Стандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів


НазваСтандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів
Дата конвертації03.04.2013
Розмір445 b.
ТипДержавний стандартСтандарт (від англ. standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів

 • Стандарт (від англ. standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів • Міжнародний стандарт

 • Регіональний стандарт

 • Національний стандарт

 • Державний стандарт

 • Галузевий національний стандарт

 • Стандарти організацій

 • Стандарти науково-технічних, інженерних товариств і промислових консорціумів

 • Стандарт підприємствастандарт якості

 • стандарт якості

 • соціальний стандарт

 • освітній стандарт

 • термінологічний стандарт

 • стандарт, що встановлює технічні вимоги

 • стандарт безпеки праці

 • стандарт на оформлення документації

 • екологічний стандарт

 • стандарти порід домашніх тварин

 • стандарты порід сельськогосподарських тварин

 • стандарти порід клубів любителів домашніх жтварин (домашніх собак, домашнніх кішок тощо)основним нормативним документом визначення загальнодержавних вимог до рівня компетентності слухачів системи ППО відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ)

    • основним нормативним документом визначення загальнодержавних вимог до рівня компетентності слухачів системи ППО відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ)


 • Системоутворювальним фактором ППО є, був і залишається зміст

 • Визначення змісту ППО належить до стратегії державної політики

 • У Законі України «Про освіту» (1991, 1996) визначено, що ДС встановлює вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки громадян України, він розробляється окремо для кожного освітнього рівнязбереження єдиного освітнього простору в державі;

 • збереження єдиного освітнього простору в державі;

 • посилення стабілізуючої і регламентуючої ролі педагога у системі неперервної освіти;

 • забезпечення еквівалентності здобуття ППО у різних формах;

 • визначення рівнів ППО як базису наступності в освіті впродовж життя;

 • розвантаження слухачів від другорядної інформації;

 • створення передумов для диференціації ППО, впровадження моніторингу різних форм і рівнів ППО на основі розроблення критеріїв оцінки якості;

 • розмежування рівнів підготовки спеціалістів у системі ППО.Прийняття ДС стимулює розвиток моніторингу освіти, методичних інновацій, конкурентність закладів ППО

   • Прийняття ДС стимулює розвиток моніторингу освіти, методичних інновацій, конкурентність закладів ППО
   • Державний стандарт ППО розробляється відповідною структурою МОН України разом з НАН України та НАПН України, затверджується КМ України і переглядається не рідше одного разу на 10 років


   • Методологічні та загальнотеоретичні засади формування ДС, сформульовані на основі досвіду науковців та практиків:
   • - загальнолюдські і національні цінності
   • центрованість на актуальних і перспективних інтересах розвитку особистості педагога


При формуванні ДС слід застосовати системний підхід, за якого слід виокремлювати і забезпечувати:

   • При формуванні ДС слід застосовати системний підхід, за якого слід виокремлювати і забезпечувати:
   • структурні елементи ДС
   • функціональні зв’язки між цими елементами
   • Системоутворювальним чинником якості початкової освіти є якість її змісту.


Формування робочої групи працівників системи ППО, яка розробить матрицю стандарту

  • Формування робочої групи працівників системи ППО, яка розробить матрицю стандарту
  • Розроблення типової програми для системи ППО за напрямками, у тому числі й з основ здоров’я
  • Урахування пропозицій співробітників системи ППО щодо формування стандарту, типової та варіативної програм ППО


Наближення до життєвих реалій і особистісних потреб педагога ХХІ ст. результатів аналізу освітніх систем різних країн

  • Наближення до життєвих реалій і особистісних потреб педагога ХХІ ст. результатів аналізу освітніх систем різних країн
  • Удосконалення структури професійних компетенцій в системі ППО
  • Підвищення технологічності навчання і об’єктивності оцінювання його результатів.


   • Удосконалення структури ДС системи ППО


Компетентності – базові, професійні

 • Компетентності – базові, професійні

 • Дисципліни (модулі)

 • Блок соціально-гуманітарних модулів

 • Блок професійно-орієнтованих та фахових модулів

 • Тематика спецкурсів (за вибором слухачів)

 • Тематика експериментально-дослідницьких робіт викладачів

 • Тематика випускних робіт слухачів

 • Тематика консультаційних послуг«Спільні європейські принципи щодо компетентностей учителя» (Common European Principles for Teacher Competences, 2005)

 • «Спільні європейські принципи щодо компетентностей учителя» (Common European Principles for Teacher Competences, 2005)

 • «Покращення якості педагогічної освіти» (The Commission Communication ‘Improving the Quality of TE, 2007)

 • «Курікулум педагогічної освіти в країнах ЄС» (The Teacher Education Curricula in the EU, 2010)Компетентності в педагогічній освіті визначені централізованим шляхом на національному рівні (Кіпр, Естонія, Німеччина, Великобританія).

 • Компетентності в педагогічній освіті визначені централізованим шляхом на національному рівні (Кіпр, Естонія, Німеччина, Великобританія).

 • У цих країнах уряд, міністерство або урядова інституція типу ради у сфері викладання (Teaching Council) визначають і регулюють компетентності, які мають бути включені в курікулум та інші документи педагогічної освіти.Право вирішувати проблему запровадження тих чи інших компетентностей у програми педагогічної освіти за цією моделлю належить університетам.

 • Право вирішувати проблему запровадження тих чи інших компетентностей у програми педагогічної освіти за цією моделлю належить університетам.

 • Поширена у 18 країнах, де уряд створив певні вимоги для визначення компетентностей, але не визначає безпосередньо наскрізний їх комплекс для навчальних програм і курсів педагогічної освіти (Австрія, Бельгія, Болгарія,Франція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словакія, Іспанія, Швеція).Необхідні викладачам уміння і компетентності не визначаються на національному рівні, але таке визначення є можливим на рівні окремих навчальних закладів

 • Необхідні викладачам уміння і компетентності не визначаються на національному рівні, але таке визначення є можливим на рівні окремих навчальних закладів

 • Така модель притаманна освіті Чеської республіки, Фінляндії, Греції і Мальти).Для розроблення ДС післядипломної педагогічної освіти необхідно:

 • Для розроблення ДС післядипломної педагогічної освіти необхідно:

 • використати методологічні та загальнотеоретичні засади його формування, сформульовані на основі досвіду науковців та практиків

 • визначити пріоритетні напрями розроблення змісту післядипломної педагогічної освіти як системного утворення

 • використати наявне нормативне забезпечення та, за необхідності, розробити необхідне

 • визначити напрями розроблення ДС ППО, його основні складові

 • покласти в основу розроблення ДС ППО його зміст з урахуванням досягнень вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки і практики

 • організувати обговорення ДС ППО педагогічною громадою

Схожі:

Стандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів iconПоняття моделі
Модель (від лат. “modulus” – міра, зразок, норма) це штучно створений людиною абстрактний або матеріальний об'єкт
Стандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів iconПрирода — вічний зразок мистецтва, Природа — вічний зразок мистецтва
Голова велика, горбоноса, з нависаючою м'ясистою верхньою губою. Під горлом м'який шкірястий виріст (т зв. «сережка»), що досягає...
Стандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів iconОсновний елемент в’язання. Схема Узор у вигляді умовних позначень. Модель
В’язаний зразок одягу. Петля Сировиною тваринного походження була вовна, в основному овеча?
Стандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів iconДіти сприймають нове відразу кількома органами чуття хочуть помацати, почути, побачити все зблизька. Нетбуки, ноутбуки та пристрої на зразок камери, планшету для письма чи мікрофону допомагають реалізувати цю потребу
Нетбуки, ноутбуки та пристрої на зразок камери, планшету для письма чи мікрофону допомагають реалізувати цю потребу. Що більше органів...
Стандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів iconВластивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard
Форма (об'єкт типу tform) основа програми. Властивості форми визначають вигляд вікна програми
Стандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів iconЗразок №1 Зразок №1 Зразок №2

Стандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів iconЗвіт за проектом Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат Зразок (шаблон) звіту буде представлено на сайті Програми, або розіслано е-мейлом в кінці листопада
Зразок (шаблон) звіту буде представлено на сайті Програми, або розіслано е-мейлом в кінці листопада
Стандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів iconЦифровий диктант зразок

Стандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів icon«Пересопницьке Євангеліє незрівнянний зразок українського живопису та рукописної книги»

Стандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів iconПрограма для загальноосвітньої школи, 1 4 класи, ст. 8 Зразок алгоритму користування підручником
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка