Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база


НазваВаріативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база
Дата конвертації01.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база

 • .
Елективні курси (elekt – вибір)

 • Це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст (деякі з них інтегрують зміст).

 • Елективністьпринцип вибору предметів для вивчення самими учнями. Полягає  в тому, що з певного року навчання лише частина предметів є обов'язковими, а решта – можуть вибиратися учнями (зі схваленням педагогами) з числа рекомендованих для даного року навчання або для того чи іншого профілю. Елективний принцип застосовується в середній і вищій школі багатьох країн і особливо в США.  З 1991 року елективний принцип застосовується в середній загальноосвітній школі України. (Український педагогічний словник)Основними  вимогами до  навчальних  програм курсів  за вибором є:

 • короткотривалість

 • відповідність віковим особливостям учнів

 • науковість змісту

 • практична спрямованість

 • можливість застосування інтерактивних методів навчанняФакультативні курси

 • Не входять до основної сітки годин і можуть обиратись чи не обиратись учнями

 • Спрямовані на додаткове та поглиблене вивчення предмета

 • Метою факультативних курсів може бути поглиблене вивчення предметів, професійна орієнтація, вирівнювання знань тощо.Спецкурси

 • Вносяться у розклад і є обов'язковими для відвідування учнями

 • Впроваджуються за рахунок шкільного компоненту навчального плану

 • Повинні задовольняти інтереси учнів

 • Можуть обиратись не тільки згідно з обраним профілем, а й за власним бажанням учня, який хоче поглибити власні знання з певних дисциплін

 • Наприклад: учень, що обрав гуманітарний профіль, може обрати курс за вибором з економіки, інформатики тощо.У різних школах з однаковим профілем навчання можуть існувати різні за темою елективні курси

 • У різних школах з однаковим профілем навчання можуть існувати різні за темою елективні курси

 • (Це залежить від рівня підготовки вчителів, матеріально-технічної бази ЗНЗ, традицій школи, а найголовніше – від запитів, інтересів і можливостей самого учня). Їм властиво:

 • варіативний характер

 • достатня кількість

 • оригінальний зміст

 • активні методиОсобливості елективних курсів

 • Оскільки елективні навчальні курси орієнтовані на задоволення запитів конкретних груп учнів, то можна допустити значне корегування програми, яку вчитель може здійснювати, виходячи із своїх професійних можливостей, інтересів і особливостей та бажань учнів.

 • Курси жорстко не визначають обов'язкового для вивчення обсягу навчального матеріалу, оскільки зміст підсумкового контролю (по можливості цікавішого, ніж зазвичай) визначається самим вчителем.

 • Темп вивчення елективного курсу може бути адекватним реальній ситуації: на чомусь затримались з-за особливого інтересу учнів, щось розглянули оглядово, а деякий матеріал взагалі випустили   Методи навчання курсів за вибором

  • самостійне вивчення основної і додаткової навчальної літератури та інших джерел інформації;
  • оглядові і настановчі лекції;
  • лабораторні і лабораторно-практичні роботи;
  • семінари, співбесіди, дискусії, творчі зустрічі тощо.;
  • інформаційна підтримка з допомогою навчальних відеофільмів, електронних текстів, Інтернету тощо;
  • проведення творчих конкурсів, публічних захистів проектів;
  • екскурсії на виробництва, спеціалізовані виставки;
  • практики на навчальних робочих місцях;


Допрофільна підготовка

 • Згідно з Концепцією профільного навчання допрофільну підготовку здійснюється через факультативи, гуртки, секції, учнівські наукові товариства, курси за вибором, поглиблене вивчення предметів

 • Курси за вибором:

 • Пропедевтичні

 • Пробні

 • ОрієнтувальніПропедевтичні (вступні до предмета)

  • Пробні
 • (предметного і міжпредметного характеру)

 • Їх мета :

 • зацікавити учнів певним предметом чи міжпредметною проблемою (наприклад екологічною чи демографічною).

 • допомогти учневі у профільному самовизначенні, формуванні свідомого професійного виборуОрієнтувальні

 • призначені ознайомити учнів з певною професією і зорієнтувати на вибір професії

 • «Юний журналіст»

 • «Офісні технології»

 • «Пізнай себе»

 • (Можна залучати батьківський комітет школи, де представники на громадських засадах розповідають про особливості своєї професії і агітують учнів за її вибір; колишніх учнів, що здобули певні професії тощо).Профільне навчання Типи курсів за вибором

 • Предметні

 • Міжпредметні

 • НадпредметніІ. Предметні

 • Забезпечують для найздібніших школярів підвищений рівень вивчення навчальної дисципліни

 • Розвивають зміст одного із базових курсів, включаючи поглиблення окремих тем базових навчальних програм

 • Дають змогу учневі реалізувати власні пізнавальні інтереси

 • Створюють умови для якісної підготовки до ЗНО, ДПА

ІІ. Міжпредметні

 • Забезпечують міжпредметні зв'язки і дають можливість вивчати суміжні предмети на профільному рівні

 • Підтримують мотивацію учня, сприяючи внутрішньопрофільній спеціалізаціїМіжпредметні курси

 • «Фізика і техніка»

 • «Ділова мова»

 • «Основи журналістики»

 • «Математика для економіста»

 • «Соціологія і статистика»ІІІ. Надпредметні

 • Забезпечують реалізацію пізнавальних інтересів школярів, що виходять за рамки традиційних предметів

 • Присвячені психологічним, соціальним, культурологічним, мистецтвознавчим проблемам

Особливу роль в успішному введенні курсів за вибором відіграє підготовка додаткової літератури, використання комп’ютерних технологій, зв'язок з соціумом

 • Особливу роль в успішному введенні курсів за вибором відіграє підготовка додаткової літератури, використання комп’ютерних технологій, зв'язок з соціумом

 • В якості навчальної літератури курсів за вибором можуть бути використані посібники з факультативних курсів, для гурткової роботи, науково-популярна література, довідкові видання, досвід навчальних закладів, інтернет-видання тощоЛогіка курсу

 • «від А до Я» , тобто послідовне розвертання матеріалу;Алгоритм розробки програми курсу

 • Проаналізувати зміст навчального предмета в межах обраного профілю.

 • Визначити, чим зміст курсу буде відрізнятися від базового або профільного.

 • Визначити тему, зміст, цілі та функції запропонованого курсу.

 • Зміст програми поділити на блоки, розділи, теми і дати до них погодинну розбивку.

 • З’ясувати можливість матеріально-технічного і методичного забезпечення вивчення пропонованого курсу.

 • Вказати список літератури для вчителів та учнів.

 • Зазначити основні види діяльності учнів, особливо для практикумів, лабораторних дослідів, експериментів.

 • Визначити, які освітні продукти мають бути створені учнями як результат опанування курсу (моделі, тези, серія дослідів тощо).

 • Визначити критерії оцінювання знань з програми курсуОсвітній продукт

 • Матеріали, розроблені учнями в ході пізнавальної, дослідницької діяльності:

 • Тези

 • Конспекти

 • Моделі

 • Макети

 • Вироби

 • Твори тощоСтруктура програми

   • Пояснювальна записка з висвітленням актуальності курсу, мети, вимог тощо;
   • Навчально-тематичний план з розгорнутою характеристикою змісту (див.схему)
   • Список літератури для вчителя та учнів.
   • Вимоги до знань та вмінь


При розробці та реалізації курсів за вибором у старшій школі доцільно враховувати такі принципи навчання

 • Індивідуальність

 • Доступність

 • Наступність

 • РезультативністьСхожі:

Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база iconПро організацію профільного навчання в знз області Коваленко В. О
Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02. 03. 11 №126 «Про вивчення діяльності...
Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база iconОсновне протиріччя системи загальної середньої освіти в сільській
Моделювання індивідуальної освітньої траєкторії учня в умовах профільного навчання
Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база iconНормативна база Накази Міністерства освіти і науки
Мінюсті України 11. 06. 2008 за №522/15213
Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база iconНормативна база державної атестації навчальних закладів Харківської області Наказ Головного управління освіти і науки

Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база iconСтруктура та зміст ліцейської освіти в умовах комплексу Що таке профільне навчання?
Це вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів
Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Кононенко О.Є., головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти Законодавчо-нормативна база
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20. 12. 2011 №1473
Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база iconПсихологічний супровід допрофільного та профільного навчання Мета психологічного супроводу профільного навчання
Мета психологічного супроводу профільного навчання полягає у формуванні та розвитку життєвих компетентностей
Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база iconРішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків "Профільне навчання вимога часу"
Спецкурси і факультативи. Їх роль у підвищенні якості профільного навчання Науково-дослідницька діяльність, творчі конкурси та інтелектуальні...
Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база iconНормативна база
Наказ Головного управління освіти і науки від 01. 09. 2011 №453 "Про вивчення питання щодо працевлаштування випускників 9-х, 11-х...
Варіативний зміст освіти в умовах профільного навчання: наукові основи, нормативна база iconЕфективність впровадження профільного навчання в умовах опорної школи освітнього округу


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка