Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С


НазваМодель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С
Дата конвертації01.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу

 • Вдовенко Ю.С.


Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу

 • 1. Задачі, які лежать перед розробником конкурентної стратегії

 • 2. Чотири компоненти конкурентного аналізу

 • 3. Пять сил конкуренції

 • 4. Аналіз потенційних конкурентів

 • 5. Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналізЗадачі, які лежать перед розробником конкурентної стратегії

 • Корпоративна (портфельна, загальна) стратегія підприємства визначає основні напрямки діяльності, такі комбінації дыяльносты СОБ підприємства, в яких воно буде намагатися досягти своїх цілей.Задачі, які лежать перед розробником конкурентної стратегії

 • Як забезпечити конкурентні переваги в кожній СОБ, щоб досягти головних цілей?Задачі, які лежать перед розробником конкурентної стратегії

 • Конкурентна стратегія конкретизує і визначає шляхи реалізації корпоративної стратегії, визначає підходи, за допомогою яких підприємство буде діяти в кожній стратегічній області бізнесу.

 • Стратегія конкурентоспроможності, завоювання конкурентних переваг.Задачі, які лежать перед розробником конкурентної стратегії

 • Корпоративна стратегія показує ЩО робити, якими видами діяльності буде займатися підприємство.

 • Конкурентна стратегія вказує ЯК треба робити, щоб досягти конкурентних переваг, успіху у кожній СОБ.Задачі, які лежать перед розробником конкурентної стратегії

 • Корпоративна (портфельна) стратегія є загальною стратегією всього підприємства, а універсальної конкурентної стратегії підприємства не існує.Задачі, які лежать перед розробником конкурентної стратегії

 • Конкурентна стратегія існує як план окремого бізнес-напрямку, окремої СОБ підприємства.

 • У мультибізнесовому підприємстві може бути кілька конкурентних стратегій і кожна показує як завоювати сильні довгострокові конкурентні позиції в конкретній СОБ.Задачі, які лежать перед розробником конкурентної стратегії

 • З одного боку конкурентна стратегія конкретизує корпоративну, забезпечує її реалізацію і за рангом є нижче від неї.

 • З іншого, перш ніж прийняти рішення про зміну корпоративного портфелю, треба розробити конкурентні стратегії і переконатись, що підприємство не може вирішити проблеми по-іншому.Задачі, які лежать перед розробником конкурентної стратегії

 • Конкурентна стратегія – це спосіб отримання стійких конкурентних переваг в кожній СОБ підприємства шляхом конкурентної боротьби, задоволення різноманітних і мінливих потреб покупців краще, ніж це роблять конкуренти.Чотири компоненти конкурентного аналізу

 • Аналіз конкуренції має дати відповіді на питання:

 • Які шанси конкурентів на успіх;

 • Як відреагує конкурент на стратегічні дії інших конкурентів;

 • Як відреагували б усі конкуренти на можливі зміни в галузі і в їх зовнішньому середовищі;Чотири компоненти конкурентного аналізу

 • З ким у галузі доцільно конкурувати;

 • Чого домагається конкурент своїм стратегічним ходом;

 • До чого треба ставитись обережно, щоб уникнути заходів, які можуть призвести до додаткових витрат.Чотири компоненти конкурентного аналізу

 • Аналіз конкуренції передбачає виокремлення чотирьох діагностичних компонентівЧотири компоненти конкурентного аналізу

 • Майбутня мета;

 • Поточна стратегія;

 • Передбачення;

 • Можливості.

 • Розуміння цих чотирьох компонентів дозволить передбачити характер реакції конкурентаЧотири компоненти конкурентного аналізуЧотири компоненти конкурентного аналізу

 • Більшість компаній розробляють принаймні інтуїтивне відчуття поточних стратегій та сильних і слабких місць своїх конкурентів (як показано в правій частині схеми).Чотири компоненти конкурентного аналізу

 • Значно менше уваги приділяється лівій частині, тобто розумінню стимулів поведінки конкурента — його майбутніх цілей та його припущень стосовно свого власного становища і характеру галузі.Пять сил конкуренції

 • Майкл Портер народився 1947 року в США.

 • Закінчив Принстонський університет, отримав ступені магістра бізнесадміністрування та доктора філософії в Гарвардському університеті.

 • Від 1973 р. дотепер працює у Harvard Business School.

 • Ідеї Майкла Портера лягли в основу навчального предмету "Стратегія управління".

 • Майкл Портер написав 18 книжок та понад 60 статей.

 • Його клієнти - компанії Intel, Procter&Gamble, Shell, DuPont, Sysco, Caterpillar, уряди США, Канади, Великобританії, Ірландії, Росії, Казахстану, Нової Зеландії, Сінгапуру, Південної Кореї, Індії.Пять сил конкуренції

 • Конкурентний аналіз – це визначення конкурентних сил і конкурентної позиції підприємства у галузі.Пять сил конкуренції

 • Конкурентний аналіз проводять у два етапи:

 • Визначають основні конкурентні сили у галузі.

 • Формують загальні основні альтернативні варіанти конкурентних стратегій.Пять сил конкуренції

 • Сили конкуренції за М.Портером:

 • Конкуренти, які вже надійно закріпились в галузі.

 • Потенційні конкуренти.

 • Загрози з боку товарів-субститутів.

 • Постачальники.

 • Клієнти.Пять сил конкуренції

 • Інтенсивність конкуренції в галузі розрізняють за такими видами:

 • привабливо-слабка,

 • помірна,

 • інтенсивна,

 • запекла.Пять сил конкуренції

 • Слабка - більшість підприємств може отримувати прибуток вищий від середнього, інвестуючи лише у виробництво.

 • Помірна - більшість підприємств отримують прибуток, близький до середнього по галузі.Пять сил конкуренції

 • Конкуренція інтенсивна, якщо дії конкурентів знижують середній прибуток у галузі.

 • Різкі загострення роблять конкуренцію запеклою.Пять сил конкуренції

 • Фактори, що впливають на інтенсивність конкуренції у галузі:

 • велика кількість підприємств з приблизно однаковими обсягами продаж, що збільшує ймовірність появи стратегічних ініціатив;

 • повільне зростання попиту;Пять сил конкуренції

 • умови господарювання у галузі (можуть спонукати до зниження цін або інших методів зростання обсягів продаж);

 • витрати на покупців при переході від виробництва однієї марки до іншої (низькі – полегшують перехоплення споживачів продукції);Пять сил конкуренції

 • незадоволення учасників ринку своїм становищем на ньому (може спонукати їх до агресивних дій);

 • зростання прибутку від вдалих стратегічних рішень, що привертає до них увагу всіх учасників ринку;Пять сил конкуренції

 • коли витрати на те, щоб вийти з ринку, вищі, ніж залишитись на ньому та прийняти участь у конкурентній боротьбі;

 • коли великі компанії купують слабкіе підприємство і вживають радикальних заходів, щоб запобігти банкрутству.Пять сил конкуренції

 • Галузь є привабливою з точки зору отримання великого прибутку, якщо конкурентні сили відчутно не впливають на ситуацію в ній.Пять сил конкуренції

 • Ідеальне конкурентне середовище - постачальники і покупці займають слабку позицію на торговельних переговорах, відсутні якісні товари-субститути, вхідні бар’єри високі, а конкуренція помірна.Пять сил конкуренції

 • Якщо хоча б одна з конкурентних сил є сильною, галузь стане привабливою лише для тих підприємств, чия стратегія достатньо діє проти тиску даної конкурентної сили і дає можливість отримувати прибуток вищий від середнього.Пять сил конкуренції

 • Щоб зайняти провідні позиції у галузі підприємству слід забезпечити конкурентні переваги.

 • Конкурентна перевага – забезпечує міцні позиції на ринку і доходи вищі від середніх по галузі, завдяки кращій компетенції і можливостям в певній сфері діяльності.Пять сил конкуренції

 • Конкурентні переваги бувають:

 • Низького порядку – використання дешевої робочої сили, дешевої сировини тощо.

 • Постійно і легко втрачаються внаслідок підвищення зарплати і цін на ресурси, або використання таких ресурсів конкурентами.Пять сил конкуренції

 • Високого порядку – унікальні технології, добре підготовлений персонал, унікальна продукція, імідж підприємства.

 • Забезпечують стійку конкурентоспроможність підприємства в галузі.Аналіз потенційних конкурентів

 • Зібрати всю необхідну й повну інформацію про конкурента неможливо, проте доцільно аналізувати його поточний стан, конкурентну позицію в галузі, потенціал та стратегію його використання, а також коротко- та довгострокові цілі.Аналіз потенційних конкурентів

 • Найчастіше використовується функціональний підхід до оцінки потенціалу конкурента та стратегій його використання.Аналіз потенційних конкурентів

 • Об’єктами аналізу є:

 • «портфель продукції» з техніко-економічними характеристиками,

 • маркетинг,

 • виробництво,

 • системи розподілу,

 • дослідження та розробки,

 • фінанси,

 • кадри,

 • система управління.Аналіз потенційних конкурентів

 • М. Портер:

 • фінансові цілі;

 • відношення до ризику;

 • цінності організації;

 • системи контролю та стимулювання;

 • організаційна структура;Аналіз потенційних конкурентів

 • система бухгалтерського обліку;

 • типи вищих керівників та стиль їхнього управління;

 • уявлення про шляхи розвитку фірми;

 • склад ради директорів;

 • обмеження з боку держави та зобов’язання фірми, що зменшують свободу вибору рішень і поведінки.Аналіз потенційних конкурентів

 • А. Роу з співавторами:

 • стратегічна орієнтація/політика;

 • якість продукту;

 • організація збуту та реалізації;

 • маркетингові можливості;

 • виробничий потенціал;

 • фінансова ситуація;Аналіз потенційних конкурентів

 • рівень наукових досліджень і розробок;

 • забезпеченість енергією та сировиною;

 • географічна локалізація системи виробництва та збуту;

 • витрати;

 • якість підготовки керівників і персоналу;

 • марка/імідж фірми.Аналіз потенційних конкурентів

 • Практика стратегічного аналізу довела необхідність групування підприємств.

 • Підприємства різноманітні: різні модифікації, рівень якості, групи споживачів тощо — це характеристики, які дають змогу уточнити коло конкурентів.Аналіз потенційних конкурентів

 • Стратегічна група конкурентів — це певна кількість підприємств, які займають близькі позиції на ринку та конкурують між собою на основі одних й тих самих конкурентних переваг і однаковими методами.Аналіз потенційних конкурентів

 • Підприємства опиняються в одній і тій самій стратегічній групі за таких умов:

 • близька структура асортименту продукції;

 • використання однієї системи розподілу;

 • однакові тип і ступінь вертикальної інтеграції;

 • пропонування покупцям аналогічних послуг та технічної допомоги в експлуатації;

 • спрямованість на одних замовників;Аналіз потенційних конкурентів

 • задоволення потреб покупців, що потребують однакових особливостей у виробах;

 • використання подібних прийомів у засобах масової реклами;

 • ідентичні технологічні підходи до виготовлення та обслуговування продуктів;

 • робота в одному інтервалі «ціна - якість»;

 • ідентичні стратегічні орієнтири та механізм їх досягнення;

 • однакова поведінка на ринку.Аналіз потенційних конкурентів

 • Різні галузі можуть мати різну кількість стратегічних груп.

 • Важливо визначити параметри для характеристики стратегічних груп, які б відбивали специфічні риси підприємств певної галузі загалом і відмінності однієї стратегічної групи від іншої в межах галузі.Аналіз потенційних конкурентів

 • Аналіз виконується за допомогою «карт стратегічних груп галузі»:

 • 1. Обирають найсуттєвіші характеристики продуктів або підприємств галузі (згідно з метою аналізу). Виокремлюють два з них.

 • 2. Складають матрицю-карту з цими двома характеристиками. Важливо, щоб вони не корелювали одна з одною.Аналіз потенційних конкурентів

 • 3. Розраховують обрані характеристики по продукту або підприємству.

 • 4. Продукти або підприємства розміщують на «карті».Аналіз потенційних конкурентів

 • 5. Об’єкти, що опинились близько один до одного, об’єднують в одну стратегічну групу.

 • 6. Навколо кожної стратегічної групи малюють коло. Загальний обсяг продажу підприємств стратегічної групи є пропорційним радіусу кола.Аналіз потенційних конкурентів

 • Можна застосувати підхід «від потреб» і отримати наступні стратегічні групи підприємств:

 • орієнтовані на задоволення всього комплексу потреб і вимог, що висуває споживач до товару або послуги;

 • орієнтовані на задоволення специфічних потреб окремого сегмента (нішева спрямованість);Аналіз потенційних конкурентів

 • нові конкуренти, що запланували вихід на ринок зі своєю аналогічною продукцією;

 • можливі конкуренти, що нині обслуговують інші ринки аналогічною продукцією;

 • виробники товарів-замінників, які можуть витіснити основні продукти з ринку.Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • За М. Портером

 • компанія, яка бажає створити собі конкурентні переваги, повинна зробити вибір однієї з трьох базових стратегій:

 • лідерство у зниженні видатків;

 • диференціація;

 • фокусування на конкретному сегменті.Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • Використання однієї з цих стратегій базується на п'яти основних чинниках:Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • привабливість ціни (досягається зменшенням витрат, масштабами виробництва, кваліфікацією персоналу, вертикальною інтеграцією і т.д.);Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • диференціювання товару за його технічними параметрами, дизайном, характерними особливостями, надійністю, важкістю заміни;Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • диференціювання послуг (умови оплати, доставки, післяпродажного обслуговування);Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • персональне диференціювання (ввічливість, надійність, уважність продавців);Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • диференціювання іміджу (довіра до торгівельної марки).Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • При використанні стратегії лідерства за витратами, фірма повинна утримувати видатки на рівні нижчому, ніж у конкурентів.

 • Підприємство з найменшими витратами отримує прибуток, коли цінова політика гнучкіша.Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • Стратегія передбачає підвищення продуктивності, тотальне скорочення затрат.

 • Це дозволяє пропонувати на ринку товар за нижчими цінами і отримувати цільовий прибуток.

 • Стратегії лідерства за витратами обрали Тоуоtа, МсDоnald’s.Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • Фірма має виробляти продукцію постійної якості, щоб мінімізувати витрати на виявлення та виправлення браку.

 • Надання післяпродажного обслуговування (інформації про статус доставки, виявлення браку, гарантійного обслуговування, визначення процедури повернення товару).Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • Асортимент товарів та послуг обмежується кількома базовими моделями, що відповідають інтересам цільового сегменту споживчого ринку.

 • Це дозволяє скоротити затрати та час на виробництво і доставку товару.Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • Диференціація полягає у виробництві продукції, яка відрізняється від конкуруючих дизайном, іміджем, використанням високоякісних матеріалів.

 • Для забезпечення диференціації компанія повинна запропонувати дещо унікальне.Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • Стратегія полягає у досягненні сприйняття споживачами даної продукції як унікальної.

 • Широко застосовується реклама, підкреслюються відмінність продукції, надається якісний сервіс та використовуються нові технології.

 • Потребує маркетингових здібностей, творчого мислення, інноваційного потенціалу та репутації лідера.Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • Прикладами використання стратегії диференціювання є автомобілі «Меrcedes-Веnz», техніка «Sony», комп'ютерне забезпечення «Іntel».Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • Диференціювання передбачає, що підрозділ має великий інноваційний потенціал для вироблення продукції найвищої якості, зі специфічними характеристиками та підвищеною функціональністю.

 • Необхідно точно передбачити потреби клієнтів та дослідити нові можливості для розробки якісних продуктів та послуг.Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • Фірма, яка обрала цю стратегію, як правило, має найменші затрати в галузі і потужності, які дозволяють постійно впроваджувати нові продукти.

 • Прибутки від інноваційних характеристик значно перевищують високі виробничі затрати.Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • У стратегії фокусування зусилля концентруються на певному географічному регіоні, групі споживачів або визначеної частки продукції і утриманні лідируючих позицій.

 • При цьому використовуються стратегії лідерства за витратами або диференціювання, але тільки на обраному ринковому сегменті.Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • Залучення нового клієнта зазвичай пов'язано зі значними витратами для компанії (знижки, надання пробних зразків, супутніх товарів).

 • Мета полягає у збережені прихильності клієнта на довгий час.

 • ПІд час тривалого співробітництва компанія отримує високу прибутковість.Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз

 • Збереження клієнта базується на вивченні того, що є для нього цінним, у постійному розширенні асортименту товарів та послуг, у розробці індивідуальних рішень.

 • Стратегію фокусування використовує міжнародна корпорація «Моbil».Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналізБазові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналізБазові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналізСхожі:

Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С iconПрості моделі аналізу стратегій Вдовенко Ю. С
Модель "продукт-ринок" Стратегії зростання, стабільності, скорочення та їх застосування
Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С iconМета та завдання Стратегії Мета та завдання Стратегії
Перепони для приватного сектору для застосування практики зеленого бізнесу в Україні
Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С iconСтратегічне планування на рівні корпорації Вдовенко Ю. С
Модель бкг: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель бкг
Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С iconМодель “Бізнес для Бізнесу” (B2B) Модель “Бізнес для Держави” (B2G) Електронний цифровий підпис та шифрування Електронний цифровий підпис (ецп)
Модель "Бізнес для Бізнесу" (B2B) Модель "Бізнес для Держави" (B2G) Електронний цифровий підпис та шифрування
Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С iconПрограма «Бізнес-адміністрування», спеціалізація «Інформаційний менеджмент»
Випускник програми mbi володіє всіма знаннями, навичками, вміннями випускника програми mba І, крім цього, отримує додаткову кваліфікацію...
Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С iconВпровадження стратегії сталого розвитку прилуччини до 2011 року Затвердження Стратегії сталого
Зустріч міського голови з суб'єктами малого та середнього бізнесу міста (квітень 2008 року)
Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С iconСтратегічне планування на рівні корпорації Вдовенко Ю. С
Аналіз еволюції ринка і модель Хофера: структура моделі, її сильні і слабкі сторони
Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С iconСпілка аналітиків та професіоналів конкурентної розвідки (society of analytics and competitive intelligence professionals)
Обмін досвідом, інформацією в області конкурентної розвідки та аналітично-інформаційних технологій
Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С iconПроект сприяння економічному розвитку та зайнятості (Фахова підтримка із розробки стратегії сприяння малим містам у Чернівецькій області)
Фахова підтримка із розробки стратегії сприяння малим містам у Чернівецькій області
Модель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С iconЗагальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій
Фактори зовнішнього середовища, їх характеристики: взаємозвязок, складність, рухливість, невизначеність Зовнішнє середовище, його...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка