Розпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27.


НазваРозпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27.
Дата конвертації01.04.2013
Розмір445 b.
ТипРозпорядженняКабінетом Міністрів України згідно із Концепцією функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України (постанова КМУ від 16.11.2002 р. № 1789), Планом заходів щодо реалізації положень Концепції (розпорядження КМУ від 28.11.2007 р. № 1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27.04.2011 р. №504/2011) розпочато реформування Оптового ринку електроенергії України.

 • Означеними нормативно-правовими актами передбачено, що АЕС повинні повноцінно конкурувати на новому ринку двосторонніх договорів та балансуючому ринку (далі – ринок ДДБР) з іншою генерацією.

ДП НАЕК «Енергоатом» у своїй діяльності зобов’язаний постійно здійснювати заходи щодо:

 • виведення із експлуатації блоків АЕС;

 • забезпечення норм радіаційної безпеки;

 • соціального захисту населення, яке проживає у зонах спостереження АЕС;

 • поводження з радіоактивними матеріалами та відпрацьованим ядерним паливом;

 • забезпечення реалізації інших обов’язкових регламентних заходів, що вимагаються органом державного регулювання у сфері ядерної енергетики (Державний комітет ядерного регулювання України), нормами чинного національного законодавства та міжнародними зобов`язаннями України.    • Одним із найбільш важливих чинників, які визначають місце ДП НАЕК «Енергоатом» в електроенергетичному секторі України, є такий:
    • у поточному часі тариф на електричну енергію АЕС втричі менший за оптову ринкову ціну електричної енергії (далі – ОРЦ) та за ціну електричної енергії, яка виробляється ТЕС. У країнах з розвинутою економікою співвідношення цін на електричну енергію ТЕС і АЕС, на відміну від України, складає лише 30 %, в Росії – 31 %. Крім того, ціна на електричну енергію АЕС в Україні в 1,6 рази менша, ніж в Росії, хоча витрати на паливо для російських АЕС у два рази нижчі, ніж в Україні.


Впровадження дієвої системи на ринку ДДБР потребує опрацювання та прийняття рішень з цілого ряду питань, як на етапах переходу до ринку ДДБР, так і у процесі функціонування повномасштабного ринку ДДБР

 • системи ціно- та тарифоутворення;

 • управління коштами, отриманими за прямими двосторонніми договорами купівлі – продажу електричної енергії;

 • гарантій виконання договірних зобов’язань перед покупцями електричної енергії;

 • системи страхування цінових та платіжних ризиків за договорами купівлі-продажу електричної енергії;

 • організаційно-технологічного забезпечення ринку ДДБР;

 • впливу державної політики на функціонування ринку ДДБР.

З питання ціно- та тарифоутворення на першому та другому етапах

 • Для ДП НАЕК «Енергоатом» доцільно залишити фіксований тариф на електричну енергію, вироблену на АЕС, удосконаливши попередньо методичні засади його формування, зокрема у частині:

 • застосування механізму стимулювання виробничо-господарської діяльності за рахунок самостійного визначення напрямів використання коштів, вивільнених у результаті економії за певними статтями витрат;

 • визначення інвестиційної складової тарифу для забезпечення виконання довгострокових програм;

 • встановлення цільової надбавки для забезпечення розрахунків з погашення заборгованості (у тому числі за договорами реструктуризації);

 • а також створення резерву коштів на покриття витрат при купівлі електричної енергії на ОРЕ для виконання зобов’язань за двосторонніми договорами.

 • Додатково потребує опрацювання питання компенсації ДП НАЕК «Енергоатом» доходу, не отриманого з причин простоїв енергоблоків АЕС у резерві або роботі на зниженій потужності внаслідок диспетчерських обмежень. • Фіксований тариф використовується до того часу, коли у схемі роботи ринку електричної енергії залишається діючий ОРЕ.

 • При цьому для ДП НАЕК «Енергоатом» використовуються наступні тарифи (ціни):

 • в процесі купівлі-продажу електричної енергії на ОРЕ - фіксований тариф на електричну енергію АЕС, тарифи на відпуск електричної енергії власними ГАЕС та об’єктами, що використовують відновлювальні джерела енергії;

 • на ринку ДД на першому етапі реформування з використанням механізму аукціонного продажу - аукціонна ціна електричної енергії, яка складається з початкової ціни електричної енергії та аукціонної маржі (при укладенні двосторонніх договорів між ДП НАЕК «Енергоатом» та постачальниками). Початкова ціна електричної енергії на даних етапах реформування ринку електричної енергії дорівнює фіксованому тарифу АЕС;

 • на ринку ДД на другому етапі реформування без використання механізму аукціонного продажу – договірна ціна, що складається з фіксованого тарифу для АЕС та договірної маржі.

 • На першому та другому етапах потребують врегулювання особливості здійснення Компанією операцій купівлі-продажу електричної енергії на ринку ДД та ОРЕ, у частині дії в одному розрахунковому періоді двох різних цін на електричну енергію (аукціонної ціни та фіксованого тарифу для АЕС). • Третій етап реформування ринку

 • При остаточній ліквідації ОРЕ і впровадженні спотового ринку («ринку на добу вперед») та балансуючого ринку (далі – БР) впроваджуються прямі (без аукціонні) відносини ДП НАЕК «Енергоатом» з покупцями електричної енергії та відбувається перехід до цін на електричну енергію АЕС, які формуються ДП НАЕК «Енергоатом» самостійно за порядком, встановленим НКРЕ (частково регульовані ціни). Порядком передбачається встановлення правил розрахунку витрат, у тому числі покупної електричної енергії (для покриття «небалансів»), складових формування планового прибутку у ціні, зокрема коштів на виконання інвестиційних програм ДП НАЕК «Енергоатом». Крім того, має бути визначена процедура контролю з боку НКРЕ розрахунків, здійснених ДП НАЕК «Енергоатом» при визначенні ціни на електричну енергію.

 • Державне регулювання цін та тарифів здійснюється на засадах, загальних для підприємств, що займають домінуюче становище на ринку. Суттєвою відмінністю державного регулювання цін з боку НКРЕ на цьому етапі та у процесі функціонування повномасштабного ДДБР полягає у тому, що НКРЕ не здійснює затвердження тарифу (як це здійснювалось на попередніх етапах), а лише контролює відповідність формування ціни на електричну енергію у встановленому НКРЕ порядку та напрямкам використання додатково отриманих коштів.Управління коштами, отриманими за прямими двосторонніми договорами купівлі – продажу електричної енергії

 • Перший етап реформування ринку

 • При аукціонному продажу електричної енергії додаткові кошти, отримані ДП НАЕК«Енергоатом» як аукціонна маржа, повинні мати визначені напрямки використання, які б не призводили до перегляду діючого на час проведення аукціону фіксованого тарифу на електричну енергію, вироблену АЕС. До таких напрямків слід віднести пріоритетні заходи, фінансування яких здійснюватиметься додатково до обсягів, визначених фіксованим тарифом, а саме заходи з подовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, забезпечення безпеки діючих АЕС, реалізації ДП НАЕК «Енергоатом» проектів будівництва об’єктів відновлювальної енергетики, заходів з виведення із експлуатації енергоблоків АЕС, які відпрацювали свій ресурс, а також погашення заборгованості минулих років (перед бюджетами та державними цільовими фондами, іншими кредиторами).

 • Для забезпечення прозорості у процесі використання додатково отриманих коштів доцільно рекомендувати НКРЕ прийняти спеціальний порядок контролю за використанням таких коштів.

 • Другий та третій етапи реформування ринку

 • Управління коштами, отриманими ДП НАЕК«Енергоатом» за двосторонніми договорами, укладеними без аукціону, та контроль за їх використанням проводиться відповідно до затвердженого НКРЕ порядку формування частково регульованих цін.Забезпечення гарантій виконання договірних зобов’язань ДП НАЕК «Енергоатом» перед покупцями електричної енергії повинно розглядатися для наступних варіантів:

 • Забезпечення гарантій виконання договірних зобов’язань ДП НАЕК «Енергоатом» перед покупцями електричної енергії повинно розглядатися для наступних варіантів:Перший варіант (рівний графік постачання електричної енергії)

 • Дозволяє мінімізувати ризики виникнення «небалансів» при виконанні двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії.

 • Ризики невиконання договірних зобов’язань виникають у випадку аварійного відключення енергоблоків АЕС та/або примусової зупинки або часткового розвантаження енергоблоків АЕС.

 • Перший та другий етапи

 • На перших етапах переходу до ринку ДДБР, коли балансуючий ринок не функціонує як окремий сегмент, для забезпечення всіх умов за основним двостороннім договором, укладеним з покупцем електричної енергії на аукціоні, ДП НАЕК «Енергоатом» повинен мати можливість закупати необхідні для усунення «небалансів» обсяги електричної енергії в діючому ОРЕ (проектами документів щодо функціонування ринку ДД на першому етапі, така можливість для виробників електричної енергії не передбачається).

 • Третій етап реформування ринку

 • На останньому етапі переходу до ринку и ОРЕ припиняє своє функціонування і БР розпочинає діяльність як окремий сегмент ринку ДДБР, НАЕК «Енергоатом» повинен мати можливість:

 • стати учасником спотового ринку («ринку на добу вперед») та БР у якості покупця електричної енергії – для виконання договірних зобов’язань в частині покриття «небалансів». Слід відзначити, що ціна електричної енергії на цих ринках буде значно вищою, ніж ціна за двосторонніми договорами, тому є певний ризик недоотримання планового доходу або навіть отримання збитків при неправильному плануванні договірної політики;

 • укладати двосторонні договори з іншими виробниками електричної енергії на довгостроковій основі – для виконання договірних зобов’язань за двосторонніми договорами у випадках тривалого переривання виробництва електричної енергії на АЕС.Другий варіант - договір на постачання електричної енергії за нерівномірним добовим графіком

 • Другий варіант передбачає укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми контрактами, забезпечуючи нерівномірний добовий графік споживання електричної енергії, на останньому третьому етапі переходу до ринку ДДБР.

 • При цьому, ризики «небалансів» будуть більшими по відношенню до постачання електричної енергії за рівним графіком. Передбачається, що «полупікова» та «пікова» електрична енергія переважно буде купуватися в інших учасників ринку. Зважаючи на те, що купівля «небалансів» відбуватиметься за значно вищою ціною, ніж ціна базової електричної енергії за двосторонніми договорами, існує ймовірність скорочення прибутковості операцій купівлі-продажу електричної енергії. Частковому вирішенню проблеми «небалансів» для ДП НАЕК «Енергоатом» може сприяти виконання заходів по підготовці окремих енергоблоків АЕС до експлуатації в режимі добового регулювання потужності. При цьому, ДП НАЕК «Енергоатом» буде мати можливість не тільки забезпечити за рахунок власних генеруючих потужностей нерівномірний добовий графік споживання електричної енергії за двосторонніми договорами без залучення інших виробників електричної енергії, але й стати продавцем електричної енергії на спотовому ринку («ринку на день уперед») та на БР. Крім того, ДП НАЕК «Енергоатом» може бути учасником ринку допоміжних послуг. Вартісні переваги експлуатації енергоблоків АЕС в режимі добового регулювання потужності перед енергоблоками ТЕС, які є фізично та технологічно застарілими, мають бути додатково досліджені.

Страхування цінових та платіжних ризиків за договорами купівлі-продажу електричної енергії

 • Перехід на прямі двосторонні відносини потребує наявності у продавця всього спектру механізмів страхування платіжних ризиків від встановлення попередньої оплати за електричну енергію (повну або часткову) до використання банківських гарантій, депозитів, акредитивів тощо.

 • Враховуючи законодавчо встановлені вимоги до ДП НАЕК «Енергоатом», як експлуатуючої організації, в частині забезпечення безпеки ядерних установок та з метою мінімізації ризиків недоотримання коштів внаслідок необхідності покриття «небалансів»,

 • Пропонується при формуванні фіксованого тарифу для виробництва електричної енергії на АЕС (на І-му та 2-му етапах) та при формуванні частково регульованої ціни (починаючи з 3-го етапу) передбачати кошти для формування ДП НАЕК «Енергоатом» резерву коштів на покриття витрат при купівлі електричної енергії на ОРЕ, спотовому ринку та / або БР для виконання договірних зобов’язань за двосторонніми договорами.

 • Страхування цінових ризиків є необхідним для нівелювання коливань в цінах на електричну енергію у часі на основі прогнозування індикаторів цін на перспективу як у процесі продажу, так і у процесі купівлі електричної енергії на різних сегментах ринку ДДБР. В міжнародній практиці розповсюдженим механізмом страхування цінових ризиків на ринку ДДБР є торгівля деривативами на електричну енергію, зокрема ф’ючерсами. Ціна ф’ючерсних контракті використовується у якості індикатора цін на електричну енергію. На перехідних етапах до ринку ДДБР при відсутності деривативів доцільно використовувати у якості індикатора цін інформацію про стан цін виробників електричної енергії на ОРЕ, ОРЦ та її структуру. • Передумовами переходу до повномасштабного ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку повинні стати:

 • погашення заборгованості минулих років та недопущення банкрутства підприємств галузі;

 • внесення відповідних змін до законодавства та розробка необхідних нормативних документів;

 • розробка та готовність до запровадження всіх елементів балансового механізму, складовими якого є розрахунок дисбалансу та балансуючий ринок, включаючи всі необхідні процедури;

 • згода більшості членів ОРЕ підписати двосторонні договори на купівлю електричної енергії між виробниками і кінцевими споживачами (незалежно від обсягу електроспоживання) та між виробниками і постачальниками.

Схожі:

Розпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27. iconЗакон України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року №4050-vi
Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна...
Розпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27. iconПорядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна...
Розпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27. iconПрограма економічних реформ на 2010-2014 роки Повний текст Програми на сайті Президента України Цілі, пріоритетні напрями, ключові завдання та індикатори успіху Програми економічних реформ
Цілі, пріоритетні напрями, ключові завдання та індикатори успіху Програми економічних реформ
Розпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27. iconУ 2012 році було забезпечено реалізацію нових соціальних ініціатив Президента України та завдань Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту населення

Розпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27. iconОсновні цілі і завдання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
Цілі, пріоритетні напрями, ключові завдання та індикатори успіху Програми економічних реформ
Розпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27. iconПостанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 "Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р
...
Розпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27. iconЗакон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону
Програми економічних реформ, затверджений Указом Президента України від 12. 03. 2012 №187/2012
Розпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27. iconПоложення щодо реформування та модернізації сфери державних закупівель
Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", підготовлена...
Розпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27. iconПрограма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Розпорядження кму від 28. 11. 2007 р. №1056-р) та Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Указ Президента України від 27. iconЗакон України „Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 2012 роки від 30 вересня 2008 року №608-vi указ Президента України від 3 березня 2006 року №183-6п
ДП«Укркосмос» доручено створення нссз з геостаціонарним супутником зв'язку «Либідь»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка