У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії


НазваУ 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії
Дата конвертації01.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииУ 83 % випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 % – брадіаритмії.

 • У 83 % випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 % – брадіаритмії.

 • Посмертна верифікація показала,

 • що у 80 % випадків причиною РСС є ІХС, в 10–15 % – кардіоміопатії та запальні процеси у міокарді і у 5 % – вроджені патології (синдром подовженого інтервалу Q-T, синдром Бругада тощо).

Під терміном «порушення ритму серця» розуміють аритмії і блокади серця.

 • Під терміном «порушення ритму серця» розуміють аритмії і блокади серця.

 • Аритмії - це порушення частоти, регулярності і послідовності серцевих скорочень.

 • Порушення проведення збудження викликають розвиток блокад серця.У зв’язку з цим розрізняють порушення ритму, обумовлені зміною автоматизму (синусова тахікардія, синусова брадикардія, синусова дихальна аритмія, атріовентрикулярний, або вузловий, ритм і ін.),

 • У зв’язку з цим розрізняють порушення ритму, обумовлені зміною автоматизму (синусова тахікардія, синусова брадикардія, синусова дихальна аритмія, атріовентрикулярний, або вузловий, ритм і ін.),

 • порушенням збудливості (екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія),

 • порушенням провідності (блокада сердца),

 • порушенням скоротливої функції серця

 • (альтернуючий пульс, парадоксальний пульс).

 • -Токсичні впливи

 • -ІХС (хронічні форми)

 • -Інфаркт міокарда

 • -Нестабільна стенокардія

 • -Куріння

 • -Алкоголь

 • -Тиреотоксикоз

 • -Серцева недостатність

 • -Лікарські впливи

 • -Кардіоміопатії (ГКМП, ДКМП, РКМП)

 • -Придбані пороки серця

 • -Вроджені вади серцяпатологічного підвищеного автоматизму

 • патологічного підвищеного автоматизму

 • повторного входу хвилі збудження - "re-entry"

 • тригерна активністьАНАМНЕЗ І ФІЗИКАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • АНАМНЕЗ І ФІЗИКАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ

 • Ритмографiя

 • Холтерiвське монiторування ЕКГ (ХМ ЕКГ)

 • Проби з фiзичним навантаженням (проба Мастера, степ-тест, велоергометрiя, тредмiл)

 • Ортоклiностатична проба

 • Фармакологiчнi проби – з атропiном, пропанололом,iзопротеренолом,добутаміном.

 • Ехокардiографiя

 • ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ • 1. Встановити факт виникнення пароксизмальних порушень ритму серця та визначити їх характер і тривалість, оскільки у багатьох хворих зберігаються відносно короткі епізоди пароксизмів аритмій, які протягом тривалого часу не вдається зафіксувати за допомогою класичного ЕКГ-дослідження.

 • 2. Вивчити кореляцію між пароксизмами порушень ритму і суб'єктивними і об'єктивними клінічними проявами хвороби (перебої в роботі серця, серцебиття, епізоди втрати свідомості, невмотивованої слабкості, запаморочень і т.п.).

 • 3. Скласти орієнтоване уявлення про основні електрофізіологічних механізмах пароксизмальних порушень ритму серця, так як завжди є можливість зареєструвати початок і кінець нападу аритмій.

 • 4. Об'єктивно оцінити ефективність проведеної протиаритмічний терапії. • 1. Підозра на синдром слабкості синусового вузла (СССУ), з метою верифікації діагнозу і вибору тактики лікування.

 • 2. Часто рецидивуючі пароксизми суправентрикулярних тахікардій, з метою визначення їх виду та вибору адекватного профілактичного лікування.

 • 3. Підозра на латентний або прихований синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта (ВПУ), з метою верифікації діагнозу, оцінки участі додаткових шляхів проведення в розвитку пароксизмів тахікардії і вибору тактики лікування.

 • 4. Підозра на приховану коронарну недостатність, з метою верифікації діагнозу, при неможливості виконати інші методики діагностики ІХС.

 • 5. Купірування пароксизмів суправентрикулярних тахікардій.

 • 1. Підозра на СССВ при наявності симптомів захворювання.

 • 2. Підозра на дистальну АВ блокаду при наявності симптомів.

 • 3. Пароксизмальні тахікардії з вузькими комплексами QRS для уточнення механізму тахіаритмії перед проведенням радіочастотної катетерної абляції.

 • 4. Пароксизмальні тахікардії із широкими комплексами QRS для уточнення джерела тахіаритмії.

 • 5. Планована радіочастотна катетерна абляція у хворих із синдромом WPW.

 • 6. Нез’ясовані втрати свідомості при підозрі на наявність органічного захворювання серця.

Встановлення точного діагнозу до початку лікування і отримання визхідної ЕКГ для контролю ефективності лікування.

 • Встановлення точного діагнозу до початку лікування і отримання визхідної ЕКГ для контролю ефективності лікування.

 • Лікування слід починати з мінімальної рекомендованої дози з наступною її корекцією на основі клінічних сиптомів,електрофізіологічних показників і даних моніторингу концентрації препаратів в крові.

 • Моніторинг ефективності антаритмічних препаратів , також їх побічних ефектів.Зловживання:

 • Зловживання:

 • -алкоголем

 • -нікотином-

 • -кофеїном

 • -лікарськими препаратами, наприклад симпатоміметиків для інтраназального використання.

 • Вживання наркотичних середників.

 • Фізичні і психоемоційні перевантаження • масаж каротидних синусів(виконується впродовж 5-10 сек з однієї, а потім з другої сторони),

 • натискання на очні яблука,

 • прийом Вальсальви,

 • подразнення кореня язика .

 • Метою яких є припинити аритмію або змінити AV провідність..

 • Не рекомендується в якості прийому , що підвищує вагусний тонус , надавлювати на очні яблука із-за ризику відшарування сітківки.

 • Перераховані прийоми збільшують рефрактерний період а/в вузла і сповільнють проведення в ньому ,знімають напад тахікардії і полегшують використання медикаментозних середників.І клас препаратів (блокатори натрієвих каналів) підрозділяється на

 • І клас препаратів (блокатори натрієвих каналів) підрозділяється на

 • ІА (викликають пізню деполяризацію),

 • ІВ (невеликий ефект або вкорочення часу реполяризації)

 • ІС (знижує провідність) (Джанашия П. Х., 2002 ).

Електроди дефібрилятора змащують спеціальною пастою чи змочують прокладки ізотонічним розчином повареної солі.

 • Електроди дефібрилятора змащують спеціальною пастою чи змочують прокладки ізотонічним розчином повареної солі.

 • Один електрод (активний) розташовують в ділянці верхівкового поштовху, другий - справа від грудини в ділянці ІІ-ІІІ міжребер'я під правою ключицею чи зліва між лопатками.

 • Необхідно перевірити синхронізацію за монітором. Початкова енергія при стабільному стані хворого - 25 Дж при ТП, 100 Дж - при ФП. За необхідності енергію розряду ступінчато підвищують до 100, 200, 300, 360 Дж.Кардіоверсія - купірування тахіаритмії розрядом дефібрилятора, синхронізованим з найменш вразливою фазою електричної систоли шлуночків (як правило, через 20-30 мс після вершини зубця R).

 • Кардіоверсія - купірування тахіаритмії розрядом дефібрилятора, синхронізованим з найменш вразливою фазою електричної систоли шлуночків (як правило, через 20-30 мс після вершини зубця R).

 • • На відміну від фібриляції шлуночків (ФШ) при усуненні тахіаритмії існує небезпека заподіяння електрошоку в найбільш вразливу фазу серцевого циклу. З метою попередження ФЖ при лікуванні постійної форми мерехтіння передсердь або пароксизмальних тахіаритмій був запропонований кардіовертер - комплекс дефібрилятора постійного струму та електронного синхронізатора, що подає розряд у певний момент електричної діяльності серця.

 • • Електричну дефибрилляцію і кардіоверсію зазвичай об'єднують терміном електроімпульсна терапія (ЕІТ)До числа тахікардій з широкими комплексами QRS відносяться:

 • До числа тахікардій з широкими комплексами QRS відносяться:

 • Пароксизмальні шлуночкові тахікардії.

 • Пароксизмальні надшлуночкові тахікардії:

 • пароксизми антидромних реципрокних атріо-вентрикулярних (АВ) тахікардій при синдромі WPW.

 • пароксизми реципрокних АВ-тахікардій (ПРАВТ) при наявності аномальних шляхів проведення з тахізалежними функціональними блокадами ніжок пучка Гіса.

 • Пароксизми тріпотіння (ПТП) або фібриляції передсердь (ПМА) з тахізалежними функціональними блокадами ніжок пучка Гіса.

 • Виражена синусова тахікардія у хворих з органічною блокадою ніжки або ніжок пучка Гіса.Констатують наявність ургентної ситуації,яка вимагає негайної адекватної медикаментозної терапії ПАП або виконання ЕІТ

 • Констатують наявність ургентної ситуації,яка вимагає негайної адекватної медикаментозної терапії ПАП або виконання ЕІТНе ургентна ситуація.

 • Не ургентна ситуація.Вагусні проби

 • Вагусні проби

 • в/в Аденозин

 • в/в Верапаміл

 • в/в пропафенон, або флекаїнід

 • Черезстравохідна ЕКС

 • ЕІТ(кардіоверсія) (10-50 Дж)

 • Попередження - верапаміл, бета-блокатори, інвазивні методи лікування (хірургічна чи катетерна абляція).Фібриляцію передсердь визначають як «суправентрикулярну тахіаритмію, яка характеризується некоординованою активацією передсердь з погіршенням внаслідок цього їх механічної функції.

 • Фібриляцію передсердь визначають як «суправентрикулярну тахіаритмію, яка характеризується некоординованою активацією передсердь з погіршенням внаслідок цього їх механічної функції.Електрофізіологічні фактори ризику виникнення ФП

 • Електрофізіологічні фактори ризику виникнення ФП

 • 1. Наявність внутрішньопередсердних і міжпередсердних блокад, які призводять до порушення проведення імпульсів у передсердях і супроводжуються розширенням зубця Р до 0,11 с і більше

 • 2. Поява розщепленого двогорбого зубця Р із перевагою негативної хвилі у відведенні V1

 • 3. Визначення передсердної рефрактерності та її дисперсії

 • 4. Розвиток здатності одного або кількох передсердних екстрастимулів на ранній фазі діастоли викликати епізод аритмії

 • 5. Фрагментована електрична активність передсердь унаслідок електричної дезорганізації окремих вогнищ передсердь, що призводить до збільшення тривалості передсердної відповіді на 150%• пароксизмальну (ритм відновлюється самостійно в межах 48 годин);

 • • пароксизмальну (ритм відновлюється самостійно в межах 48 годин);

 • • персистуючу (>7 діб,для відновлення синусового ритму необхідне втручання);

 • • тривало персистуюча(>1 року)

 • • постійну (коли синусовий ритм відновити неможливо або недоцільно);

 • • брадисистолічну (частота шлуночкових скорочень < 60/ хв);

 • • тахісистолічну (частота шлуночкових скорочень > 90/хв).Стандарти ЕКГ-діагностики ФП

 • Стандарти ЕКГ-діагностики ФП

 • 1. На ЕКГ визначається відсутність зубця Р

 • 2. Реєструються безладні хвилі F різної амплітуди упродовж усього серцевого циклу, які краще визначаються в V1-2, ІІ, ІІІ та аVF відведеннях

 • 3. Визначається різна відстань між комплексами QRS (інтервали R-R різні)

 • 4. Комплекси QRS у більшості випадків нормальні, не деформовані і не розширені

 • 5. Амплітуда зубців R може бути різної величини (електрична альтернація)А)Постійна форма – контроль частоти серцевих скорочень за допомогою дигоксину, β-блокаторів, верапамілу, або комбінацій дигоксин + β-блокатор чи дигоксин + верапаміл.

 • А)Постійна форма – контроль частоти серцевих скорочень за допомогою дигоксину, β-блокаторів, верапамілу, або комбінацій дигоксин + β-блокатор чи дигоксин + верапаміл.

 • Б). Пароксизм – відновлення синусового ритму за допомогою ліків (прокаїнамід, пропафенон, флекаїнід) або електричної кардіоверсії, попередження рецидиву за допомогою антиаритмічних засобів І класу (дизопірамід, етацизин, пропафенон), β-блокаторів, соталолу.а). З порушенням гемодинаміки:

 • а). З порушенням гемодинаміки:

 • - прекардіальний удар,

 • - дефібриляція 50-100 , 100-360 Дж

 • б). Без порушення гемодинаміки:

 • - прекардіальний удар,

 • - лідокаїн,

 • - прокаїнамід,

 • - пропафенон.

 • в). Попередження рецидивів:

 • - етацизин,

 • - бета-блокатори,

 • - пропафенон,

 • - соталол;

 • - комбінація бета-блокатор + пропафенонМагній володіє антиаритмічними властивостями, особливо у пацієнтів з пірует-тахікардією у зв'язку з подовженим інтервалом QT

 • Магній володіє антиаритмічними властивостями, особливо у пацієнтів з пірует-тахікардією у зв'язку з подовженим інтервалом QT

 • В надзвичайних обставинах, сульфат магнію (доза від 1 до 2 г в/в) є ефективним для лікування шлуночкових тахіаритмій і повинні бути введені вродовж від 1 до 2 хв.ФШ або ТШ пов'язані з високим ризиком раптової серцевої смерті

 • ФШ або ТШ пов'язані з високим ризиком раптової серцевої смерті

 • дефібриляція є методом вибору (100-360 Дж)

 • Для тривалої терапії, імплантація кардіовертерів-дефібриляторів є кращим рішенням щоб припинити шлуночкові тахіаритміії і запобігти раптовій смерті

 • Імплантація кардіовертерів-дефібриляторів не впливає негативно на вагітність, пологи або здоров'я плода.«природна смерть унаслідок серцевих причин, якій передує раптове знепритомнення упродовж години після початку гострих симптомів; можливе діагностоване раніше захворювання серця, але час і спосіб настання смерті несподівані».

 • «природна смерть унаслідок серцевих причин, якій передує раптове знепритомнення упродовж години після початку гострих симптомів; можливе діагностоване раніше захворювання серця, але час і спосіб настання смерті несподівані». • Під первинною профілактикою клініцисти розуміють терапевтичні заходи, які здійснюють з метою запобігання виникненню РСС у пацієнтів із захворюваннями серця, у яких ніколи не реєстрували злоякісних шлуночкових тахіаритмій;

 • Під вторинною профілактикою – заходи щодо запобігання виникненню РСС, у хворих, реанімованих після епізоду РСС або у осіб, які перенесли епізоди небезпечних для життя аритмій серця.що у пацієнтів, які перенесли ІМ, ризик виникнення РСС зменшують b-адреноблокатори, аміодарон, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) і статини,

 • що у пацієнтів, які перенесли ІМ, ризик виникнення РСС зменшують b-адреноблокатори, аміодарон, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) і статини,

 • а у пацієнтів з СН –інгібітори АПФ (еналаприл, каптоприл та інші), b-адреноблокатори (метопролол, бісопролол, карведилол) та антагоністи рецепторів альдостерону (спіронолактон).

 • Незважаючи на ефективність у лікуванні шлуночкових аритмій, при тривалому застосуванні деякі препарати класу І збільшували ризик виникнення РСС.

 • Сучасним методом запобігання виникненню РСС з найбільш переконливими доказами ефективності у пацієнтів з групи високого ризику є імплантація кардіовертера-дефібрилятора (ІКД).

 • Враховуючи підтверджений практичний досвід США та країн Європи, проведення своєчасної дефібриляції за межами лікувального закладу можна забезпечити лише за умови, що у громадських місцях (аеропортах, вокзалах, школах, вищих навчальних закладах, аудиторіях, підприємствах, державних установах тощо) будуть встановлені автоматичні зовнішні дефібрилятори (АЗД).

 • Користуватися цими приладами може будь-яка людина, яка пройшла короткий курс навчання (протягом 2 год), навіть дитина. • ефективність першого розряду (здійсненого в перші хвилини серцевої катастрофи) – 98 %;

 • портативність, захист від ударів, падінь, вібрації – необмежені можливості використання дефібриляторів у будь-яких екстремальних ситуаціях;

 • постійна готовність до використання – відсутність необхідності постійної підзарядки приладу, система та індикація автоматичного щоденного самоконтролю;

 • біфазна форма розряду, що забезпечує найбільш ефективну та найменш травматичну дефібриляцію;

 • автоматичний вибір потужності розряду залежно від імпедансу тканин пацієнта, його ваги та зросту, тобто обирається максимально ефективний та найбезпечніший розряд, який найбільш ефективно впливає на серце;

 • простота та комфортність використання – керування приладом здійснюється за допомогою однієї кнопки;

 • голосові підказки дій для персоналу (26 мовами, у тому числі російською, українською) – мінімізація помилок та оптимізація здійснення успішної дефібриляції.Американські експерти вважають, що реально за рік можна врятувати 15 000 життів на 20 млн населення країни при встановленні АЗД у публічних громадських місцях та немедичних закладах, а також при широкому оснащенні та дооснащенні медичних закладів.

 • Американські експерти вважають, що реально за рік можна врятувати 15 000 життів на 20 млн населення країни при встановленні АЗД у публічних громадських місцях та немедичних закладах, а також при широкому оснащенні та дооснащенні медичних закладів.

 • Таким чином, орієнтовний прогноз спасіння життів при виникненні РСС у громадських місцях в Україні може становити близько 30–50 тис. осіб на рік, при достатньому оснащенні громадських місць, закладів та установ АЗД.

 • Таким чином, сучасна терапія хворих з порушенням ритму серця повинна базуватися на поєднанні медикаментозного та немедикаментозного лікування.

Схожі:

У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії iconУ 17 випадків причиною раптової смерті є брадіаритмії. У 17 випадків причиною раптової смерті є брадіаритмії
Підвищена увага до такої клінічної проблеми як сссв виникла в останні два десятиріччя: -оскільки цей синдром відносно часто виявляється...
У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії iconПричинами побічних ефектів є: Причинами побічних ефектів є
Причинами побічних ефектів є: використання для мезотерапії лікарських засобів, не призначених для внутрішньошкірного введення
У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії iconПричинами некрозу є: Причинами некрозу є
Розлади крово- та лімфообігу (спазми кровоносних судин, тромбози, емболії, облітерація судин, лімфостаз)
У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії iconДану обставину можна пояснити трьома основними причинами: Дану обставину можна пояснити трьома основними причинами
Основним етіологічним фактором тх є механічна травма великої сили (ушкодження, викликані транспортом, що рухається, падаючими І твердими...
У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії iconДану обставину можна пояснити трьома основними причинами: Дану обставину можна пояснити трьома основними причинами
Основним етіологічним фактором тх є механічна травма великої сили (ушкодження, викликані транспортом, що рухається, падаючими І твердими...
У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії iconВисокі показники занедбаних випадків захворювань (онкологія, туберкульоз)
На первинному рівні починається і закінчується лише до 30% випадків звернень по медичну допомогу у містах і до 50% у сільській місцевості...
У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії iconРозслідування нещасних випадків на виробництві предмет: охорона праці
Щорічно в Україні реєструється понад 2000000 нещасних випадків та отруєнь, 28000 інвалідів
У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії iconАритмії серця. Клінічна та екг діагностика. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії iconНизька вартість Низька вартість
Несприятливі впливи на ссс: електролітні порушення (зміни кінцевої частини шлуночкового комплексу екг, подовження інтервалу q-t,...
У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії. У 83 випадків її причинами є шлуночкові аритмії, у 17 – брадіаритмії iconЛікування захворювань м’яких тканин ділянки плечового суглоба Поширеність захворювання
Кількість вперше діагностованих захворювань впродовж року на 1000 дорослого населення залежить від віку та становить 4 6 випадків...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка