Лекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця


НазваЛекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця
Дата конвертації03.04.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція основи медичних знань в кардіології
Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи

 • Задишка

 • Серцебиття

 • Перебої в роботі серця

 • Біль у ділянці серця та за грудиною

 • Набряки

 • КашельБольовий синдром - деталізація

 • Локалізація

 • Причини і умови виникнення

 • Час виникнення

 • Характер та його іррадіація

 • Інтенсивність

 • Тривалість

 • Вплив ліків на больовий синдромІнфаркт міокарда

 • При стенокардії біль триває до 5 хв, а при інфаркті міокарда – більше 20-30 хв

 • Біль інтенсивний, не купується нітратами

 • Біль стискаючого або тиснучого характеру

 • Рідше пекучий, розриваючий грудну клітку, ріжучий

 • Локалізується в загрудинній ділянці

 • Іррадіює в ліве плече, руку, лопатку, нижню щелепу

 • Носить хвилеподібний характер

 • Супроводжується вираженим емоційним забарвленнямЗадишка - dyspnoe

 • Поєднання суб’єктивного відчуття хворими важкості дихання з об’єктивними ознаками цієї важкості

 • Суб’єктивна задишка – сам пацієнт нам розповідає про неї

 • Об’єктивна задишка – лікар відмічає зміну частоти дихання

 • Порушення частоти, глибини, ритму дихальних рухів, що залежить від розладів механізмів регуляції дихання або від потреби організму в підвищеному газообмінікашель

 • Причина – застій крові в малому колі кровообігу

 • П ри застої крові в малому колі кровообігу може відбуватись полегшений вихід еритроцитів із розтягнутих кров’ю капілярів у просвіт альвеол - кровохарканнянабряки

 • Застій крові у великому колі кровообігу – вихід трансудату із розширених капілярів в підшкірну клітковину

 • Трансудація зумовлена підвищеним тискому венах, який передається на венозну сітку капілярів, в результаті чого гідростатичний тиск в них переважає над онкотичним тиском крові (який затримує рідину в судинному руслі) і сприяє виходу рідини із судинного руслаДифдіагностика серцевих та ниркових набряків

 • Серцеві

 • Утворюються в найбільш низько розташованих ділянках (ступні, гомілки, кисті рук, у лежачих – крижі)

 • Набрякова шкіра – синюшна

 • При натисканні утворюється ямка, яка вирівнюється поступово

 • Набряки з’являються в другій половині дня, під вечір, за ніч зникаютьсерцебиття

 • Відчуття сильних і частих, а іноді аритмічних скорочень

 • Спостерігається у хворих із захворюваннями серця (міокардит, розлади ритму серця)

 • Спостерігається у хворих з гіперфункцією щитоподібної залози, анемією, гарячкою.Головний біль - цефалгія

 • Буває при підвищеному артеріальному тиску, підвищенні температури тілаогляд

 • Синюшне забарвлення шкіри (ціаноз), зумовлене підвищенням у крові вмісту відновленого гемоглобіну внаслідок надмірного поглинання кисню тканинами під час сповільнення кровотоку (недостатність кровообігу)

 • Акроціаноз – ціаноз у найвіддаленіших від серця ділянках (кінчики пальців, губи, кінчик носа)

 • Центральний ціаноз – захворювання легень

 • Блідість шкіри (аортальні вади

 • Набряки

 • Пальці у вигляді “барабанних паличок”

 • Серцевий горб

 • Верхівковий поштовх – ритмічне випинання обмеженої ділянки грудної клітки в ділянці верхівки серця, пов’язане з серцевими скороченнями. Під час систоли випинається (коли втягується-від’ємний)пальпація

 • Верхівковий поштовх

 • Тремтіння грудної клітки

 • Пульсація в ділянці серця та навколо неї

 • Верхівковий поштовх в нормі локалізується у V міжребер’ї, на 1-1,5 см досередини від лівої серединно-ключичної лініїВластивості верхівкового поштовху

 • Ширина – площа спричиненої ним пульсації грудної стінки (діаметр в нормі 1,5-2 см)

 • Висота – величина коливань грудної стінки в ділянці верхівки

 • Сила визначається тиском, який він чинить на пальпуючі пальці

 • Резистентність – величина тиску, який необхідно застосувати пальпуючим пальцем, щоб його подолатиПеркусія серця

 • Абсолютна серцева тупість – це тупість над ділянкою передньої поверхні серця, яка розміщена поверхнево і не прикрита легенями.

 • Відносна серцева тупість - це притуплення, яке отримуємо при перкусії істиних границь серця, тобто границь прикритих легенями.Межі відносної серцевої тупості

 • Права: ІV міжребер’я на 1-1,5 см назовні від правого краю груднини

 • Ліва: V міжребер’я на 1-1,5 см досередини від лівої серединно-ключичної лінії

 • Верхня: по лівій парастернальній лінії вздовж нижнього краю ІІІ ребра.Межі абсолютної серцевої тупості

 • Права: у ІV міжребер’ї по лівому краю груднини, Ліва: співпадає з лівою межою відносної серцевої тупості або зміщена на 1 см досередини від неї Верхня: по лівій парастернальній лінії вздовж нижнього краю ІV ребра.Аускультація серця

 • Аускультацію проводимо в такій послідовності: 1) мітральний клапан слухаємо на верхівці; 2) аортальний клапан слухаємо у ІІ міжребер’ї справа вд груднини;

 • 3) клапани легеневої артерії у ІІ міжребер’ї зліва від груднини;

 • 4) тристулковий клапан вислуховуємо в нижній третині грудини біля основи мечеподібного відростку;

 • 5) точка Боткіна-Ерба – додаткова точка вислуховування аортального клапану, яку вислуховуємо ліворуч від груднини в місці прикріплення ІІІ – ІV реберСхема проекції клапанів серцяТони серця

 • Компоненти І тону

 • клапанний

 • м’язевий

 • судинний

 • ПередсерднийТони серця

 • Тривалість І тону – 0,12-0,14 с

 • вислуховується після довгої паузи

 • він довший і нижчий, ніж ІІ тон

 • найкраще вислуховується на верхівці

 • слабший над основою серця

 • співпадає з верхівковим поштовхом та пульсом на сонній артеріїШуми серця

 • Екстракардіальні

 • Інтракардіальні

 • Органічні

 • Неорганічні

 • Систолічні

 • Діастолічніпульс

 • Коливання стінок артерій, обумовлені скороченнями серця, вигнанням крові в артеріальну систему і зміною вній тиску протягом систоли і діастоли

 • Пальпують на променевій артерії, сонній, скроневій, підколінній, задній великогомілковій, артерії тилу стопи.Нормальні показники пульсу

 • Частота 60-90 ударів/хвилину

 • Ритм правильний (пульсові хвилі проходять через однакові проміжки часу)

 • Пульс повний (різниця коливання максимального і мінімального об’єму артерій)

 • Середнього напруження (опір, який виникає при спробі стиснути пальцем артерію для припинення в ній пульсових хвиль)

 • Нормальної величини (середнє наповнення та середнє напруження)

 • Нормальної форми (швидкість наростання та падіння окремої пульсової хвилі)Артеріальний тиск

 • Систолічний (тиск викиду, максимальний) – виникає після систоли шлуночків

 • Діастолічний (тиск опору, мінімальний) – виникає під час діастоли шлуночків

 • Пульсовий тиск – різниця між максимальним та мінімальнимАртеріальний тиск

 • Непрямий аускультативний метод Короткова – вимірювання за допомогою сфігмоманометра (пружинний манометр, гумова манжетка, балон для нагнітання повітря)

 • Нормальний артеріальний тиск: Систолічний 100-139 мм рт ст

 • Діастолічний 60-89 мм рт стВимірювання артеріального тискуМембран-ний

 • Мембран-ний

 • тонометрІнструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

 • ЕКГ

 • Ехокардіографія

 • Рентгенологічне дослідження серцяЕКГ

 • Графічна реєстрація з поверхні тіла біопотенціалів працюючого серця

 • Збудження кардіоміоцита (фаза деполяризації мембрани)

 • На зовнішній поверхні тіла – від’ємний потенціал

 • Між збудженою частиною міокарда і ділянкою, що перебуває в спокої з’являється різниця потенціалів, яка фіксується гальванометром (у вигляді зубців)

 • Відведення - 2 точки, між якими реєструється різниця потенціалівехокардіографія

 • Метод дослідження структур серця, що грунтується на реєстрації відбитого від цих структур УЗ сигналу

 • М-спосіб – одномірний – УЗ проходить, відбивається, реєструється лише по одній лінії свого ходу

 • В-спосіб – двомірне – зображення структур серця під час лінійного переміщення УЗ датчика по поверхні грудної кліткиРентгенологічне дослідження серця

 • Пряма проекція – обличчя до екрана, спиною до трубки

 • Перша коса – під кутом 45 до екрана, правим плечем вперед

 • Друга коса – під кутом 45 до екрана, лівим плечем впередОсновні синдроми в кардіології

 • -синдром порушення ритму серця

 • -синдром серцевої недостатності (лівошлуночкова недостатність, правошлуночкова недостатність, судинна недостатність)

 • -синдром артеріальної гіпертензії

 • -синдром артеріальної гіпотензії

 • -синдром гіпертензії малого кола кровообігуСиндром порушення ритму серця

 • Під порушенням ритму серця (аритмією) розуміють зміни частоти, порядку і сили скорочень серця.

 • В основі розладів серцевого ритму лежать порушення автоматизму, збудливості й провідності міокарда.Провідна система серця

 • 1—синусовий вузол; 2 атріовентри-кулярний вузол;

 • 3 —пучок Гіса;

 • 4— права ніжка пучка Гіса;

 • 5 —заг. гілка лівої ніжки пучка Гіса;

 • 6 —передня гілка лівої ніжки пучка Гіса;

 • 7—задня гілка лівої ніжки пучка Гіса;

 • 8—кінцеві розгалуження гілок пучка Гіса, волокна Пуркін’є,Автоматизм – це здатність серця виробляти імпульси, що викликають збудження (в нормі найбільшим автоматизмом володіють клітини синусового вузла).

 • Автоматизм – це здатність серця виробляти імпульси, що викликають збудження (в нормі найбільшим автоматизмом володіють клітини синусового вузла).

 • Провідність – здатність серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скоротливого міокарда (в нормі імпулси проводяться від синусового вузла до м’язу передсердь та шлуночків).

 • Збудливість – це здатність серця збуджуватись під впливом імпульсів (функцією збудливості володіють клітини провідної системи, під час збудження утворюється електричний струм, який реєструється гальванометром у вигляді ЕКГ). Рефрактерність – це неможливість збуджених клітин міокарда знову активуватися при виникненні додаткового імпульса (під час систоли клітини серця не збуджуються, вони є рефрактерні до подразнення).

 • Аберантність – це патологічне проведення імпульсу по передседях або шлуночках. В нормі імпульси для збудження серця виникаютьв синусовому вузлі, поширюються по обидвох передсердях, досягають атріовентрикулярного вузла, звідки прямують по пучку Гіса та його ніжках, згодом по волокнах Пуркін’є вони проводяться до скоротливого міокарду.Серцева недостатність

 • – це патологічний стан, за наявності якого серцево-судинна система не здатна постачати органи і тканини необхідною для їх нормального фунціонування кількістю крові. Недостатність кровообігу може бути спричинена ураженням серця (серцева недостатність), ураженням лише судин (судинна недостатність) або виникає внаслідок порушення серцево-судинної системи в цілому.При застої в малому колі кровообігу

 • хворі скаржаться на задишку, серцебиття, сухий кашель.

 • При огляді акроціаноз, набряків нема.

 • При перкусії розширена ліва границя серця, при аускультації глухість тонів серця, в легенях жорстке дихання, сухі хрипи, дрібноміхурцеві хрипи.При застої у великому колі кровообігу

 • хворі скаржаться на важкість та болі в правому підребір’ї, спрагу, зменшення діурезу, набряки, відчуття розпирання живота, задишку при рухах,

 • Під час огляду виявляємо акроціаноз, набряк шийних вен, набряки на ногах, асцит.

 • Аускультативна картина серця визначається основним захворюванням

 • Границі серця розширені у всі сторони, або вправо.

 • Печінка значно збільшена, при пальпвції печінки набухають шийні вени (симптом Плеша).При хронічній серцеві недостатності

 • можна виділити фазу компенсації, коли серце справляється з підвищеним навантаженням і на кровообігу тимчасово це не позначається.

 • Декомпенсація – це є недостатність серця, раніше гіпертрофованого і розширеного внаслідок утруднених умов кровообігу.Гостра серцева недостатність

 • це віднсно швидкий або раптовий розвиток недостатності кровообігу, яка досягає такої степені вираженості, що приводить до втрати функції будь-якого органу або до розвитку патологічних змін в ньому, що представляють загрозу для життя хворого.Синдром артеріальної гіпертензії

 • проявляється клінічно підвищеним артеріальним тиском і є наслідком як гіпертонічної хвороби (есенціальної гіпертензії так і симптоматичних артеріальних гіпертензій.Гіпертонічна хвороба (синоніми: есенціальна артеріальна гіпертензія, первинна артеріальна гіпертензія)

 • є одним із найпоширеніших захворювань дорослого населення економічно розвинутих країн світу.

 • Гіпертонічна хвороба – це окреме самостійне захворювання, головним симптомом якого є підвищення АТ вище 140/90 мм рт.ст., зумовлене нервово-функціональними розладами регуляції судинного тонусу.етіологічний чинник ГХ

 • Основним вважають нервово-психічне перенапруження ЦНС.

 • Стреси сприяють розвитку первинних функціональних розладів у корі головного мозку, особливо у гіпоталамічних центрах, що регулюють кров’яний тиск.Фактори ризику:

 • спадковість

 • фах

 • надмірне вживання кухонної солі

 • черепно-мозкові травми

 • запальні захворювання головного мозкуПатогенез ГХ – порушення рівновагиКласифікація ВООЗ (1994) За рівнем артеріального тискуКласифікація артеріальної гіпертонії за ураженням органів-мішеней (стадії АГ)Гіпертонічна хвороба, скарги

 • головний біль

 • важкість у голові

 • запаморочення

 • шум у вухах

 • загальну слабкість

 • зниження працездатності

 • Дратівливість

 • безсонняГіпертонічна хвороба, огляд

 • При огляді шкіра та видимі слизові звичайного кольору, проте буває у деяких хворих обличчя червоним (червона гіпертензія), в інших блідим (бліда гіпертензія внаслідок різкого спазму артеріол).Гіпертонічна хвороба, пальпація, перкусія

 • Пульс стає твердим, напруженим (pulsus durus).

 • Під час пальпації серця відмічають посилений верхівковий поштовх, зміщений назовні від серединно-ключичної лінії, що свідчить про гіпертрофію лівого шлуночка.

 • Перкуторно виявляють поширення серцевої тупості ліворуч.Гіпертонічна хвороба, аускультація

 • Акцент ІІ тону над аортою, виникнення якого обумовлене підвищенням АТ.

 • Коли розвиваються склеротичні зміни у аорті, то над нею вислуховують систолічний шум.

 • Систолічний шум на верхівціГіпертонічний криз

 • це раптове підвищення АТ більше ніж на 30 % від вихідного рівня з появою нейровегетативних розладів та клінічними симптомами порушення функцій життєво важливих органівГіпертонічний криз

 • І порядку – зумовлений викидом адреналіну, виникає переважно на ранніх стадіях ГХ, триває від кількох хвилин до декількох годин.

 • Клінічна картина: тремтіння тіла, головний біль, тахікардія, загальне збудження, страх, відчуття жару і сухості в роті, похолодання ніг, збільшенням переважно САТ, в кінці ГК – почащене сечопускання.Гіпертонічний криз

 • ІІ порядку - зумовлений викидом норадреналіну, зростає периферичний опір судин і ДАТ, він розвивається поступово, триває від кількох діб до кількох тижнів.

 • Клінічна картина: головний біль, запаморочення, нудота, блювання, в’ялість, розлади ходи, динамічні розлади мозкового кровообігу і зору.Гіпертонічні кризи – ускладнені, неускладнені

 • При ускладненому кризі має місце гостре або прогресуюче ураження органів-мішеней (інфаркт міокарда, нестабільна СТ, тощо), і вони вимагають зниження АТ від кількох хвилин до однієї години.

 • Коли ж нема гострого або прогресуючого ураження органів-мішеней, то такі кризи неускладнені.Симптоматичні артеріальні гіпертензії

 • Симптоматична АГ:

 • вік молодше 20 р. або старше 60 р.;

 • гостро виникаюче і стійке підвищення АТ;

 • дуже високі показники АТ (> 220/120 мм рт. ст);

 • злоякісне протікання АГ;

 • наявність симпато-адреналових кризів;

 • захворювання нирок в анамнезі;

 • розвиток АГ в період вагітності;

 • наявність змін в аналізі сечі.НИРКОВІ АГ

 • Ренопаренхіматозні:

 • - гострі і хронічні гломерулонефрити;

 • - пієлонефрити,

 • - Реноваскулярні (вазоренальні) АГ

 • Зустрічаються у 3 – 5 % випадків.

 • Причиною розвитку є:

 • атеросклероз ниркових артерій;

 • тромбози і емболії ниркових артерій;

 • стиснення ниркових артерій пухлиною, рубцем;

 • вроджена дисплазія ниркових артерій.ЕНДОКРИННІ АГ

 • Зустрічаються у 2- 3 % випадків.

 • Комбінуються:

 • з симпатоадреналовими кризами;

 • м’язевою слабкістю;

 • сечовим синдромом;

 • ожирінням;

 • тіреотоксикозом.ЕНДОКРИННІ АГ

 • Аденома кори наднирників: С-м Кона

 • Хвороба Іценко-Кушинга

 • ФеохромоцитомаСимптоматичні артеріальні гіпертензії

 • Гемодинамічні (кардіоваскулярні) АГ (Пов’язані із захворюваннями серця і судин.)

 • Виникають внаслідок:

 • атеросклерозу аорти; коарктації аорти, аортальної недостатності, відкритої аортальної протоки;Симптоматичні артеріальні гіпертензії

 • Нейрогенні (церебральні) АГ

 • Виникають внаслідок органічних уражень ЦНС (пухлини, травми, енцефаліти).Дякую за увагу !Схожі:

Лекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця iconОснови медичних знань в гастроентерології Скарги хворих із захворюваннями шкт
Здорові люди живіт дещо випнутий, права та ліва половини симетричні, пупок дещо втянутий
Лекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця iconПознайомити учнів з найпоширенішими захворюваннями серцево-судинної системи; Встановити основні причини хвороб та шляхи їх запобігання
Порушення діяльності серцево-судинної системи. Профілактика серцево-судинних хвороб
Лекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця iconКлінічна фармація в кардіології Основи медичних знань в кардіології
Порушення ритму серця (аритмії arrhythmia, або відсутність ритму, неритмічність) різкі зміни основних електрофізіологічних характеристик...
Лекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця iconЗміни біохімічних показників при захворюваннях серцево-судинної системи
За частотою захворюваності одне з перших місць серед захворювань серцево-судинної системи (ссс) посідає ішемічна хвороба серця (іхс)...
Лекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця iconФункціональні методи дослідження серцево- судинної системи екг при патологічних станах серцево-судинної системи
Гіпертрофія серця це компенсаторна пристосувальна реакція міокарда яка проявляється збільшенням маси серцевого м'яза
Лекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця iconФункціональні методи дослідження серцево- судинної системи екг при патологічних станах серцево-судинної системи
Гіпертрофія серця це компенсаторна пристосувальна реакція міокарда яка проявляється збільшенням маси серцевого м'яза
Лекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця icon“Методика обстеження серцево-судинної системи”. Актуальність теми
...
Лекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця iconКлінічна фармація в кардіології
Клінічна фармакологія засобів, що використовуються для лікування захворювань серцево-судинної системи
Лекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця iconСкладові елементи серцево-судинної системи складові елементи серцево-судинної системи
Аортальний клапан вислуховується в другому міжреберному проміжку справа від грудини
Лекція основи медичних знань в кардіології Скарги у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи Задишка Серцебиття Перебої в роботі серця iconСкладові елементи серцево-судинної системи складові елементи серцево-судинної системи
Аортальний клапан вислуховується в другому міжреберному проміжку справа від грудини

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка