Мистецтво бесіди Мистецтво бесіди


НазваМистецтво бесіди Мистецтво бесіди
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


Виступ на педраді

 • Особливості формування культури мовлення у старшокласників на уроках і в позакласний час


Мистецтво бесіди

 • Мистецтво бесіди

 • Як відомо, взаємини з людьми можуть обмежуватися посмішкою, кивком голови

 • та інші жестом, але найчастіше-це привітання, а далі-жвава розмова або поважна бесіда.

 • Якщо художники мислять образами, музиканти-звуками, вчені-поняттями, то всі разом, а з ними й решта людства, послуговуються мовою, словом як основним засобом вияву власних думок. Зрозуміло, не можна навчитися думати не вміючи говорити, і навпаки.

 • Що ж потрібно, аби оволодіти вмінням говорити? Певно, знати мову - цього замалу, треба ще усвідомлювати, як і про що розмовляти. Опанувати мистецтво ведення бесіди людства намагаються здавна. На основі багатовікового досвіду воно виробило основні правила бесіди. І кожне нове покоління вносить у неї свої особливості.

 • Ще стародавній філософ Епіктет пояснював: людина має слухати удвічі більше, ніж говорити. Мудрець наполягав, що недарма Бог дав нам один язик і пару вух.

 • На початку ХІІІ століття на Русі було широко відоме “Повчання до дітей” князя Володимира Мономаха, де дітям князів та дружинників рекомендувалося бесіди вести таким чином: “У присутності старших мовчати, мудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними собі и молодшими в любові перебувати, без лукавого наміру розмовляючи, якомога більше вдумуватися, не шаленіти словом, не осуджувати мовою, не багато сміятися…”Формування культури мовлення у старшокласників на уроках і в позакласний час

 •  

 • У старших класах систематизуються знання та вміння з культури мовлення, зокрема учні знайомляться з двома ступенями володіння літературною мовою — правильністю, яка передбачає дотримання тим, хто говорить або пише, норм літературної мови, і комунікативною доцільністю мовлення, що означає мотивоване використання засобів мови для певної мети спілкування.Багато говорити й багато сказати не є те саме. Софокл

 • Сім прийомів вдалого усного висловлювання 

 • Перш ніж почати говорити, слід зробити паузу (5-7 сек.) й уважно подивитися на слухачів. Пауза дозволяє налаштуватися на сприйняття. Виникає елемент допитливості : як промовець почне свій виступ.

 • Бажано вводити вставні конструкції ( таким чином, по-перше, по-друге, отже, я думаю…).

 • Треба звертатися до слухачів із якимось запитанням (навіть риторичним).

 • Іноді необхідно зненацька перервати почату думку, поговоривши про інше, а потім повернутися до неї.

 • У разі потреби можна свідомо затягувати інформацію з натяком, що про це буде говоритися пізніше.

 • Слід звертатися до уяви слухачів (уявіть собі, що…).

 • Бажано наперед натякнути на те, про що буде сказано пізніше.Немає нічого сильнішого за слово. Меандр

 • Мовленнєвий закон

 • Мовленнєвий закон передбачає вираження думки у словесній формі. Це система комунікативних якостей мовлення:

 • правильність — володіння нормами літературної мови;

 • виразність — комунікативна якість, завдяки якій здійснюється вплив на емоції, почуття аудиторії;

 • ясність — комунікативна якість, яка забезпечує адекватне розуміння сказаного (без деформацій), не вимагаючи від співрозмовника особливих зусиль при сприйнятті;

 • точність — комунікативна якість мовлення, яка виявляється у використанні слів у повній відповідності з їх мовним значенням. Дана якість виробляє в людини звичку називати речі своїми іменами.

 • стислість — комунікативна якість мовлення, яка виявляється у відборі мовних засобів для вираження головної думки, тези, тобто формує уміння говорити суттєво;

 • доцільність — це особлива організація мовних засобів, яка зумовлює відповідність мовлення цілям та умовам спілкування.Хто обрав посильну тему, Той набуде й гарного мовлення, Й чіткого порядку… Горацій

 • Запам'ятайте :

 • говорити не думаючи —

 • стріляти не цілячись.

 • Щоб гарно виступити, потрібно досконало оволодіти предметом розмови.

 • Треба памятати слова Шота Руставелі, що з глечика може витекти тільки те, що в ньому було.

 • Отже, щоб визначити, що говорити, треба оволодіти певною темою та відповідною літературою.Риторика як наука

 • Риторика як наука

 • Риторика—( від гр. … ораторське мистецтво) - теорія ораторського мистецтва; наука красномовства, у якій розкриваються закони управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю. Вона розвиває в людини такі особисті якості:

 • культуру мислення (самостійність, самокритичність, глибину, гнучкість, оперативність, відкритість мислення, ерудицію),

 • культуру мовлення (правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність),

 • культуру поведінки ( ввічливість, тактовність, коректність, розкутість),

 • культуру спілкування ( повага до співрозмовника через вивчення його інтересів, управління поведінкою аудиторії, залучення однодумців, відповідальність за своє слово),

 • культуру виконавської майстерності( виразність та доцільність жестів, міміки, правильність дикції та інтонації) .Усе, про що маєш намір ти сказати, розглянь перше в умі своєму. Бо у багатьох язик випереджає й саму думку. Т.Сократ

 • Публічний виступ як різновид усного спілкування

 • Риторика пов’язана передусім з усним мовленням. Різновидом усного спілкування є публічний виступ. А жанром публічного виступу є доповідь (звітна, ділова, політична), промова (агітаційна, мітингова, ювілейна), бесіда, лекція, репортаж.

 • Готуватися до доповіді треба дуже ретельно. Підготовку рекомендується поділити на три етапи :

 • організація логічної канви—що сказати і в якій послідовності;

 • пошук форми виступу—як говорити;

 • репетиція.

 •  Заняття клубу любителів рідного слова учнів 11-А класу

 • «Самотній сад»

 • Сипле, стелить сад самотній

 • Сірий смуток, срібний сніг, —

 • Сумно стогне сонний струмінь,

 • Серце слуха скорбний сміх.

 • Серед саду страх сіріє,

 • Сам солодкий спокій спить, —

 • Сонно сипляться сніжинки,

 • Струмінь стомлено сичить.

 • Стихли струни, стихли співи,

 • Срібні співи серенад,

 • Срібно стеляться сніжинки —

 • Спить самотній сад.Інтелектуальна філологічна гра Рідне слово

 • Конкурс «Прямо чи влучно»

 • Учасники команди суперникiв повиннi вiдгадати, який фразеологiзм мiмiкою й жестами покаже iнша команда.

 • Фразеологiзми

 • 1 команда

 • - ламати голову

 • - тинятися з кутка в куток

 • - вiдривати голову

 • - взяти ноги в руки

 • 2 команда

 • - дивитися крiзь пальцi

 • - втерти носа

 • - на лобi написано

 • - довести до ручкиКонкурс «Редактор»

 • Конкурс «Редактор»

 • Члени команд на слух разом повиннi відредагувати поданi фрази.

 • 1. Треба економити свiтло.

 • 2. Вiн швидко оглянувся назад.

 • З. Попередження хвороби .

 • 4. Слизиста оболонка.

 • 5. Вiн самий найкращий у класi.

 • б. Минулу недiлю я пропустив.

 • 7. Весною оживає природа, прилiтають звiрi.Не те добре , коли кричать великим голосом, але те є велике, коли говорять добре.

 • Не те добре , коли кричать великим голосом, але те є велике, коли говорять добре.

 • Демосфен

 • Ти постарайся знайти більше, ніж сказано у словах.

 • ОвідійСхожі:

Мистецтво бесіди Мистецтво бесіди iconОб’єктом дослідження є стилі орнаментування в топіарному мистецтві
Англо-саксонське мистецтво, мистецтво Арабського халіфату, "Каролінгське відродження", Давньоруське мистецтво, Романський стиль,...
Мистецтво бесіди Мистецтво бесіди iconБесіди з дитиною та батьками (індивідуальні та групові)

Мистецтво бесіди Мистецтво бесіди iconХудожня культура ХVІІ ст. Образотворче мистецтво Голландське мистецтво

Мистецтво бесіди Мистецтво бесіди iconДекоративно-прикладне мистецтво на Поділлі Проект розробив вчитель Шпичинецької зош
Мистецтво, головною суттю якого є створення і оздоблення художніх виробів, що мають практичне призначення у побуті
Мистецтво бесіди Мистецтво бесіди iconМистецтво могутній засіб Мистецтво могутній засіб
«Мистецтво могутній засіб «Мистецтво могутній засіб виправлення людської недосконалості»
Мистецтво бесіди Мистецтво бесіди iconЯк уникнути застудних захворювань?
Мультимедійна презентація бесіди створена з використанням матеріалів сайтів “Інтернет-лікар”, “Енциклопедія здоров’я”, “Будьмо здорові...
Мистецтво бесіди Мистецтво бесіди iconБез здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде
«Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, «Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, і багатство...
Мистецтво бесіди Мистецтво бесіди iconУніверсальна десяткова класифікація. Сучасний стан україномовного видання. М. Й. Ахвердова, завідувач відділу класифікаційних систем
Прикладні науки. Медицина. Техніка 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика. Ігри. Спорт 8 Мова. Мовознавство....
Мистецтво бесіди Мистецтво бесіди iconЦе мистецтво врівнуважувати попит і пропозицію Це мистецтво врівнуважувати попит і пропозицію
Він починається з дослідження цільового сегмента ринку, для якого збирається працювати виробник
Мистецтво бесіди Мистецтво бесіди iconДизайн-графіка. Екслібрис. Образотворче мистецтво, 7 клас
Образотворче мистецтво. 7 клас: Тематичне планування та розробка уроків / С. М. Семеніхіна, І.І. Сердюк, М. Ф. Сердюк. Х.: Веста:...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка