Практикум директорів шкіл з проблеми "Адаптивне управління навчальним закладом"


НазваПрактикум директорів шкіл з проблеми "Адаптивне управління навчальним закладом"
Дата конвертації04.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрактикум


Відділ освіти Хмельницької РДА Хмельницький РМК Семінар-практикум директорів шкіл з проблеми “Адаптивне управління навчальним закладом”

 • М. Хмельницький

 • 2011


причини виникнення адаптивного управління

 • поява об'єктивної потреби врегулювання невідповідності стану системи суспільним вимогам;

 • висування нових вимог;

 • виникнення когерентних різнодіючих сил: мети людини, цілей суспільства, держави та вимог наявної ситуації;

 • створення певної напруженості стану "людина-оточення".функції адаптивного управління

 • - спільне вироблення реалістичної мети,

 • - критеріальне моделювання,

 • - кооперація дій і самоспрямування,

 • - самомоніторинг процесу та моніторинг результату,

 • - прогностичне регулювання.

 • Для адаптивного управління характерною рисою є кооперація дій щодо контролю: поточне відслідковування процесу здійснює виконавець, аналіз результату проводить керівний орган, прогнозування розвитку - це спільні дії управлінців та виконавців.Функціональний цикл адаптивного управлінняалгоритм адаптивного управління

   • Поява збуджуючих впливів подразників-активаторів та відгук системи на ці збудження.
   • Збір і аналіз інформації з метою оцінки ситуації. Усвідомлення необхідності узгодження дії подразників.
   • Спільне вироблення реалістичної мети та її трансформація у внутрішні мотиви.
   • Створення адаптивних (варіативних) моделей діяльності, в яких загальні параметри і критерії виробляються керівними органами, а адаптація на місцеві умови та особливості проводиться виконавцями шляхом добору критеріїв другого порядку.
   • Спрямована самоорганізація на виконання завдань шляхом вибору і реалізації адаптивних моделей при кооперації дій і узгодження цільових функцій.
   • Поточне відслідковування процесу виконавцем з самоаналізом і самокоригуванням (самомоніторинг процесу).
   • Визначення результативності виконання завдання керівником на основі зіставлення стану справ до і після його виконання (за моделлю "вхід - вихід").
   • Прогностичне регулювання шляхом спільного (керівник- виконавець) прогнозування подальшого розвитку на основі зовнішнього аналізу і самоаналізу результату та внесення змін в існуючу модель діяльності відповідно до виявлених резервів.


принципи адаптивного управління (за Г.В.Єльниковою)

 • пріоритетне визнання розвитку людини (організації) і визначальності природного шляху його здійснення,

 • управління через самоуправління, резонанс, наскрізно-рівневу адаптацію і діалогічну узгодженість, мотивацію,

 • постійне підвищення компетентності,

 • спрямована самоорганізація, кооперація, поточне саморегулювання,

 • спільне прогнозування подальшого розвитку за аналізом результату.Модель адаптивного управління науково-методичною роботою педагогів.

 • Адаптивна модель управління науково-методичною роботою педагогів складається із таких компонентів:

 • люди, цілі, умови, методи • Першим компонентом моделі є люди.

 • Управління науково-методичною роботою ґрунтується не тільки на функціональних вимогах, а й на особистих потребах, можливостях, орієнтаціях. З позицій людського фактору, науково-методична робота повинна бути мотивованою і стимулюючою, основаною на знанні можливостей та інтересів її учасників.

 • З однієї сторони, її результатом повинно бути

 • якісне покращення відносин між педагогами, всередині кожної групи і між ними,

 • з іншої - ступінь професійного росту вчителів і успішність учнів, тобто їх всебічний особистісний розвиток та самореалізація. • Другий компонент - цілі.

 • При плануванні науково-методичної роботи на поточний період, керівники, виходячи з існуючих проблем, конкретизують загальні цілі. Головне - підкреслити місце і значення цілепокладання в моделюванні науково-методичної роботи. При цьому спробуємо дати відповіді на такі питання. По-перше, яку модель науково-методичної роботи можна визначити доцільною? По-друге, від чого залежить ефективність науково-методичної роботи?

 • Доцільною, на нашу думку, можна визначити таку систему науково-методичної роботи, цілі якої виходять з цілей діяльності закладу, засоби - з принципів діяльності і принципів науково- методичної роботи як конкретного її прояву, а результати - з цілей науково-методичної роботи. Звертаємо увагу на взаємозв'язок "цілі - засоби - результат". • Третій компонент - умови, які визначають її об'єм, широту і спрямованість. До умов, можна віднести інформаційні, кадрові, матеріальні, часові ресурси.

 • Здійснюючи науково-методичну роботу, керівники використовують єдині ресурси, які належать всьому закладу як соціально-педагогічній системі, а значить так чи інакше впливають на інші напрями її діяльності, і перш за все, на педагогічний процес. Тому збалансованість загальних ресурсів закладу, основана на їх раціональному використанні, є важливою турботою керівників у процесі організації науково-методичноі роботи.

 • До групи факторів, які визначають спрямованість і якість науково-методичної роботи, можна віднести компетентність керівників, тип закладу, віддаленість від органів управління освітою, практику взаємовідносин, яка склалась з ними, науково-методичний потенціал педколективу, рівень розвитку учнів тощо. Вибір факторів конкретизується кожною школою.

 • І ресурси, і фактори науково-методичної роботи повинні бути чітко окреслені і глибоко проаналізовані. Зробити де можливо при достатньому інформаційному забезпеченні. • Четвертий компонент - методи.

 • Це не раз і назавжди затверджена схема науково-методичної роботи, а окремі напрацювання, які керівники обирають, організовуючи науково-методичну роботу з урахуванням особливостей закладу, рівня підготовленості педагогів. Ці напрацювання обов'язково ведуть до раціонального використання ресурсів і підвищення результативності науково-методичної роботи.

 • Основним методом здійснення науково-методичної роботи, є методи адаптивного управліннякритерії ефективності науково- методичної роботи.

 • Стабілізація і якісне удосконалення відносин між учасниками навчально-методичної роботи.

 • Розвиток професійної майстерності педагогів, їх фахова конкурентноспроможність.

 • Підвищення рівня засвоєння школярами учнівських компетенцій.

 • Рівень усвідомлення цілей науково-методичної роботи усіма учасниками цього процесу.

 • Кількість матеріальних, часових, кадрових витрат у співвідношенні з отриманим результатом.

 • Зменшення впливу факторів, які знижують якість науково методичної роботи і раціональне використання ресурсів. • Використання адаптивної моделі управління сприятиме оптимальному вибору стратегії формування системи науково-методичної роботи з педагогами, високому рівню толерантності та партнерства, який є визначальним у системі підвищення кваліфікації і створює грунт для самореалізації особистості, розвитку творчого потенціалу, актуалізації результатів науково-методичної роботи.Схожі:

Практикум директорів шкіл з проблеми \"Адаптивне управління навчальним закладом\" iconУправління закладом освіти в сучасних умовах засідання «круглого столу» директорів Макіївських загальноосвітніх шкіл освітнього округу №2
Засідання «круглого столу» директорів Макіївських загальноосвітніх шкіл освітнього округу №2
Практикум директорів шкіл з проблеми \"Адаптивне управління навчальним закладом\" iconАвтоматизовані системи управління навчальним закладом
Асу управління навчальним процесом навч закладу "мкр" (комерційний продукт російською мовою) впроваджений у Харк нац академії міського...
Практикум директорів шкіл з проблеми \"Адаптивне управління навчальним закладом\" iconДайджест «Моніторингові дослідження як засіб інноваційного управління навчальним закладом»
«Моніторингові дослідження як засіб інноваційного управління навчальним закладом»
Практикум директорів шкіл з проблеми \"Адаптивне управління навчальним закладом\" iconВикористання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу
Актуальність проблеми інформатизації управління навчальним закладом полягає в створенні, впровадженні та розвитку комп'ютерно орієнтованого...
Практикум директорів шкіл з проблеми \"Адаптивне управління навчальним закладом\" iconМаркетинг в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом
Поєднання професійного педагогічного досвіду із знаннями менеджменту та маркетингу надає керівнику знз можливість: визначати І вирішувати...
Практикум директорів шкіл з проблеми \"Адаптивне управління навчальним закладом\" iconВедення ділової документації у дошкільних навчальних закладах
Голова правління вго «Асоціація працівників дошкільної освіти», головний редактор журналів «Практика управління дошкільним закладом»,...
Практикум директорів шкіл з проблеми \"Адаптивне управління навчальним закладом\" iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» )
«Педагогічна рада школи постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом»
Практикум директорів шкіл з проблеми \"Адаптивне управління навчальним закладом\" iconРоль бібліотеки у проведенні наукометричних дослідженнь вищим навчальним закладом

Практикум директорів шкіл з проблеми \"Адаптивне управління навчальним закладом\" iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної ради
«Педагогічна рада школи постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом»
Практикум директорів шкіл з проблеми \"Адаптивне управління навчальним закладом\" iconЗвіт завідувача дошкільним навчальним закладом ясла-садка " Веселка " з питань статутної діяльності у 2013 н р. Криворотько Людмили Григорівни Завдання звітування
Звіт завідувача дошкільним навчальним закладом ясла-садка " Веселка " з питань статутної діяльності у 2013 н р. Криворотько Людмили...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка