Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини


НазваПрофесійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини
Дата конвертації06.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді

 • Вибір професії – це друге народження людини.

 • Є. Клімов


Етапи професійного самовизначення

 • І етап - дитяча гра (дитина приміряє на себе професійні ролі, програє елементи пов’язаної з ними поведінки

 • ІІ етап – підліткова фантазія(підліток бачить себе у мріях представником певної професії)

 • ІІІ етап – попередній вибір професії (підлітковий та ранній юнацький вік)ІV етап

 • Практичне ухвалення рішення, власне вибір професії.

 • Компоненти:

 • Визначення рівня кваліфікації майбутньої праці, обсягу і тривалості необхідної підготовки до цього

 • Вибір конкретної спеціальностіРівні сформованості готовності до професійного самовизначенняВисокий рівень

 • Наявність чітких мотивів вибору професії, пов’язаних в основному з її змістом, чітко виражені професійні інтереси, майбутню професію вже обрано.

 • Високий рівень здатності до самоаналізу та аналізу професії, володіння інформацією про світ професій і ринок праці

 • Наявність повного реального особистісного професійного плану, реалізація конкретних кроків до опанування майбутньою професієюСередній рівень

 • Опосередкована мотивація вибору професії, вибір професійної діяльності за ступенем привабливості, визначення найближчої професійної перспективи (навчальний заклад)

 • Середній рівень здатності до самоаналізу та аналізу професій, володіння неповною і несистематизованою інформацією про світ професій і ринок праці, трохи завищена або занижена самооцінка

 • Наявність найближчого перспективного професійного плану, плану дій із його реалізаціїНизький рівень

 • Переважання мотивів, пов’язаних із зовнішніми привабливими атрибутами професій, відсутність професійних інтересів, вибір професії не є значимим для особистості і відбувається під впливом зовнішніх чинників

 • Низький рівень здатності до самоаналізу та аналізу професій, відсутність знань про світ професій і ринок праці

 • Відсутність особистого професійного плануЯк допомогти у виборі професії?

 • Вибір професії означає:

 • Ким бути? (місце у суспільному розподілі праці, міра задоволення матеріальних і духовних потреб)

 • До якої соціальної групи належати? (соціальний статус)

 • Де працювати? (вибір професії і місця проживання)

 • З ким працювати? (за статевими чи віковими ознаками, соціальним статусом)

 • Який стиль життя обрати? (режим роботи, вільний час, захоплення, інтереси)Схема обґрунтованого професійного вибору

 • Хочу (інтереси, бажання, нахили)

 • Можу (здібності, знання, вміння, стан здоров’я)

 • Потрібно (потреби ринку праці)Алгоритм професійного самовизначення

 • Визначте кілька професій, які подобаються вашій дитині, і щодо яких існують принципові можливості успішного їх освоєння і працевлаштування.

 • Знайдіть якнайбільше інформації про ці професії, познайомтеся із представниками цих професій.

 • Складіть список суттєвих можливостей професії.

 • Визначіть фізичні та психологічні якості, необхідні для представників цих професій.

 • Зверніться до психолога з метою визначення індивідуальних особливостей дитини.

 • Допоможіть зробити вибір і упевнено йти до мети.Типові помилки при виборі:

 • Вибір професії «за компанію», щоб не відставити від друзів.

 • Перенесення відношення до представника якоїсь професії на саму професію.

 • Захопленість тільки зовнішньою або якоюсь випадковою, окремою стороною професії.

 • Ототожнення шкільного навчального предмету з відповідною професією.

 • Застарілі уявлення про характер і зміст праці в деяких сферах виробництва.

 • Невміння розбиратися в своїх індивідуально-психологічних особливостях (інтересах, нахилах, здібностях тощо).

 • Незнання або недооцінка своїх можливостей, особливостей, недоліків, суттєвих при виборі професії. • Діагностичне забезпечення професійного самовизначення

 • в НВК №11-4 класи

 • Комплексне обстеження готовності дитини до школи

 • Вивчення рівня адаптації до умов навчання

 • Вивчення психофізіологічних особливостей

 • Вивчення емоційно-вольової сфери

 • Вивчення рівня загальних розумових здібностейКласи ранньої спеціалізації (5-7 класи)

 • Повне комплексне діагностичне обстеження, підготовка до ПМПК

 • (5 класи)

 • Вивчення рівня адаптації до нових умов навчання(5 класи)

 • Вивчення професійних інтересів з метою формування класів допрофільного навчання(7 класи)Класи допрофільного навчання (8-9 класи)

 • Повне комплексне діагностичне обстеження, підготовка до ПМПК

 • (8 класи)

 • Вивчення рівня адаптації до нових умов навчання(8 класи)

 • Вивчення професійних інтересів з метою формування класів профільного навчання(9 класи)Профільні класи (І-ІІ курси ліцею)

 • Повне комплексне діагностичне обстеження, підготовка до ПМПК

 • (І курси)

 • Вивчення рівня адаптації до нових умов навчання(І курси)

 • Вивчення професійних інтересів з метою професійного самовизначення (І-ІІ курси)Програма профорієнтаційної роботи

 • «Спрямованість особистості та вибір професії»Мета програми:

 • за допомогою навчальної діяльності й раціональних прийомів навчання формувати загальну готовність до професійного самовизначення, виявляти професійні інтереси, нахили учнів; розширювати уявлення про світ професій та їх особливості; сприяти усвідомленому вибору професії.Завдання програми:

 • розширювати знання про професії і алгоритм їхнього вибору;

 • активізувати спрямованість учнів на самопізнання, власну активність як основу професійного самовизначення;

 • формувати вміння зіставляти свої здібності, нахили, знання та інтереси з вимогами до професій;

 • розвивати професійно необхідні риси особистості;

 • формувати усвідомлення учнями праці як життєвої щоденної необхідності;

 • сприяти вибору профільних навчальних дисциплін, створенню умов взаємодії між навчальним і профорієнтаційним змістом, що спрямовуються на побудову в учнів образу «Я - професійного».Очікувані результати:

 • Цілісна особистість, здатна взяти на себе відповідальність за побудову моделі власного життя, створення плану професійної самореалізації та подальше розгортання життєвого шляху. Розвинені в учнів такі важливі компетенції, як: компетенція самостійності (володіння діяльнісним самопроектуванням; конструювання зовнішніх ресурсів; самореалізація індивідуального досвіду, знань, умінь, навичок); компетенція партнерства (інформативна комунікація; взаємодопомога в досягненні успіху); компетенція досвіду (вивчення, трансформація та створення нового особистісного досвіду); соціально-творча компетенція (здатність створювати особистісний психолого-професійний простір; вміння досягти стану комфорту та задоволення у процесі діяльності).

Програма ознайомлення дітей з різними професіями, виховання позитивного ставлення до всіх видів трудової діяльності (для 1-4 класів)

 • Метою програми є формування інтересу до професійної діяльності, пізнання своєї особистості, узагальнення знань про професіїПрограма формування ціннісних орієнтацій установки на активність у самовивченні (5-7 кл.)

 • Метою програми є формування мотивації самопізнання, розвиток уміння робити вибір профілю подальшого навчання, форм трудової підготовки, розвиток здатності до самоаналізу, самооцінкиПрограма вивчення наукових основ вибору професії (8-9 класи)

 • Метою програми є вивчення класифікації професій, їхніх вимог до людини; розвиток індивідуальних професійних рис; вироблення вміння зіставляти вимоги і здібності; ознайомлення з кон’юнктурою ринку праціПрограма професійного самовизначення і самореалізації особистості старшокласника (І-ІІ курси ліцею)

 • Метою програми є навчання старшокласників життєвому самовизначенню, розвиток в учнів компетенцій самостійності, партнерства, досвіду та соціальної компетенціїТеми годин спілкування:1-4 класи

 • Світ професій. Професії членів сім’ї.

 • Як я допомагаю мамі.

 • Професії, що нас оточують.

 • Хто ти? Чи схожий ти на інших людей?

 • Класифікація професій за типами. Будь-яку працю у нас поважають.

 • Як пізнавати себе.

 • Як вирощують хліб.

 • Інтереси і гурткова робота.

 • Ким я можу бути, коли виросту.

 • Ділове спілкування (знайомство, візитки, телефонні розмови).

 • Знайомство з професіями лікаря, фармацевта.

 • Що ти вмієш робити?

 • Ми йдемо до магазину (знайомство з професіями продавця, касира).5-7 класи

 • Шкільні заняття і світ професій.

 • Сімейний бюджет. Кишенькові гроші.

 • Моє улюблене заняття у вільний час.

 • «Їздити, літати, плавати» (заняття присвячене професіям залізничного, повітряного і водного транспорту).

 • Професії у нашому суспільстві.

 • Введення нових ознак класифікації професій (знаряддя праці, мета і умови праці).

 • Відгадай професію.

 • Професії, які потрібні на ринку праці міста.

 • Світ професій і його динаміка.

 • Знайомство зі схемою аналізу професій.

 • Профорієнтаційний урок (вивчення інтересів).

 • Знайомство з до профільним та профільним навчанням.8-9 класи

 • Умови вибору професії.

 • Типи професій та професійні вимоги до людини.

 • Алгоритм професійного самовизначення.

 • Хто більше знає про професії (вікторина).

 • Здоров’я і вибір професії.

 • Типові помилки при виборі професії.

 • Джерела інформації про професії.

 • Знайомство з профільним навчанням.І-ІІ курси

 • Знайомство з вузами області.

 • «Пізнай самого себе». Як розуміти цей вислів?

 • Я обираю професію.

 • Шляхи оволодіння професією.

 • Типові помилки при виборі професії.

 • Служба зайнятості інформує.

 • Моя майбутня професіяКабінет професійної орієнтації

“Оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті” КонфуційСхожі:

Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини iconВибір професії складний і відповідальний крок у житті людини
Неправильний вибір професії завдає великої шкоди самій людині та призводить до значних економічних втрат
Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини iconВибір професії складний і відповідальний крок у житті людини
Неправильний вибір професії завдає великої шкоди самій людині та призводить до значних економічних втрат
Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини iconВибір професії складний і відповідальний крок у житті людини
Неправильний вибір професії завдає великої шкоди самій людині та призводить до значних економічних втрат
Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини iconПрофесійна консультація передбачає надання допомоги конкретній особистості при підборі професії відповідно до індивідуальних особливостей особистості, на основі знань про професії, своїх інтересів, нахилів. Професійна консультація
Вона спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних...
Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини icon“Вибір професії- “Вибір професії
Професія -це вміння добре виконувати певну роботу, виготовляти різні речі, надавати послуги
Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини iconСпілкування із людьми
Вибір професії -складний і відповідальний крок у житті людини. Зробити правильний вибір -значить знайти своє місце у житті. Неправильний...
Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини iconПравильний вибір професії Інформаційні технології – це сукупність методів та пристроїв, які використовуються людьми для обробки інформації
Перед вами скоро постане вибір майбутньої професії. Можливо варто вже сьогодні набувати деякі професійні навички?
Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини iconУрок 32 як зробити успішний професійний вибір? Автор проекту: Саханюк С. А., психолог-методист Луцького нвк №9 Волинської області план вибір професії
Для цього існує так звана “формула вибору професії”, яка поєднує наступні компоненти: “хочу” – “можу” – “треба”
Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини iconУ моїх книжках головна тема завжди одна – вибір. Вибір шляху, вибір дії, вибір світогляду

Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини iconРішення про вибір Жовкви пілотним містом у проекті визначення напрямів по модернізації міської інфраструктури Жовква
Друге засідання українсько-німецької робочої групи у м. Жовкві 17-18 квітня 2012 року: Друге засідання українсько-німецької робочої...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка