Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини


НазваПроцес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини
Дата конвертації01.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПроцес проектування оптичного приладобудування та його складові частини.

 • Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини.

 • Блочно-ієрархічний підхід до проектування.

 • Низхідне та висхідне проектування.Метою проектування (розрахунку) оптичної системи є визначення номінальних значень і допустимих відхилень усіх конструктивних параметрів, виходячи із вимог до якості зображення, а також технологічних і економічних вимог.

 • Метою проектування (розрахунку) оптичної системи є визначення номінальних значень і допустимих відхилень усіх конструктивних параметрів, виходячи із вимог до якості зображення, а також технологічних і економічних вимог.

 • Процес проектування – це послідовність операцій, що відбуваються над описами або математичними моделями проектованого об'єкту аж до здобуття остаточних проектних рішень.

 • Проектування ділиться на стадії, етапи і процедури.Так при тимчасовому розподілі робіт із створення нових об'єктів процес проектування можливо розподілити на 8 стадій: передпроектні дослідження; технічне завдання; технічна пропозиція; ескізний проект; технічний проект; робочий проект; виготовлення; відладка, випробування і введення в дію.

 • Так при тимчасовому розподілі робіт із створення нових об'єктів процес проектування можливо розподілити на 8 стадій: передпроектні дослідження; технічне завдання; технічна пропозиція; ескізний проект; технічний проект; робочий проект; виготовлення; відладка, випробування і введення в дію.

 • Етапи проектування:

 • Науково-дослідна робота (НДР). Включає: передпроектне дослідження, технічне завдання, частина технічної пропозиції. Проводиться дослідження по пошуку нових принципів функціонування, нових структур, фізичних процесів, нової елементної бази, технічних засобів і тому подібне.

 • Дослідно-конструкторські роботи (ДКР). Стадії: частина технічної пропозиції, ескізний проект, технічний проект. Відображені питання детального конструкторського опрацювання проекту.

 • Робоче проектування. Стадії: робочий проект, виготовлення, відладка, випробування і введення в дію. Опрацьовуються схемні, конструкторські і технологічні рішення, випробування, виготовлення.При такому підході прилад розглядається як складна система зв'язаних і взаємодіючих між собою частин, яка представляється у вигляді блоко-ієрархічної структури, яка складається з рівнів та гілок.

 • При такому підході прилад розглядається як складна система зв'язаних і взаємодіючих між собою частин, яка представляється у вигляді блоко-ієрархічної структури, яка складається з рівнів та гілок.

 • Блоко-ієрархічний підхід (БІП) заснований на структуризації описів об'єкту з розділенням описів на ряд ієрархічних рівнів по мірі детальності відображення в них властивостей об'єкту і його частин. Кожному ієрархічному рівню властиві свої форми, документація, матеріали, апаратура, сукупність мов і моделей, в постановці завдань, методів здобуття описів деякого ієрархічного рівня називається рівнем проектування.На кожному ієрархічному рівні використовуються свої поняття системи і елементів. На 1 рівні (верхньому рівні), складний об'єкт S, що підлягає проектуванню, розглядається як система з n взаємозв'язаних і взаємодіючих елементів Si. Кожен з елементів в описі рівня 1 є також складним об'єктом, який у свою чергу розглядається як система Si на рівні 2. Елементами системи є об'єкт Sij, де j=1…mi (mi — кількість елементів в описі системи Si).

 • На кожному ієрархічному рівні використовуються свої поняття системи і елементів. На 1 рівні (верхньому рівні), складний об'єкт S, що підлягає проектуванню, розглядається як система з n взаємозв'язаних і взаємодіючих елементів Si. Кожен з елементів в описі рівня 1 є також складним об'єктом, який у свою чергу розглядається як система Si на рівні 2. Елементами системи є об'єкт Sij, де j=1…mi (mi — кількість елементів в описі системи Si).Горизонтальним рівням властиве наступне:

 • Горизонтальним рівням властиве наступне:

 • при переході з деякого рівня К1, на якому розглядається система S, на сусідній, нижчий рівень К2 відбувається розділення системи S на блоки і розгляд замість системи S її окремих блоків;

 • розгляд кожного з блоків на рівні К2 з більшою мірою деталізації, ніж на рівні К1, приводить до здобуття завдань приблизно однакової складності з точки зору можливостей сприйняття людиною і можливостей рішення за допомогою наявних засобів проектування;

 • використання своїх понять системи і елементу на кожному ієрархічному рівні, тобто якщо елементами проектованої системи S вважалися блоки Sk, то на сусідньому, нижчому рівні К2 ті ж блоки Sk розглядаються вже як системи.

 • Рівні проектування можна виділяти також з властивостей об'єкту, що враховуються по характеру. В цьому випадку їх називають вертикальними рівнями проектування.розбиття і локальна оптимізація;

 • розбиття і локальна оптимізація;

 • абстрагування;

 • повторюваність.

 • Концепція розбиття дозволяє складне завдання проектування об'єкту звести до вирішення простіших завдань з врахуванням взаємодії між ними.

 • Локальна оптимізація має на увазі поліпшення параметрів усередині кожного проектного завдання.

 • Абстрагування — побудова форми матеріальних моделей, що відображають лише значимі в даних умовах властивості об'єктів.

 • Повторюваність — існує від досвіду проектування.

 • Основна якість БІП — спрощення процесу проектування і отримання можливості рішення задачі проекту доступними засобами.Низхідне проектування починається з верхнього рівня, на якому прилад розглядається як ціле, а потім виконуються етапи першого рівня, другого і так далі. На кожному рівні проектувальник встановлює структуру і взаємозв'язок елементів, визначає чисельні значення їх характеристик. При цьому знайдені значення характеристик, очевидно, повинні розглядатися як технічне завдання для проектування на наступному, нижчому рівні.

 • Низхідне проектування починається з верхнього рівня, на якому прилад розглядається як ціле, а потім виконуються етапи першого рівня, другого і так далі. На кожному рівні проектувальник встановлює структуру і взаємозв'язок елементів, визначає чисельні значення їх характеристик. При цьому знайдені значення характеристик, очевидно, повинні розглядатися як технічне завдання для проектування на наступному, нижчому рівні.

 • Висхідне проектування виконується в зворотному порядку, від нижчих рівнів до вищих. При цьому відбувається “збирання” окремих частин приладу з деталей і елементів, потім вузлів і пристроїв з частин і, нарешті, збірка приладу в цілому.У функціональному (проектуванні) аспекті прийнято виділяти функціонально-логічний (функціональні і логічні схеми), системний (структурний), схемотехнічний (електричні схеми вузлів і окремих блоків) і компонентний (проектування елементів і їх розташування) рівні.

 • У функціональному (проектуванні) аспекті прийнято виділяти функціонально-логічний (функціональні і логічні схеми), системний (структурний), схемотехнічний (електричні схеми вузлів і окремих блоків) і компонентний (проектування елементів і їх розташування) рівні.

Що собою представляє процес проектування і яка його мета?

 • Що собою представляє процес проектування і яка його мета?

 • Назвіть стадії і етапи проектування.

 • Структура блоко-ієрархічного підходу до проектування.

 • Низхідне та висхідне проектування.

 • Яка концепція БІП?

 • Які існують види проектування?

 • Суть функціонального проектування та його рівні.

 • Суть конструкторського проектування та його рівні.

 • Суть технологічного проектування.Схожі:

Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини iconКросворд «Складові частини комп’ютера» Матвійчук Оксана Анатоліївна, учитель початкових класів знз №225 м. Києва Дорогі друзі! До вашої уваги кросворд за темою «Складові частини комп’ютера»
Достатньо натиснути «Розпочати кросворд». З’явиться запитання і стрілка, яка покаже, де буде відповідь. Щоб перевірити себе, треба...
Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини iconПлан Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види
В англомовних країнах поняття "менеджмент" тлумачать як спосіб та манеру спілкування з людьми, владу мистецтво керівника, вміння...
Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини iconПлан Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види
В англомовних країнах поняття "менеджмент" тлумачать як спосіб та манеру спілкування з людьми, владу мистецтво керівника, вміння...
Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини iconВимоги до систем автоматизованого проектування. Вимоги до систем автоматизованого проектування
Вдосконалення методів проектування, зокрема, використання методів багатоваріантного проектування і оптимізації для пошуку ефективних...
Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини iconЛектор – проф. В. А. Кондратюк
Структура біосфери, її складові частини,функціонування. Основні етапи еволюції біосфери
Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини iconОцінка якості оптичного зображення. Оцінка якості оптичного зображення
Для оптичних систем вхідний сигнал "предмет", а вихідний сигнал "зображення". Оптичні сигнали є двомірними, при цьому
Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини iconОсновні математичні моделі оптичних систем і операції над ними. Основні математичні моделі оптичних систем і операції над ними
В процесі проектування на цьому рівні визначаються значення зовнішніх характеристик усіх елементів, у тому числі і оптичної системи,...
Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини iconЗахист від випромінювання оптичного діапазону випромінювання оптичного діапазону
Залежно від довжини хвилі ці випромінювання поділяються на: випромінювання видимого діапазону, інфрачервоні
Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини iconЯпонія Столиця – Токіо
Машинобудування (автомобілі, кораблі, електротехніка, робототехніка, приладобудування)
Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини iconЩо таке комп’ютер? Що таке комп’ютер?
Основні складові апаратної частини інформаційної системи та їх функціональне призначення

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка