Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція


НазваЕластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція
Дата конвертації01.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність.


Попит та пропозиція

 • Попит та пропозиція — економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку.Попит

 • це запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки.

 • Попит відображає, з одного боку, потребу покупця в деяких товарах або послугах, бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості і, з іншого боку, можливість сплатити за покупку по цінах, що знаходяться в межах «доступного» діапазону.Еластичність попиту

 • Еластичність попиту — це показник, що виражає коливання сукупного попиту, викликані пониженням цін на товари і послуги.Еластичним називається попит, що сформувався за умови, що зміна його об'єму (у %) перевищує відсотковий вираз зниження цін: Ed>1

 • Еластичним називається попит, що сформувався за умови, що зміна його об'єму (у %) перевищує відсотковий вираз зниження цін: Ed>1

 • Якщо показники падіння цін і збільшення попиту виражені у відсотках, рівні, тобто зростання об'єму попиту лише компенсує зниження рівня цін, то еластичність попиту рівна одиниці: Ed=1

 • У разі, коли ступінь пониження цін перевищує показник попиту на товари і послуги, попит нееластичний: Ed<1

 • Отже, еластичність попиту - показник ступеня чутливості (реакції) споживачів до змін ціни товару.Еластичність попиту може бути пов'язана не тільки із зміною ціни на товар, але і зі зміною доходу споживачів.

 • Еластичність попиту може бути пов'язана не тільки із зміною ціни на товар, але і зі зміною доходу споживачів.

 • Тому розрізняють еластичність попиту за ціною та еластичність попиту по доходах.

 • Є і попит з одиничною еластичністю. Це ситуація, за якої і дохід, і величина попиту змінюються на однаковий відсоток, отже загальний дохід залишається постійним у міру зміни ціни.

 • Реакція споживачів на зміну ціни товару може бути сильною, слабкою, нейтральною.

 • Кожен з них породжує відповідний попит: еластичний, нееластичний, одиничний.

 • Можливі варіанти, коли попит виявляється абсолютно еластичним або абсолютно нееластичним.Еластичність попиту вимірюється кількісно через коефіцієнт еластичності за формулою:

 • Ko — коефіцієнт еластичності попиту

 • Q — відсоток зміни кількості продажів

 • P — відсоток зміни ціниЗнання ступеня еластичності попиту на товар має велике практичне значення.

 • Так, наприклад, продавці товару з високою еластичністю попиту можуть піти на зниження ціни з метою різко збільшити об'єм продажів і отримати прибуток більший, ніж якби ціна товару була вища.

 • Для товарів з низькою еластичністю попиту подібна цінова практика неприйнятна — при зниженні ціни об'єм продажів зміниться слабо і не компенсує упущену вигоду.

 • За наявності великої кількості продавців попит на будь-який товар буде еластичним, бо навіть незначне підвищення ціни одним з конкуретів примусить споживачів звертатись за покупкою до інших продавців, що пропонують цей же товар дешевше.Графік попиту (Крива попиту) — відношення між ринковою ціною товару і грошовим виразом попиту на неї.

 • Що еластичніший попит, то вища ціна може бути встановлена на товар. Еластичність попиту — це реакція ринку на відсутність товару, можливість його заміни, ціну конкурентів, пониження цін, небажання покупців міняти свої споживчі звички і шукати дешевші товари, підвищення якості товарів, природне зростання інфляції і на інші чинники.Пропозиція

 • Пропозиція характеризує можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації на ринку за певними цінамиЕластичність пропозиції

 • Еластичність пропозиції — показник, що відтворює зміни сукупної пропозиції, які відбуваються у зв'язку зі зростанням цін.У випадку, коли збільшення пропозиції перевершує зростання цін, останнє характеризується як еластичне (еластичність пропозиції більше одиниці — E>1)

 • У випадку, коли збільшення пропозиції перевершує зростання цін, останнє характеризується як еластичне (еластичність пропозиції більше одиниці — E>1)

 • Якщо приріст пропозиції дорівнює приросту цін, пропозиція називається одиничною, а показник еластичності дорівнює одиниці (E=1)

 • Коли приріст пропозиції менше приросту цін, формується так звана нееластична пропозиція (еластичність пропозиції менше одиниці — E<1).

 • Таким чином, еластичність пропозиції характеризує чутливість (реакція) пропозиції товарів на зміни їхніх цін.Еластичність пропозиції обчислюється через коефіцієнт еластичності пропозиції за формулою:

 • Km - коефіцієнт еластичності пропозиції

 • G - відсоток зміни кількості пропонованого товару

 • F - відсоток зміни ціниЕластичність пропозиції залежить від таких чинників, як особливість виробничого процесу, час виготовлення продукту і особливість його до тривалого зберігання.

 • Еластичність пропозиції залежить від таких чинників, як особливість виробничого процесу, час виготовлення продукту і особливість його до тривалого зберігання.

 • Особливості виробничого процесу дозволяють виробникові розширити виробництво товару при підвищенні ціни, а при пониженні його ціни переходить на випуск іншої продукції. Пропозиція такого товару є еластичною.

 • Еластичність пропозиції залежить і від часового чинника, коли виробник не в змозі швидко реагувати на зміни ціни, оскільки для додаткового виробництва товару необхідний значний час. Наприклад, збільшити виробництво автомобілів за тиждень практично неможливо, хоча ціна на них може зрости в багато разів.

 • У таких випадках пропозиція є нееластичною.

 • Для товару, який не може зберігається тривалий час (наприклад, продукти, що швидко псуються), еластичність пропозиції буде низькою.Графік пропозиції (крива пропозиції) показує співвідношення між ринковими цінами і кількістю товарів, які виробники бажають запропонувати.

 • Основний чинник, що впливає на рух кривої пропозиції — це витрати виробництва. Як відомо товари, виготовляються фірмами заради прибутку. Наприклад, фірми вирощують пшеницю. Вони вирощують пшениці більше, тому що в цей час вигідніше продати пшеницю, ніж іншу культуру. І навпаки.

 • Також впливає на рух кривої пропозиції технічний прогрес. Новий посівний матеріал, більш ефективніший трактор, краща комп’ютерна програма, сівозміни — все це дозволяє фермерові понизити витрати виробництва і змінити пропозицію свого товару. 

 • Виробничі витрати — ключовий елемент довготривалої дії на «криву пропозиції».Теорія еластичності попиту і пропонування має важливе; практичне значення для аналізу і прогнозування цінової стратегії продавців, динаміки ринку, наслідків державного регулювання цін та оподаткування товарів.

 • Теорія еластичності попиту і пропонування має важливе; практичне значення для аналізу і прогнозування цінової стратегії продавців, динаміки ринку, наслідків державного регулювання цін та оподаткування товарів.

 • Ще один важливий аспект застосування теорії еластичності – визначення наслідків державного втручання у ціноутворення.

 • Чи не найважливішою сферою практичного застосування концепції еластичності є політика оподаткування.Схожі:

Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція iconЕластичність пропозиції визначають так само, як і еластичність попиту. Єдина відмінність полягає в тому, що величина реагування пропозиції на збільшення ціни додатна, а попиту — від'ємна
Еластичність пропозиції визначають так само, як і еластичність попиту. Єдина відмінність полягає в тому, що величина реагування пропозиції...
Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція iconРинковий попит. Ринкова пропозиція. Нецінові чинники попиту та пропозиції. Вчитель географії сзш№99 м. Львова Савенець Н. М
Кількість споживачів (КС) (Попит на канцелярські товари перед новим навчальним роком)
Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція iconТема: Еластичність функції

Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція iconПопит. Від чого залежить попит? Крива попиту
Попит характеризується рядом властивостей і кількісних параметрів, з яких перш за все слід виділити
Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція iconЗміна попиту Детермінанти попиту: споживчі смаки
Крива ринкової пропозиції визначається так само, як і ринкового попиту – шляхом додавання індивідуальних кривих
Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція iconНовий міжнародний діловий район міста, що відповідає вимогам сталого розвитку
Рекомендації щодо вибору оптимальної ділянки для реалізації проекту "Київ-Сіті". Пропозиція щодо стратегії найбільш ефективного розвитку...
Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція iconКіровоград 2013 fc = 30 грн. Розрахувати afc, atc, mc та побудувати їх графіки
Побудуйте криві попиту і пропозиції. Розрахуйте коефіцієнти еластичності попиту і пропозиції. Визначте рівноважну ціну. Розрахуйте...
Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція iconПропозиція пропозиція
Якщо на ринку існує попит, який уособлюють споживачі, то існує і пропозиція, яку уособлюють виробники (продавці)
Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція iconКаучуки – це полімери рослинного або синтетичного походження, з яких виготовляють гуму. Характерна особливість — висока еластичність і її здатність після деформації відновлювати свою форму.
Каучуки це полімери рослинного або синтетичного походження, з яких виготовляють гуму. Характерна особливість висока еластичність...
Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Попит та пропозиція iconРішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво
Основні питання: 1 Вплив податків на досконало конкурентні ринки (аналіз з використанням математичної моделі попиту та пропозиції)...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка