Завідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011


НазваЗавідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011
Дата конвертації06.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Відділ освіти Хмельницької РДА Райметодкабінет Передовий педагогічний досвід в структурі інноваційних процесів

 • Завідувачка РМК

 • О.Солоцька

 • м.Хмельницький, 2011


Пріоритетне завдання науково-методичної роботи

 • створення умов для реалізації творчих ініціатив педагогів;

 • організація та координація дослідно-експериментальної роботи методичних служб та окремих навчальних закладів;

 • вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження кращого педагогічного досвіду.Досвід - сукупність знань, умінь, навичок, узагальнених практикою

 • створюється в процесі взаємодії людини та зовнішнього середовища.

 • В залежності від сфери діяльності, досвід може бути:

 • педагогічний

 • виробничий

 • сільськогосподарський

 • юридичний

 • туристський тощо.Педагогічний досвід

  • Сукупність знань, умінь і навичок, здобутих учителем у процесі навчально-виховної роботи.
  • Система педагогічних знань, умінь і навичок, способів здійснення творчої педагогічної діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи.


Передовий педагогічний досвід

  • це діяльність педагога, яка забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу шляхом використання оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових систем навчання і виховання або вже відомих форм, методів, засобів роботи на основі їх удосконалення.


Передовий педагогічний досвід

    • Вирізняється:
    • Н о в и з н о ю,
    • О р и г і н а л ь н і с т ю,
    • Н е с т а н д а р т н і с т ю.


Передовий педагогічний досвід

    • Це може бути:
    • нова а в т о р с ь к а методика навчання;
    • нова с и с т е м а форм, методів навчання;
    • о с о б л и в і п і д х о д и до застосування окремих форм чи методів навчання;
    • н е с т а н д а р т н е використання прийомів, засобів, способів педагогічної діяльності тощо.


ППД за рівнем творчої самостійності:

 • Раціоналізаторський досвід - це досвід, створений у рамках відомих форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, який вирізняється новим оригінальним підходом до їх використання.

 • Новаторський (від лат. обновник) досвід - це досвід, який запроваджує і реалізує нові прогресивні ідеї, визначає нові шляхи вирішення окремих і загальних педагогічних завдань;

 • Дослідницький досвід – цього статусу набуває досвід, коли пошуки учителя-новатора виростають до рівня експериментальної роботи.Критеріальні ознаки (критерії) комплексної оцінки передового досвіду

 • А КТ У А Л Ь Н І С Т Ь (завдання, що стоять перед сучасною школою, є основою для визначення актуальності і соціальної значущості досвіду);

 • Н О В И З Н А (від наукового відкриття до раціоналізації окремих питань педагогічної науки);

 • Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н І С Т Ь (понад 70 % дітей опановують матеріал на достатньому і високому рівнях). Основні показники результативності:

 • наявність в учнів міцних і стійких знань з предмета, умінь і навичок в обсязі державної програми (стандартів освіти) з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей кожного учня;

 • високий рівень інтелектуального та розумового розвитку учнів відповідно до вікових особливостей (застосування знань у нестандартних ситуаціях);

 • вихованість учнів, сформованість їхнього світогляду тощо);

 • С Т А Б І Л Ь Н І С Т Ь (методи і прийоми, форми роботи, які регулярно повторюються, постійно використовуються в діяльності педагога);

 • П Е Р С П Е К Т И В Н І С Т Ь (можливості наслідування його іншими).Етапи вивчення передового педагогічного досвіду

 • Виявлення передового педагогічного досвіду за критеріальними ознаками.

 • Вибір об'єкта вивчення досвіду.

 • Визначення рівня вивчення передового педагогічного досвіду.

 • Складання плану вивчення системи роботи.

 • Вибір методів вивчення передового педагогічного досвіду.

 • Збір фактичного матеріалу, вихідних даних за різними джерелами.

 • Нагромадження й систематизація даних для узагальнення передового педагогічного досвіду.Виявлення ППД

 • виявляє адміністрація школи, в якій працює вчитель;

 • методична служба району;

 • методичне об'єднання вчителів району.

 • На педраді приймається рішення про створення творчої групи вчителів для вивчення та узагальнення досвіду.

 • Робота з вивчення та узагальнення досвіду планується на 2—3 роки.Картка виявлення та вивчення педагогічного досвіду

 • Навчальний заклад (повна назва)

 • Автор досвіду (прізвище, ім'я, по батькові вчителя)

 • Стаж роботи

 • Тема досвіду

 • Сутність досвіду (коротка анотація творчих знахідок учителя)

 • Терміни вивчення та узагальнення

 • Хто вивчає та узагальнює (прізвище, ім'я, по батькові і посада)

 • Методи вивчення

 • Форма узагальнення

 • Дата

 • Директор школи (підпис)

Методи вивчення ППД

 • метод вивчення літератури

 • метод спостереження

 • анкетування

 • тестування

 • логічні методи

 • метод експертних суддів (оцінювання)

 • метод портфоліоОпис ППД

 • Опис досвіду повинен містити такі розділи:

 • Вступна частина, у якій висвітлюється актуальність і соціальна значущість досвіду, робляться посилання на психолого-педагогічні джерела з теми досвіду та близьких до неї проблем (близько 1/8 всього тексту, має довільну форму).

 • Основна частина, у якій описуються форми та методи роботи, здобутки творчої діяльності, науково-методичні ідеї, методичні розробки; обґрунтовується ефективність нових прийомів та засобів навчання, аналізується їх результативність (обсяг описаного досвіду — не менш ніж 5 сторінок (без додатків) друкованого тексту. Додатки вміщують ілюстративний, дидактичний матеріал (приклади), поурочні плани, фрагменти занять тощо) .

 • Заключна частина, у якій формулюються загальні висновки та пропозиції.Форми поширення передового досвіду

     • Усна пропаганда
     • Письмова пропаганда
     • Показ досвіду в дійсності
     • Наочна пропаганда


Впровадження передового педагогічного досвіду

 • Колективні форми методичної

 • роботи:

 • ШПД - школи передового педагогічного досвіду,

 • Авторські школи

 • ТГВ - «творчі групи вчителів,

 • Майстер-класи

 • ЦПС – цільові постійнодіючі семінари

 • Конкурси творчості педагогівСхожі:

Завідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011 iconБогдан Зіновій Михайлович Хмельницький Богдан Зіновій Михайлович Хмельницький
Батько Богдана, Михайло Хмельницький, був на службі у коронного гетьмана Станіслава Жолкевського, загинув у битві з татарами під...
Завідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011 iconМетодист рмк кривчач В. О
Результати експертизи стану викладання І рівня навчальних досягнень учнів з природознавства в початковій та основній школі знз району...
Завідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011 iconПрактикум директорів шкіл з проблеми "Адаптивне управління навчальним закладом"
...
Завідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011 iconГетьманщина (1649-1764) Богдан Хмельницький(1648-1657)
Б. Хмельницький належить до найвидатніших постатей історії України. Він не лише очолив національно- визвольну боротьбу в Україні,...
Завідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011 iconКислякова Г.І.,завідувач рмк 24. 01. 2011 Моніторинг підвищення кваліфікації педпрацівників
Про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників Золочівського району у 2011році
Завідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011 iconПоложення про Малі олімпіади з математики, української мови та природознавства у 4-х класах, затвердженим методичною радою рмк від 08. 10. 2010 року протокол №5 Виконання олімпіадних завдань (відсоток виконання завдань)
Наказ мону від 21. 09. 2010р. №891 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2010-2011 н р.»
Завідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011 iconМіністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки України
Хмельницький 2013 постанова кабінет міністрів україни постанова кабінет міністрів україни від 23 листопада 2011 р. №1392
Завідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011 iconЗ 21. 02. 2011 по 25. 02. 2011 року з 21. 02. 2011 по 25. 02. 2011 року
Мультимедійна презентація «Історичний розвиток обчислювальної техніки», Бойко М. Я
Завідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011 iconКислякова Г.І.,завідувач рмк 22. 11. 11
Відсутність у знз підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах і турнірах винахідників і раціоналізаторів
Завідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011 iconПрезентація проекту рмк немирівської районної ради
Підготовка педагогів Немирівського району до введення профільного навчання в старшій школі

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка