Функції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем


НазваФункції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем
Дата конвертації01.04.2013
Розмір445 b.
ТипРозпорядження


ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ : ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ
Основні функції управління за А.Файолем:

 • Передбачення і планування

 • Організація

 • Розпорядження

 • Координація

 • КонтрольОсновні функції управління за С.О.Доннелом:

 • Планування

 • Організація

 • Керівництво

 • Лідерство

 • Робота з кадрами

 • КонтрольОсновні функції управління за В.Журавель:

 • Визначення мети

 • Організація

 • Координація

 • Прийняття управлінського рішення

 • Планування

 • Регулювання

 • Контроль

 • Робота з кадрами

 • Лідерство

 • АдмініструванняОсновні функції управління за М.Месконом

 • Планування

 • Організація

 • Мотивація

 • КонтрольСхема функцій управлінняПланування

 • процес неодноразовий: розвиток організації, видозміни її мети з врахуванням змін зовнішнього середовища, непередбачуваність майбутнього - зумовлюють постійну потребу коректування планів та їх відповідні зміни. Тому плани складаються на певні часові відрізки і підлягають корекції для узгодження з реальною ситуацією.ПЛАНУВАННЯ

 • Планування в менеджменті має три цілі:

 • внесення моменту свідомої організації господарської діяльності;

 • спонукання працівників бачити майбутнє, тобто прищеплювати їм здатність погоджувати щоденні дії з перспективою розвитку підприємства чи організації;

 • критерій контролю фактичних параметрів.

Чотири основні види управлінської діяльності в його процесі:

 • розподіл ресурсів;

 • адаптація до зовнішніх умов;

 • внутрішня координація;

 • організаційне стратегічне передбачення.ОРГАНІЗАЦІЯ

 • це проектування структури організації, розподіл та координація робіт з метою досягнення мети організації, як суб’єкта.Щоб плани організації були виконані, треба, щоб хтось фактично виконав кожне із завдань, які випливають із мети цієї організації. Для цього керівництво повинне знайти ефективний спосіб поєднання численних змінних факторів, які об'єднують завдання і людей. Постановка мети, забезпечення її політикою, стратегією, процедурами та правилами сприяє вирішенню цієї задачі.

 • Щоб плани організації були виконані, треба, щоб хтось фактично виконав кожне із завдань, які випливають із мети цієї організації. Для цього керівництво повинне знайти ефективний спосіб поєднання численних змінних факторів, які об'єднують завдання і людей. Постановка мети, забезпечення її політикою, стратегією, процедурами та правилами сприяє вирішенню цієї задачі.ПОВНОВАЖЕННЯ

 • це обмежене право використовувати ресурси організації і направляти зусилля деяких її співробітників на виконання певних задач.ДЕЛЕГУВАННЯ

 • Делегування означає передачу завдань і повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання. Саме делегування забезпечує керівникові успішність його діяльності, тобто: "досягнення мети чужими руками".МОТИВАЦІЯ

 • це процес з допомогою якого керівництво спонукає працівників діяти так, як було заплановано та організовано. • Не завжди підвищення матеріальних стимулів призводить до підвищення ефективності праці. Є й інші чинники, які визначають бажання людини працювати, які можна ідентифікувати із поняттям "потреби". Саме знання потреб своїх працівників і намагання їх задовольнити забезпечить керівникові ефект правильної мотивації та досягнення найкращих результатів діяльності організації.КОНТРОЛЬ

 • це управлінська функція і управлінська операція, з допомогою яких здійснюється співставлення того, що повинно бути з тим, що є фактично.Схема процесу контролюВиробнича функція

 • забезпечує виготовлення продукції чи надання послуг і є головним стержнем діяльності будь-якої організації. У фармацевтичній компанії - це виробництво нового виду ліків, у медичній практиці - діагностика та лікування хворих, у хосписі - полегшення болю та страждань пацієнтів. Ці стержневі виробничі процеси можуть відрізнятися за цілою низкою ознак, включаючи складність, час, працеємкість та капіталоємкість, а також легкість вимірювання результатів праці.Комунікаційна функція

 • зосереджена навколо забезпечення взаємозв'язку між організацією та зовнішнім світом. Це стосується нових явищ у науці та техніці, системі відшкодування витрат, законодавчому регулюванні, ліцензуванні, зміні демографічних умов чи сподівань клієнтів, загрозі з боку конкурентів і так далі. Залежно від розміру організації та умов на місцевому ринку, така діяльність часто відрізняється за складністю та здатністю організацій до новаторства та оновлення. В деяких організаціях спеціально створюються відділи для того, щоб проводити роботу по наведенню комунікаційних зв'язків. В інших випадках від всіх службовців, на яких покладено управлінські обов'язки, вимагається проведення певної роботи у цьому плані.Функції експлуатації та забезпечення життєздатності системи

 • мають відношення як до фізичної, так і до людської інфраструктури організації. Вони включають здобуття капіталу та експлуатацію потужностей, а також професійний ріст та розвиток працівників. Паралельно до того, як прискорюється темп змін, в організаціях охорони здоров'я до функції експлуатації та забезпечення життєздатності системи висуваються все більші вимоги.Функція пристосування (адаптації)

 • зосереджена на змінах. При використанні інформації, одержаної при налагодженні комунікацій і знань про виробничу потужність організації та про системи матеріально-технічного забезпечення, функція пристосування допомагає організації передбачати зміни та пристосовуватись до них. Сюди може входити необхідність розробки нових програм та послуг, зміни в будові та складі організації чи внесення суттєвих змін в стратегію організації.Власне управління

 • це особлива функція, яка об'єднує всі інші функції та підсистеми. В деякому розумінні це "голова", яка організовує, направляє, та наглядає за виконанням всіх інших функцій. В більшості організацій охорони здоров'я вона представлена командою керівників вищої ланки та керівниками середньої ланки, що обіймають ключові посади.Влада

 • є чітко визначеною функцією через те, що організаціям охорони здоров'я висловлена неабияка довіра і вони несуть велику відповідальність перед громадськістю. Це функція, яка забезпечує відповідальність керівництва організації за свої дії і яка допомагає керівництву вибрати основний стратегічний напрямок діяльності організації.Етапи процесу контролю:

 • визначення стандарту чи еталона;

 • оцінка або вимірювання того, що підлягає контролю (об'єкт контролю);

 • порівняння стандарту із об'єктом.Управлінські процеси, які протікають в організаціях охорони здоров'я, можна описати через виконання шести первинних функцій:

 • виробнича функція;

 • комунікаційна функція;

 • експлуатація,

 • забезпечення життєздатності системи;

 • пристосування;

 • власне управління та влада.

За суб'єктом, управлінські рішення розрізняють:

 • Рішення державних органів:

 • закони;

 • постанови;

 • розпорядження;

 • Одноособові.

 • Колегіальні.

 • Колективні.За функціональною ознакою управлінські рішення розрізняють:

 • Інформаційні.

 • Організаційні.

 • Оперативні.

 • Стратегічні.За причинами виникнення управлінські рішення розрізняють:

 • Ситуаційні.

 • Директивні.

 • Програмні.

 • Ініціативні.

 • Сезонні.За тривалістю дії управлінські рішення розрізняють:

 • Перспективні.

 • Поточні.

 • Оперативні.За умовами прийняття управлінські рішення розрізняють:

 • Структуризовані.

 • Пошукові.

 • Ймовірні.За частотою прийняття управлінські рішення розрізняють:

 • Одноразові (випадкові).

 • Систематичні (періодичні)Документально, рішення (постанови, накази, власне рішення) складаються із трьох основних частин:

 • Змістової (констатуючої), аналітичної

 • Організаційної

 • Постановляючої • Чим вищий рівень управління, тим рішення, прийняте керівниками впливає на більшу частину людей. Тому рішення вищого управлінського ешелону часто мають визначальне значення, бо вирішують долі десятків і сотень тисяч людей (рішення про військові дії, рішення про глобальні економічні реформи, тощо). Тому відповідальність за прийняте рішення повинна бути пропорційною рівню прийняття рішення.

Схожі:

Функції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем iconУправління варто розглядати як наукову дисципліну, що має предмет, теорію, закони, принципи, функції і методи, використання яких дозволяє конкретизувати і доповнювати її ціль, задачу та зміст
Управління охороною здоров'я це складова частина соціальної медицини і організації охорони здоров'я, оскільки "організація" являє...
Функції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем iconЗначення аргументу, для яких значення функції дорівнює нулю, називають нулями функції
Графіком функції називають фігуру, яка складається з усіх точок координатної площини абсциси яких дорівнюють усім значенням аргументу,...
Функції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем iconОсновні функції мови як суспільного явища
Функції мови (від лат function виконання, здійснення) це призначення, роль, завдання, що їх виконує мова в суспільному вжитку. Охарактеризуємо...
Функції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем iconПравила знаходження максимуму і мінімуму функції. Знаходження найбільшого і найменшого значення функції. Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка

Функції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем iconОсобливості використання підпрограм-функцій План Функції: опис і правила звертання
В розділі команд функції обов'язково повинен бути оператор присвоювання, який надає імені функції значення результату
Функції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем iconІ. Елементарні функції. І. Елементарні функції
Графік функції у = X ³ лежить в I і III координатних чвертях, оскільки від’ємним значенням X відповідають від’ємні значення y
Функції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем icon«Алгебра. 9 клас» Ю.І. Мальованого, Г. М. Литвиненко, Г. М. Возняк Готуємося до уроку
Аргумент n другої функції може набувати лише натурального значення. Областю визначення другої функції є множина n натуральних чисел....
Функції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем iconВказівники на функції в мові с ім’я функції є константним вказівником на перший
Адресу функції можна присвоїти вказівнику та використовувати його для звертання до функції
Функції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем iconПолітичні комунікації: поняття, сутність, функції
Наталія Алюшина, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і менеджменту
Функції управління : поняття та значення основні функції управління за А. Файолем iconКвадратична функція Означення
Протилежним значенням аргументу відповідають рівні значення функції. Графік функції симетричний відносно осі у

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка