Рішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін


НазваРішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін
Дата конвертації04.04.2013
Розмір533 b.
ТипРішення


ВІДПОВІДАЮЧИ ПОТРЕБАМ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

 • Вирішення проблем малих і середніх підприємств (МСП) та інших зацікавлених сторін

 • На прикладі СЛОВЕНІЇ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) у Словенії

 • Як передбачено Законом про господарські товариства, Міжнародних стандартів фінансової звітності зобов’язані дотримуватися:

  • Консолідовані лістингові компанії,
  • Банківські установи,
  • Страхові компанії.
 • Інші суб’єкти господарської діяльності можуть добровільно застосовувати МСФЗ, проте при цьому повинні забезпечити їх безперервне застосування щонайменше упродовж п’яти років.Словенські стандарти бухгалтерського обліку (ССБО)

 • Всі інші господарські товариства застосовують словенські стандарти бухгалтерського обліку (ССБО).

 • Стандарти ССБО:

  • Є спрощеним варіантом МСФЗ, який має іншу організаційну структуру;
  • Відповідають вимогам Четвертої директиви ЄС у галузі комерційного права.
 • Остання редакція чинна з 1-го січня 2006 р. (опублікована в виданні “Офіційна газета Республіки Словенії”. 118/05).Процес підготовки та прийняття

 • Для підготовки проекту будь-якого конкретного стандарту системи ССБО Комісія стандартів бухгалтерського обліку Словенії (КСБОС) призначає групу в складі 3-х членів.

  • КСБОС
   • Це спеціальна комісія експертної ради;
   • До її складу входить голова на постійній основі, а також шість членів (з яких щонайменше двоє є професорами університетів з бухгалтерського обліку та аудиту, двоє є сертифікованими аудиторами, і двоє - підтвердженими аудиторами).
Робоча група у складі 3-х членів

 • Голова та двоє членів групи:

  • Професор університету з бухгалтерського обліку та аудиту,
  • Сертифікований аудитор,
  • Підтверджений бухгалтер,
  • Якщо є необхідність, запрошуються зовнішні експерти.
 • Робоча група розробляє проект стандарту і представляє його КСБОС.

 • Якщо двома третинами голосів членів КСБОС стандарт приймається, далі його направляють до Професійної ради інституту.

 • Якщо двома третинами голосів членів Професійної ради проект стандарту приймається, його оприлюднюють для публічного обговорення, яке триває не менше 3-х місяців.Прийняття

 • Робоча група збирає коментарі та пропозиції від учасників публічного обговорення і включає їх в остаточний варіант пропозиції ССБО, яку передає до КСБОС.

 • Якщо дві третини членів КСБОС приймають остаточний варіант пропозиції, його передають до Професійної ради.

 • Якщо двома третинами голосів членів Професійної ради остаточна пропозиція приймається, стандарт вважається прийнятим.

 • Після затвердження інститут повинен отримати згоду від Міністра економіки та Міністра фінансів, і після цього стандарт публікується в “Офіційній газеті” Словенії.Інтерпретація ССБО

 • Роз’яснення до ССБО приймаються за тією ж процедурою, що й самі стандарти, але публічне обговорення не проводиться.

 • На сьогодні використовуються такі роз’яснення стандартів ССБО:

  • Інтерпретація 1 до ССБО 2 – Права на емісію
  • Інтерпретація 1 до ССБО 18 – Визнання доходів
  • Інтерпретація 1 до ССБО 19 – Визнання капіталів і зобов’язань по відстрочених податках


Організаційна структура ССБО

 • ССБО охоплюють більш широкий спектр діяльності, ніж МСФЗ. Окрім положень про зовнішню звітність, вони містять керівництва щодо внутрішнього обліку.

 • Вони є оригінальним поєднанням національної теорії бухгалтерського обліку та міжнародних вимог, визначених у МСФЗ та директивах ЄС.ССБО створені для господарських товариств.

 • ССБО створені для господарських товариств.

 • На основі відповідних законів, їх також (у певній частині) застосовують такі суб’єкти господарської діяльності як інститути, неприбуткові і навіть державні організації, залежно від конкретних вимог.

 • Окрім Вступу, ССБО складаються з

  • 30 загальних стандартів,
  • 10 специфічних стандартів.


ССБО 1 – Власність, заводи та обладнання

 • ССБО 1 – Власність, заводи та обладнання

 • ССБО 2 – Нематеріальні активи

 • ССБО 3 – Фінансові інвестиції

 • ССБО 4 – Оборотні засоби

 • ССБО 5 – Надходження

 • ССБО 6 – Інвестиційна власність

 • ССБО 7 – Готівкові кошти та готівкові еквіваленти

 • ССБО 8 – Капітал

 • ССБО 9 – Довгостроковий борг

 • ССБО 10 – Резерви та довгострокові відстрочені зобов’язанняССБО 11 – Короткотермінові нараховані та відстрочені статті

 • ССБО 11 – Короткотермінові нараховані та відстрочені статті

 • ССБО 12 – Короткотерміновий борг

 • ССБО 13 – Амортизація та амортизаційні витрати

 • ССБО 14 – Витрати на матеріали та послуги

 • ССБО 15 – Витрати на оплату праці та працівників

 • ССБО 16 – Класифікація витрат за видами, центрами та одиницями

 • ССБО 17 – Витрати

 • ССБО 18 – Доходи

 • ССБО 19 – Види доходу (втрат) та нетто-рух грошових засобів (готівки)

 • ССБО 20 – Складання бюджету та бюджетиССБО 21 – Бухгалтерські документи

 • ССБО 21 – Бухгалтерські документи

 • ССБО 22 – Книги бухгалтерського обліку

 • ССБО 23 – Обробка рахунків і звіти по рахунках

 • ССБО 24 – Формати балансових звітів для зовнішньої звітності по комерційній діяльності

 • ССБО 25 – Формати звітності про дохід для зовнішньої звітності по комерційній діяльності

 • ССБО 26 – Формати звітності по руху грошових засобів (готівки) для зовнішньої звітності по комерційній діяльності

 • ССБО 27 – Формати звітності по змінах капіталу для зовнішньої звітності по комерційній діяльностіССБО 28 – Бухгалтерський контроль

 • ССБО 28 – Бухгалтерський контроль

 • ССБО 29 – Аналіз бухгалтерського обліку

 • ССБО 30 – Звітність по інформації про бухгалтерський облік

 • Обов’язкові ССБО, пов’язані з зовнішньою фінансовою звітністю:

  • Вступ до ССБО
  • ССБО 1 - 15, 17 - 19, 24 - 27 та приписи з інших ССБО, на які є посилання в обов’язкових ССБО
 • Інші ССБО представляють рекомендовані правила кращих практик бухгалтерського обліку.ССБО 31 – Обробка даних бухгалтерського обліку в установах банків

 • ССБО 31 – Обробка даних бухгалтерського обліку в установах банків

  • Припинили дію з 1-го січня 2006 року
 • ССБО 32 – Обробка даних бухгалтерського обліку в страхових господарських товариствах

  • Припиняють дію з 1-го січня 2007 року
 • ССБО 33 – Обробка даних бухгалтерського обліку в асоціаціях та організаціях інвалідів

 • ССБО 34 – Обробка даних бухгалтерського обліку в кооперативних товариствах

 • ССБО 35 – Обробка даних бухгалтерського обліку в установах державної служби

 • ССБО 36 – Обробка даних бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях – юридичних особах, які підлягають вимогам приватного права • ССБО 37 – Обробка даних бухгалтерського обліку на підприємствах, що підлягають процедурам банкрутства чи ліквідації

 • ССБО 38 – Обробка даних бухгалтерського обліку у взаємних фондах

 • ССБО 39 – Обробка даних бухгалтерського обліку індивідуально практикуючих осібСтруктура окремого ССБО

 • Вступна частина (A):

  • Ціль і обсяг стандарту;
  • Теоретичне обгрунтування;
  • Зв’язок з іншими ССБО, МСФЗ та директивами ЄС.


Частина Б:

 • Частина Б:

  • Текст стандарту, з поділом на підрозділи:
   • класифікація,
   • Визнання та невизнання
   • Початкове вимірювання,
   • переоцінка,
   • консолідація,
   • відкриття.


Частина В:

 • Частина В:

  • Визначення основних термінів
 • Частина Г:

  • пояснення
 • Частина Д:

  • Дата затвердження та набуття чинності


Обробка даних бухгалтерського обліку

 • Загальна логіка ССБО стисло описана у вступній частині:

  • Визнання економічних категорій у фінансовій звітності та фінансових записах;
  • Вимірювання економічних категорій у фінансовій звітності та бухгалтерських записах;
  • Переоцінка економічних категорій у фінансовій звітності та бухгалтерських записах;


Окрім цього, у вступній частині є спеціальні підрозділи, присвячені питанням, які не є предметом розгляду окремих стандартів:

 • Окрім цього, у вступній частині є спеціальні підрозділи, присвячені питанням, які не є предметом розгляду окремих стандартів:

  • Фундаментальні припущення бухгалтерського обліку та якісні характеристики;
  • Зміни в прогнозах бухгалтерського обліку, в політиці у цій сфері та виправлення помилок;
  • Злиття господарських товариств;
  • Відстрочені податки (частково розглядаються у ССБО 5, 9 і 19);
  • Спільні підприємства;
  • Консолідація даних бухгалтерського обліку у фінансовій звітності;
  • Представлення відповідності до ССБО у фінансовій звітності.


Фундаментальні припущення та якісні характеристики бухгалтерського обліку

 • Фундаментальні припущення бухгалтерського обліку:

  • Принцип начислення (нарощування):
   • Події в комерційній діяльності визнаються тоді, коли вони відбуваються, і фіксуються в документах бухгалтерського обліку і відображаються у фінансовій звітності за той період, в який вони відбуваються;
  • Функціонуюче підприємство:
   • Суб’єкт економічної діяльності продовжуватиме своє функціонування у передбачуваному майбутньому.
 • Головні якісні характеристики бухгалтерського обліку:

  • Зрозумілість, відповідність, надійність та співставність.


 • Зміни в облікових прогнозах:

  • Вплив змін визнається у період, коли зміна відбувається, і в подальші періоди.
 • Зміни в політиці у сфері бухгалтерського обліку:

  • Вплив визнається в ретроспективі, якщо зміни не є нездійсненними.
 • Виправлення помилок:

  • Вплив визнається після внесення змін, якщо виправлення не є нездійсненними.


 • Злиття господарських товариств обліковується за допомогою методу закупівлі.

 • У вступній частині визначені:

   • Визначення вартості злиття,
   • Розподіл вартості злиття,
   • Визнання накопичених нематеріальних активів.
 • Питання, які не регулюються Вступом до ССБО, розглядаються з застосуванням МСФО 3 (злиття господарських товариств). • Відстрочені податки обраховуються з застосуванням методу балансових зобов’язань, який спирається на тимчасові відмінності.

 • Активи та зобов’язання по відстрочених податках розглядаються у ССБО 5 (Надходження), ССБО 9 (Довгостроковий борг), тa ССБО 19 (Види операційних результатів і рух грошових засобів (готівки).

 • Податкові наслідки комерційних операцій обраховуються так само, як і самі комерційні операції. • Спільні підприємства:

  • Спільно контрольовані операції,
  • Спільно контрольовані капітали,
  • Спільно контрольовані підприємства.
 • Cпільні характеристики:

  • Два або більше підприємств зв’язані зобов’язаннями згідно угоди;
  • Зобов’язання за угодою встановлюють спільний котроль.
 • Питання, які не регулюються Вступом до ССБО чи іншими ССБО, слід розглядати із застосуванням Міжнародного стандарту аудиту (IAS) 31 (Iнтереси спільних підприємств). • Група:

  • Головна компанія,
  • Дочірні компанії, контрольовані головною компанією на основі володіння часткою акцій,
  • Дочірні компанії, контрольовані головною компанією на основі превалюючого впливу чи інших факторів.
 • Головна компанія, яка у свою чергу є дочірньою для компанії-власника в Словенії звільняється від обов’язкового представлення консолідованих фінансових звітів, якщо вона отримує згоду власників меншої частки акцій.

 • Інвестування в компанію-партнера (понад 20 %) обраховується за допомогою методу оцінки капіталу. • Специфічні характеристики оцінки окремих економічних категорій у консолідованих фінансових звітах обговорюються в окремому розділі кожного стандарту ССБО, який стосується специфічної економічної категорії.

 • ССБО, які стосуються форматів фінансової звітності, містять окремий розділ з поясненням відмінностей між форматом відповідного окремого фінансового звіту та форматом консолідованого фінансового звіту. • Фінансові звіти не вважаються підготовленими у відповідності до ССБО, якщо в них не враховані усі відповідні ССБО тa роз’яснення до них. • Всі важливі рішення у галузі бухгалтерського обліку, що місяться у МСФЗ, внесені у обов’язкові ССБО.

 • Існує небагато винятків, регулювання яких передбачене у відповідності до певних частин МСФЗ (згідно вказаного у конкретних ССБО). • Вступ до ССБО посилається на:

  • МСФЗ 3 щодо питань обліку поєднань видів комерційної діяльності, які не охоплені вступною частиною;
  • МСФО (Міжнародні стандарти фінансового обліку) 31 щодо питань, пов’язаних із спільними підприємствами, які не охоплені вступною частиною.


 • ССБО 3 (Фінансові інвестиції) посилається на МСФО 39. 89-102 стосовно обліку термінових угод (хеджів).

 • ССБО 6 (Інвестиційна власність) містить посилання на МСФЗ 5 стосовно умов, які слід виконувати, утримуючи капітал, що призначений для продажу.

 • ССБО 10 (Резерви та довгострокові відстрочені боргові зобов’язання) містить посилання на МСФО 19 тa МСФО 26 стосовно резервів, пов’язаних із прибутками працівників. • ССБО 15 (Витрати на оплату праці та компенсацію працівників) спирається на МСФО 19 тa МСФО 26 стосовно планів пенсійного забезпечення. • МСП у країнах, які впроваджують МСФЗ у свої національні системи стандартів, застосовують облікові рішення, вироблені в умовах ефективних ринкових механізмів.

 • Їм необхідна більш прискіплива оцінка передбачень, які застосовуються у рамках національної фінансової звітності (на основі МСФЗ) в умовах, коли ринковий механізм розвинений недостатньо, щоб забезпечувати справедливу оцінку статей фінансової звітності. • Оскільки балансовий звіт та звіт про дохід багато в чому залежить від визначених рамок фінансової звітності, звіт про обіг готівки слід підготувати так, щоб він показував реальне становище фірми у плані ліквідності.

 • З огляду на це, у ССБО 26 (Формати звітності про рух грошових засобів (готівки) для зовнішньої звітності про комерційну діяльність) наголошується на важливості звіту безпосередньо про обіг готівки на основі фінансових документів суб’єкту господарської діяльності. • Рух готівки не слід прив’язувати до вже підготовленої балансової звітності та звітів про доходи, оскільки (згідно МСФО 1.25) звіт про рух готівки є єдиним фінансовим звітом, який підготовлений не на основі принципу нарахування (нарощування), застосовуваного в бухгалтерському обліку.

 • Якщо підприємство хоче уникнути застосування тих припущень, які враховуються при підготовці звіту про дохід та балансового звіту, рух готівки слід відслідковувати, і не спиратися на вже підготовлені фінансові звіти.Висновок

 • ССБО підтвердили свою репутацію як надзвичайно ефективний механізм, який відповідає потребам малих і середніх підприємств у Словенії.

 • Попередня редакція ССБО (2001 р.) була перекладена на англійську мову. Переклад останньої редакції (2006 р.) триває.SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO СЛОВЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АУДИТОРІВ Teл.: +386 568 55 54 www.si-revizija.si meta.duhovnik@si-revizija.siСхожі:

Рішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін icon«можливості для малих І середніх підприємств щодо участі у 7РП»
Рп головний фінансовий інструмент єс щодо підтримки розвитку наукових досліджень та технологій на період 2007-2013 рр
Рішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін iconМсбо/мсфз в Естонії та мсбо/мсфз для малих та середніх підприємств Ріта Ілліссон

Рішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін iconСвітовий банк Світовий банк
Хосе Марія Бове віце-президент єфб, голова Робочої групи з питань малих та середніх підприємств та практик єфб
Рішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін iconЛат transformatio — «перетворення» ) (лат transformatio — «перетворення» )
Якість не лише сукупність властивостей та характеристик продукції та послуг, а й ступінь відповідності їх відмінних властивостей,...
Рішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін iconЗбори Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців Володимир Цибульський
Прийом до складу Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців Волинського регіонального відділення Спілки підприємців...
Рішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін iconСприяння економічному розвитку Практичні пропозиції з власного досвіду для малих і середніх міст (після конференції 08. 04. 2009 у Чернівцях)
Практичні пропозиції з власного досвіду для малих і середніх міст (після конференції 08. 04. 2009 у Чернівцях)
Рішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін iconКількість промислових підприємств та частка малих промислових підприємств за 2001-2006 рр

Рішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін iconНед Уайт Інститут державно-приватних партнерств
Визначення і обґрунтування, методологія I. S. P. E. для консультацій зацікавлених сторін
Рішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін iconМсп – виконання наукових досліджень та розробка нових технологій мсп – виконання наукових досліджень та розробка нових технологій
Підтримує проведення наукових досліджень, які здійснюються міжнародними консорціумами за участю представників Європейського Співтовариства...
Рішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін iconEuropAid/114025/C/SV/ua пілотний проект у Харківському регіоні Основне положення висновку 6
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка