосподарського травматизму;

 • здійснення медико-гігієнічного навчання населення; складання планів роботи ФАПу;

 • заповнення облікових документів і складання звіту фельдшерсько-акушерського пункту (ф. № 024);

 • видача листків непрацездатності

щорічний перепис дітей віком до 15 років;

 • щорічний перепис дітей віком до 15 років;

 • проведення амбулаторного прийому дітей, вагітних, гінекологічних хворих і надання медичної допомоги вдома;

 • організація при захворюваннях дітей (особливо раннього віку) консультації дільничного лікаря (педіатра), своєчасна госпіталізація до відповідної лікарні;

 • проведення профілактичних оглядів усіх жінок; патронаж вагітних і дітей;направлення при потребі жінок до акушера-гінеколога;

 • направлення при потребі жінок до акушера-гінеколога;

 • виконання призначень лікарів дітям, вагітним і гінекологічним хворим;

 • проведення певних фізіотерапевтичних процедур і лабораторних досліджень;

 • надання невідкладної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках;

 • проведення щеплень;

 • медико-гігієнічне навчання жінок і дітей.надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги всьому населенню району;

 • надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги всьому населенню району;

 • безпосереднє надання первинної амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню райцентру та приписної дільниці;

 • забезпечення швидкою та невідкладною медичною допомогою населення району;

 • впровадження в практику роботи ЛПЗ району сучасних методів і засобів профілактики, діагностики та лікування;організація консультативної допомоги;

 • організація консультативної допомоги;

 • організаційно-методичне керівництво роботою всіх ЛПЗ району, а також контроль за їх діяльністю;

 • розробка та впровадження заходів, спрямованих на підвищення якості медичного забезпечення;

 • розробка, організація та здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації медичних кадрів та раціонального використання медичних кадрів і матеріально-технічних ресурсів;

 • планування, фінансування та організація матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я району.

аналіз показників здоров'я населення;

 • аналіз показників здоров'я населення;

 • аналіз показників роботи ЛПЗ району;

 • вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи;

 • планування та організація виїздів спеціалістів ЦРЛ на сільські дільниці для консультативної допомоги населенню та лікарям;

 • планування та забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів;

 • планування та організація підвищення кваліфікації медичних працівників районних і дільничних ЛПЗ;

 • розробка заходів щодо покращання медичного забезпечення населення району.консультативна допомога працівникам ЛПЗ районного центру, сільських лікарських дільниць з питань організації медичної допомоги дітям;

 • консультативна допомога працівникам ЛПЗ районного центру, сільських лікарських дільниць з питань організації медичної допомоги дітям;

 • відвідування ФАПів і сільських лікарень (амбулаторій), огляд здорових і консультація хворих дітей, перевірка своєчасності проведення профілактичних щеплень і санітарно-протиепідемічних заходів;

 • контроль за проведенням диспансерного нагляду за дітьми, насамперед першого року життя; за проведенням профілактичних щеплень дітям;

 • складання спільно із санітарно-епідеміологічною станцією (СЕС) плану протиепідемічних заходів, спрямованих на боротьбу з дитячими інфекційними захворюваннями, участь у його виконанні;забезпечення підвищення кваліфікації з педіатрії для лікарів сільських дільниць, медичних працівників дитячих дошкільних закладів і шкіл, патронажних сестер, медичного персоналу ФАПів;

 • забезпечення підвищення кваліфікації з педіатрії для лікарів сільських дільниць, медичних працівників дитячих дошкільних закладів і шкіл, патронажних сестер, медичного персоналу ФАПів;

 • відвідування дитячих дошкільних закладів, контроль за їх діяльністю;

 • аналіз звітів дитячих лікувально-профілактичних закладів, вивчення та оцінка стану здоров'я дітей сільського району та діяльності ЛПЗ, узагальнення отриманих даних і розробка конкретних заходів щодо підвищення якості медичної допомоги;

 • залучення представників місцевих органів влади, громадських організацій, активу Товариства Червоного Хреста до проведення заходів, спрямованих на поліпшення медичної допомоги дітям.

забезпечення населення області в повному обсязі високо-спеціалізованою стаціонарною та консультативною поліклінічною допомогою;

 • забезпечення населення області в повному обсязі високо-спеціалізованою стаціонарною та консультативною поліклінічною допомогою;

 • організація та надання екстреної та консультативної медичної допомоги на території області;

 • впровадження в практику роботи лікарні сучасних методів і засобів діагностики, лікування, досвіду роботи кращих ЛПЗ;

 • • підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів області;

 • організація, керівництво та контроль за статистичним обліком і звітністю, складання зведених звітів, аналіз показників діяльності лікувально-профілактичних закладів області;

 • розробка заходів, спрямованих на підвищення якості медичного забезпечення та на покращання здоров'я населення. • надання високоспеціалізованої консультативної допомоги хворим за направленнями лікувально-профілактичних закладів області;

 • вирішення питань про подальше лікування проконсультованих хворих з визначенням медичної технології та місця;

 • залучення до консультації висококваліфікованих лікарів-спеціалістів лікарні та інших ЛПЗ, а також працівників науково-дослідних інститутів і медичних вузів;

 • направлення до ЛПЗ, які надіслали на консультацію хворих, висновків із зазначенням установленого в поліклініці діагнозу, проведеного та рекомендованого лікування;

 • розробка для ЛПЗ області пропозицій (пам'яток) про порядок та показання для направлення хворих до консультативної поліклініки;організація та проведення (разом з відділенням екстреної та планово-консультативної допомоги) виїзних консультацій лікарів-спеціалістів до районів, а також заочних консультацій для лікарів ЛПЗ області;

 • організація та проведення (разом з відділенням екстреної та планово-консультативної допомоги) виїзних консультацій лікарів-спеціалістів до районів, а також заочних консультацій для лікарів ЛПЗ області;

 • систематичний аналіз по районах області випадків розбіжностей діагнозів між ЛПЗ, які направили хворих на консультацію, та консультативною поліклінікою;

 • аналіз помилок, допущених лікарями ЛПЗ при обстеженні та лікуванні хворих перед направленням їх до консультативної поліклініки;

 • складання оглядів і інформаційних листків про стан і рівень лікувально-діагностичної роботи в районах і ЛПЗ області.Інтенсифікація реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на принципах загальної практики/сімейної медицини

 • Інтенсифікація реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на принципах загальної практики/сімейної медицини

 • Запровадження вільного вибору пацієнтами лікаря первинної ланки з його документальним оформленням у вигляді договору між пацієнтом і лікарем

 • Наділення в законодавчому порядку лікаря первинної ланки функцією організатора медичного маршруту пацієнта

 • Реорганізація стаціонарного сектора на основі функціональної диференціації ліжкового фондуЗдійснення укрупнення лікарень загального профілю, в яких надається екстрена стаціонарна допомога зі створенням госпітальних округів з чисельністю охоплення від 100 до 200 тис. населення

 • Здійснення укрупнення лікарень загального профілю, в яких надається екстрена стаціонарна допомога зі створенням госпітальних округів з чисельністю охоплення від 100 до 200 тис. населення

 • Реорганізація частини лікарняних потужностей з низькою інтенсивністю лікувального процесу в заклади (відділення) для хронічних хворих, заклади (відділення) для надання медико-соціальної допомоги – будинки сестринського догляду, хоспіси

 • Здійснення поступової, виваженої, з урахуванням місцевих умов, реорганізації деяких спеціалізованих медичних закладів другого рівня з відкриттям відповідних відділень в лікарнях загального профілюКонцентрація високотехнологічної високоспеціалізованої допомоги на регіональному рівні

 • Концентрація високотехнологічної високоспеціалізованої допомоги на регіональному рівні

 • Передача на комунальний рівень відомчих медичних закладів та забезпечення територіальної інтеграції лікарень різної підлеглості (єдиний медичний простір)

 • Забезпечення розвитку служб соціальної допомоги, поліпшення координації між сектором охорони здоровя і соціальним сектором

Схожі:

Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 \"Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року\"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р "Про схвалення Концепції Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року"
Основними законодавчими та нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я (у тому числі і у сільській...
Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 \"Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року\"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р iconЗакон України «Про загальну середню освіту» Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 р. «Про перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний...
Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 \"Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року\"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року №238-р „Про затвердження заходів щодо виконання у 2007 Плану дій Україна єс
Забезпечує обмін інформацією та надання короткострокової технічної допомоги з конкретних питань наближення національного законодавства...
Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 \"Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року\"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 03. 12. 09 №1482-р «Про затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»
Концепція розвитку інклюзивної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 01. 10. 10 №912 )
Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 \"Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року\"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р iconПостанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року №1314 “Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності”
Нормативна база, на підставі якої проводиться списання необоротних активів професійно-технічними навчальними закладами м. Харкова...
Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 \"Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року\"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 03. 12. 2009 №1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 \"Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року\"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р iconРозпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року
«Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної...
Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 \"Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року\"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. №1680-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2010 році Всеукраїнського тижня права»; Наказ Міністерства юстиції України від 22.
України у прагненні підвищення рівня правової культури та правосвідомості громадян, зміцнення демократичних цінностей, захисту прав...
Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 \"Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року\"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р iconПостанова Кабінету Міністрів України від 12. 2009 №1319 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 12. 2009 №1319 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25. 08. 2004...
Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 \"Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року\"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р iconПостанова кабінету Міністрів України Постанова кабінету Міністрів України
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка