Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити


НазваЯк і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииЯк і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити.

 • Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити.

 • Різні способи виділення об’єктів електронної таблиці наведено в наступній таблиці

Крім наведених вище способів, клітинку і діапазон клітинок електронної таблиці можна виділити введенням їхньої адреси в поле Ім’я.

 • Крім наведених вище способів, клітинку і діапазон клітинок електронної таблиці можна виділити введенням їхньої адреси в поле Ім’я.

 • Перша клітинка виділеного діапазону (тобто та клітинка, з якої починається операція виділення) не виділяється кольором, на відміну від інших. І саме ця клітинка є поточною клітинкою діапазону одразу після його виділення.

 • Щоб зняти виділення об’єкта, потрібно вибрати довільну клітинку або натиснути одну з клавіш керування курсором.У контекстному меню Рядка стану можна встановити позначки відповідних прапорців і тоді в Рядку стану будуть відображатися значення деяких властивостей даних з клітинок виділеного діапазону: загальна кількість даних, кількість числових даних, середнє арифметичне числових даних та ін.

 • У контекстному меню Рядка стану можна встановити позначки відповідних прапорців і тоді в Рядку стану будуть відображатися значення деяких властивостей даних з клітинок виділеного діапазону: загальна кількість даних, кількість числових даних, середнє арифметичне числових даних та ін.Виконання операцій копіювання та переміщення даних з клітинки або діапазону клітинок електронної таблиці в табличному процесорі Excel 2007 здійснюється тими самими способами, як у текстовому процесорі Word 2007:

 • Виконання операцій копіювання та переміщення даних з клітинки або діапазону клітинок електронної таблиці в табличному процесорі Excel 2007 здійснюється тими самими способами, як у текстовому процесорі Word 2007:Як і в текстовому процесорі Word 2007, в Excel 2007 панель Буфер обміну можна відкрити вибором на вкладці Основне кнопки відкриття діалогового вікна групи Буфер обміну.

 • Як і в текстовому процесорі Word 2007, в Excel 2007 панель Буфер обміну можна відкрити вибором на вкладці Основне кнопки відкриття діалогового вікна групи Буфер обміну.

 • Вміст виділеної клітинки або виділеного діапазону клітинок копіюється до Буфера обміну (команди Копіювати, Вирізати) і звідти його можна вставити в інше місце електронної таблиці (команда Вставити).

 • Після виконання команди Копіювати (Вирізати) виділені об’єкти виділяються

 • штриховою рамкою. Перед вставленням потрібно виділити об’єкти, до яких буде вставлено дані з Буфера обміну. За замовчуванням при вставленні нові дані замінюють існуючі.Якщо виконати команду Копіювати, то дані, скопійовані до Буфера обміну з однієї клітинки, можна вставити в клітинку або в діапазон клітинок, які потрібно виділити перед вставленням, а дані, скопійовані до Буфера обміну з діапазону клітинок, – в один або кілька зв’язних діапазонів клітинок того самого розміру, для чого достатньо перед вставленням виділити ліву верхню клітинку кожного з них.

 • Якщо виконати команду Копіювати, то дані, скопійовані до Буфера обміну з однієї клітинки, можна вставити в клітинку або в діапазон клітинок, які потрібно виділити перед вставленням, а дані, скопійовані до Буфера обміну з діапазону клітинок, – в один або кілька зв’язних діапазонів клітинок того самого розміру, для чого достатньо перед вставленням виділити ліву верхню клітинку кожного з них.

 • При цьому після виконання команди Вставити виділення об’єктів штриховою рамкою не зникає, що дає можливість ще багаторазово виконувати такі вставлення. Зняти виділення об’єктів штриховою рамкою можна натисненням клавіші Esc. Після цього дані, скопійовані до Буфера обміну з однієї клітинки, можна вставити тільки в одну клітинку, а дані, скопійовані до Буфера обміну з діапазону клітинок, – тільки в один зв’язний діапазон клітинок того самого розміру.Якщо виконати команду Вирізати, то дані, скопійовані до Буфера обміну з однієї клітинки, можна вставити тільки в одну клітинку, а дані, скопійовані до Буфера обміну з діапазону клітинок, – тільки в один зв’язний діапазон клітинок того самого розміру.

 • Якщо виконати команду Вирізати, то дані, скопійовані до Буфера обміну з однієї клітинки, можна вставити тільки в одну клітинку, а дані, скопійовані до Буфера обміну з діапазону клітинок, – тільки в один зв’язний діапазон клітинок того самого розміру.

 • Після виконання команди Вставити виділення об’єктів штриховою рамкою зникає.

Під час копіювання (переміщення) до Буфера обміну копіюються (переміщуються) не тільки дані з клітинок, а й їхні формати.

 • Під час копіювання (переміщення) до Буфера обміну копіюються (переміщуються) не тільки дані з клітинок, а й їхні формати.

 • Якщо вмістом клітинок, що копіюється або переміщується, є формули, то у ході вставлення з Буфера обміну можна вставити у виділені клітинки не самі формули, а лише обчислені за ними значення. Для цього потрібно виконати Основне, Буфер обміну, Вставити, Вставити значення.Можна вставити дані з Буфера обміну таким чином, щоб вони не замінювали існуючі дані, а додавалися до них (або віднімалися від існуючих значень, або множилися на існуючі значення, або існуючі дані ділилися на ті, що вставляються). Для цього потрібно виконати Основне, Буфер обміну, Вставити , Спеціальне вставлення і у вікні Спеціальне вставлення, що відкриється, у групі Операція вибрати відповідний перемикач.

 • Можна вставити дані з Буфера обміну таким чином, щоб вони не замінювали існуючі дані, а додавалися до них (або віднімалися від існуючих значень, або множилися на існуючі значення, або існуючі дані ділилися на ті, що вставляються). Для цього потрібно виконати Основне, Буфер обміну, Вставити , Спеціальне вставлення і у вікні Спеціальне вставлення, що відкриється, у групі Операція вибрати відповідний перемикач.

Якщо виконати Основне , Буфер обміну , Вставити, Транспонувати, то у ході вставлення відбудеться транспонування даних, що вставляються з Буфера обміну: дані зі стовпців будуть розташовані в рядках, а дані з рядків – у стовпцях. Посилання у формулах за такого вставлення також змінюються відповідним чином.

 • Якщо виконати Основне , Буфер обміну , Вставити, Транспонувати, то у ході вставлення відбудеться транспонування даних, що вставляються з Буфера обміну: дані зі стовпців будуть розташовані в рядках, а дані з рядків – у стовпцях. Посилання у формулах за такого вставлення також змінюються відповідним чином.

 • Транспонування можна також задати встановленням позначки прапорця транспонувати у вікні Спеціальне вставлення виділено діапазон, контекстне меню, спеціальна вставка, трансформувати).Якщо вмістом клітинки є формула, яка містить посилання, то під час копіювання вмісту цієї клітинки в інші клітинки у формулі може відбутися автоматична зміна посилань – модифікація формули.

 • Якщо вмістом клітинки є формула, яка містить посилання, то під час копіювання вмісту цієї клітинки в інші клітинки у формулі може відбутися автоматична зміна посилань – модифікація формули.

 • Розглянемо приклади такої модифікації.

 • Нехай у клітинці Е1 записана формула =B3+C2. Скопіюємо її в клітинку G4. У результаті копіювання ця формула модифікується у формулу =D6+E5.

 • Тут можна помітити таку закономірність. В адресі клітинки G4 (куди копіювалася формула) номер стовпця на 2 більше, а номер рядка на 3 більше, ніж в адресі клітинки E1 (звідки копіювалася формула). І в усіх посиланнях модифікованої формули номер стовпця на 2 більше, а номер рядка на 3 більше, ніж у посиланнях вихідної формули.Скопіюємо тепер формулу з клітинки G4 в клітинку D3. У результаті копіювання формула =D6+E5 модифікується у формулу =A5+B4. Як ми бачимо, і тут має місце закономірність, зазначена в попередньому прикладі. Дійсно, в адресі клітинки D3 номер стовпця на 3 менше, а номер рядка на 1 менше, ніж в адресі клітинки G4. І в усіх посиланнях модифікованої формули номер стовпця на 3 менше, а номер рядка на 1 менше, ніж у посиланнях вихідної формули.

 • Скопіюємо тепер формулу з клітинки G4 в клітинку D3. У результаті копіювання формула =D6+E5 модифікується у формулу =A5+B4. Як ми бачимо, і тут має місце закономірність, зазначена в попередньому прикладі. Дійсно, в адресі клітинки D3 номер стовпця на 3 менше, а номер рядка на 1 менше, ніж в адресі клітинки G4. І в усіх посиланнях модифікованої формули номер стовпця на 3 менше, а номер рядка на 1 менше, ніж у посиланнях вихідної формули.Під час копіювання формул можуть виникнути помилки, аналогічно тим, які виникають при використанні формул.

 • Під час копіювання формул можуть виникнути помилки, аналогічно тим, які виникають при використанні формул.

 • Якщо зробити поточною одну з клітинок, у якій виявилася помилка, то поруч із нею з’являється кнопка зі списком.

 • За наведення вказівника на кнопку з’являється коментар до помилки, а відкриття списку дає можливість одержати довідку з описом помилки, якщо коментаря виявилося недостатньо для розуміння суті помилки. Досить корисною є можливість переглянути кроки обчислення, що сприяє швидшому знаходженню місця помилки.Для того щоб під час копіювання посилання у формулі не модифікувалося, потрібно перед номером стовпця та номером рядка додати символ $. Так посилання B10 буде модифікуватися, а посилання $B$10 – ні.

 • Для того щоб під час копіювання посилання у формулі не модифікувалося, потрібно перед номером стовпця та номером рядка додати символ $. Так посилання B10 буде модифікуватися, а посилання $B$10 – ні.

 • Якщо в посиланні символ $ додати тільки перед номером стовпця або номером рядка, наприклад $B10 або B$10, то під час копіювання такі посилання модифікуються частково: змінюється лише номер рядка або стовпця, біля якого не стоїть символ $.

Нехай у клітинках діапазону C3:C7 міститься кількість відмінників у трьох 10-х і двох 11-х класах школи, а в клітинці С8 обчислена їхня загальна кількість.

 • Нехай у клітинках діапазону C3:C7 міститься кількість відмінників у трьох 10-х і двох 11-х класах школи, а в клітинці С8 обчислена їхня загальна кількість.

 • У клітинках діапазону D3:D7 потрібно обчислити відсотки відмінників у кожному із цих класів по відношенню до загальної кількості відмінників у 10-х і 11-х класах. Для обчислення цих відсотків у клітинках діапазону D3:D7 повинні знаходитися такі формули:Якщо проаналізувати всі ці формули, то можна зробити висновок, що посилання в чисельнику змінюються, а посилання в знаменнику – ні.

 • Якщо проаналізувати всі ці формули, то можна зробити висновок, що посилання в чисельнику змінюються, а посилання в знаменнику – ні.

 • Тому, якщо ми хочемо увести в клітинку D3 формулу =С3/С8*100, а потім скопіювати її в клітинки діапазону D4:D7, то потрібно зробити так, щоб посилання С3 під час копіювання формули модифікувалося, а посилання С8 – ні. Тобто формула в клітинці D3 повинна виглядати так: =С3/$С$8*100.Змінити вид посилання у формулі під час її введення або редагування можна послідовним натисненням клавіші F4, коли дане посилання є поточним. При цьому види посилань змінюються по черзі: відносне абсолютне – мішане.

 • Змінити вид посилання у формулі під час її введення або редагування можна послідовним натисненням клавіші F4, коли дане посилання є поточним. При цьому види посилань змінюються по черзі: відносне абсолютне – мішане.

 • Якщо у формулі для посилання на клітинку використати її ім’я, то під час копіювання цієї формули це посилання модифікуватися не буде.

 • Отже, ім’я клітинки у формулі є абсолютним посиланням на цю клітинку. Тому в розглянутому вище прикладі можна було клітинці С8 надати ім’я, наприклад, Відмінники, і тоді формула в клітинці D3 виглядала б так: =С3/Відмінники*100.Одним із зручних способів уведення даних у діапазон клітинок є їхнє копіювання з використанням маркера заповнення. Маркер заповнення – це маленький чорний квадрат у правому нижньому куті табличного курсора.

 • Одним із зручних способів уведення даних у діапазон клітинок є їхнє копіювання з використанням маркера заповнення. Маркер заповнення – це маленький чорний квадрат у правому нижньому куті табличного курсора.

 • Найдоцільніше використовувати маркер за пов нення для копіювання даних, якщо діапазон клітинок потрібно заповнити однаковими текстовими або числовими даними, формулами, членами арифметичної або геометричної прогресії, елементами списків та ін.

Якщо маркер заповнення перетягувати, використовуючи не ліву кнопку миші, а праву, то, після того як відпустити кнопку, відкривається меню (рис.).

 • Якщо маркер заповнення перетягувати, використовуючи не ліву кнопку миші, а праву, то, після того як відпустити кнопку, відкривається меню (рис.).

 • Якщо вибрати в цьому меню команду Копіювати клітинки, то діапазон клітинок заповниться однаковими даними, взятими з першої клітинки діапазону.

 • За вибору команди Заповнити діапазон клітинок заповнюється членами арифметичної прогресії з першим членом, що дорівнює числу з першої клітинки діапазону, і різницею 1.

 • Для заповнення діапазону клітинок членами інших прогресій потрібно вибрати команду Прогресія і ввести необхідні дані у вікно, що відкриється.1. При копіюванні формул з використанням маркера заповнення відбувається їхня модифікація за правилом, розглянутим вище.

 • 1. При копіюванні формул з використанням маркера заповнення відбувається їхня модифікація за правилом, розглянутим вище.

 • 2. Якщо текстові дані в клітинці містять числа, то в деяких випадках (наприклад, 1-й, Кабінет 5, 1 верес ня тощо) під час їхнього копіювання з використанням маркера заповнення ці числа збільшуються на 1Excel 2007 має бібліотеку списків, які називаються користувацькими, наприклад список назв днів тижня, список назв місяців та ін.

 • Excel 2007 має бібліотеку списків, які називаються користувацькими, наприклад список назв днів тижня, список назв місяців та ін.

 • Переглянути ці списки та за необхідності створити нові можна, виконавши Office, Параметри Excel, Найуживаніші , Редагувати користувацькі списки.

 • Ці списки можна використати для швидкого заповнення клітинок. Якщо в першу клітинку діапазону ввести один з елементів користувацького списку, то його копіювання з використанням маркера заповнення приведе до заповнення діапазону клітинок наступними елементами цього списку. Причому після останнього елемента списку в наступні клітинки вводяться елементи списку, починаючи з першого.Якщо маркер заповнення перетягувати, використовуючи не ліву кнопку миші, а праву, то, після того як відпустити кнопку, відкривається меню (рис. справа ) , якщо ж ліву кнопку миші – слід скористатися кнопкою

 • Якщо маркер заповнення перетягувати, використовуючи не ліву кнопку миші, а праву, то, після того як відпустити кнопку, відкривається меню (рис. справа ) , якщо ж ліву кнопку миші – слід скористатися кнопкою

Якщо вибрати в цьому меню команду Копіювати клітинки, то діапазон клітинок заповниться однаковими даними, взятими з першої клітинки діапазону.

 • Якщо вибрати в цьому меню команду Копіювати клітинки, то діапазон клітинок заповниться однаковими даними, взятими з першої клітинки діапазону.

 • За вибору команди Заповнити діапазон клітинок заповнюється членами арифметичної прогресії з першим членом, що дорівнює числу з першої клітинки діапазону, і різницею 1.

 • Для заповнення діапазону клітинок членами інших прогресій потрібно вибрати команду Прогресія і ввести необхідні дані у вікно, що відкриється.Увести до діапазону клітинок дані, що повторюються, можна ще й таким способом:

 • Увести до діапазону клітинок дані, що повторюються, можна ще й таким способом:

 • Виділити діапазон клітинок, у який будуть уведені однакові дані.

 • 2. Увести до першої клітинки виділеного діапазону дані.

 • 3. Натиснути сполучення клавіш Ctrl+ Enter.

 • Цим самим способом можна ввести до виділеного діапазону клітинок формули, які будуть модифікуватися, якщо початкова формула містить відносні або мішані посилання.Читати п. 3.3

 • Читати п. 3.3

 • Готувати відповіді на запитання 1-14 з рубрики “Перевір себе” (ст. 145)

 • Виконати вправи 1 (б, г), 2 (б, г), 3 (б, г, е, ж), 8 (б) (ст. 145-146).Схожі:

Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити iconNet remoting. Час життя об'єктів 2007 Зміст
Тут ситуація проста. Такі об'єкти створюються при кожному виклику будь-якого з методів і з завершенням виконання метода ліквідовуються...
Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити iconІнформатика 9 клас Розділ 9 Операції над об'єктами файлової системи Основні дії над об'єктами
Над усіма об'єктами файлової системи можна виконувати майже однаковий набір дій
Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити iconУроку: Оформлення документів у текстовому процесорі Word Форматування документів Формат
Форматування символів можна виконувати як при введенні тексту, так і після його завершення. Універсальним засобом форматування символів...
Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити iconРозмір таблиці – задається шириною таблиці в сантиметрах або у відсотках від ширини сторінки
Виділити на схемі таблиці необхідну кількість рядків і стовпців та клацнути ліву кнопку миші
Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити iconВирази та операції
Вираз послідовність операндів, об’єднаних знаками операцій та круглими дужками. Операнди об’єкти, над якими виконуються операції;...
Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити iconСтворення графічних об’єктів в текстовому редакторі ms word 2003
У документах ms word можна використовувати два вида графічних об'єктів: малюнки І зображення
Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити iconПристрої обробки та збереження даних Розгадай кросворд
Він призначений для керування всіма пристроями комп’ютера та виконання арифметичних і логічних операцій над даними
Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити iconНавчальний елемент Робота з таблицями у текстовому редакторі Word

Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити iconНавчальний елемент Оформлення документа в текстовому редакторі Word

Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об’єктами електронної таблиці ці об’єкти потрібно виділити iconНавчальний елемент Друк документа в текстовому редакторі Word


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка