Вада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію


НазваВада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію
Дата конвертації06.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииВада серця

 • це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію.Актуальність теми

 • Вади серця спостерігаються приблизно в 0,5-1% населення, складаючи 20-25% всіх органічних захворювань серця і займають третє місце за поширеності після гіпертонічної та ішемічної хвороби.Класифікація вад серця

 • вроджені

 • набуті

  • мітральний стеноз
  • мітральна недостатність
  • аортальний стеноз
  • аортальна недостатність
  • комбіновані вади


Етіологія набутих вад серця

 • ендокардит (частіше всього ревматичний),

 • інфекційний ендокардит,

 • сифіліс,

 • атеросклероз,

 • неінфекційні ідіопатичні хвороби міокарда.Недостатність мітрального клапана (insufficientia valvulae mitralis)

 • виникає в тих випадках, коли мітральний клапан під час систоли лівого шлуночка не закриває повністю атріовентрикулярний отвір і проходить зворотний тік крові із шлуночка в передсердя.Патогенез і зміни гемодинаміки.

 • Під час систоли частина крові повертається в ліве передсердя. Тиск в лівому передсерді підвищується, воно розширюється і гіпертрофується. Під час діастоли в лівий шлуночок надходить збільшений об’єм крові (звичайний передсердний об’єм і ще об’єм регургітації), що веде до його переповнення і розтягнення. Надалі лівий шлуночок змушений працювати з підвищеним навантаженням, внаслідок чого він гіпертрофується • Підвищений тиск призводить до підвищення тиску в легеневих венах, а останні, внаслідок подразнен­ня барорецепторів, викликають рефлекторне звуження артеріол малого кола кровообігу (рефлекс Китаєва). Внаслідок підвищення тиску в легеневій артерії зростає навантаження на правий шлуночок. При тривалій мітральній недостатності розвивається гіпертрофія правого шлуночка.

Клініка мітральної недостатності.

 • задишка, серцебиття, ціаноз, сухий кашель або з невеликою кількістю харкотиння, часто з домішками крові (кровохаркання), спостерігається біль в ділянці серця (ниючий, колючий, тиснучий); зв’язок його з різним навантаженням не завжди вдається виявити.

 • При пальпації виявляється зміщення верхівкового поштовху вліво, інколи дони­зу, поштовх розлитий, підсилений, резистентний.При перкусії – зміщення меж серця вверх і вліво (мітральна конфігурація із згладженою серцевою талією).

 • При перкусії – зміщення меж серця вверх і вліво (мітральна конфігурація із згладженою серцевою талією).

 • При аускультації відмічається послаблення першого тону. Систолічний шум на верхівці, який зливається з першим тоном. Акцент другого тону над легеневим стовбуром. Систолічний шум краще вислуховується в положенні хворого на лівому боці в період затримки дихання після вдиху і проводиться в ліву пахвову ділянку. Часто на верхівці вислуховується ІІІ тон (протодіастолічний „галоп”), що вказує на серцеву слабкість.ФКГ при мітральній недостатностіЕКГ при мітральній недостатностіРентгенографія при мітральній недостатностіЕхокардіографія при мітральній недостатностіПеріоди перебігу мітральної недостатності

 • Перший період – компенсація клапанного дефекту підсиленою роботою лівого шлуночка. Це тривалий період доброго самопочуття і відсутність симптомів недостатності крово­обігу.

 • Другий період – розвиток „пасивної” (венозної) легеневої гіпертензії внаслідок зниження скоротливої функції лівих відділів сер­ця. У цей період з’являються задишка, кашель, інколи кровохар­кання і напади серцевої астми.

 • Третій період – правошлуночкова недостатність з усіма характер­ними симптомами, такими, як збільшення печінки, набряки, підвищення венозного тиску.Звуження лівого атріовентрикулярного отвору (stenosis ostii venosi sinistri)

 • Звуження атріовентрикулярного отвору проходить при зрощенні стулок мітрального клапана, їх ущільненні і потовщенні, а також при вкороченні і ущільненні сухожильних ниток. Клапан набуває ви­гляду лійки або діафрагми із щілиноподібним отвором всередині.Патогенез, зміни гемодинаміки.

 • При значному звуженні мітрального отвору до 1,5 см2 і меншого (норма 4-6 см2) під час діастоли кров із лівого передсердя не встигає перейти в лівий шлуночок. Ліве передсердя переповнюється, в ньому підвищується тиск, який компенсується підсиленим скороченням передсердя, його гіпертрофією і розтягненням (об’єм в нормі становить 50-60 мл; при стенозі – 100-200 мл, рис.4).Ступені стенозу:

 • – різкий (площа мітрального отвору до 0,5 см2 і менше);

 • – значний (площа мітрального отвору 1-0,6 см2);

 • – помірний (площа мітрального отвору 1,5-1,1 см2).

Клініка мітрального стенозу.

 • При огляді виявляється акроціаноз, рум’янець з ціанотичним відтінком (facies mitrale) – ціаноз щік, кінчика носа і ділянки над переніссям.

 • Якщо вада розвивається в дитячому віці, спостерігається від­ставання у фізичному розвитку, інфантильність (“мітральний нанізм”). Помітний серцевий поштовх внаслідок розширення і гіпертрофії правого шлуночка.

 • При пальпації виявляється діастолічне “котяче муркотіння” (пресистолічне тремтіння) fremissement cataire. Найкраще всього визначається в положенні на лівому боці при максимальному видосі.При перкусії визначають розширення серцевої тупості вверх і вправо за ра­хунок гіпертрофії лівого передсердя і правого шлуночка. Серце на­буває мітральної конфігурації.

 • При перкусії визначають розширення серцевої тупості вверх і вправо за ра­хунок гіпертрофії лівого передсердя і правого шлуночка. Серце на­буває мітральної конфігурації.

 • При аускультації – І тон на верхівці голосний, ляскаючий. Набуває відтінку “звуку в пустій посудині”. Після ІІ тону вислуховується додатковий тон відкриття мітрального клапана. Голосний І тон, ІІ тон, тон відкриття мітрального клапана створює для мітрального стенозу мелодію, яка називається „ритмом перепілки” (нагадує крик перепілки).

 • Для мітрального стенозу характерний акцент ІІ тону на легеневій артерії, діастолічний шум.ФКГ при мітральному стенозіЕКГ при мітральному стенозіРентгенографія при мітральному стенозіЕхокардіографія при мітральному стенозіНедостатність клапанів аорти (insufficientia valvularum аortae)

 • вада, при якій півмісяцеві заслінки не закривають повністю аортальний отвір, і під час діастоли проходить зворотний тік крові із аорти в лівий шлуночок.Патогенез і гемодинаміка.

 • Під час діастоли кров поступає в лівий шлуночок не тільки із лівого передсердя, але і з аорти за рахунок аортального кровотоку, що призводить до переповнення і розтягнення лівого шлуночка під час діастоли. Під час систоли лівому шлуночку доводиться скорочуватись з більшою силою для того, щоб “викинути” в аорту збільшений об’єм кро­ві. Наступає гіпертрофія і дилатація лівого шлуночка.

Клініка аортальної недостатності.

 • Пульсація периферичних артерій, сонних (“танок каротид”), підключичних, плечових, скроневих та ін.; ритмічне, синхронне з пульсом похитування голови (симптом Мюссе), ритмічна зміна кольору нігтьового ложа при легкому натискуванні на кінчик нігтя – так званий капілярний пульс (симптом Квінке), ритмічне збільшення і зменшення зони почервоніння шкіри після тертя та ін. Підвищується систолічний тиск і знижується діастолічний.

 • При огляді ділянки серця – збільшений, зміщений вниз і вліво верхівковий поштовх, легке втягування в ділянці сусідніх міжреберних проміжків.При пальпації верхівковий поштовх в шостому і сьомому міжребер’ї, назовні від середньоключичної лінії, розлитий, припіднятий, куполоподібний.

 • При пальпації верхівковий поштовх в шостому і сьомому міжребер’ї, назовні від середньоключичної лінії, розлитий, припіднятий, куполоподібний.

 • Перкуторно відмічається зміщення меж серцевої тупості вліво, серце набуває аортальної конфігурації (з вираженою серцевою талією). При сифілітичній етіології вади – розширення аорти.

 • При аускультації – послаблення І тону на верхівці серця, ІІ тон на аорті також послаблений, а при значному руйнуванні клапанів може зовсім не прослуховуватись. Діастолічний шум на аорті і в точці Боткіна-Ерба. Шум звичайно м’який, протодіастолічний, ду­ючий, спадаючий. На стегновій артерії при натискуванні стетоскопом вислуховуються два тони (подвійний тон Траубе) і подвійний шум Виноградова-Дюрозьє.

 • Пульс швидкий і високий (celer et altus), великий (magnus).ФКГ при аортальній недостатностіЕКГ при аортальній недостатностіРентгенографія при аортальній недостатності

призводить до утрудненого систолічного скорочення лівого шлуночка.

 • призводить до утрудненого систолічного скорочення лівого шлуночка.

 • Виникає при зморщуванні аортальних клапанів або з’являється внаслідок рубцевого звуження аортального отвору.Вся тяжкість вади лягає на лівий шлуночок. М’яз його гіпертрофується. Під час систоли лівий шлуночок спорожнюється неповністю. У період діастоли до цієї залишеною крові до­бавляється її нормальна кількість, що призводить до переповнення шлуночка і підвищення в ньому тиску.

 • Вся тяжкість вади лягає на лівий шлуночок. М’яз його гіпертрофується. Під час систоли лівий шлуночок спорожнюється неповністю. У період діастоли до цієї залишеною крові до­бавляється її нормальна кількість, що призводить до переповнення шлуночка і підвищення в ньому тиску.

Клініка аортального стенозу.

 • Запаморочення, головний біль, спостерігається схильність до непритомності.

 • Огляд. Шкіра бліда, верхівковий поштовх зміщений вліво, рідше вниз, розлитий, високий, резистентний.

 • При пальпації виявляється над аортою систолічне тремтіння (“котяче муркотіння”).

 • Перкуторно відмічається зміщення лівої межі вліво, аортальна конфігурація серця.Аускультація серця виявляє послаблення І тону на верхівці. Над аортою ІІ тон по­слаблений або не вислуховується, грубий систолічний шум на аорті, який проводиться за током крові і добре вислуховується на сонних артеріях і міжлопатковому просторі.

 • Аускультація серця виявляє послаблення І тону на верхівці. Над аортою ІІ тон по­слаблений або не вислуховується, грубий систолічний шум на аорті, який проводиться за током крові і добре вислуховується на сонних артеріях і міжлопатковому просторі.

 • Пульс малий, (parvus) повільний (tardus) і рідкий (rarus). Артеріальний тиск переважно знижений, діастолічний нормальний або підвищений, тому пульсовий тиск зменшений.ФКГ при аортальному стенозіЕКГ при аортальному стенозіРентгенографія при аортальному стенозіЕХо-кардіоскопія при аортальному стенозіСхожі:

Вада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconЦе стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію
Вади серця спостерігаються приблизно в 0,5-1% населення, складаючи 20-25% всіх органічних захворювань серця і займають третє місце...
Вада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconЦе стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію
Вади серця спостерігаються приблизно в 0,5-1% населення, складаючи 20-25% всіх органічних захворювань серця і займають третє місце...
Вада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconНабуті вади серця
Варіанти: "чистий" стеноз; "чиста"недостатність; комбінована вада з перевагою стенозу, комбінована вада з перевагою недостатності,...
Вада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconБудова серця
Автоматизм серця це здатність клітин провідної системи серця самостійно (автономно) виробляти біоелектричні імпульси, які викликають...
Вада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconФізіологічні властивості серця Автоматизм Провідність
Автоматизм серця це здатність клітин провідної системи серця самостійно (автономно) виробляти біоелектричні імпульси, які викликають...
Вада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconВади серця. Класифікація. Набуті вади серця. Етіологія. Класифікація набутих вад серця: поняття про стеноз та недостатність, компенсацію та декомпенсацію.
Медсестринський процес при набутих вадах серця залежно від їх клінічних форм. Профілактика набутих вад серця. Міокардити, ендокардити,...
Вада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconСиндроми порушення ритму серця
Під порушенням ритму серця (аритмії arrhythmia, або відсутність ритму, неритмічність) розуміють різкі зміни основних електрофізіологічних...
Вада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconСиндроми порушення ритму серця
Під порушенням ритму серця (аритмії arrhythmia, або відсутність ритму, неритмічність) розуміють різкі зміни основних електрофізіологічних...
Вада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconЗасоби для лікування ішемічної хвороби серця ішемічна хвороба серця

Вада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconАритмії серця причини
Напади різкого почастішання серцевих скорочень 130-250 за 1 хв. Ритм серця правильний

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка