Л12 Цифрові вимірювальні прилади


НазваЛ12 Цифрові вимірювальні прилади
Дата конвертації06.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Л12

 • Цифрові вимірювальні прилади


 • Види сигналів

 • Цифрові вимірювальні прилади (ЦВП) 11

 • Аналого-цифрові перетворювачі 23

 • Методи перетворення 51

- це будь-яка фізична величина (наприклад, температура, тиск повітря, інтенсивність світла, сила струму й т.д.), що змінюється з часом, завдяки чому сигнал може нести в собі якусь інформацію.

 • - це будь-яка фізична величина (наприклад, температура, тиск повітря, інтенсивність світла, сила струму й т.д.), що змінюється з часом, завдяки чому сигнал може нести в собі якусь інформацію.- це електрична величина (наприклад, напруга, струм, потужність), що змінюється з часом. Вся електроніка в основному працює з електричними сигналами,

 • - це електрична величина (наприклад, напруга, струм, потужність), що змінюється з часом. Вся електроніка в основному працює з електричними сигналами,Аналоговий сигнал - може приймати будь-які значення в певних межах (наприклад, напруга може плавно змінюватися в межах від нуля до десяти вольтів). Пристрої, що працюють тільки з аналоговими сигналами носять назву аналогових.

 • Аналоговий сигнал - може приймати будь-які значення в певних межах (наприклад, напруга може плавно змінюватися в межах від нуля до десяти вольтів). Пристрої, що працюють тільки з аналоговими сигналами носять назву аналогових.

 • Цифровий сигнал - може приймати тільки два значення (іноді - три значення).Аналоговий сигнал визначений у безперервному часі (тобто в будь-який момент часу), а цифровий - у дискретному часі (тобто тільки у виділені моменти часу).

 • Аналоговий сигнал визначений у безперервному часі (тобто в будь-який момент часу), а цифровий - у дискретному часі (тобто тільки у виділені моменти часу).

 • Аналогові пристрої можуть працювати більш швидко з мінливими сигналами, чим цифрові. Тому максимально досяжна швидкодія аналогових пристроїв завжди принципово більше, ніж цифрових пристроїв.

На кожному зі своїх дозволених рівнів цифровий сигнал повинен залишатися хоча б протягом якогось мінімального інтервалу часу, інакше його неможливо буде розпізнати.

 • На кожному зі своїх дозволених рівнів цифровий сигнал повинен залишатися хоча б протягом якогось мінімального інтервалу часу, інакше його неможливо буде розпізнати.

 • Це можна вважати великим недоліком • Цифрові вимірювальні прилади (ЦВП)називаються прилади, в яких під час вимірювання здійснюється автоматичне перетворення неперервної вимірюваної величини в дискретну з подальшою індикацією результату вимірювання у цифровій формі.

 • називаються прилади, в яких під час вимірювання здійснюється автоматичне перетворення неперервної вимірюваної величини в дискретну з подальшою індикацією результату вимірювання у цифровій формі.

вольтметри постійного та змінного струму;

 • вольтметри постійного та змінного струму;

 • вимірювачі частоти та інтервалу часу;

 • омметри та мости постійного та змінного струму;

 • комбіновані прилади (мультиметри);

 • вимірювачі потужності;

 • фазометри;

 • спеціалізовані ЦВП, призначені для вимірювання температури, витрат, швидкостей, механічних напружень тощо. • c/d- коефіцієнти, якими позначають клас точності ЦВП

 • хк,х- границя вимірювання та показ ЦВПкількість вимірювань (для АЦП - перетворень) за одну секунду або час одного вимірювання (перетворення).

 • кількість вимірювань (для АЦП - перетворень) за одну секунду або час одного вимірювання (перетворення).

 • визначається здатністю оператора відраховувати покази, що змінюються.

 • Враховуючи інерційність людського зору, недоцільно створювати ЦВП із швидкодією більше ніж 10-12 вимірювань за секунду.Порівняно з аналоговими приладами :

 • Порівняно з аналоговими приладами :

 • висока швидкість,

 • широкий діапазон вимірювання,

 • висока швидкодія,

 • одержання результату у формі, зручній для використання у цифрових ЕОМ,

 • автоматизація вимірювання.- до сотень мільйонів вимірювань за секунду, що об'єктивно вимагає використання засобів обчислювальної техніки для опрацювання результатів вимірювань;

 • - до сотень мільйонів вимірювань за секунду, що об'єктивно вимагає використання засобів обчислювальної техніки для опрацювання результатів вимірювань;- яка, за умов наявності автоматичного калібрування і опрацювання результатів перетворень, може наближатися до точності робочих еталонів одиниць фізичних величин;

 • - яка, за умов наявності автоматичного калібрування і опрацювання результатів перетворень, може наближатися до точності робочих еталонів одиниць фізичних величин;суб'єктивних складових похибки відліку, наявність яких (при обмеженій довжині шкали) лімітує максимально можливу точність аналогових приладів;

 • суб'єктивних складових похибки відліку, наявність яких (при обмеженій довжині шкали) лімітує максимально можливу точність аналогових приладів;- наявність кодового вихідного сигналу є зручним для його опрацювання, запам'ятовування, реєстрації і передачі на великі відстані без похибок та корекцією збоїв;

 • - наявність кодового вихідного сигналу є зручним для його опрацювання, запам'ятовування, реєстрації і передачі на великі відстані без похибок та корекцією збоїв;- можливість зменшення складових похибки вимірювального кола, в тому числі і систематичних, автоматичними калібруваннями і (або) уведенням поправок.

 • - можливість зменшення складових похибки вимірювального кола, в тому числі і систематичних, автоматичними калібруваннями і (або) уведенням поправок.- можливість забезпечення високої завадостійкості перетворення аналог-код за допомогою цифрової фільтрації результатів перетворень;

 • - можливість забезпечення високої завадостійкості перетворення аналог-код за допомогою цифрової фільтрації результатів перетворень;- можливість визначення статистичних параметрів вимірюваних процесів на базі програмної реалізації відомих теоретичних математичних залежностей.

 • - можливість визначення статистичних параметрів вимірюваних процесів на базі програмної реалізації відомих теоретичних математичних залежностей.складність

 • складність

 • порівняно висока вартість

 • менша, ніж в аналогових приладів, надійність

 • широке використання інтегральних схем для побудови ЦВП дає змогу зменшити вказані недоліки. • Аналого-цифрові перетворювачіпризначений для автоматичного перетворення неперервної вимірюваної величини аналогового сигналу в пропорційну їй дискретну величину, зображену цифровим кодом.

 • призначений для автоматичного перетворення неперервної вимірюваної величини аналогового сигналу в пропорційну їй дискретну величину, зображену цифровим кодом.є основними елементами цифрових приладів,

 • є основними елементами цифрових приладів,

 • однак вони випускаються також як автономні пристрої, що використовуються у вимірювальних інформаційних системах, системах керування об'єктами тощо.У сучасних АЦП час одного перетворення становить (0,2...0,5)-10-8с і менше, що відповідає (2...5)·108 перетворень на секунду.

 • У сучасних АЦП час одного перетворення становить (0,2...0,5)-10-8с і менше, що відповідає (2...5)·108 перетворень на секунду.

 • Розробка швидкодіючих АЦП є однією із актуальних задач ІВТ.здійснюються три базові операції над вхідною величиною:

 • здійснюються три базові операції над вхідною величиною:

 • часова дискретизація

 • квантування за рівнем

 • кодування отриманих квантованих значеньозначає заміну неперервної в часі величини її окремими вибірками, взятими в певні моменти часу

 • означає заміну неперервної в часі величини її окремими вибірками, взятими в певні моменти часуШвидкість проходження відліків у секунду називається частотою дискретизації

 • Швидкість проходження відліків у секунду називається частотою дискретизації

 • fД=1 / Δt

 • відстань між двома сусідніми відліками періодом дискретизації

 • TД = Δt1 - Δ t2- найбільша частота, з якої відбувається утворення вибіркових значень сигналу, при якій обраний параметр АЦП не виходить за задані межі.

 • - найбільша частота, з якої відбувається утворення вибіркових значень сигналу, при якій обраний параметр АЦП не виходить за задані межі.

 • Виміряється числом вибірок у секунду.пов'язані зі зміною сигналу за час:

 • пов'язані зі зміною сигналу за час:

 • аналого-цифрового перетворення

 • між окремими вибірками (інтервал дискретизації)полягає у заміні неперервних значень сигналу в області його інтенсивності (рівня) квантованими (дозволеними) значеннями - подібно як при заокругленні чисел

 • полягає у заміні неперервних значень сигналу в області його інтенсивності (рівня) квантованими (дозволеними) значеннями - подібно як при заокругленні чисел

вимірюваної величини Х полягає у визначенні квантованого і заокругленого в результаті квантування значення даної величини

 • вимірюваної величини Х полягає у визначенні квантованого і заокругленого в результаті квантування значення даної величини

 • xКВ = NXqxКВ = NXq

 • xКВ = NXq

 • де - Х КВ- квантовий (дозволений) рівень, до якого заокруглюється значення вимірюваної величини;

 • - NX - числове значення;

 • - q- крок квантування (різниця між сусідніми рівнями квантування).різниця між заокругленим результатом вимірювання та дійсним значенням вимірюваної величини

 • різниця між заокругленим результатом вимірювання та дійсним значенням вимірюваної величиниближчого

 • ближчого

 • більшого

 • меншогодо ближчого квантового рівня похибка квантування не перевищує половини кроку квантування

 • до ближчого квантового рівня похибка квантування не перевищує половини кроку квантування

 • до більшого чи меншого рівнів вона може досягати розміру кванту з різним знаком

ступенів квантування NКВ та із зменшенням тривалості циклу дискретизації TД, складність і вартість ЦВП суттєво зростають.

 • ступенів квантування NКВ та із зменшенням тривалості циклу дискретизації TД, складність і вартість ЦВП суттєво зростають.Тому кількість ступенів квантуванні NКВ та тривалість циклу дискретизації TД слід вибирати за заданими значеннями похибки вимірювання і швидкодії.

 • Тому кількість ступенів квантуванні NКВ та тривалість циклу дискретизації TД слід вибирати за заданими значеннями похибки вимірювання і швидкодії.

що відповідає вибірці вхідної величини в певний момент часу, зображується певним кодом і подається цифровим сигналом, який в більшості практичних випадків незалежно від використовуваної системи числення є бінарним, тобто подається лише двома різними рівнями - 1 то 0

 • що відповідає вибірці вхідної величини в певний момент часу, зображується певним кодом і подається цифровим сигналом, який в більшості практичних випадків незалежно від використовуваної системи числення є бінарним, тобто подається лише двома різними рівнями - 1 то 0результату аналого-цифрового перетворення - це операція його представлення за допомогою сукупності (кодових) символів вибраного алфавіту (системі числення), що здійснюється за однозначними правилами.

 • результату аналого-цифрового перетворення - це операція його представлення за допомогою сукупності (кодових) символів вибраного алфавіту (системі числення), що здійснюється за однозначними правилами.кодування - це є операція переводу числового значення даної величини Х в іншу систему числення.

 • кодування - це є операція переводу числового значення даної величини Х в іншу систему числення.

 • Незалежно від використовуваної системи числення, результати перетворення АЦП переважно представляють бінарними символами, тобто лише двома різними рівнями -1 та 0.називається сукупність правил, які встановлюють значення кожного елемента залежно від його місця в кодовій комбінації та її довжини.

 • називається сукупність правил, які встановлюють значення кожного елемента залежно від його місця в кодовій комбінації та її довжини.у випадку 8 розрядного двійкового числа 10011101 його десяткове значення

 • у випадку 8 розрядного двійкового числа 10011101 його десяткове значення

(основою є число 2) - значення числа подається у двійковій системі числення послідовністю n двійкових цифр, кожна з яких може мати лише значення 0 та 1, наприклад, 10011101, при цьому вага цифри у числі дорівнює числу два у степені, яка визначається номером (позиції) розряду

 • (основою є число 2) - значення числа подається у двійковій системі числення послідовністю n двійкових цифр, кожна з яких може мати лише значення 0 та 1, наприклад, 10011101, при цьому вага цифри у числі дорівнює числу два у степені, яка визначається номером (позиції) розряду • Методи перетворення • Реалізація методів

є пристроями, які приймають вхідні цифрові сигнали й генерують відповідні аналогові сигнали, придатні для керування й використання в реальних аналогових системах.

 • є пристроями, які приймають вхідні цифрові сигнали й генерують відповідні аналогові сигнали, придатні для керування й використання в реальних аналогових системах.

Схожі:

Л12 Цифрові вимірювальні прилади iconЛ11 Електронні аналогові вимірювальні прилади
Авп, в яких вимірювальна інформація перетворюється за допомогою аналогових електронних пристроїв
Л12 Цифрові вимірювальні прилади iconЛ13 Вимірювальні прилади порівняння
Залежно від наявності чи відсутності напруги в індикаторній діагоналі у момент відліку вимірюваної величини мости поділяють на
Л12 Цифрові вимірювальні прилади iconЛ9-10 аналогові вимірювальні прилади
Принцип дії полягає у перетворенні електромагнітної енергії вимірювального сигналу в механічну енергію переміщення рухомої частини...
Л12 Цифрові вимірювальні прилади icon1 Забороняється залишати увімкненими прилади без нагляду; 2 нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючій підставці достатньої товщини; 3 електронагрівальні прилади не можна ставити під розеткою

Л12 Цифрові вимірювальні прилади iconЕлектровимірювальні прилади можна класифікувати: За родом вимірювальної сили
Електровимірювальні прилади це такі прилади технічні засоби, які виробляють сигнали вимірювальної інформації у формі, що доступна...
Л12 Цифрові вимірювальні прилади iconОфисные мини атс это телекоммуникационное устройство, обеспечивающее связь между внутренними телефонными линиями и внешними линиями общего пользования
Вона може функціонувати в якості локальної комутаційної мережі. Dcs використовує самі останні цифрові технології dsp (Цифрові Сигнальні...
Л12 Цифрові вимірювальні прилади iconНесправні газові та електричні прилади; несправні газові та електричні прилади
Якщо пожежа невелика, вогонь можна просто затоптати, залити водою, засипати піском чи накрити покривалом
Л12 Цифрові вимірювальні прилади iconЕлектро-нагрівальні прилади Електро-нагрівальні прилади

Л12 Цифрові вимірювальні прилади iconЛ8 Вимірювальні перетворювачі
С вмикають в коло послідовно вимірюваного струму ІХ, потенціальні паралельно до вимірювального механізму чи приладу магнітоелектричної...
Л12 Цифрові вимірювальні прилади iconОптика- наука про світло Чи можна використовувати оптичні прилади?


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка