Маркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика


НазваМаркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика
Дата конвертації04.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Маркетингова товарна політика


Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика

 • Товар - це все, що призначене для задоволення певної потреби і пропоноване на ринку для продажу.

 • У фармації товаром можуть бути:

 • матеріальні об'єкти,

 • послуги,

 • місця,

 • ідеї.Фармацевтичні товари поділяються на:

 • • лікарські засоби — речовини або їх суміші природного, синтетичного або біотехнологічного походження, що їх застосовують для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму;

 • вироби медичного призначення — вироби медичної техніки, матеріали та медичні вироби, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та/або забезпечення цих процесів.

 • Біологічно-активні добавки;

 • Парфумерно-косметичні засоби.До лікарських засобів відносяться:

 • готові лікарські засоби

 • субстанції (діючі речовини)

 • Дезинфікуючі або інсектицидні засоби

 • Імунобіологічні препарати

 • Препарати для переливання крові, продукти крові, препарати отримані з крові, її компоненти і плазми крові людини і тварин

 • Радіофармацевтичні препарати

 • Гомеопатичні засоби

 • Лікувальні чаї (лікарські збори)

 • Лікарські добавки до харчових продуктів

 • Лікувальні косметичні засоби

 • Засоби, які використовують для виявлення збудників хвороби (в діагностиці)

 • Лікарська рослинна сировинаДо лікарських засобів не відносяться:

 • Біологічно активні добавки

 • Харчові продукти (дитяче харчування)

 • Косметичні засоби

 • Вироби медичного призначення, медична технікаЛікарські засоби класифікують за:

 • токсикологічними групами (отруйні та наркотичні речовини; сильнодіючі речовини; речовини загального списку);

 • Анатомо - нозологічним принципом (засоби, які впливають на опорно-руховий апарат, серцево-судинну систему,);

 • терапевтичним застосуванням (анальґетики, антибіотики, гіпотензивні засоби та ін.);

 • фармакологічною дією (антикоагулянти, діуретики, вазодилятори тощо);

 • хімічною будовою (алкалоїди, серцеві глікозиди, стероїдні засоби);

 • видом контролю і порядком обігу (наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори);

 • правилами виписування і порядком відпуску;

 • способом вживання (зовнішні, внутрішні); • фізико-хімічними властивостями і впливом різних факторів зовнішнього середовища (світлочутливі, термолабільні, пахучі, барвні та ін.);

 • агрегатним станом (лікарські засоби в масі „ангро" — тверді, рідкі, м'які, газоподібні);

 • видом лікарської форми (розчини, суспензії, емульсії, краплі, порошки, таблетки, драже, гранули , мазі, пасти, лініменти, супозиторії тощо);

 • готові лікарські засоби (заводського й аптечного виготовлення) та лікарські засоби індивідуального виготовлення;

 • термінами придатності - з коротким терміном придатності (до двох років) і тривалим терміном придатності (понад два роки);

 • дозовані та недозовані лікарські засоби тощоВМП класифікують за:

 • матеріалами, з яких вони виготовлені (гумові вироби, вироби з пластмас, скла тощо);

 • асортиментними групами (перев'язувальні засоби, предмети санітарії та гігієни, парфумерно-косметичні товари та ін.).

 • функціональним призначенням (предмети догляду за хворими, інструменти, прилади, апарати та обладнання).

 • На промисловому ринку товари класифікують на підставі того, яку участь вони беруть у виробничому процесі, якою є тривалість їх використання і відносна вартість.Капітальне майно використовують у процесі виробництва як засоби праці. Ця група охоплює:

 • будівлі і споруди;

 • основне обладнання;

 • допоміжне обладнання.

 • Сировину й матеріали використовують у процесі виробництва як предмети праці. До них належать:

 • діючі речовини (субстанції);

 • допоміжні речовини;

 • основні матеріали (наприклад, для виробів медичного призначення — сталь, пластмаса, гума);

 • допоміжні матеріали (для технічного обслуговування і ремонту тощо);

 • комплектувальні вироби, які входять у кінцевий продукт як його складові (наприклад, гнучкий рукав, наконечник для бормашини).Ділові послуги поділяються на:

 • послуги з обслуговування (вимірювання артеріального тиску, тести для визначення вагітності);

 • послуги консультативного характеру (маркетингові дослідження).Асортиментна політика

 • Товарний асортимент - це сукупність асортиментних груп товарів, що їх пропонує підприємство.

 • Асортиментна група - сукупність асортиментних позицій товарів даного функціонального призначення.Товарний асортимент характеризується:

 • шириною, яку визначає кількість запропонованих асортиментних груп (для лікарських засобів - це кількість фармакотерапевтичних груп);

 • глибиною, яка відображає кількість позицій у кожній асортиментній групі;

 • насиченістю, яка визначається загальною кількістю запропонованих товарів.

 • зіставлюваністю (гармонійністю), яка відображає, наскільки тісно пов'язані між собою окремі асортиментні групи з огляду на кінцеве споживання, канали розподілу, діапазон цін тощо • Для споживачiв основною перевагою генеретичних препаратiв в порiвняннi з оригiнальними є їх бiльш низька вартiсть при фактично одинаковiй якостi. Крiм цього, генерики створюють необхiднi умови для конкуренцiї на фармацевтичному ринку.

 • Пiсля закiнчення термiну патента рецептурний лiкарський препарат може виробляти будь-яка фармацевтична компанiя, якщо вона виконає ряд вимог, що висуваються до виробництва лiкарських препаратiв - вимоги належної виробничої практики -GMP в данiй країнi.

 • Однак допомiжнi речовини (неактивнi iнгредiєнти, що входять в склад препарату в якостi наповнювачiв, консервантiв, барвних i зв‘язуючих речовин), так як i виробничий процес, можуть вiдрiзнятися.

 • Генеричний лiкарський препарат можна продавати пiд загальноприйнятою назвою (оригiнальний лiкарський препарат з загальноприйнятою назвою), або пiд своєю назвою (генеричний лiкарський препарат з оригiнальною назвою).Порядок державної реєстрації лікарських засобів в Україні

 • Відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" та постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. N 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" встановлений наступний порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів:

 • Державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює МОЗ на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на такий засіб та контролю його якості, проведених Державним фармакологічним центром МОЗ (далі - Центр) та Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення.У заяві про державну реєстрацію лікарського засобу, яку подає до Центру юридична або фізична особа, що несе відповідальність за якість, безпечність та ефективність лікарського засобу (далі - заявник), зазначаються

 • найменування та адреса заявника,

 • юридична адреса та адреса місця провадження діяльності виробника лікарського засобу,

 • назва лікарського засобу, його торговельна назва,

 • назва діючої речовини, синоніми, форма випуску, повний склад лікарського засобу,

 • показання до застосування та протипоказання,

 • дозування,

 • умови відпуску,

 • способи застосування,

 • строк та умови зберігання,

 • інформація про упаковку,

 • дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах.До заяви додаються:

 • матеріали доклінічного вивчення і клінічного випробування лікарського засобу та результати експертизи цих матеріалів;

 • фармакопейна стаття або матеріали щодо методів контролю якості лікарського засобу;

 • 3) проект технологічного регламенту або відомості про технологію виробництва лікарського засобу;

 • 4) зразки лікарського засобу та його упаковки;

 • 5) документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору. • Наказом МОЗ про державну реєстрацію лікарського засобу затверджується:

 • фармакопейна стаття або методи контролю його якості,

 • інструкція з медичного застосування, листок-вкладиш з інформацією для пацієнта,

 • здійснюється погодження технологічного регламенту або технології виробництва,

 • а також присвоюється реєстраційний номер, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів та міжвідомчої бази даних про зареєстровані в Україні лікарські засоби. • Після закінчення строку, протягом якого дозволяється застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації.

 • Заява про перереєстрацію лікарського засобу подається до Центру не раніше ніж за рік, але не пізніше ніж за 90 календарних днів до закінчення строку дії реєстраційного посвідчення. У разі подання заяви після зазначеного строку перереєстрація здійснюється за процедурою нової реєстрації.Життєвий цикл лікарського засобу

 • 1. створення і розроблення препарату, в тому числі доклінічні і клінічні дослідження лікарського засобу.Другий етап відкриває ринковий період і характеризується як виведення препарату на ринок

 • Це період повільного зростання обсягів збуту лікарських засобів, оскільки ринок ще мало знайомий з новим препаратом.

 • Період складний для виробника, позаяк прибутків він ще не отримує, адже потрібні великі витрати на формування попиту на лікарський засіб і просування його на ринку (рекламу, стимулювання збуту).Етап зростання продаж лiкарського засобу

 • це етап швидкого нарощування обсягів збуту і визнання покупцями нового лікарського засобу. З'являються прибутки, які про­тягом етапу зростають унаслідок швидкого обороту капіталу і зменшення витрат на рекламу. У цей час на високоприбутковому ринку з'являється більше конкурентів, які прагнуть потіснити позиції виробника даного препарату.Етап зрiлостi лікарського засобу

 • У збуті продукції відбувається певна стабілізація. Конкуренція сягає максимуму.

 • Фармацевтичне підприємство на етапі зрілості має на меті утримання позицій препарату на ринку. Витрати на просування продукції дещо знижуються, реклама має характер нагадування.

 • Споживачами лікарського засобу стає масовий ринок, що дає можливість фірмі отримувати максимальні прибутки.

 • Але у другій половині цього етапу відбувається насичення ринку, окреслюється тенденція до зменшення обсягів збуту. Високий рівень конкуренції зумовлює зниження цін. Фірми, що мають слабші позиції, вибувають із ринку, і на ньому залишаються головні конкуренти.Щоб довше втримати лікарський засіб на етапі зрілості і продовжити його життєвий цикл, застосовують такі стратегії:

 • модифікація ринку, тобто його розширення, вихід на нові сегменти, пошук нових показів до застосування лікарського засобу;

 • модифікація препарату у вигляді нових лікарських форм, доз, тобто зміна його характеристик, переведення його у групу препаратів, що дозволені до відпуску без рецепта лікаря, модернізація, поліпшення дизайну упаковки тощо;

 • модифікація комплексу маркетингу, зокрема зміна цінової політики, каналів розподілу, акцентів у рекламній кампанії, поліпшення сервісуЕтап спаду (занепаду) завершує ринкове життя лікарського засобу, яким би тривалим воно не було.

 • Збут і прибуток падають, споживачами препарату залишаються здебільшого консерватори, які не люблять змінювати звичок. Падіння обсягів збуту може бути стрімким або повільним, але незмінною залишається сутність цього етапу: лікарський засіб морально старіє, з'являються нові, досконаліші ліки.На етапі спаду підприємство може використовувати різні стратегії:

 • припинити випуск застарілих лікарських засобів;

 • якщо препарат ще рентабельний, деякий час „збирати плоди", різко скорочуючи витрати на його маркетинг (рекламу, збутову мережу тощо);

 • укласти контракти на його виробництво з дочірніми підприємствами в інших країнах чи регіонах.Етап відродження, який настає після етапу зрілості і насичення

 • Зниження ціни та інші заходи щодо стимулювання збуту деколи допомагають уникнути повного падіння попиту і навіть вивести лікарський засіб на стадію іншого насичення, але вже на нижчому рівні, що може продовжуватися протягом тривалого часу.

 • Цей етап є актуальним також для лікарських засобів, у яких в процесі застосування були виявлені нові властивості та характеристики, що спричинили їх застосування для терапії ширшого діапазону захворювань.Деякі лікарські засоби можуть мати відмінні від традиційних криві життєвого циклу.Криві життєвого циклу ЛЗ

 • Крива життєвого циклу „ стиль " відображає захоплення методами гомеопатії.

 • Для певних лікарських засобів життєвий цикл характеризується „сезонністю", що пояснюється збільшенням кількості хворих у певні пори року (простудних захворювань - в осінньо-зимовий період та шлунково-кишкових - у весняно-літній).

 • Найактуальнішим стилем є „мода" в певний період часу на деякі лікарські засоби (наприклад, на антидепресанти, імуностимулятори, комбіновані препарати з парацетамолом).

 • Часто спостерігається спад продажу препарату ще на початку етапу росту – крива “провал”.Дякую за увагу!Схожі:

Маркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика iconПлан Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства.
Споживні властивості товарів та їх вплив на формування маркетингової товарноїх політики. Характеристика споживних властивостей непродовольчих...
Маркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика iconМаркетингова збутова політика Фармацевтична сутність понять „збут”, „збутова діяльність”, „збутова політика”
Вивчення цілей і розроблення альтернативних варіантів структури каналів збуту лікарських засобів
Маркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика iconЗбутова політика фармацевтичних підприємств фармацевтична сутність понять „збут”, „збутова діяльність”, „збутова політика”
Вивчення цілей і розроблення альтернативних варіантів структури каналів збуту лікарських засобів
Маркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика iconЗбутова політика фармацевтичних підприємств фармацевтична сутність понять „збут”, „збутова діяльність”, „збутова політика”
Вивчення цілей і розроблення альтернативних варіантів структури каналів збуту лікарських засобів
Маркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика iconЛекція на тему: основи фармацевтичного маркетингу. Маркетингова товарна та цінова політики фармацевтичних підприємств. Сутiсть та основні елементи маркетингу
Маркетинг i ринок характеризуються такими вихідними поняттями як нужда, потреба, попит, товар, обмін, угода
Маркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика iconЛекція на тему: збутова політика фармацевтичних підприємств. Система маркетингових комунікацій фармацевтичних підприємств
Вивчення цілей і розроблення альтернативних варіантів структури каналів збуту лікарських засобів
Маркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика iconПлан: План: Податкова політика. Бюджетна політика
Податкова політика передбачає: встановлення і зміну податкової системи (визначення видів податків, а також ролі кожного з них у формуванні...
Маркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика iconВизначення політики політичними діячами: Політика – продовження війни іншими засобами. (Во Нгуен Зіап)
Велика політика це лише здоровий глузд, який використовується стосовно великих справ
Маркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика iconЄвропейська політика сусідства європейська політика сусідства
С з сусідніми державами на сході і півдні, які на даний момент або й зовсім не мають перспективи стати членами цієї організації
Маркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика iconВнутрішня політика ліберальних і консервативних кабінетів
До середини 80-х років ХІХ ст перевагу в парламенті мали ліберали, але гнучкий соціальний курс І агресивна зовнішня політика торі...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка