Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access


НазваСтворення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access
Дата конвертації03.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Створення простих запитів в Microsoft Access.

 • Створення простих запитів в Microsoft Access.

 • Статистичні розрахунки за допомогою запитів. Використання мови SQL


1.Створення простих запитів

 • Поняття запиту.

 • Методи створення запитів.

 • Конструктор запитів.

 • Порядок створення запитів

 • Запуск, збереження і копіювання запитів.

 • Встановлення умов відбору

 • Логічні вирази в запитах

 • Створення розрахункових полів.1.1.Поняття запиту до БД

 • Запити - об’єкти БД, які зберігаються і можуть багаторазово використовуватися. Призначені для пошуку та обробки інформації в таблицях БД.

 • При створенні запиту задаються умови відбору, за допомогою яких здійснюється вибірка необхідних записів з таблиць і розміщення їх в нові динамічні набори (проекції таблиць).

 • В більшості сучасних СУРБД для написання запитів явно або неявно використовується мова SQL (Structured Query Language – мова структурованих запитів)1.2.Створення запитів до БД

 • Конструктор – універсальний спосіб створення запитів будь-якого типу.

 • Простой запрос - майстер дає можливість створити запит, що базується на одній або кількох таблицях, а також підвести підсумки. .

 • Перекрестный запрос – такі запити виводять дані в формі, що подібна до електронної таблиці, і використовуються для підведення підсумків.

 • Повторяющиеся записи - запит вибирає записи, що повторюються в даній таблиці.

 • Записи без подчиненных - запит вибирає записи в головній таблиці, які не містять запписів в підлеглих таблицях .

1.3. Конструктор запитів

 • Для створення запитів слід активувати вкладку Запросы вікна БД.

 • Конструктор запросов MS Access дозволяє:

 • створювати запити в режимі розмітки QBE (Query by example – запит за зразком).

 • В режимі діалог добавляти таблиці, їх поля та вирази в бланк запиту.

 • Запускати запити на виконання і проглядати результати роботи запитів.

 • Запускати перегляд та редагування розробленого запиту в редакторі мови SQL.1.3.1.Вікно конструктора запитів1.4.Порядок створення запиту

 • Запустити конструктор запитів.

 • Добавити таблиці, дані з яких будуть вибиратися в запиті.

 • В рядку “Имя таблицы” з списку вибрати ім’я таблиці.

 • В рядку “Имя поля” з списку вибрати конкретне поле, вміст якого необхідно відобразити запитом.

 • Задати режим сортування в рядку “Сортировка

 • Задати умову відбору в рядку “Условие отбора”.1.5.Запуск і збереження запиту

 • Запуск запиту можна за допомогою кнопки Запуск на ПІ.

 • Збереження запиту здійснюється командою меню Файл - Сохранить (або кнопкою на ПІ). При першому збереженні слід вказати ім’я запиту. При повторному збереженні цього не треба.

 • Для створення подібних запитів зручно застосовувати команду меню Файл - Сохранить как... При цьому створюється копія вихідного запиту під новим ім’ям.1.5.Запуск і збереження запиту1.5.Запуск і збереження запиту1.6.Встановлення умов відбору

 • Для вибіпрки інформації з таблиць БД по певному критерію, слід задати умову відбору в рядку “Условие отбора”.

 • Наступний запит буде виводит дані лише для осіб жіночої статі1.6.Встановлення умов відбору1.7.Логічні вирази в запитах

 • В умовах відбору допускаються такі логічні оператори:

 • стандартні (= , < , <= , > , >= , <>);

 • додаткові: AND, OR, NOT.1.7.1 ПрикладВідеофрагмент створення запиту1.8.Математичні розрахунки

 • В загальному виді, динамічні поля створюються так:

 • Ім’яСтовпчика : вираз

 • Вираз  це формула для розрахунку.

 • Аргументами виразів можуть бути:

 • константи;

 • назви полів таблиць, що містять вихідні дані для розрахунків

 • функції, в т.ч. підготовлені за допомогою “Построителя выражений1.8.1.Приклад виразу

 • Необхідно розрахуквати кольоровий показник крові по формулі:

 • Вираз в запиті до БД матитме такий вид:

 • КП: [назва поля]*3/([назва поля]*100)

 • У квадратних дужках вказуються повні назви полів таблиць згідно конкретної бази даних!2.Статистичні розрахунки за допомогою запитів

 • Групування даних.

 • Агрегатні функції.

 • Приклад запиту2.1.Групування даних у запитах

 • Режим статистичного аналізу вмикається за допомогою команди Групповые операции в меню Вид (або кнопкою на ПІ). В розмітку QBE додається рядок “Групповые операции2.1.1.Встановлення групування

 • Для проведення агрегатування даних в полі “Групповые операции“ з списка слід вибрати одну з функцій агрегатування даних.2.2.Статистичні функції2.3.Приклад запиту для проведення статистичних операцій

 • Необхідно розробити наступний запит: “Розрахуйте середні значення концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів та кольорового показника осіб жіночої статі.”2.3.1.Зауваження

 • Запит для проведення статистичних розрахунків не повинен містити полів з унікальними ідентифікаторами даних (наприклад, поле первинного ключа, поля “Прізвище”, “Ім’я”)2.4.Приклад 23.Використання мови SQL

 • Основні поняття SQL

 • Запит до однієї таблиці на SQL

 • Запити з використанням декількох таблиць3.1.Основні поняття SQL

 • Structured Query Language (SQL) – мова структурованих запитів - мова програмування, орієнтована спеціально на реляційні бази даних.

 • Розроблена дана мова в кінці 70-рр. ХХст. фірмою IBM для роботи з СУРБД DB2.

 • З 1987р. – міжнародний стандарт роботи з даними. Робота з мовою SQL підтримується всіма сучаснними СУРБД.

 • Структура базового діалекту мови регламентується ANSI (Американський Національний Інститут Стандартів).3.1.1.Види операторів SQL

 • визначення даних (БД, визначення і знищення таблиць і індексів) ;

 • запиту на вибір даних (SELECT);

 • модифікації даних (додавання, видалення і обновлення);

 • арифметичних обчисленнь, обробки текстів і логічних значень;

 • створення представлень (віртуальних таблиць);

 • упорядкування рядків та стовбців таблиці;

 • агрегатування даних: групування даних і застосування до цих груп деяких статистичних функцій.3.1.2.Особливості таблиць SQL

 • SQL використовує і створює ряд віртуальних таблиць: представлень, курсорів, неіменованих робочих таблиць, у яких формуються результати запитів на одержання даних з базових таблиць.3.1.3.Типи даних у SQL3.1.4.Стуктура запиту на SQL

 • SELECT перелік полів даних, формул для обчислення значнь нових полів, агрегатних функцій.

 • Імена полів записуються в [], розділювач – кома.

 • FROM перелік таблиць, з яких вибираються значення полів;

 • WHERE перелік умов для відбору даних (набір логічних функцій);

 • GROUP BY перелік полів для групування даних

 • Застосовується при використанні агрегатних функцій в операторі SELECT;

 • HAVING перелік умов відбору груп заданих у попередньому операторі;3.2.Простий запит на мові SQL

 • Для редагування запиту на SQL слід:

 • Відкрити запит в режимі конструктора;

 • Або запустити конструктор для створення нового запиту. При цьому добавляти таблиці в бланк QBE не треба;

 • В меню «Вид» вибрати «Режим SQL»;

 • В вікні редактора ввести текст запиту.

 • Примітка:

 • Оператори мови SQL можна писати в один рядок, додаткове вирівнювання і форматування тексту непотрібне. Завершується запит символом «;».3.3.Запит до кількох таблиць

 • Реалізація запиту до кількох таблиць на SQL виконується аналогічно до простого запиту, окрім:

 • В секції WHERE слід вказати умову для з’єднання таблиць, наприклад:

 • pasport.[СodePerson]=result.[CodePerson]

 • Приклад запиту:Висновки

 • У даній лекції висвітлено такі питання:

 • Створення простих запитів.

 • Статистичні розрахунки за допомогою запитів.

 • Використання мови SQL для створення запитівДжерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:

 • ауд. № 28: http://mainserver/

 • ауд. № 1, 5 : http://miserver/

 • Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: «Морион».

 • Microsoft Office 2000. Шаг за шагом: Практ пособие. / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ.

 • Пасько В. Excel 2000 (руссифицированная версия):. – К.: Изд- группа BHV.

Схожі:

Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access iconПоняття запиту. Створення простих запитів Робота з фільтрами
Для створення нової таблиці, що міститиме вибрані записи, внесення змін у таблиці (доповнення, оновлення, вилучення чи архівування...
Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access iconЛекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд
Бд це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області, до якої мають доступ багато програм
Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access iconБаза даних Access Загальна характеристика програми Microsoft Access
Має широкий спектр функцій, включаючи зв'язані запити, сортування по різних полях, зв'язок із зовнішніми таблицями І базами даних....
Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access iconЛекція №6 Розробка рсубд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Aceess Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд
Бд це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області, до якої мають доступ багато програм
Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access iconЛекція №7
Аналіз табличних даних. Принципи побудови та сфери застосування баз даних. Планування та створення бази даних для збереження медико-біологічної...
Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access iconДля створення бази даних у якій буде зберігатися інформація було використано Microsoft Office Access
Адже від того, як ефективно і успішно буде проходити збір всіх коштів за спожиту електроенергію, будуть залежати можливості по придбанню...
Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access iconТема. Проектування бази даних
Проектування бази даних мета: показати важливість проектування бази даних, навчити учнів визначати мету створення бази даних, основні...
Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access iconЗапити. Створення, редагування та форматування запитів. Створення форм. Актуалізація
Як ви думаєте, чому в бд створюється декілька таблиць пов'язаних між собою, а не одна?
Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access iconЛекція №3 Розширені можливості текстового редактора Microsoft Word Основні розділи лекції Створення таблиць у редакторі Microsoft Word
Клкм І, утримуючи її, протягніть курсор на клітинку, рядок або стовпчик, які підлягають виділенню
Створення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access iconЛекція №7 Розширені можливості текстового редактора Microsoft Word Основні розділи лекції Створення таблиць у редакторі Microsoft Word
Клкм І, утримуючи її, протягніть курсор на клітинку, рядок або стовпчик, які підлягають виділенню

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка