Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій)


НазваПринципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій)
Дата конвертації01.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Кафедра внутрішньої медицини ТДМУ Геронтологічні аспекти нефрології Професор О.Й.Бакалюк


Принципи геріатрії

 • - відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій);

 • - відмова від стереотипних схем лікування;

 • - вивчення впливу віку на функцію системи;

 • - вивчення функції системи на перебіг старості;

 • - уникнення поліпрагмазії.Вікові зміни морфології і функції нирок

 • 1. Атрофія ниркової паренхіми (зменшення маси нирки з 280 г до 200г) та вдвоє – кількості функціо-нуючих нефронів і фільтраційної поверхні (в середньому на 40 %). Кількість нефронів зменшується на 10 % кожні 10 років життя після досягнення 40-річного віку (!). 2. Нагромадження колагенових фібрил у мезангію і БМ капілярів клубочків, подоцитах зі зниженням процесу фільтрації через БМ. 3. Зменшення величини КФ: [140- вік (роки)] х маса тіла (кг) КФ = 0,8 ------------------------------------------ Креатинін крові (мкмоль/л) х 0,8 • 4. Вікові склеротичні зміни внутрішньониркових артерій та аферентних артерій клубочка; зменшення частки ниркової фракції у серцевому викиді з 25 % до 10 %, медулярного кровотоку – на 15 %, кортикального – на 40 %.

 • 5.Інволютивні зміни канальців – потовщення БМ, дистрофія ендотелію з погіршенням процесу енергозалежного транспорту речовин і електролітів в обох напрямках, розвиток множинних дивертикулів дистальних канальців із наступним розмноженням мікрофлори у цих регіонах.

 • 6.Торпідна реакція нирок на різні навантаження, зокрема навантаження натрієм.Провідні нефрологічні синдроми у людей похилого віку

 • Протеїнурія (20-70 %)

 • Безсимптомна бактерійурія (40-60 %)

 • Гематурія (50 %)

 • Лейкоцитурія ( 30-60 %)

 • Синдром АГ (50-60 %) • ПУ у похилому віці - завжди ознака патології !

 • ПУ віку – найчастіше ознака нефроангіосклерозу, а ПУ понад 1г/добу, особливо у поєднанні з НС – абсолютно достовірна ознака первинного ураження нирок (амілоїдоз, гострий ГН, тромбоз ниркових судин, паранеопластичний синдром).Безсимптомна бактерійурія

 • Її визначають у 0,5–4 % у віці 26-65 років,

 • і у 20-35 % випадків у віці 65-80 років.

 • При катетеризації сечового міхура її знаходять

 • у 100 % випадків.

 • Флора найчастіше представлена кишковою паличкою ( 80 %).

 • Така бактерійурія поєднується з ознаками ураження функцій нирок. Тому “істинну” БУ краще розглядати як прояв латентного ПН (можливо, з проведенням відповідної антибактеріальної терапії). • Гематурію (звичайно мікроГУ) виявляють у 50 % пацієнтів похилого віку.

 • Генез: найчастіше пухлини, рідше – ПН, амілоїдоз.

 • Стабільна лейкоцитурія – найчастіше ознака старечого ПН. • Синдром АГ визначають у 50-60 % пацієнтів похилого віку, ізольовану систолічну АГ – у 7-10 % випадків.

 • Стареча АГ, особливо у поєднанні з ізольованим сечовим синдромом частіше пов’язують із атеросклеротичним і рідше – гіпертонічним нефронгіосклерозами.

 • У 33-63 % випадків АГ може бути єдиним (!) проявом хронічного ПН; у 20 % із них вона набуває рис злоякісності.Особливості патології нирок у людей похилого віку

   • поєднання патологій:
   • ДН+нефроангіосклероз+ПН (17 %);
   • ДН + амілоїдоз + ПН (7 %);
   • Хронічний ПН + амілоїдоз ( 4 %).


Фактори ризику розвитку ПН у людей похилого віку

 • 1. Специфічні:

 • - зниження функціональної активності простати, місцевої

 • секреції лізоциму, термостабільного бактеріального фактора;

 • - зростання частоти гіпертрофічних і пухлинних процесів.

 • 2. Неспецифічні:

 • - розвиток інволютивних змін сечовидільної системи з

 • погіршенням уродинаміки;

 • - вікове зниження активності імунітету, яке потенціюється

 • частим застосуванням антибіотиків, гормонів, НПЗП,

 • імунодепресантів;

 • - можливість частого інфікування госпітальними штамами

 • мікроорганізмів;

 • - наявність супровідної патології інших систем (серцево-

 • судинної, дихальної, травної) з розвитком метаболічних

 • зрушень (ацидоз, гіперхолестеринемія, гіперглікемія,

 • гіперурикемія, гіпоксемія) • Частота ПН

 • – у чоловіків віком 70-79 років – 25-30 %, у жінок – 21-25 %

 • – (гіпердіагностика – 10 %),

 • недіагностування – 13-20 % випадків.

 • Флора

 • – кишечна паличка (60 %),

 • – синьогнійна паличка (17 %),

 • – ентерококи (17 %),

 • – протей (7 %),

 • – мікробні асоціації ( 15-25 %).Особливості перебігу ПН (1):

   • малосимптомний і моносимптомний перебіг (синдром ендогенної інтоксикації, тривалий субфебрилітет, анемічний синдром, синдром АГ).
 • Гострий гнійний ПН – теж частіше атиповий перебіг (церебральна, менінгеальна, паратифозна форми, картина сепсису, перебіг хвороби з нормальною температурою і без явних ознак ураження нирок, синдром лихоманки без змін у сечі, інтермітуюча ГУ).Особливості перебігу ПН (2):

 • Часте виникнення на тлі фосфатних каменів, причиною якого є продукція мінералу (карбонат апатиту) одноклітин-ним організмом - нанобактерією. Остання висівається зі сечі у 100 % випадків.

 • Такі камені можуть формуватися за нормальних рН сечі і концентрацій фосфатів і кальцію у кровіОсобливості перебігу ПН (3):

 • Низький ступінь бактерійурії (менше 100 тис мікробних тіл в 1 мл сечі).

 • Тому слід орієнтуватися не на мікробне число, а на клініку захворювання (прогресуючий перебіг, вірулентність мікроорганізмів, постійність їх висівання при повторних дослідженнях).Особливості розвитку і найбільш часті причини гострого ГН у людей похилого віку

 • Частота – відповідно 0,4 % та 0,3 % у осіб молодших і старших 60 років.

 • 1. Часто виникає на фоні інших захворювань (ГХ, ІХС, ЦД, інфекція сечових шляхів, пухлинні процеси) і станів (серцева недостатність, дихальна недостатність)

 • 2. Перебіг за типом швидкопрогресуючого ГН (50-75 % випадків).

 • Найчастіше причинами є: вузликовий періартеріїт, геморагічний васкуліт, синдроми Гудпасчера, Вегенера, гемолітико-уремічний синдром.Особливості лікування

 • Використання щадних схем патогене-тичної терапії (преднізолон у малих дозах (до 30 мг/добу) з інтермітуючою схемою, цитостатики у мінімальних дозах (50-100 мг/добу коротким курсом), пульс-терапію не практикують; ширше використовують фраксипарин, антиагреганти, свіжо-заморожену плазму.

 • Максимальне використання симптома-тичної терапії.Найбільш часті причини розвитку ГНН у людей похилого віку

 • - післяопераційні стани (25-45 %);

   • гострі запальні процеси (гнійний, негнійний ПН, ГН, сепсис, крупозна пневмонія), вірусні інфекції (15-30%);
   • гострі корон. та аритмічні синдроми (15-25 %);
   • захворювання холедохо-панкреато-дуоденальної зони, особливо холецистопанкреатити (5-10 %);
   • гострі порушення мозкового кровобігу (2-5 %);
   • політравми (2-3 %);
   • різного виду кровотечі (2-3 %).


Особливості розвитку ГНН

 • Раннє порушення електролітного обміну, насамперед балансу натрію (!).

 • Провідними є неврологічні порушення:

 • - сонливість, потьмарення свідомості, головний біль, судоми, посмикування м’язів, геміпарези (набряк мозку внаслідок гіпо-натріємії);

 • - апатія, дратівливість, прогресуюча м’язова ригідність, тремор, гіперрефлексія, атаксія, судоми, кома (дегідратація (внаслідок гіпер-натріємії)Критерії оцінки стану пацієнта:

 • Величина діурезу.

 • Сироватковий вміст сечовини і креатиніну.

 • Сироватковий вміст натрію (!).

 • Величина натрійурезу (!), причому зменшення екскрецію натрію зі сечею повинно тракту-ватися не як прояв ниркової недостатності, а як показник збереження певного рівня функціону-вання канальцевого апарату нирок.

 • Осмоляльність сечі: осмоляльність крові > 3,0)Особливості перебігу ГНН у пацієнтів похилого віку

 • У 100 % (!) випадків гостра НН, незалежно від генезу, у таких пацієнтів навіть за сприятливого перебігу супроводжується приєднанням інфекції з розвитком хронічного ПН (злоякісний перебіг зі швидким розвитком хронічної НН).Найбільш часті причини розвитку ХНН у людей похилого віку

 • - хронічний ПН (63,8 %);

   • нефроангіосклероз (гіпертонічний або атеросклеротичний, 21,1 %);
   • діабетичний гломерулосклероз (7,2 %);
   • інші причини (8,9 %).
 • Особливості: часте поєднання з іншою патологією – остеопорозом, гіперкальціурією, нирково-кам’яною хворобою, подагричною нефропатією, псевдоподагрою з відкладанням у суглобах пірофосфату кальцію.Дякую за увагуСхожі:

Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій) iconАнекдот як явище сміхової народної традиції Синонімічний ряд назв Анекдот
Розгляд процесів становлення анекдота як жанру та формування традиційного репертуару здійснено методами історико-типологічного й...
Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій) iconОдна з найпоширеніших патологій Одна з найпоширеніших патологій
Дисплазія кульшових суглобів -недорозвиток усіх компонентів суглоба без розходження суглобових поверхонь
Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій) iconВикористання інтерактивних технологій як засобу продуктивного навчання Продуктивне навчання
Поєднання традиційного та інтерактивного навчання дало змогу застосовувати ці правила на уроках математики
Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій) iconНозологічні форми захворювань снщс: За етіологічним чинником
Захворювання слинних залоз у дітей. Захворювання снщс у дітей. Вікові особливості будови суглоба. Клініка, діагностика, комплексне...
Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій) iconПарфумерні рідини
Парфумерія це наука, що вивчає основні принципи поєднання запахів і закономірності створення парфумерних композицій і засобів
Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій) iconВступ до обміну речовин біоенергетика поєднання ендергонічних процесів з екзергонічними
Життєво необхідні процеси реакції синтезу, скорочення м’язів, проведення нервових імпульсів, активний транспорт отримують енергію...
Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій) iconМіжнародна демократична спільнота оцінила вибори як відхід назад від демократичних стандартів
Не зняла вимоги про обов’язковість утвердження в українському щоденному житті демократичних цінностей
Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій) iconАльдегід енергійний запах ароматичних, хімічних сполук, із запахами, що відтворюють гармонію лісу, ірису і благородних квітів
Парфумерія це наука, що вивчає основні принципи поєднання запахів і закономірності створення парфумерних композицій і засобів
Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій) iconАльдегід енергійний запах ароматичних, хімічних сполук, із запахами, що відтворюють гармонію лісу, ірису і благородних квітів
Парфумерія це наука, що вивчає основні принципи поєднання запахів і закономірності створення парфумерних композицій і засобів
Принципи геріатрії відхід від традиційного поділу на окремі нозологічні форми (поєднання патологій) iconДивовижна будова людського тіла
Анатомія людини вивчає зовнішні форми і тіла людини і його частин, окремі органи, їхню мікроскопічну та макроскопічну будову

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка