Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування


НазваСтрахування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування
Дата конвертації02.04.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентацииСтрахування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування

 • Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування

 • Діяльність підприємства громадського харчування безпосередньо або побічно пов'язана з ризиками:

 • втрати або пошкодження майна, що використовується в господарської діяльності;

 • необхідністю здійснення поточних (умовно-постійних) витрат по продовженню господарської діяльності в період перерви в діяльності внаслідок втрати або пошкодження майна;

 • необхідністю здійснення додаткових витрат, направлених на запобігання або зменшення розмірів збитків від перерви в господарської діяльності; .

 • заподіяння збитку майну й здоров'ю третіх осіб.

 • З урахуванням галузевої специфіки Програмою передбачається захист майнових інтересів пов'язаних зі здійсненням діяльності підприємств громадського харчування, що включає в себе повний спектр страхового захисту.

 • Цільовою аудиторією Програми є підприємства громадського харчування всіх форм власності :

 • Ресторани, нічні клуби, Кафе

 • Бари

 • Їдальні

 • Піцерії

 • Кейтеринг (виїзне обслуговування, тобто готування й доставка блюд і напоїв на банкети, свята, весілля та інші врочисті заходи) - при страхуванні відповідальності

 • Підприємства швидкого харчування, типу « фаст-фуд» (тільки стаціонарні точки)

 • «МакДональдс», «Пузата Хата» та ін.

 • Страхувальниками можуть бути юридичні особи, а також фізичні особи, що ведуть підприємницьку діяльність в сфері громадського харчування.1. Дана Програма не є адаптацією інших страхових продуктів. Вона спеціально розроблена для підприємств громадського харчування, тому включає специфічні ризики, зв'язані безпосередньо з діяльністю підприємств громадського харчування.

 • 1. Дана Програма не є адаптацією інших страхових продуктів. Вона спеціально розроблена для підприємств громадського харчування, тому включає специфічні ризики, зв'язані безпосередньо з діяльністю підприємств громадського харчування.

 • Програма є комплексною та умовно складається із двох незалежних одна від одної секцій:

 • Секція 1. Страхування майна та ризиків, що пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок перерви у діяльності (Договір комплексного добровільного страхування майна та ризиків, що пов`язані зі збитками, понесеними внаслідок перерви у діяльності підприємства громадського харчування).

 • Секція 2. Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами (Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами суб’єкта господарювання - підприємства громадського харчування ).

 • 3. Умови Програми дозволяють Страхувальнику самостійно формувати страхове покриття:

 • Секція 1 + Секція 2, або окремо Секція 1 або Секція 2.

  • Згідно з умовами Договір комплексного добровільного страхування майна та ризиків, що пов`язані зі збитками, понесеними внаслідок перерви у діяльності, підприємства громадського харчування може здійснюватися:
 • добровільне страхування майна, що використовується при здійсненні Застрахованої діяльності Страхувальника (на умовах Розділу І Договору);

 • добровільне страхування ризиків, що пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок перерви у Застрахованій діяльності Страхувальника (на умовах Розділу ІІ Договору);Обов'язкові умови страхування ризиків, що пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок перерви у Застрахованої діяльності:

  • Обов'язкові умови страхування ризиків, що пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок перерви у Застрахованої діяльності:
   • Страхувальник здійснює діяльність в сфері громадського харчування не менш ніж 1 рік;
   • страхування тільки в комплексі зі страхуванням усього майнового комплексу (включаючи всі групи майна необхідні для здійснення Застрахованої діяльності);
   • Виключення: без страхування нерухомого майна, взятого в оренду, за умови, що орендодавець забороняє орендарю його страхувати.
   • тільки при веденні обліку діяльності (бухгалтерського обліку, відповідно до законодавства України);
   • може бути застрахований ризик тільки самого Страхувальника і тільки на його користь;
   • повинна покриватися вся виробнича діяльність Страхувальника.
 • Можливо вибіркове страхування окремого відособленого виробництва (кафе, ресторану та ін.) за умови, що:

 • один страховий випадок не може одночасно завдати матеріальної шкоди майну на застрахованому та не застрахованому виробничому об'єкті;

 • ведеться окремий облік (бухгалтерський облік) на даному виробничому об'єкті.

   • За договором страхування не підлягає відшкодуванню
  • будь-якого роду збиток, заподіяний майну пересувних підприємств громадського харчування (тонари та ін.), літніх кафе, що не мають спеціалізованих виробничих приміщень, одноразовому посуду;
  • нормовані та ненормовані втрати внаслідок: бою, лому, псування.
  • Перелік страхових ризиків для кожної групи Застрахованого майна може відрізнятися.
  • Конкретний перелік ризиків для кожної групи Застрахованого майна, та відповідні страхові суми, страхові платежі зазначаються в договорі страхування.


При добровільному страхуванні ризиків, що пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок перерви у діяльності предметом договору можуть бути майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з:

  • При добровільному страхуванні ризиків, що пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок перерви у діяльності предметом договору можуть бути майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з:
   • необхідністю продовжувати нести поточні (умовно-постійні) витрати в період перерви в Застрахованої діяльності;
   • необхідністю здійснення додаткових витрат, направлених на запобігання або зменшення розмірів збитків від перерви в діяльності.
  • За бажанням Страхувальника та за умови обов’язкового ведення Страхувальником бухгалтерського обліку, відповідно до законодавства України, на окремих умовах можуть бути додатково застраховані майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з втратою очікуваного прибутку від Застрахованої діяльності. В цьому випадку умови страхування окремо узгоджуються з відповідальним профільним андеррайтером.
   • До поточних витрат можуть відноситися:
 • заробітна плата працівників (службовців) Страхувальника у тих розмірах, у яких вона не залежить від обсягу здійснення Застрахованої діяльності;

 • платежі органам соціального страхування та інші обов’язкові платежі, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам Страхувальника;

 • плата за оренду приміщень, устаткування або іншого майна, якщо за умовами договорів оренди, платежі підлягають сплаті Страхувальником поза залежністю від факту пошкодження або знищення орендованого майна;

 • податки та зборі, що підлягають сплаті незалежно від обсягів і результатів Застрахованої діяльності (податки на будівлі, основні фонди, земельні податки, реєстраційні збори і т.ін.);

 • кредити та відсотки по кредитам або інших залучених коштів, якщо ці кошти залучалися для інвестицій і для поповнення оборотних коштів з метою здійснення Застрахованої діяльності;

 • амортизаційні відрахування згідно норм, встановлених для підприємства Страхувальника згідно чинного законодавства;

 • інші належним чином зазначені поточні витрати згідно з документами бухгалтерської звітності.Необхідні додаткові витрати – це витрати направлені на запобігання або зменшення розмірів збитків від перерви в Застрахованої діяльності.

   • Необхідні додаткові витрати – це витрати направлені на запобігання або зменшення розмірів збитків від перерви в Застрахованої діяльності.
 • До необхідних додаткових витрат, наприклад, можуть відноситися:

 • витрати по переведенню працівників на нові робочі місця;

 • заробітна плата та премії за понаднормову роботу, за роботу у вихідні дні, нічну зміну й інші витрати по терміновому ремонту;

 • витрати, пов'язані з прискореним постачанням необхідного для поновлення Застрахованої діяльності майна;

 • витрати на транспортування працівників і майна, пов’язаних із прискоренням поновлення підприємницької діяльності;

 • витрати, пов'язані з переведенням виробництва на інші підприємства, якщо це може забезпечити більш швидке поновлення Застрахованої діяльності.

  • Страховим випадком є перерва у Застрахованій діяльності, що спричинила фінансові збитки Страхувальнику внаслідок пошкодження або знищення (втрати) Застрахованого майна, за умови, що ця подія відповідає таким вимогам:
 • пошкодження (знищення, викрадення) Застрахованого майна визнано страховим випадком згідно з умовами добровільного страхування майна;

 • розмір збитку перевищує розмір франшизи, для відповідної групи пошкодженого (знищеного) Застрахованого майна;

 • у результаті перерви у в Застрахованої діяльності Страхувальник змушений продовжувати нести поточні витрати по продовженню Застрахованої діяльності в період перерви та (або) поніс додаткові витрати по попередженню (скороченню можливих) збитків від перерви у Застрахованої діяльності.

 • ці події та збитки підтверджені документально, згідно з умовами цього Договору.Договорі обов'язково встановлюються Часова безумовна франшиза та Період компенсації.

  • Договорі обов'язково встановлюються Часова безумовна франшиза та Період компенсації.
   • Період компенсації - проміжок часу, за який Страховик зобов'язується відшкодувати фінансові збитки Страхувальника від перерви у Застрахованій діяльності відповідно до умов Договору.
   • Часова франшиза – проміжок часу від початку перерви у Застрахованої діяльності, протягом якого можливі збитки Страхувальника від перерви у Застрахованої діяльності не відшкодовуються Страховиком.
   • Страховик здійснює виплату страхового відшкодування щодо збитків, зазнаних Страхувальником внаслідок перерви в Застрахованої діяльності, одноразово після встановлення факту настання страхового випадку, внаслідок якого настала перерва у господарській діяльності, та виплати страхового відшкодування щодо знищеного або пошкодженого Застрахованого майна за добровільним страхуванням майна.


Предметом Договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами суб’єкта господарювання - підприємства громадського харчування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать закону і пов'язані з його зобов'язанням відшкодувати, згідно з чинним законодавством України, заподіяну ним шкоду майну, життю та/або здоров'ю Третіх осіб в здоров’ю внаслідок реалізації (продажі) Товарів та/або надання Страхувальником Послуг на Території страхування.

  • Предметом Договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами суб’єкта господарювання - підприємства громадського харчування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать закону і пов'язані з його зобов'язанням відшкодувати, згідно з чинним законодавством України, заподіяну ним шкоду майну, життю та/або здоров'ю Третіх осіб в здоров’ю внаслідок реалізації (продажі) Товарів та/або надання Страхувальником Послуг на Території страхування.
  • В рамках Договору під «товаром» розуміються харчові продукти - як блюда, що складаються з декількох продуктів харчування, так і кінцевий продукт харчування (наприклад: кондитерські вироби), під «роботами, послугами» розуміється діяльність по виробництву, реалізації та організації споживання продуктів харчування тільки в межах місця страхування (здійснення Застрахованої діяльності).
  • Страховим ризиком, на випадок якого здійснюється страхування згідно з Договором, є виникнення відповідальності Страхувальника внаслідок завдання шкоди майну, життю та/або здоров'ю Третіх осіб в результаті:
   • випадкової події, яка відбулася внаслідок дій або бездіяльності Страхувальника (його працівників, а також осіб, уповноважених діяти від імені Страхувальника) під час проведення Страхувальником господарської діяльності на Території страхування;
   • недоліків (дефектів) Послуг (Товарів, Робіт), які надаються Страхувальником на Території страхування, про наявність яких Страхувальник не знав (не міг знати).


   • Стандартний андеррайтинг за Програмою здійснюється якщо:
  • загальна страхова сума для Застрахованого майна за договором не перевищує 3 000 000,00 (три мільйона) гривень;
  • при страхуванні від перерви в діяльності страхова сума не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
  • при страхуванні відповідальності загальна страхова сума не перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень.
Схожі:

Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування iconПредмет, завдання страхування. Форми та системи страхування План
Змістом страхування виступає система відносин, в процесі яких за рахунок грошових внесків формується страховий фонд для відшкодування...
Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування iconОсновні завдання
Підвищення успішності учнів та покращення якості підготовки майбутніх фахівців у нових соціально-економічних умовах, у формуванні...
Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування iconОбласна школа професійного зростання викладачів Досвідом роботи з проблеми засідання ділились досвідчені викладачі ліцею
«Устаткування підприємств громадського харчування» розкрила мету використання відеоролика, презентації та авторського робочого зошита...
Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування iconЗакон України «Про страхування». Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Страхування
Статистичний аналіз та оцінка страхування автотранспортних засобів в контексті розвитку страхового ринку України
Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування iconЗабезпечення виконання власниками своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання Належне утримання будинку та прибудинкової території
Забезпечення реалізації прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання
Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування iconСт. 4 “ Споживачі мають право на
Фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо...
Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування iconСтрахування сільськогосподарських ризиків структурний підрозділ

Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування iconПраво на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач
Спожива́ч фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо...
Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування iconРішення конкретних проблем, пов’язаних з розвитком міста
Мета виявити аспекти,що потребують реформування та знайти шляхи вирішення конкретних проблем, пов’язаних з розвитком міста
Страхування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування iconПраво на вибір. Суть права на вибір
Право на вибір. Суть права на вибір Споживач фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка