З досвіду роботи з досвіду роботи


НазваЗ досвіду роботи з досвіду роботи
Дата конвертації02.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииЗ досвіду роботи

 • З досвіду роботи

 • вчителя інформатики

 • Подвірського НВК

 • Євдокименко

 • Людмили

 • ВасилівниНаціональна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості. Кожна особистість має творчий потенціал. Водночас творча особистість – це не тільки особистість, що потенційно володіє здібностями до творчості, але й проявляє себе в систематичній творчій діяльності.

 • Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості. Кожна особистість має творчий потенціал. Водночас творча особистість – це не тільки особистість, що потенційно володіє здібностями до творчості, але й проявляє себе в систематичній творчій діяльності.У відповідності із Законом України "Про освіту", "Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007 - 2010 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1016, нормативних документів МОН України, наказу районного відділу освіти "Про заходи щодо покращення роботи з одарованими дітьми в навчальних закладах району" від 20.02.2009 року № 1/1 одним із пріоритетних напрямів у системі роботи освітянських установ та закладів є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей.

 • У відповідності із Законом України "Про освіту", "Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007 - 2010 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1016, нормативних документів МОН України, наказу районного відділу освіти "Про заходи щодо покращення роботи з одарованими дітьми в навчальних закладах району" від 20.02.2009 року № 1/1 одним із пріоритетних напрямів у системі роботи освітянських установ та закладів є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей.Обдарована дитина - це така дитина, яка вирізняється з–посеред однолітків яскравими, очевидними, а інколи видатними здібностями ( або має внутрішні передумови для таких досягнень) в певному виді діяльності.

 • Обдарована дитина - це така дитина, яка вирізняється з–посеред однолітків яскравими, очевидними, а інколи видатними здібностями ( або має внутрішні передумови для таких досягнень) в певному виді діяльності.

 • Здібності – індивідуальні особливості, що дають змогу за сприятливих умов більш успішно оволодівати тією чи іншою діяльністю, вирішувати певні завдання.

 • Талановитість - система якостей, особливостей, яка дає змогу особистості досягти видатних успіхів у оригінальному здійсненні творчої діяльності.

 • Геніальність - найвищий ступінь розвитку обдарованості людини в багатьох галузях діяльності, яка може випереджати досвід людства на кілька поколінь і тому часто визначається лише нащадками генія.Характер творчого процесу визначається багатьма чинниками: потребами і запитами суспільства, біологічними і психологічними особливостями людської особистості, життєвим досвідом, інтелектуальними здібностями. Також встановлено, що творча активність особистості значною мірою залежить від емоцій, потягів, життєвих потреб.

 • Характер творчого процесу визначається багатьма чинниками: потребами і запитами суспільства, біологічними і психологічними особливостями людської особистості, життєвим досвідом, інтелектуальними здібностями. Також встановлено, що творча активність особистості значною мірою залежить від емоцій, потягів, життєвих потреб.

 • Основним завданням учителів інформатики є вдосконалення змісту і методів навчання учнів, підвищення рівня викладання предмету Учні повинні оволодіти основними поняттями з теорії інформатики та навчитися практично їх засвоювати.Отже, у процесі творчої діяльності

 • Отже, у процесі творчої діяльності

 • розв’язуються такі завдання:

 • Розвиток пізнавальних психічних процесів, творчих здібностей, уяви та фантазії дитини.

 • Розвиток естетичних смаків, почуттів, суджень, художніх здібностей особистості.

 • Розвиток здатності сприймати й перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.

 • Розвиток потреби творчого самовираження.

 • Розвиток комунікативного потенціалу особистості дитини.

 • Збагачення життєвого досвіду індивідуального світу дитини.

 • Виховання в дитини свого власного «Я», віри у свої сили, здібності.

 • Виховання творчої, гуманної, соціально активної особистості, здатної бережливо ставитись до природи, до світу речей, створених людьми, до творів мистецтва.В.О.Сухомлинський закликав учителів дбати про те, щоб їх вихованцям було що в них відкривати.

 • В.О.Сухомлинський закликав учителів дбати про те, щоб їх вихованцям було що в них відкривати.

 • «Якщо ж, - застерігав він, - ви кілька років однаковий, якщо минулий день нічого не додав до вашого багатства, ви можете стати обридлим і навіть ненависним. Як вогню бійтесь інтелектуального закостеніння».Творчість – природна потреба людини, зокрема дитини: кожна дитина хоче бавитися, тобто творити. Як навчати інформатики так, щоб зберегти це творче начало і розвинути його? Як вважають деякі науковці, успіхові сприяють два фактори.

 • Творчість – природна потреба людини, зокрема дитини: кожна дитина хоче бавитися, тобто творити. Як навчати інформатики так, щоб зберегти це творче начало і розвинути його? Як вважають деякі науковці, успіхові сприяють два фактори.

 • П е р ш и й - це вчитель, який знайшов себе, визначив свій стиль, постійно розширює ерудицію, інтелект. Учитель – особистість, що завжди має власну думку, є високим взірцем для наслідування.

 • Д р у г и й – погляд на інформатику як на науку, що постійно розвивається та оновлюється , постійно потребує набуття нових знань та вмінь.У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є найважливішою складовою особистого щастя і професіонального успіху. Творчі люди постійно йдуть уперед в роботі – відкривають підприємства, щось вигадують, будують, живуть повноцінним життям, зустрічаються з цікавими людьми, мандрують, стають лідерами в компаніях, бо знають, як вирішувати проблеми і як заряджати енергією інших.

 • У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є найважливішою складовою особистого щастя і професіонального успіху. Творчі люди постійно йдуть уперед в роботі – відкривають підприємства, щось вигадують, будують, живуть повноцінним життям, зустрічаються з цікавими людьми, мандрують, стають лідерами в компаніях, бо знають, як вирішувати проблеми і як заряджати енергією інших. • Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним вчителем стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді. • В своїй роботі я ставлю за мету виявити і допомогти учневі розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки , створити сприятливі умови для розвитку здібностей школярів, підвищити соціальний статус обдарованої молоді.

 • “Доки ти не навчений, не соромся вчитися, хто соромиться визнати свої недоліки, той з часом буде безсоромно виправдовувати своє неуцтво, яке і є найбільшим недоліком.”

 • Г.С.Сковорода.Для досягнення поставленої мети у школі створена і постійно вдосконалюється система роботи з обдарованою молоддю, яка є сукупністю змісту, методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності.

 • Для досягнення поставленої мети у школі створена і постійно вдосконалюється система роботи з обдарованою молоддю, яка є сукупністю змісту, методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності.У школі працюють такі факультативи як «Курс користувача» для 7-8 класів , «Основи програмування» для 11 класу, а також курси за вибором «Шукачі скарбів» для 2-4 класів та «Основи Інтернету » для 10класу.

 • У школі працюють такі факультативи як «Курс користувача» для 7-8 класів , «Основи програмування» для 11 класу, а також курси за вибором «Шукачі скарбів» для 2-4 класів та «Основи Інтернету » для 10класу.Ведеться робота по залученню учнів до інтелектуальних конкурсів та web-олімпіад. Так в 2009 році учень 11 класу Зимніцький Ігор пройшов до І туру олімпіади в «Соломонів університет.» У 2010 роцi учениця 10 класу Грудина Ю. посіла ІІ місце в конкурсі “З комп'ютером на ти”

 • Ведеться робота по залученню учнів до інтелектуальних конкурсів та web-олімпіад. Так в 2009 році учень 11 класу Зимніцький Ігор пройшов до І туру олімпіади в «Соломонів університет.» У 2010 роцi учениця 10 класу Грудина Ю. посіла ІІ місце в конкурсі “З комп'ютером на ти”Розвитку творчих здібностей учнів прияють проведення у школі Днів наук, предметних тижнів, в ході яких проводяться : виставки творчих робіт учнів, турніри знавців, інтелектуально- розважальні ігри, комп’ютерні презентації творчих робіт. В 2010році разом з учнями 11 та 10 класів провела відкриті заходи

 • Розвитку творчих здібностей учнів прияють проведення у школі Днів наук, предметних тижнів, в ході яких проводяться : виставки творчих робіт учнів, турніри знавців, інтелектуально- розважальні ігри, комп’ютерні презентації творчих робіт. В 2010році разом з учнями 11 та 10 класів провела відкриті заходи

 • «Міс та містер Інформатика» та “Інформативний калейдоскоп. ”При підготовці до олімпіад ми разом з учнями працюємо і в позаурочний час. Для цього складений графік додаткових уроків. Діти цікавляться програмуванням , тому із задоволенням приходять на уроки .

 • При підготовці до олімпіад ми разом з учнями працюємо і в позаурочний час. Для цього складений графік додаткових уроків. Діти цікавляться програмуванням , тому із задоволенням приходять на уроки .

 • Мови Turbo Pascal вже недостатньо ,тому зараз я займаюсь вивченням С++. Щоб потім навчити дітей.Схожі:

З досвіду роботи з досвіду роботи iconЗ досвіду роботи з досвіду роботи
Ніколи не зупинятись на досягнутому, бо рух це життя, а зупинка майже смерть
З досвіду роботи з досвіду роботи iconЗ досвіду роботи вчителя математики, мзш №59 з досвіду роботи вчителя математики, мзш №59
...
З досвіду роботи з досвіду роботи iconРезентація досвіду роботи
Слов'янський педагогічний ліцей Слов'янської міської ради Донецької області п резентація досвіду роботи
З досвіду роботи з досвіду роботи iconЗ досвіду роботи класних керівників ззош №92 з досвіду роботи класних керівників ззош №92
Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави
З досвіду роботи з досвіду роботи iconІз досвіду роботи вчителя музичного мистецтва Рибаківської Із досвіду роботи вчителя музичного мистецтва Рибаківської
Музика може виконати свою естетичну, пізнавальну і виховну роль тільки тоді, коли діти навчаються по справжньому чути її й роздумувати...
З досвіду роботи з досвіду роботи iconЗ досвіду роботи вчителя англійської мови з досвіду роботи вчителя англійської мови
«Формування в учнів комунікативної компетенції засобами використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови»
З досвіду роботи з досвіду роботи iconЗ досвіду роботи вчителя історії Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням Варламової Ю. В
...
З досвіду роботи з досвіду роботи iconТема досвіду: “Впровадження технологій інтерактивного навчання для покращення результативності навчально-виховного процесу”
Презентація досвіду роботи вчителя української мови та літератури Зеленогайського нвк томаківського району Дніпропетровської області...
З досвіду роботи з досвіду роботи iconПрезентація досвіду роботи вчителя української мови та літератури Балабинської гімназії “Престиж” Пересунько Тетяни Миколаївни Тема досвіду
Презентація досвіду роботи вчителя української мови та літератури Балабинської гімназії "Престиж" Пересунько Тетяни Миколаївни
З досвіду роботи з досвіду роботи iconСватівська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1 Педагогіка співпраці (з досвіду роботи з молодими та малодосвідченими колегами)
Установлення наставництва для молодих колег і тих, хто прибув до роботи у школі

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка