Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради


НазваПоложення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради
Дата конвертації02.04.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


Вас вітає Суслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


«Педагогічна рада школи — постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом»

 • «Педагогічна рада школи — постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом»

 • (П.62 Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 946);

 • ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» )

Завдання педагогічної ради

 • Поєднання теорії з практикою.

 • Створення дружнього працездатного колективу, в якому кожен відчував би себе відповідальним за діяльність школи

 • Законодавчі, дорадчі, діагностичні, планово-прогностичні, експертно-контролюючіФормування індивідуальності кожного педагога

 • Формування індивідуальності кожного педагога

 • Формування громадської думки

 • Формування свідомої дисципліни педагогічного колективу

 • Соціально-педагогічні функції

 • Комунікативний зв'язок з учнями, батьками, громадою

 • Соціальний захист дітей та вчителів

 • Виконання правових нормВизначення актуальної проблеми

 • Визначення актуальної проблеми

 • Проведення засідання методичної ради

 • Створення робочих груп по підготовці

 • до педагогічної ради

 • Видача наказу про підготовку до педради (при необхідності)

 • Контроль за ходом підготовки до педрадиСкладання плану проведення педагогічної ради

 • Складання плану проведення педагогічної ради

 • Визначення форми проведення

 • Розподіл обов'язків між членами групи

 • Окреслення завдань для членів групиСкладання каталогу джерел інформації

 • Складання каталогу джерел інформації

 • Добір літератури для самостійного опрацювання вчителями

 • Технічна підтримка педагога у підготовці до педради

 • Оформлення виставки літератури

 • Підготовка доповіді і співдоповідейЗавдання для аналітичної групи

 • Дослідження, обстеження, вивчення проблеми

 • Анкетування, діагностика

 • Відвідування уроків, виховних заходів

 • Підготовка і проведення контрольних робіт, зрізів знань

 • Узагальнення матеріалів обстеження

 • Аналіз і висвітлення результатів

 • Розробка проекту рішення10.09.2012 року _________ №___

 • 10.09.2012 року _________ №___

 • Про підготовку та проведення

 • педагогічної ради «Використання іноваційних

 • технологій в організації навчально-виховного процесу »

 • Відповідно до річного плану роботи школи на 2012-2013 н.р. та з метою активного впровадження в організацію навчально-виховного процесу інтерактивних технологій

 • НАКАЗУЮ:

 • 1. Провести засідання педагогічної ради школи 30. 10. 2012 р.

 • 2. Створити ініціативну групу з підготовки до проведення педагогічної ради у складі:

 • ________________________________________________________________________

 • _________________________________________________________________________

 • 3.Призначити відповідальним за підготовку до проведення засідання педагогічної ради заступника директора школи з навчально – виховної роботи Яворенко Надію Іванівну_________ :

 • 4. Відповідальному за проведення педради __________ :

 • 4.1. До 12.09. 2012 року провести засідання ініціативної групи.

 • 4.2. До 13. 09. 2012 року сформувати робочі групи і організувати їх роботу.

 • 4.3. До 14.09.2012 року разом з методичною радою школи та ініціативною групою розробити план підготовки до педагогічної ради.

 • 4.5. До 25. 10. 2012 року підготувати проект доповіді та рішення.

 • 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 • Директор школи О.А. Пилипчук

 • З наказом ознайомлені: _______________

 • _______________Види педагогічних рад за характером вирішуваних проблем:

 • проблемні;

 • інструктивні;

 • комбінованінауково-педагогічні;

 • науково-педагогічні;

 • психолого-педагогічні;

 • тематичні;

 • проблемні;

 • настановчі;

 • підсумкові ;

 • комбіновані.Науково-педагогічні

 • Спрямовані на підвищення науково-теоретичного та методичного рівня викладання основ наук, упровадження нових ідей, результатів досліджень та перспективного педагогічного досвіду в роботу школи.Психолого-педагогічні

 • Ознайомлення вчителів з досягненнями психологічної науки.

 • Тематичні

 • Розглядають питання ефективного викладання окремих предметів, рівень навчальних досягнень учнів з основ наук.Проблемні

 • Обговорення питань роботи над науково-методичною проблемою навчально-виховного закладу, розроблення концепції розвитку школи згідно з обраною проблемою.Настановчі

 • Проводяться з метою проведення аналізу підсумків навчального року, обговорюють та затверджкють план роботи навчального закладу на рік.Підсумкові

 • Розглядаються питання закінчення навчального року, переведення учнів до наступних класів, випуск учнів зі школи, видачу документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні.Класифікація педрад за стилем

 • На автократичних педрадах право виступу і право ухвалення рішення має тільки керівник. Учасники таких засідань повинні слухати і відповідати на запитання, які ставить керівник. Педради такої форми мають місце тоді, коли керівник має дати вказівки або поінформувати колектив.

 • “Вільна педрада” не має чітко визначеного порядку денного. Вона може відбуватися без голови. Така педрада зводиться до обміну думками. Її рішення не фіксують. Вільна педрада відбувається, як правило, у формі бесіди чи розмови, та використовується як підготовка до проведення безпосередньо педради Це найнезвичніший стиль професійної наради вчителів у наших школах. Проте найбільш пам’ятний.

 • Дискусійна педрада, або мозковий штурм — спосіб отримання рішень з будь-якого питання шляхом генерування нових ідей та аналізу пропозицій у результаті колективної роботи групи людей. Вона відбувається за певними правилами. Характерна особливість цього способу полягає у відсутності критики і оцінюванні озвучуваних ідей.

 • Комбінована педагогічна радаУ будь-якому випадку директору треба твердо пам'ятати, що педрада — це не вистава.

 • У будь-якому випадку директору треба твердо пам'ятати, що педрада — це не вистава.

 • Ретельність підготовки до неї не означає, що виступати повинні тільки ті, кого визначили. Це привело б до зниження наукової вагомості педради і нівелювання будь-якої дискусії та критики.

 • Це, перш за все,— рада!

 • Потрібно вислухати різні точки зору, всебічно висвітлити питання, означити та обговорити те, що турбує всіх вчителів.

 • традиційна педагогічна рада:

 • Доповідь, обговорення- прийняття рішення

 • Доповідь, співдоповідь, обговорення- прийняття рішення • Оголошується кількісний склад членів педради, присутніх та відсутніх, причини неявки на засідання.

 • Озвучуються питання, які виносяться на засідання та затвердити їх відкритим голосуванням.

 • Затверджується регламент роботи педради та строго дотримуватись його.Доводиться інформація про виконання рішення попереднього засідання педагогічної ради.

 • Доводиться інформація про виконання рішення попереднього засідання педагогічної ради.

 • Надається слово доповідачу, виступаючим.

 • Необхідно слідкувати за реакцією членів педради, їх увагою, дисципліною, участю в роботі засідання.

 • При необхідності по ходу засідання педради вставляти ділову репліку,направити виступаючого

 • в потрібному руслі.

 • Не допускати некоректних зауважень, не зажимати критику.Підвести підсумки після обговорення доповіді.

 • Підвести підсумки після обговорення доповіді.

 • Зачитати проект рішення педради та після внесення доповнень, змін, уточнень затвердити його відкритим голосуванням.

 • Оголосити про закінчення педради.

 • Надати можливість членам педради дати довідки, зробити зауваження по питанню ведення засідання.

Адміністрація навчального закладу повинна:

 • Адміністрація навчального закладу повинна:

 • контролювати;

 • приймати адміністративне рішення;

 • накреслювати шляхи реалізації;

 • знімати рішення з контролю.Постановка рішення на контроль – занесення його до журналу контролю

 • Постановка рішення на контроль – занесення його до журналу контролю

 • (картки контролю і т.п.)Прийняття адміністративного рішення – видача наказу, проведення нарад, творчих груп і т.п.

 • Прийняття адміністративного рішення – видача наказу, проведення нарад, творчих груп і т.п.Шляхи реалізації прийнятих рішень – графіки заходів: семінарів-практикумів, вивчення ППД тощо

 • Шляхи реалізації прийнятих рішень – графіки заходів: семінарів-практикумів, вивчення ППД тощоЗняття з контролю – інформування педагогічного колективу про остаточне виконання, відмітка у журналі контролю

 • Зняття з контролю – інформування педагогічного колективу про остаточне виконання, відмітка у журналі контролю • «Використання іноваційних технологій в організації

 • навчально-виховного процесу»

 • 1. Педагогічному колективу:

 • 1.1. Забезпечити ефективне функціонування особистісно орієнтованої моделі навчання й виховання школярів. (постійно)

 • 1.2. Учителям-предметникам взяти до уваги напрацювання вчителів творчої групи по застосуванню в навчальному процесі інтерактивних методик з метою системного їх застосування в організації навчально-виховної діяльності.

 • З цією метою :

 • 1,1 педагогам школи продовжити роботу по створенню банку електронних засобів навчання.

 • 1,2.з метою раціонального використання інтерактивних та комунікаційних технологій навчання предметним

 • методичним комііям до 30.11.2012 року проаналізувати навчальний матеріал та виробити методичні

 • рекомендацій по їх застосуванню для кожного предмета зокрема.

 • 2. З метою контролю за виконанням програми «Сто відсотків» до 25.11.2012 року провести залік серед педагогічних працівників по визначенню рівня знань та сформованості практичних навичок у володінні компютерною технікою.

 • З цією метою:

 • 2.1 Вчителю інформатики до 10.11. 2012 року розробити завдання завліку та подати їх на затвердження директору школи.

 • 2.2. До 25.11.2012 року скласти графік роботи консультаційного центру по підготовці до заліку.

 • 3. Практичному психологу школи ______ продовжувати вивчати вплив використанняінтерактивних та ккомунікаційних технологійна формування мотивації до навчальної діяльності учнів школию січень-березень 2013 року).

 • 4. Заступнику директора з НВР ______ :

 • 4.1. До 10.01.2013 року та 20.05. 2013 року провести перевірку наявних розробок та електронних засобів, а також їх реальне застосування в навча 2013 рокульному процесі.

 • 4.2. Інформувати педагогічний колектив про виконання прийнятих рішень на плановому засіданні педагогічної ради в січні 2013 року та травні 2013 року30.10.2012 року ________ №____

 • 30.10.2012 року ________ №____

 • Про затвердження рішень педагогічної

 • ради «Використання іноваційних технологій

 • в організації навчально-виховного процесу»

 • На підставі рішення педагогічної ради (протокол №2 від 30.10.2012року) та з метою вироблення

 • загальних підходів до організації навчально-виховного процесу в школі, вмілого поєднання традиційних та інтеракттивних методів навчання.

 • Н А К А З У Ю:

 • Учителям-предметникам взяти до уваги напрацювання вчителів творчої групи по застосуванню в навчальному процесі інтерактивних методик з метою системного їх застосування в організації навчально-виховної діяльності.

 • З цією метою :

 • 1,1 педагогам школи продовжити роботу по створенню банку електронних засобів навчання.

 • 1,2.з метою раціонального використання інтерактивних та комунікаційних технологій навчання предметним

 • методичним комііям до 30.11.2012 року проаналізувати навчальний матеріал та виробити методичні

 • рекомендацій по їх застосуванню для кожного предмета зокрема.

 • 2. З метою контролю за виконанням програми «Сто відсотків» до 25.11.2012 року провести залік серед педагогічних працівників по визначенню рівня знань та сформованості практичних навичок у володінні компютерною технікою.

 • З цією метою:

 • 2.1 Вчителю інформатики до 10.11. 2012 року розробити завдання завліку та подати їх на затвердження директору школи.

 • 2.2. До 25.11.2012 року скласти графік роботи консультаційного центру по підготовці до заліку.

 • 3. Практичному психологу школи ______ продовжувати вивчати вплив використанняінтерактивних та ккомунікаційних технологійна формування мотивації до навчальної діяльності учнів школию січень-березень 2013 року).

 • 4. Заступнику директора з НВР ______ :

 • 4.1. До 10.01.2013 року та 20.05. 2013 року провести перевірку наявних розробок та електронних засобів, а також їх реальне застосування в навча 2013 рокульному процесі.

 • 4.2. Інформувати педагогічний колектив про виконання прийнятих рішень на плановому засіданні педагогічної ради в січні 2013 року та травні 2013 року

 • 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи _______

 • Директор школи О.А. ПилипчукЗразок оформлення протоколу

 • ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ

 • засідання педагогічної ради

 • від "__" ______________ 20___ №

 • Голова педагогічної ради: (П.І.Б.) - директор.

 • Секретар педагогічної ради: (П.І.Б.) - вчитель російської мови та літератури.

 • Загальна кількість членів педагогічної ради: чол.

 • Присутні: ___ членів педагогічної ради.

 • Відсутні ___ члени педагогічної ради (список відсутніх додається)

 • Порядок денний:

 • По першому питанню порядку денного «Про виконання рішень педагогічної ради від" ____ "20___ № 02» слухали:

 • (П.І.Б.) - заступника директора з НВР про результати контролю рівня викладання в 5х класах (інформація додається);

 • (П.І.Б.) - педагога-психолога про результати адаптації учнів початкової школи при переході в основну школу (доповідь додається).

 • У дебатах по доповідях виступили:

 • (П.І.Б.) - вчитель початкових класів, акцентувала увагу на роботі класних керівників 5-х класів по взаємодії з батьками учнів. Внесла пропозицію розглянути на методичному об'єднанні класних керівників матеріали з досвіду роботи по заявленої проблеми.

 • Вирішили:

 • Усунути виявлені у ході перевірки рівня викладання в 5-х класах недоліки у виборі форм навчальної діяльності на уроках російської мови і літератури до "____" 20__ р. (відповідальний - заступник директора з НВР (П.І.Б.)).

 • Розглянути на методичному об'єднанні класних керівників матеріали з досвіду організації процесу взаємодії з батьками учнів 5-х класів (відповідальний - заступник директора з ВР (П.І.Б.)).

 • Голова педагогічної ради / Підпис / / П.І.Б. /

 • Секретар педагогічної ради / Підпис / / П.І.БЗгідно з останніми змінами, внесеними до розділ "Область застосування" стандарту ГОСТ 6.30 від 2003р., Уніфікована форма оформлення таких документів є всього лише рекомендованої до застосування. Тобто відхилення від строгої форми не будуть порушенням.Схожі:

Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778 та + посадові обов'язки; Стаття 95
Закону України "Про загальну середню освіту" про основні завдання органів управління освітою
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» )
«Педагогічна рада школи постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778

Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Рекомендації щодо організації І проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради iconЗакон України «Про дошкільну освіту»: Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження Закон України «Про загальну середню освіту»: Стаття Загальноосвітній навчальний заклад
Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради iconПоложення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. №2628-ііі
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради iconЗакон України «Про загальну середню освіту» Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 р. «Про перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради iconЗакон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»
Державний стандарт базової та повної загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Положення про освітній округ (постанова Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №777)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка