Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України


НазваНаціональний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України
Дата конвертації06.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Національний університет біоресурсів і природокористування України

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України

 • ВИДОВИЙ СКЛАД ДЕРЕВНИХ РОСЛИН РОДУ СНІЖНОЯГІДНИК

 • (SYMPHORICARPOS DUHAMEL) В БОТАНІЧНИХ САДАХ М. КИЄВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ

 • Виконала студентка Р.Ю. Мамонова

 • Керівник магістерської роботи

 • доктор с.-г. наук Н.О.Олексійченко

 • КИЇВ - 2011
ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Інтродуковані в Лісостеп України види роду Сніжноягідник (Symphoricarpos Duhamel): с. білий (S. albus (L.) S.F.Blake), с. вечірній (S. hesperius G.N.Jones), с. гірський (S. oreophilus A.Gray), с. Доренбоза (S. ×doorenbosii), с. західний (S. occidentalis Hook.), с. округлий (S. orbiculatus Moench), с. прирічковий (S. rivularis Suksd.), с. Шено (S. ×chenaultii Rehder), с. Шено 'Хенкок' (S. ×chenaultii 'Hancock'), с. м’який (S. mollis Nutt.).

 • ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Вивчення біологічних особливостей та господарських властивостей інтродукованих представників роду Symphoricarpos.МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Проведення інвентаризації видів роду Symphoricarpos Duhamel, у насадженнях загального і спеціального призначення та оцінка їх сучасного стану.

 • ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЄЇ МЕТИ БУЛИ ПОСТАВЛЕНІ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

 • 1. Провести обстеження та інвентаризацію видів роду Symphoricarpos на колекційних ділянках ботанічних садів м. Києва

 • 2. Встановити фактичну кількість, вік, провести біометричні вимірювання та оцінити санітарний стан рослин.

 • 3. Проаналізувати досвід інтродукції представників роду в Україні.

 • 4. Провести фенологічні спостереження.

 • 5. Визначити показники життєздатності (розвиток надземної частини, рясність цвітіння та плодоношення, посівні якості насіння), екологічної стійкості (зимостійкість, посухостійкість) та визначити рівні адаптації.

 • 6. Визначити, за літературними джерелами, оптимальні способи розмноження та вирощування сніжноягідників і провести досліди з вегетативного розмноження.

 • 7. Провести господарську оцінку та оцінку декоративності рослин сніжноягідників і розподілити за групами перспективності їх використання.

 • 8. Запропонувати прийоми композиційного застосування сніжноягідників в декоративних насадженнях різних типів.

 • 9. Проаналізувати асортимент сніжноягідників на декоративних розсадниках Європи • МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Фенологічні спостереження проводили за методикою Н.Є. Булигіна (1976).

 • Продуктивність цвітіння та плодоношення – за методикою В.Г. Каппера (1930) в модифікації О.А. Калініченка (1989).

 • Посівні якості насіня вивчалися у відповідності до стандартів: абсолютна вага – ГОСТ 13056.4 – 67, доброякісність – ГОСТ 13056.8-97.

 • Репродуктивна здатність встановлювалась за шкалою О.А. Калініченка (1978).

 • Зимостійкість вивчалася за методикою О.А. Калініченка, яка включає модифіковану шкалу оцінки зимостійкості рослин М.К. Вєхова (1978).

 • Посухостійкість визначали за методикою С.С. П’ятницького (1961).

 • Рівень адаптації деревних видів, перспективність та доцільність подальшої їх інтродукції встановлювались за методикою О.А. Калініченка (1978).

 • Загальну декоративність рослин оцінено за методикою Н.В.Котєлової та Н.С. Гречко (1969).

 • Досліди з вегетативного розмноження проводили за добре відомими рекомендаціями (Єрмаков, 1981; Іванова, 1982; Коміссаров, 1964).

 • Для розробки прийомів композиції застосовано методичні підходи та рекомендації Л.І. Рубцова (1979), О.І. Колеснікова (1974), І.В. Тарана, А.М. Агапової (1981), інших дослідників.ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • В декоративних насадженнях різних кліматичних зон широко використовується один вид роду – S. albus (L.) S.F.Blake. В колекціях ботанічних садів, дендраріїв України, а також у ботанічних садах м. Києва успішно випробовується близько 50 % від родового комплексу Symphoricarpos, що вказує на значні резервні можливості щодо первинної та подальшої інтродукції представників роду.

 • Короткий фенологічний інтервал між однойменними ключовими фенофазами у рослин багатьох видів сніжноягідників, такими, як початок лінійного росту пагонів, закінчення лінійного росту, бубнявіння генеративних бруньок пояснюється тісними філогенетичними зв’язками. Такі ж особливості ритмів сезонного розвитку видів родини в деяких випадках обумовлені їхнім географічним походженням.

 • В умовах м. Києва різний ступінь цвітіння та плодоношення відмічається в усіх сніжноягідників та залежить переважно від умов вирощування на ділянках, особливостей розміщення рослин та догляду за ними (головним обмежуючим чинником при цьому є світло).

 • Практично в усіх варіантах спостерігається високий рівень репродуктивної здатності. Це випливає насамперед з того, що насіння в усіх випадках виявляється більш або менш життєздатнним.

Запропонований 3-х рядний живопліт з сніжноягідниківДЕЯКІ СНІЖНОЯГІДНИКИ ПЕРПЕКТИВНІ ДЛЯ ШИРОКОЇ ІНТРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІSymphoricarpos 'Red Pearl'Symphoricarpos 'Magical Avalanche‘ВИКОРИСТАННЯ СНІЖНОЯГІДНИКІВ У ФЛОРИСТИЦІ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • 1. Феноритмика сніжноягідників в цілому узгоджується з погодними умовами м. Києва, що проявляється у першу чергу в успішному генеративному розвитку і обумовлено високою зимостійкістю та екологічною пластичністю.

 • 2. Рівень зимостійкості та посухостійкості сніжноягідників на усіх ділянках високий та добрий, хоч загальний стан та декоративність окремих екземплярів є незадовільною, що вказує на високу загальну стійкість рослин, на необхідність забезпечення відповідного догляду, а також на важливість проведення заходів спрямованих на покращення загального стану ділянок.

 • 3. Доброякісне насіння формується в усіх рослин, за винятком

 • S. ×chenaultii Rehder, що обумовлює високу репродуктивну здатність та свідчить про успішний генеративний розвиток.

 • 4. Усі представники роду, за винятком S. ×chenaultii, мають високий та середній рівень адаптації але найбільш перспективними для широкої інтродукції є: S. albus, S. hesperius, S. occidentalis, S. oreophilus, S. orbiculatus, S. mollis.5. Результати первинного випробування більшості видів сніжноягідників не можна вважати остаточними, оскільки, в свій час була, здійснена первинна інтродукція лише окремих екземплярів. Тому, для покращення генетичної структури існуючих колекцій, проведення селекційної роботи, ми вважаємо за доцільне проводити їх повторну інтродукцію з різних місць природного ареалу.

 • 5. Результати первинного випробування більшості видів сніжноягідників не можна вважати остаточними, оскільки, в свій час була, здійснена первинна інтродукція лише окремих екземплярів. Тому, для покращення генетичної структури існуючих колекцій, проведення селекційної роботи, ми вважаємо за доцільне проводити їх повторну інтродукцію з різних місць природного ареалу.

 • 6. Вегетативне розмноження сніжноягідників не представляє труднощів при дотриманні літніх строків жицювання. В окремих варіантах, можна легко досягати практично 100-го укорінення живців. В результаті проведених досліджень з випробування відомих стимуляторів коренеутворення на живцях сніжноягіднику білого значної переваги випробуваних речовин над традиційним стимулятором росту – гетероауксином не виявлено. Отже, вигідним та зручним є використання корневину.

 • 7. Впровадження сніжноягідників в озеленення населених місць та застосування в ландшафтній архітектурі є найбільш перспективним напрямом їх господарського використання. Оскільки сніжноягідники є особливою прикрасою в осінньо-зимовий період року, доцільно широко використовувати їх у складних композиціях. Введення нових високодекоративних культиварів сніжноягідників дозволить створювати ефектні, вишукані та стійкі монокомпозиції. У скверах, парках та лісопарках рослини краще висаджувати групами, іноді – у рядових посадках, ефектними є також формовані та неформовані живоплоти.

Схожі:

Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни
Національний університет біоресурсів І природокористування україни порівняльний аналіз вимог міжнародних та вітчизняних нормативних...
Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України Факультет харчових технологій та управління якістю продукції апк
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України
Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни український навчально – науковий інститут якості біоресурсів та безпеки життя факультет захисту рослин кафедра фітопатології ім. В. Ф. Пересипкіна
Національний університет біоресурсів І природокористування україни український навчально науковий інститут якості біоресурсів та...
Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України iconНаціональний університет біоресурсів і природокористування України Рибогосподарський факультет

Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України iconКабінет Міністрів України Національний університет біоресурсів І природокористування України Кафедра автотракторного, сільсько- І лісогосподарського машинобудування ілюстраційні матеріали до магістерської роботи Волянської Людмили Михайлівни на тему: дослідження робочого процесу двигуна,
Кабінет Міністрів України Національний університет біоресурсів І природокористування України Кафедра автотракторного, сільсько- І...
Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра технології м’ясних, рибних та морепродуктів ілюстраційні матеріали до магістерської роботи

Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра технології м’ясних, рибних та морепродуктів ілюстраційні матеріали до магістерської роботи

Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни
Рентабельність господарства склало 48,7 отже таким чином можна вважати що господарство є рентабельним і перспективним
Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни інститут тваринництва та водних біоресурсів рибогосподарський факультет кафедра загальної зоології та іхтіології
Природокористування україни інститут тваринництва та водних біоресурсів рибогосподарський факультет кафедра загальної зоології та...
Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України iconВидове та сортове різноманіття роду нosta tratt ботанічних садів м. Києва.“
Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра декоративного садівництва та фітодизайну Магістерська...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка