Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв


НазваІнформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв
Дата конвертації04.04.2013
Розмір445 b.
ТипІнформаціїМета аналізу

 • Мета аналізу

 • Забезпечення консолідованої інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за ТВ;

 • Оцінка зазначених актів на предмет їх відповідності опублікованим ВООЗ принципам та моделям кращої законодавчої практики, іншим рекомендаціям і, тим самим, на предмет здатності сприяти запровадженню та ефективній реалізації рекомендованої міжнародною спільнотою комплексної стратегії STOP ТВ;

 • Розробка рекомендацій щодо відповідного вдосконалення нормативно-правової бази і перетворення її на ефективний інструмент формулювання політики і реалізації міжнародної стратегії STOP TB.Основа для аналізу

 • Основа для аналізу

 • Глобальна стратегія “Зупинити Туберкульоз” (2006);

 • Рекомендації ВООЗ “Краща практика законодавства та нормативного регулювання в сфері боротьби з туберкульозом” (включаючи Модельний закон про контроль за інфекційними хворобами та Модельну Інструкцію про контроль за ТВ), 2001;

 • Міжнародні стандарти надання медичної допомоги хворим на туберкульоз та Хартія пацієнтів про медичну допомогу хворим на туберкульоз (2006);

 • Підхід до туберкульозу з позиції прав людини. Рекомендації ВООЗ з питань соціальної мобілізації у сфері протидії туберкульозу (2001);

 • Туберкулез: выявление, лечение и мониторинг по К. Томену. Вопросы и ответы (2006).

Базові цінності, на яких має ґрунтуватися законодавство в сфері ОЗ

 • Базові цінності, на яких має ґрунтуватися законодавство в сфері ОЗ

 • Повага до людської гідності

 • Справедливість

 • Доброзичливість

 • Нешкідливість

 • ВідповідальністьОсновні нормативні принципи законодавства та регулювання в сфері охорони здоров’я

 • Основні нормативні принципи законодавства та регулювання в сфері охорони здоров’я

 • Обґрунтованість на достовірних наукових та епідеміологічних доказах

 • Рівність при проведенні лікування

 • Адекватність

 • Пропорційність

 • Ефективність

 • Здійсненність

 • Соціальна прийнятністьМета законодавства про контроль за інфекційними хворобами

 • Мета законодавства про контроль за інфекційними хворобами

 • Захист населення від інфекційних хвороб шляхом запобігання їх виникненню та поширенню;

 • Забезпечення з боку органів ОЗ та інших державних органів заходів з контролю інфекційних хвороб та координація діяльності цих органів;

 • Забезпечення захисту прав осіб, яких зачіпають встановлені законодавством заходи з контролю за інфекційними хворобамиОсновні принципи законодавства та регулювання в сфері контролю за ТВ

 • Основні принципи законодавства та регулювання в сфері контролю за ТВ

 • Законодавство повинно:

 • Підтверджувати та підтримувати політичні зобов’язання щодо необхідності вжиття відповідних заходів;

 • Відігравати важливу роль в інформуванні суспільства про відповідну державну політику;

 • Сприяти міжгалузевому співробітництву;

 • Регулярно переглядатися та при необхідності вдосконалюватися з метою врахування нових наукових досягнень та сучасної кращої практики;

 • Відповідати обставинам, що мають місце в конкретній країні;

 • Бути більше сприяючим, стимулюючим, аніж примусовим;

 • Поважати, захищати та забезпечувати здійснення особистих прав людини і прав пацієнтів;

 • Передбачати відповідь на розвиток епідемії ТВ як на національному, так і на міжнародному рівняхОсновні заходи, що мають передбачатися в законодавстві про контроль за туберкульозом:

 • Основні заходи, що мають передбачатися в законодавстві про контроль за туберкульозом:

 • Захист неінфікованих осіб від ТВ-інфекції;

 • Виявлення та початок лікування випадків заразної форми ТВ якомога раніше після появи відповідних симптомів;

 • Отримання хворими адекватного лікування;

 • Реєстрація та звітність про випадки ТВ;

 • Скринінг з метою виявлення захворювання серед тих, хто мав тісний контакт з хворими на заразну форму ТВ;

 • Запобігання виникненню хвороби серед дітей шляхом щеплення;

 • Запобігання розвиткові хвороби шляхом проведення профілактичної хіміотерапії латентної ТВ-інфекції особам, що належать до груп підвищеного ризику.Ключові елементи стратегії STOP TB (1)

 • Ключові елементи стратегії STOP TB (1)

 • 1. Подальше якісне розширення DOTS:

 • політична підтримка в поєднанні з довгостроковим плануванням, збільшенням та забезпеченням стабільності фінансування та належним забезпеченням кадрами;

 • виявлення випадків ТВ за допомогою якісних бактеріологічних досліджень;

 • стандартизована хіміотерапія, що супроводжується безпосереднім наглядом за процесом лікування та підтримкою пацієнта;

 • ефективна система постачання та управління протитуберкульозними препаратами;

 • система моніторингу та оцінки, в тому числі система кількісної оцінки результатів лікування.Ключові елементи стратегії STOP TB (2)

 • Ключові елементи стратегії STOP TB (2)

 • 2. Розв’язання проблеми ВІЛ-асоційованого та мультирезистентного

 • ТВ:

 • спільні заходи по боротьбі з туберкульозом та ВІЛ;

 • профілактика та контроль мультирезистентного ТВ;

 • приділення особливої уваги розв’язанню проблеми ТВ серед ув’язнених, мігрантів та інших груп ризику.

 • 3. Сприяння зміцненню систем охорони здоров’я:

 • активна участь у заходах щодо вдосконалення загальної політики ОЗ, кадрових ресурсів, фінансування, управління, надання послуг та інформаційних систем;

 • впровадження інновацій, що сприяють зміцненню систем ОЗ, зокрема, інтегрованого менеджменту станами, пов’язаними з розладами респіраторної системи в рамках ПМСД;

 • адаптація інновацій з інших областей.Ключові елементи стратегії STOP TB (3)

 • Ключові елементи стратегії STOP TB (3)

 • 4. Залучення всіх постачальників медичних послуг

 • використання підходів, що забезпечують співпрацю як між різними державними, так і між державними та приватними суб’єктами;

 • застосування міжнародних стандартів надання медичної допомоги хворим на ТВ.

 • 5. Розширення можливостей пацієнтів і громад:

 • роз’яснювальна робота, інформування та соціальна мобілізація;

 • участь громадськості у забезпеченні медичної допомоги хворим на ТВ;

 • забезпечення дотримання Хартії прав пацієнтів про медичну допомогу хворим на туберкульоз.

 • 6. Підтримка та розвиток наукових досліджень. • АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ БУЛО ПОБУДОВАНО ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ ОТРИМАТИ ВІДПОВІДЬ НА ТЕ, ЧИ ДАЮТЬ ЧИННІ ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ МОЖЛИВІСТЬ ПІДТРИМУВАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОЖНОГО З ШЕСТИ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ “ЗУПИНИТИ ТУБЕРКУЛЬОЗ”Загальні недоліки законодавства України у сфері контролю за ТВ (1)

 • Загальні недоліки законодавства України у сфері контролю за ТВ (1)

 • Необґрунтовано значна кількість різних актів, більшість з яких:

 • мають низьку якість підготовки з точки зору юридичної техніки, рівня конкретності та зрозумілості для тих, кому вони адресуються;

 • конкурують та вступають між собою у колізії;

 • містять ряд таких, що не базуються на сучасних достовірних науково-обґрунтованих доказах та кращих світових практиках, архаїчних норм;

 • зумовлюють широке застосування неефективних (як з точки зору інтересів охорони громадського здоров’я, так і з точки зору контролю за витратами) управлінських операційних політик, неефективність використання обмежених ресурсів і, як результат, негативно впливають на можливість зміцнення системи охорони здоров’я в цілому;

 • гальмують процес налагодження широкої ефективної співпраці у справі боротьби з туберкульозом як між різними структурами державного сектору, так і між державним і приватним секторами в цілому;

 • створюють умови, що можуть заважати належній, повноцінній реалізації прав осіб, хворих на туберкульоз, та осіб, інфікованих збудником туберкульозу, їх стигматизації з боку решти членів суспільства.Загальні недоліки законодавства України у сфері контролю за ТВ (2)

 • Загальні недоліки законодавства України у сфері контролю за ТВ (2)

 • Наявність окремих Закону “Про захист населення від інфекційних хвороб” та Закону “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”;

 • Будучи досить консервативними, зазначені закони можуть ускладнювати впровадження більш прогресивних і сучасних положень, що містяться в більш пізніх підзаконних актах;

 • Прийняті підзаконні акти не забезпечують повної послідовної підтримки принципів класичної стратегії DOTS у тому її вигляді, що пропагується ВООЗ (проголошено концепцію так званої “адаптованої ДОТС-стратегії”);

 • Переважна більшість підзаконних актів, що, виходячи з міжнародних рекомендацій, повинні мати загальнообов’язковий міжвідомчий характер, по суті є лише галузевими актами МОЗ, і не обов’язкові для виконання не підпорядкованими МОЗ та місцевим органам ОЗ державними і приватними постачальниками медичних послуг.Приклади неефективних операційних політик, закріплених безпосередньо в Законі України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”

 • Приклади неефективних операційних політик, закріплених безпосередньо в Законі України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”

 • пряме визначення статтею 8 цього Закону категорій населення, які підлягають обов’язковим профілактичним оглядам на туберкульоз, без відповідного доказового обґрунтування цього рішення на основі відповідних критеріїв – частина третя ст.8;

 • централізоване виявлення та підтвердження діагнозу ТВ тільки у спеціалізованих протитуберкульозних закладах та лікарями-спеціалістами (фтизіатрами) – “своєчасне виявлення хворих на ТВ забезпечується лікарями, іншими медичними працівниками, які зобов’язані усіх хворих з будь-якими ознаками ТВ направити для подальшого обстеження до відповідного протитуберкульозного закладу чи до лікаря-спеціаліста (фтизіатра) - частина перша ст.8;

 • закріплення масової флюорографії як самостійного методу виявлення випадків ТВ – частина восьма ст.8;

 • централізоване лікування заразних форм туберкульозу виключно в спеціалізованих протитуберкульозних закладах і лише в стаціонарних умовах без врахування ступеню важкості стану хворого та його реальної небезпеки для оточуючих – ст.12;

 • недоказове й таке, що не відповідає міжнародним рекомендаціям, визначення категорій осіб, які підлягають профілактичному лікуванню латентної ТВ-інфекції – ст.11.Госпіталізація: чим керуватися???

 • Госпіталізація: чим керуватися???

 • Закон “Про захист населення від інфекційних хвороб”, ст. 22:

 • “Особи, які хворіють на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби,

 • є носіями збудників цих хвороб або перебували в контакті з такими хворими

 • чи бактеріоносіями... підлягають лікуванню, медичному нагляду та обстеженням у

 • стаціонарах відповідних закладів охорони здоров’я чи наукових установ.”

 • Закон “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”, ст. 12:

 • “Хворі на заразні форми туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптовані,

 • із супутніми захворюваннями на хронічний алкоголізм, наркоманію чи токсикоманію,

 • підлягають обов'язковій госпіталізації до протитуберкульозних закладів...”

 • Концепція адаптованої ДОТС-стратегії в Україні та Протокол по її впровадженню:

 • “- проведення лікування в інтенсивній фазі переважно у стаціонарі, у фазі продовження – переважно амбулаторно під контролем медичного працівника;”

 • Посібник з питань боротьби з туберкульозом на основі Міжнародних стандартів з контролю за туберкульозом:

 • “У більшості випадків хворі на ТВ не потребують госпіталізації. Однак

 • госпіталізація може бути необхідною на короткий період часу у залежності

 • від причин для пацієнтів з асоційованими хворобами..., ускладненнями, важкими формами

 • захворювання, мультирезистентною формою ТВ або при неможливості пацієнтів

 • регулярно отримувати протитуберкульозні препарати під прямим наглядом в

 • амбулаторних умовах...”Риторичне запитання:

 • Риторичне запитання:

 • чим має керуватися в першу чергу рядовий медичний працівник чи керівник медичного закладу – нормою Закону як акту вищої юридичної сили чи нормами підзаконних актів?Законодавство України і політична підтримка подальшого якісного розширення DOTS

 • Законодавство України і політична підтримка подальшого якісного розширення DOTS

 • Законодавство декларує повну фінансову підтримку заходів боротьби з туберкульозом за рахунок державних коштів;

 • Державне фінансування протитуберкульозних заходів постійно збільшується (але позитивна динаміка рівнів захворюваності та смертності від ТВ майже відсутня) – отже, ресурси використовуються неефективно;

 • Безпосередньо закони та нова НТП не містить прямих вказівок про підтримку DOTS, офіційна політична підтримка цієї стратегії (у вигляді Концепції адаптованої ДОТС-стратегії) наявна лише на рівні МОЗ;

 • Для більшості заходів нова НТП не встановлює ані конкретних строків виконання, ані орієнтовних розмірів фінансування;

 • Нова НТП не містить окремого блоку, присвяченого управлінню Програмою, а відповідні норми щодо регулювання цієї проблеми у підзаконних актах МОЗ (Протокол по впровадженню ДОТС-стратегії, Посібник з питань боротьби з ТВ на основі міжнародних стандартів з контролю за ТВ) є вкрай недосконалими;

 • Реально мультидисциплінарну групу управління НТП на національному рівні не створено.Законодавство України і забезпечення виявлення ТВ за допомогою якісних бактеріологічних досліджень

 • Законодавство України і забезпечення виявлення ТВ за допомогою якісних бактеріологічних досліджень

 • 1) 2002 – затверджено Інструкцію з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції (єдиний документ, що, на відміну від усіх інших, передбачає необхідність дослідження мокротиння у всіх пацієнтів з кашлем тривалістю більше 3 тижнів незалежно від результатів рентгенівського обстеження);

 • 2) 2006 - затверджено нові положення про лабораторії усіх рівнів (центральна референс-лабораторія, лабораторії 1 – 3 рівнів);

 • 3) Інші нормативні документи продовжують зберігати примат флюорографії (Протокол надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, Концепція адаптованої ДОТС-стратегії, Протокол по запровадженню ДОТС-стратегії в Україні - згідно з ними, безумовному направленню на бактеріоскопію мокротиння пацієнти з симптомами, які можуть свідчити про підозру наявності туберкульозу, підлягають лише у разі, коли на рентген/флюорограмі виявлені будь-які зміни, а також тоді, коли за яких-небудь умов рентгенфлюорографічне обстеження не доступне).Законодавство України і забезпечення стандартизованої хіміотерапії під безпосереднім наглядом з одночасною підтримкою пацієнта

 • Законодавство України і забезпечення стандартизованої хіміотерапії під безпосереднім наглядом з одночасною підтримкою пацієнта

 • 1) Затверджені схеми лікування та переліки препаратів не відрізняються від тих,

 • що рекомендуються на міжнародному рівні;

 • 2) Декларується необхідність безпосереднього нагляду за процесом прийому

 • препаратів як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах;

 • 3) В той же час, забезпечення нагляду, особливо в амбулаторних умовах,

 • ускладнюється внаслідок кадрових проблем (досі в штат ТВ-диспансерів не

 • введено посади патронажних медичних сестер для проведення контрольованого

 • лікування), а також відсутності у медичних працівників загальної мережі будь-яких

 • стимулів (а по великому рахунку й законних обов’язків) до здійснення

 • контрольованого амбулаторного контрольованого лікування ТВ-хворих;

 • 4) В законах відсутні чіткі норми, що передбачали б обов’язкове бюджетне

 • фінансування соціальних послуг стимулюючого характеру для ТВ-пацієнтів

 • (Закон про ТВ, Закон про соціальні послуги, розділ N “Послуги в сфері охорони

 • здоров’я та соціальної допомоги” Державного класифікатора продукції та послуг

 • ДК 016-97, затвердженого Наказом Держстандарту від 30.12.1997 р. № 822).Орієнтовані на результати стимули: шлях до поліпшення виявлення та завершення лікування (досвід інших країн)

 • Орієнтовані на результати стимули: шлях до поліпшення виявлення та завершення лікування (досвід інших країн) • Протокол надання медичної допомоги хворим на туберкульоз (наказ МОЗ від 28.01.2005 № 45);

 • Протокол по впровадженню ДОТС-стратегії в Україні (наказ МОЗ від 24.05.2006 р. № 318);

 • Посібник з питань боротьби з туберкульозом на основі Міжнародних стандартів з контролю за туберкульозом (наказ МОЗ від 27.06.2006 р.);

 • Нормативи надання медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах за спеціальністю “фтизіатрія” (додаток 1.1.27 до наказу МОЗ від 28.12.2002 р. № 507);

 • Відповідні додатки до наказу МОЗ від 05.05.2003 р. № 191 “Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю “загальна практика – сімейна медицина”.

 • Усі вони містять схеми лікування туберкульозу! Жоден не носить міжвідомчого характеру!

 • Чи не краще було б розробити один всеохоплюючий обов’язковий для усіх постачальників послуг документ?Законодавство України і забезпечення ефективної системи постачання та управління протитуберкульозними препаратами

 • Законодавство України і забезпечення ефективної системи постачання та управління протитуберкульозними препаратами

 • 1. Існує єдина національна система реєстрації та контролю якості ЛЗ, в т.ч.

 • протитуберкульозних препаратів.

 • 2. Усі протитуберкульозні препарати як І так і ІІ ряду (монопрепарати та їх комбінації)

 • внесено до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного

 • призначення (Постанова КМУ від 29.03.2006 р. № 400).

 • 3. Існує система централізованих державних закупівель протитуберкульозних

 • препаратів для потреб усієї системи ОЗ (планування обсягів закупівель має

 • здійснюватися на основі єдиної Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних

 • препаратах, розробленої на основі рекомендацій ВООЗ і затвердженої наказом МОЗ від

 • 05.06.2006 р. № 361).

 • 4. Згідно з Законом, відпуск ТВ-препаратів в аптеках дозволено лише за рецептами лікарів.

 • Згідно з Протоколом впровадження ДОТС, призначення препаратів ІІ ряду – за рішенням

 • ЦЛКК при обласному ТВ-диспансері. Однак, для лікування пневмоній як альтернатива

 • відповідним протоколом дозволяється використання фторхінолонів без всяких додаткових

 • дозволів і не очікуючи результатів мікроскопії мазка – про необхідність останнього в

 • протоколі надання допомоги при пневмоніях навіть не згадується!Законодавство України і забезпечення ефективної системи постачання та управління протитуберкульозними препаратами: заходи для поліпшення

 • Законодавство України і забезпечення ефективної системи постачання та управління протитуберкульозними препаратами: заходи для поліпшення

 • Допуск до застосування (а, значить, і для закупівель) препаратів, що пройшли попередню оцінку згідно з вимогами Програми попередньої кваліфікації пріоритетних основних лікарських засобів, що підтримується ВООЗ;

 • Використання для контролю за цінами при укладенні договорів про державну закупівлю примірного прайс-листа на основні протитуберкульозні препарати, опублікованого в Керівництві ВООЗ для національних програм з питань лікування туберкульозу.Законодавство України і забезпечення ефективної системи моніторингу та кількісної оцінки результатів лікування

 • Законодавство України і забезпечення ефективної системи моніторингу та кількісної оцінки результатів лікування

 • НАВІЩО СТІЛЬКИ ФОРМ ЗВІТНОСТІ?

 • Чому після запровадження нових, рекомендованих ВООЗ форм звітності не прийняті рішення про скасування старих?

 • Чому нові форми обліку та звітності досі не носять обов’язкового міжвідомчого характеру? • Невідкладної уваги потребує проблема належного, сучасного та адекватного міжнародним рекомендаціям нормативно-правового врегулювання контролю за туберкульозом у пенітенціарній системі, а також серед мігрантів, особливо нелегальних!

 • Нині воно, по великому рахунку, відсутнє!Законодавство України містить норми, що заважають імплементації таких сучасних стратегій зміцнення системи охорони здоров’я в цілому та поліпшення контролю за туберкульозом зокрема,

 • Законодавство України містить норми, що заважають імплементації таких сучасних стратегій зміцнення системи охорони здоров’я в цілому та поліпшення контролю за туберкульозом зокрема,

 • як Практичний підхід до надання медичної допомоги хворим з респіраторними станами на рівні ПМСД (PAL)

 • та Співпраця між публічним та приватним секторами (PPM)

 • Приклади:

 • Вимоги Закону щодо централізації виявлення, діагностики та лікування ТВ на рівні спеціалізованих протитуберкульозних закладів;

 • Табель оснащення одиниць ПМСД;

 • Кваліфікаційні характеристики лікаря та медичної сестри ЗП/СМ та ін. • Туберкульоз і права людини в Україні

 • Відсутність належного врегулювання процедур обов’язкової ізоляції та лікування, відсторонення від виконання певних видів робіт та інших видів діяльності;

 • Можливість необґрунтованої, однак, фактично дозволеної законом дискримінації ТВ-хворих щодо повноцінної реалізації ними права на працю, права на безпеку та особисту недоторканість, та конфіденційність інформації про стан здоров’я тощо;

 • Можливість стигматизації, зокрема, інфікованих ТВ дітей тощо.Загальні рекомендації щодо вдосконалення політики і законодавства з контролю за ТВ в Україні (1)

 • Загальні рекомендації щодо вдосконалення політики і законодавства з контролю за ТВ в Україні (1)

 • нова структурна модель;

 • необхідність внесення до законодавства України змін, спрямованих на забезпечення повної політичної прихильності стратегії DOTS в тому її вигляді, в якому вона обґрунтована та підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров’я, а також на створення умов для запровадження інших сучасних стратегій зміцнення, підвищення ефективності та якості системи охорони здоров’я в цілому та протитуберкульозної служби зокрема (PAL, PPM тощо);

 • необхідність приведення чинних Законів України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про боротьбу із захворювання на туберкульоз”, пов’язаних з регулюванням загальних засад контролю за інфекційними хворобами норм Основ законодавства України про охорону здоров’я і Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, у відповідність з рекомендованими ВООЗ модельним законом про боротьбу з інфекційними хворобами та Хартією пацієнтів про медичну допомогу хворим на туберкульоз;

 • детальне врегулювання проблем, що пов’язані з обмеженнями особистих прав людини і примусом;Загальні рекомендації щодо вдосконалення політики і законодавства з контролю за ТВ в Україні (2)

 • Загальні рекомендації щодо вдосконалення політики і законодавства з контролю за ТВ в Україні (2)

 • скорочення необґрунтовано великої кількості підзаконних актів з приведенням їх у відповідність з основними нормативними принципами, закладеними в рекомендовані ВООЗ Модельні правила (інструкцію) щодо контролю туберкульозу та Міжнародними стандартами надання медичної допомоги хворим на туберкульоз;

 • перегляд чинної Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007–2011 роках, зокрема, щодо (і) внесення до неї відповідного розділу, який би чітко та відповідно до чинної в даний час управлінської ієрархії визначав би структуру управління Програмою; (іі) деталізації положень зазначеної Програми, зокрема, з точки зору необхідності більш конкретного викладення змісту відповідних заходів, строків їх виконання, визначення джерел та орієнтовних обсягів фінансування, забезпечення використання визначених на основі міжнародних рекомендацій індикаторів, що мають застосовуватися для моніторингу та контролю стану виконання програми з огляду на досягнення цілей і завдань, передбачених Цілями Розвитку Тисячоліття, чинною глобальною стратегією “Зупинити Туберкульоз”.

 • запровадження норм, що реально мотивують як усіх постачальників медичних послуг, так і пацієнтів до проведення та повного завершення адекватного лікування. • Дякую за увагу!Схожі:

Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв iconІнформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов'язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки (стаття 66). Також у цій сфері Україна має такі закони та акти : • "Про охорону навколишнього природного середовища"
України є обов'язком держави (стаття 16), кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля (стаття 50)...
Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв iconПоложення про порядок організації контролю за виконанням документів в відділі освіти Золочівської районної державній адміністрації акти і доручення Президента України; акти і доручення Президента України
...
Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв iconПоложення про порядок організації контролю за виконанням документів в відділі освіти Золочівської районної державній адміністрації акти і доручення Президента України; акти і доручення Президента України
...
Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв iconЗакони України; Закони України; Постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджені чинні положення у галузі освіти

Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв iconРатифіковані Україною конвенції Міжнародної організації праці (моп)
Підзаконні та нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади
Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв iconІнформації про тютюн і паління Проблеми, пов’язані з тютюном і палінням Політика контролю над тютюном Нагальні питання контролю над тютюном в Україні
Загальнонаціональне опитування проведено Київським міжнародним інститутом соціології в червні 2005 року
Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв iconВитрати поділяються на: Витрати поділяються на
Непрямі витрати стосуються хворого, бо відбувається зменшення зарплати й зниження рівня життя; для держави зниження валового національного...
Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв iconЗакон Після засвоєння цієї теми ви зможете: Називати ознаки закону й описувати процедуру його прийняття; Розрізняти закон і підзаконний акт
Разом із законами підзаконні акти є джерелами права – документи, з яких ми черпаємо знання змісту правових норм
Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв iconОсновною формою державного контролю за діяльністю навчальних закладів
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»
Інформації про чинні в Україні закони та підзаконні акти національного рівня, що стосуються контролю за тв iconРегіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович
Конституцію України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про власність"...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка