«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз»


Назва«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз»
Дата конвертації06.04.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентацииПрофесійна компетентність сучасного кваліфікованого робітника є складним багатокомпонентним поняттям, яке в сучасній науковій літературі характеризується з точки зору кількох наукових підходів: соціокультурного, діяльнісного, комунікативного, професійного, контекстно-інформаційного та психологічного. Кожний із названих підходів не вичерпує наукового аналізу проблеми професійної компетентності повністю; всі ці підходи знаходяться у взаємозв'язку один з іншим і взаємодоповнюють один одного.

  • Професійна компетентність сучасного кваліфікованого робітника є складним багатокомпонентним поняттям, яке в сучасній науковій літературі характеризується з точки зору кількох наукових підходів: соціокультурного, діяльнісного, комунікативного, професійного, контекстно-інформаційного та психологічного. Кожний із названих підходів не вичерпує наукового аналізу проблеми професійної компетентності повністю; всі ці підходи знаходяться у взаємозв'язку один з іншим і взаємодоповнюють один одного.
  • Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників. Такими є: визначення суспільного і соціального сенсу поняття «компетентність» та її необхідності, диференційоване врахування ціннісних орієнтацій, потреб і запитів учнів, осмислення, засвоєння змісту предметів, творче використання наявних знань, вивчення, одержання трудових навичок з майбутньої професії, доведення до досконалості виконання професійних операцій в умовах сучасної промисловості, розвиток професійних здібностей і високої кваліфікації робітника, його професійної мобільності, готовності до інноваційної діяльності, творчого зростання.


Ураховуючи актуальність проблеми нами обрано тему курсової роботи «Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в ПТНЗ».

 • Ураховуючи актуальність проблеми нами обрано тему курсової роботи «Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в ПТНЗ».

 • Об’єкт дослідження: процес навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів.

 • Мета дослідження – виявити педагогічні умови формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників .

 • Гіпотеза дослідження: формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників підвищує рівень ефективності навчального процесу як з боку вчителя так і учня.

 • Завдання дослідження : Проаналізувати вітчизняні та зарубіжні літературні джерела, законодавчу та нормативну бази дослідження відповідно до теми курсової роботи.

 • Підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу учнями за умов формування базових професійних компетенцій.

 • Методи дослідження: Теоретичний аналіз формування базових професійних компетенційв в процесі визначення об’єкта, мети, предмету та завдань дослідження, ефективних шляхів, оцінки результатів і викладу теоретичних питань.Наша робота складається з наступних розділів та підрозділів:

 • Наша робота складається з наступних розділів та підрозділів:

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ І ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ПТНЗ.

 • 1.1 Умови формування базових професійних компетнцій в ПТНЗ.

 • 1.2 Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в ПТНЗ.

 • РОЗДІЛ ІІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПРИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ПТНЗ.

 • 2.1. Сучасний стан використання ІКТ в ПТНЗ

 • 2.2. Впровадження ІКТ в навчальний процес ПТНЗ

 • ВИСНОВОК

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛНа основі розглянутих джерел і різних підходів робимо висновок, що компетентність визначає рівень професіоналізму особистості, а досягнення компетентності відбувається через здобуття фахівцем необхідних компетенцій, що становлять мету його професійної діяльності.

 • На основі розглянутих джерел і різних підходів робимо висновок, що компетентність визначає рівень професіоналізму особистості, а досягнення компетентності відбувається через здобуття фахівцем необхідних компетенцій, що становлять мету його професійної діяльності.

 • Узагальнюючи проаналізовані підходи до трактування понять компетентність і компетенція, сформулюємо означення компетентності випускника ПТНЗ.

 • Професійна компетентність кваліфікованого робітника – це його особистісна якість, що означає володіння необхідними компетенціями, які дозволяють йому здійснювати професійну діяльність у професійній галузі, використовуючи знання, вміння, навички, досвід та особистісні якості.На нашу думку, впровадження компетентністного підходу в практику викладання може бути ефективніше, якщо учень зможе відпрацьовувати навички діяльності, визначені певною компетенцією. При цьому найбільшу ефективність матимуть індивідуально-орієнтовані продукти і технології, які включать:

 • На нашу думку, впровадження компетентністного підходу в практику викладання може бути ефективніше, якщо учень зможе відпрацьовувати навички діяльності, визначені певною компетенцією. При цьому найбільшу ефективність матимуть індивідуально-орієнтовані продукти і технології, які включать:

 • мультимедійні програми, що адаптуються до індивідуального освітнього стилю і потреб учня;

 • підтримку активної ролі учнів ПТНЗ в освітніх процесах за рахунок багатофункціональності і різноманіття використання сучасних інформаційних технологій та введення інтелектуальних віртуальних агентів в освітні мультимедіа-ресурси.Висновок

 • Висновок

 • Виконуючи роботу, я дослідив, що формування базових професійних компетенцій в ПТНЗ та використання комп’ютерних технологій має широку перспективу подальшого розвитку.

 • Експериментально доведено, що застосування інформаційних технологій як засобу формування базових професійних компетенцій в ПТНЗ на основі навчальних, розвиваючих комп’ютерних програм підвищує рівень знань учнів.

 • Дякую за увагу!Схожі:

«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз» iconФормування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників
Таким чином, якість формування в майбутніх кваліфікованих робітників професійних компетенцій пов'язана із здатністю сприймати навчальний...
«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз» icon«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз»
Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх двох десятиліть спричинив зростання ролі інформаційно-комунікаційних...
«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз» iconВінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Інститут магістратури, аспірантури і докторантури
Гіпотеза дослідження застосування ікт у навчальному процесі птнз значно підвищить якість формування професійних умінь та навичок
«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз» iconПоняття про конфлікт та причини його виникнення А. О. Молдованова
Формування професійних компетенцій керівника загальноосвітнього навчального закладу щодо визначення сутності конфліктів та причин...
«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз» iconІнноваційні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в єс “педагогічні інновації в зарубіжній школі”
Розвиток людських ресурсів високої якості передбачає формування у них так званих «новітніх базових навичок»
«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз» icon2 доктори наук; 2 доктори наук
Формування професійних компетенцій та національно державної свідомості педагогічних працівників засобами суспільно-гуманітарної освіти...
«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз» iconПерші кроки реалізації дослідно-експериментальної роботи Соціально-педагогічні аспекти організації інклюзивної освіти дітей з вадами слуху
Соціально-педагогічні аспекти організації інклюзивної освіти дітей з вадами слуху
«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз» iconОсновні завдання дослідження З’ясувати вимоги галузі до виробничих компетенцій письмового перекладача
Розробити рекомендації вузам щодо ефективнішого формування компетенцій, необхідних для галузі
«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз» iconВиступ на засіданні шмо 02. 11. 09р. “Формування літературних компетенцій за допомогою інформаційних технологій та інтернет-ресурсів”
Формування літературних компетенцій за допомогою інформаційних технологій та інтернет-ресурсів
«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз» iconСоціально-педагогічні аспекти організації інклюзивної освіти дітей з вадами слуху в умовах початкової школи


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка