Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН


НазваОсновні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН
Дата конвертації03.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності РКЗК ООН

 • Гельмут Шрайбер Світовий банк Регіон Європи та Центральної Азії Департамент інфраструктури та енергетики

 • Семінар: Проблеми та можливості впровадження

 • Кіотського протокола

 • в Україні Київ, 6-7 червня 2005 р.


План

 • Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (РКЗК ООН)

 • Вимоги до участі у міжнародній торгівлі та механізмі спільного впровадження (СВ)

 • Статус інших країн

 • Приклади процедур затвердження проектів СВ

 • Фінансові стимули для скорочення викидів в межах країни

 • Виконання зобов'язань відповідно до Кіотського протоколуЗміна клімату – РКЗК ООН

 • Глобальне потепління є складною проблемою

 • Стосується всього світу та таких складних питань, як:

  • Бідність
  • Економічний розвиток
  • Зростання кількості населення
 • Більше десятиліття тому більшість країн приєдналися до міжнародної угоди – Рамкової конвенції ООН про зміну клімату – що стало початком вивчення можливостей подолання глобального потепління та його наслідків

 • Кінцева мета РКЗК ООН – подолати зміну клімату шляхом скорочення викидів парникових газів (ПГ)РКЗК ООН – Кіотський протокол

 • 1997: додаток до угоди: Кіотський протокол (КП):

  • КП вимагає від розвинутих країн (ЕС, ОЕСР, країн з перехідною економікою) скоротити протягом періоду 2008-2012 рр. викиди шести основних ПГ в середньому на 5.2% у порівнянні з рівнем 1990 року
  • Кіотський протокол є обов'язковим для його учасників
 • Міжнародна торгівля викидами та механізм спільного впровадження (СВ) є “гнучкими механізмами” КП, що мають на меті виконання цілей протоколу за умови найменших економічних витратВимоги для участі у торгівлі та механізмі СВ

 • Для того, аби скористатися перевагами механізмів торгівлі та СВ країни мають виконати певні передумови, які забезпечують:

  • Створення компетентних органів
  • Впровадження заходів для:
   • Обліку та моніторингу викидів
   • Обліку угод/транзакцій
   • Звітування інформації до секретаріату РКЗК ООН


Вимоги торгівлі викидами/СВ (1)

 • Встановлена кількість є тою кількістю викидів ПГ, що Україні дозволено викидати протягом 2008-2012 рр.

 • Розрахунок – відповідно до Статей 3.7 і 3.8 та Додатку Б Кіотського протоколу, у тоннах еквіваленту СО2

 • Встановлена кількість = = викиди базового року * зобов'язання щодо скорочення * 5Вимоги торгівлі викидами/СВ (2)

 • ОВК: Одиниця встановленої кількості – 1 tCO2e дозволів країнам додатку Б

 • ОП: Одиниці поглинання – 1 tCO2e верифікованого поглинання

 • ОСВ: Одиниця скорочення викидів – 1 ОВК перетворена на ОСВ за допомогою реалізації проекту СВ

 • ССВ: Сертифіковане скорочення викидів – 1 tCO2e верифікованих скорочень у країнах, що не входять до Додатку 1Вимоги торгівлі викидами/СВ(3)

 • Мета:

  • Моніторинг виконання країною зобов'язань
  • Розрахунок надлишку


Вимоги торгівлі викидами/СВ (4)

 • Нормативна база

 • Інституційні умови

 • Вповноважена орган для затвердження проектів СВ

 • Національне керівництво та процедура для затвердження проектів, моніторингу, верифікації та врахування коментарів зацікавлених осібСтатус країн щодо виконання основних вимог відповідності (1)

 • Ратифікація

  • Всі країни ратифікували
 • Облік ОВК

  • Кінцевий термін 1 січня 2007 року
  • Уточнення мають робитися в усіх країнах
 • Національна система інвентаризації ПГ

  • Вже працює (обмежено) в більшості країн
  • В більшості країн СВ не вистачає професійних кадрів, інституційних можливостей, фінансових ресурсів
  • Необхідне втручання багатьох основних міністерств та відомств


Статус країн щодо виконання основних вимог відповідності (2)

 • Щорічне подання кадастрів ПГ та звітів

  • Більшість країн подають з 1998 року, але все ще існують певні проблеми та невідповідності
  • У більшості випадків робота координується міністерством екології, але за умови активної участі інших міністерств та відомств
  • Наприклад, у Фінляндії інвентаризація здійснюється агенцією/інститутом екології
 • Система національного реєстру

  • В ЄС країни-члени та майбутні члени впровадили відповідно до Директиви про торгівлю викидами
  • В ЄС використовуються дві основні програми (англійська та французька)
  • Часто підтримується державним агентством, наприклад, в Фінляндії Агентством регулювання енергетичного ринку


Процедури СВ Варіант 1 та варіант 2

 • Варіант 1: приймаюча країна вирішує які проекті відповідають критеріям додатковості та гідні отримати ОСВ

  • => набагато легші процедури затвердження проектів СВ, але:
  • Вимагає високої якості звітів щодо результатів інвентаризації та системи моніторингу
  • => вимоги щодо політичної зацікавленості та фінансування
 • Варіант 2 (застосовується до країн, які не мають реєстру достатньої якості або національної інвентаризації у загальній формі звітування):

  • Проекти подаватимуться до наглядової ради СВ для затвердження
  • => набагато складніше перетворювати ОСВ на гроші


Процедури СВ Вповноважена контактна особа та національне керівництво

 • Вповноважений орган у більшості країн – Міністерство екології, за звичай працює за підтримки комітету СВ чи технічних експертів

 • Не існує міжнародного керівництва => в різних країнах процедури різняться

 • Національні керівництва, процедури, нормативні акти та інституційні умови, необхідні для:

  • Валідація/визначення
  • Коментарі від зацікавлених сторін
  • Затвердження проектів
  • Методи визначення базового рівня
  • Моніторинг


Процедури СВ Вповноважена контактна особа та національне керівництво

 • Валідація/визначення

  • Варіант два: здійснюється акредитованими незалежними органами
  • Варіант один: необхідно вирішити чи здійснюється валідація місцевими незалежними компаніями або оцінка та валідація будуть здійснюватися урядом в рамках процесу затвердження проектів
 • Коментарі від зацікавлених сторін

  • Варіант два: документація є відкритою для міжнародної спільноти протягом 30 днів
  • Варіант один: в якій формі має бути? Наприклад, якщо вони враховані в процесі здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище?
 • Затвердження проектів

  • Згідно яких критеріїв?
  • У випадку Варіанту два проект може розраховувати на думку незалежного валідатора, але у випадку Варіанту 1 затвердження буде більш важливим кроком


Процедури СВ Вповноважена контактна особа та національне керівництво

 • Методи визначення базового рівня

  • Основи правил можуть бути взяті з досвіду МЧР, що виходить зі статті 6 про Наглядову раду СВ
  • Однак, особливо щодо варіанту один, необхідно буде встановити національні базові рівні
 • Моніторинг

  • Здійснюється учасниками проекту, але певні національні керівництва можуть доповнити цю процедуру
  • Варіант два: учасники проекту надсилають звіт щодо моніторингу незалежному органу, що верифікує скорочення викидів
  • Варіант один: звіти щодо моніторингу можуть надсилатися державній агенції або місцевій компанії, що здійснює верифікацію
 • Розробники проектів потребуватимуть керівництва та форм заповнення проектної документації (концепція проекту, PIN, PDD)Приклади процедур затвердження проектів СВ

 • Чехія:

  • Міжвідомчий комітет СВ рекомендує затвердження Міністерству екології, яке приймає рішення
  • Технічна оцінка здійснюється державним фондом енергії та екології Чехії
  • Прозорі та чіткі вимоги та строки
 • Польща:

  • Проектна документація надходить до Міністерства екології, технічна оцінка здійснюється національним фондом захисту навколишнього середовища
  • Необхідна документація: PDD, звіт щодо валідації, мають бути перекладені на польську мову
 • Румунія:

  • Міжміністерський комітет СВ здійснює рекомендації щодо затвердження Міністерству екології


Передумови СВ у Болгарії

 • Нормативна база

  • Кіотський протокол є частиною національного законодавства
  • Прийняття Національного плану дій зі зміни клімату Радою міністрів
  • Меморандуми про взаєморозуміння підписані з Голландію, Австрією, Швейцарію, Данією та Експериментальним вуглецевим фондом
 • Інституційні передумови

  • Міністерство екології та водних ресурсів – впровадження політики зі зміни клімату (РКЗК ООН, Кіотський протокол)
   • Відділ СВ в рамках міністерства
  • Міжвідомча комісія зі зміни клімату – політичний орган для впровадження Національного плану дій
   • Голова – заступник міністра екології, високо посадовці з 17 міністерств
  • Наглядовий комітет для оцінки проектів СВ
   • Голова – заступник міністра екології, представники 12 міністерств


Процедура затвердження СВ в Болгарії

 • Проектна ідея → Лист підтримки

 • Проектна документація (PDD)

  • Включаючи оцінку базового рівня, розрахунок скорочення викидів, плану моніторингу, оцінки впливу на навколишнє середовище
 • Валідація незалежним органом – Звіт про результати валідації

 • Оцінка Наглядовим комітетом СВ → Лист схвалення

 • Угода про купівлю скорочень викидів – між власником проектів та країною-покупцем

 • Впровадження проекту – моніторинг та верифікація незалежним органом

 • Передача верифікованих скорочень викидів за допомогою національного реєструФінансові стимули скорочення викидів ПГ в країні

 • (i) чи потрібно Україні використовувати економічні важелі для виконання Кіотських зобов'язань? Ні. При такому сценарії чи опиниться Україна у ситуації невиконання зобов'язань

 • (ii) які “за” та “проти” національної системи торгівлі викидами для країн за межами ЄС?

  • За: якщо працює, additional headroom
  • Проти: складно і дорого впровадити
 • (iii) які інші економічні інструменти можуть використовуватися і для яких цілей – чи матиме в Україні сенс податок на викиди СО2/енергетичний податок? Це надало б переваг, але чи буде це політично прийнятним? Для того, щоб отримати політичну підтримку можна витратити роки!Виконання зобов'язань за Кіотським протоколом

 • Потенційні проблеми із виконанням зобов'язань можуть виникнути якщо:

  • Так вважає група експертної оцінки
  • Сторона визнає проблеми із власним виконанням зобов'язань
  • Сторона має сумніви щодо виконання зобов'язань іншою стороною
 • Після перевірок та коментарів від сторін та зацікавлених осіб, питання виконання зобов'язань розглядається відповідним підрозділом “Комітет з виконання зобов'язань”Виконання зобов'язань за Кіотським протоколом Комітет з виконання зобов'язань

 • Сприяння

  • Пропонує поради та допомогу сторонам для сприяння виконанню зобов'язань
  • Забезпечує, що СВ є “доданим” до національних заходів зі скорочення викидів
  • Здійснює “попередження заздалегідь” для країн, що можуть не виконати зобов'язання
  • Може запропонувати керівництва, а також технічні та фінансові ресурси для того, аби допомогти сторонам виконати зобов'язання
 • Впровадження

  • Визначає:
   • Невиконання цілей щодо скорочення викидів
   • Невиконання зобов'язань щодо звітування
   • Невідповідність вимогам для участі у механізмах
  • Може прийняти рішення щодо коригування кадастру ПГ сторони, якщо сторона та експертна група не можуть знайти спільну мову


Виконання зобов'язань за Кіотським протоколом “Санкції” за невиконання зобов'язань

 • Цілі щодо скорочення викидів: надається 100 днів після остаточної інвентаризації викидів для компенсації невиконання (наприклад, за допомогою торгівлі викидами)

 • Все ж, якщо зобов'язання не виконані:

  • Може мати значення у другому бюджетному періоді, плюс санкції в обсязі 30%
  • Заборона “продажу” у торгівлі викидами
  • Протягом трьох місяців необхідно розробити план дій з виконання зобов'язань у наступному бюджетному періоді
 • Вимоги щодо звітності: сторона може розробити подібний план дій

 • Відповідність вимогам СВ й торгівлі викидами:неможливість участі у механізмах поки зобов'язання не будуть виконаніВиконання зобов'язань за Кіотським протоколом

 • Не існує ФІНАНСОВИХ або інших ЕКОНОМІЧНИХ санкцій у разі невиконання зобов'язань будь-яких вимог

 • Однак, неспроможність або несвоєчасність виконання вимог для участі у механізмах торгівлі та СВ буде означати втрату значних економічних можливостейТермін розробки та невизначеність умов проектних механізмів (особливо, СВ)

Схожі:

Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН iconДопомога Світового банку Україні для виконання критеріїв відповідності та ефективної участі у гнучких механізмах Кіотського протоколу Критерії відповідності
...
Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН iconКроки україни та єс кроки україни та єс
К підготовлено пропозиції щодо Пріоритетних завдань виконання Плану дій на 2005 р
Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН iconОсновні завдання та заходи для досягнення прогнозних показників
Основні завдання та заходи для досягнення прогнозних показників для чого, зокрема, необхідно забезпечити
Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН iconУроки впровадження проектів, що фінансуються Світовим банком етевк 2013 Необхідні кроки для підготовки проекту
Врахування базових показників діяльності та аналіз плану розвитку підприємства на середньо- та довгострокову перспективу, щоб не...
Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН iconПріоритети формування та реалізації державної антикорупційної політики імплементація в національне законодавство антикорупційних конвенцій ООН та Ради Європи
Оон та Ради Європи; виконання рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (greco) та Стамбульського плану дій по боротьбі...
Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН iconУчасть у конкурсах, педагогічних читаннях, конференціях, семінарах
Вчитель вічний учень, який навчаючи постійно навчається для того, щоб працювати в відповідності до вимог часу. Постійний ріст необхідна...
Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН iconЮнкта д конференція ООН з торгівлі та розвитку (юнктад)
Самостійні міжнародні організації, створені ООН для вирішення спеціалізованих задач
Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН iconІнформації про основні заходи кцао закордонним партнерам (Вплив на процеси менеджменту) Пошук фондів, для підтримки діяльності кцао (Вплив Наукову діяльність, Процес працевлаштування) Участь у конкурсах для отримання гранту
Основні цілі адміністратора з міжнародних зв’язків, які направлені на збільшення можливостей контролю з боку кцао
Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН iconДля досягнення цієї мети треба розв'язувати такі основні завдання
Електронний підручник "Українська література 5 6 кл." складено згідно вимог "Програми для загальоосвітніх навчальних закладів з української...
Основні кроки та заходи, необхідні для виконання вимог відповідності ркзк ООН iconАгентство засноване в 1955 р. Статут його прийнятий у 1956 р на міжнародній конференції. У тому ж році магате уклало угоду з ООН І належить до системи закладів оон, хоча й не має статусу спеціалізованої агенції ООН


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка